Connect with us

ทำความรู้จักกับ 1inch (1INCH)

แพลตฟอร์ม DEX ที่ทำการรวบรวม DEX กว่า 21 แห่งให้กับผู้ค้า

Fast Fact: 1inch (1INCH)

1inch (1INCH) | ข่าวโดย Tadoo

1inch เป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนที่ทำการรวบรวมบรรดา Decentralized Exchange หรือ DEX เพื่อทำการสแกนในการค้นหาราคาคริปโตที่มีเรทราคาต่ำที่สุด ซึ่งการทำงานของมันขับเคลื่อนโดยโทเคนประจำเครือข่ายที่ใช้ชื่อว่า “1INCH” ที่เป็นทั้ง Utility Token และ Governance Token อีกด้วย อีกทั้งยังเปิดใช้งานโมเดลที่เรียกว่า “Instant Governance” หรือ “การกำกับดูแลแบบเร่งด่วน” เป็นการกระจายอำนาจของแพลตฟอร์ม และอำนวยความสะดวกในการขุดสภาพคล่อง (Liquidity Mining) ผ่านกระบวนการ Staking โทเคนบนเครือข่าย

จุดเด่น

  • โทเคน 1INCH เป็นตัวเชื่อมต่อที่สำคัญสภาพคล่องจาก DEX หลายแห่งเข้าด้วยกัน
  • โทเคน 1INCH ถูกใช้เพื่อควบคุมโปรโตคอลทั้งในปัจจุบันและอนาคตบนเครือข่าย
  • โทเคน 1INCH มีคุณสมบัติเป็น Multi-Chain ที่พร้อมใช้งานทั้งบน Ethereum และ Binance Smart Chain

1inch: คุณประโยชน์ของโปรโตคอลบนเครือข่าย

1inch เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ทำการรวบรวมแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Exchange: DEX) เพื่อทำการสแกนค้นหาราคาคริปโตที่มีเรทต่ำที่สุดให้แก่ผู้ค้า และเพื่อให้เข้าใจถึงคุณค่าระบบการทำงานของ 1inch นั้น คุณต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดโดยรวมของคริปโตในระดับหนึ่งก่อนว่า ตลาดรองหรือที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยน (Exchange) นั้นมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท ที่มันทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการโอนโทเคน หรือโอนมูลค่าระหว่างฝ่ายต่าง ๆ โดยการแลกเปลี่ยนหรือ Exchange นั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ที่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์อำนาจ (Centralized Exchange) และการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์อำนาจ (Decentralized Exchange)

การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์อำนาจ (Centralized Exchange) หรือเรียกสั้น ๆ ได้ว่า “CEX” เป็นหนังสือสั่งซื้อรูปแบบหนึ่ง (Order Book) ที่จะจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดเปิด (Open Market) ซึ่งบรรดาแพลตฟอร์มเหล่านี้จะดูแลสินทรัพย์ของคุณผ่านการถือครองสินทรัพย์ไว้ใน Exchange Wallet และในทางตรงการข้ามนั้น การแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์อำนาจ (Decentralized Exchange) หรือที่เรียกสั้น ๆ ได้ว่า “DEX” จะใช้ประโยชน์จาก Smart Contract ในการดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อจับคู่และดำเนินธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า DEX จะให้ความปลอดภัยและความเป็นอิสระที่มากกว่าการใช้งาน CEX แต่อาจประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “Slippage” ที่หมายถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการกำหนดราคา ที่ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างราคาจริงได้ (ก่อนสร้างคำสั่งซื้อเห็นราคาหนึ่ง แต่เมื่อดำเนินการสั่งซื้อกลับได้อีกราคาหนึ่ง)

แพลตฟอร์มที่ทำการรวบรวม DEX อย่าง 1inch มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับกลุ่มสภาพคล่อง (Liquidity Pool) ด้วยการสแกนหา DEX ในช่วงต่าง ๆ เพื่อค้นหาราคาตลาดที่ต่ำที่สุดที่จะสามารถอำนวยความสะดวกในการซื้อขายได้ และดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ในการแยกความแตกต่างระหว่างการทำงานของ DEX และ CEX คุณอาจสังเกตเห็นแล้วว่าการทำงานของ 1inch มีผลต่อสภาพคล่องอย่างไรบ้าง

1inch: เพราะเหตุใด DEX จึงขาดสภาพคล่อง

ต้องทราบก่อนว่าแพลตฟอร์มแบบ CEX นั้นเปรียบเสมือนศูนย์รวมกิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดไว้ในตลาดกลางแห่งเดียว ซึ่งประโยชน์ของโครงสร้างรูปแบบดังกล่าวนี้คือ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคู่ค้าได้มากขึ้น และเมื่อมีผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามารวมกันมากขึ้น จึงทำให้ผู้ค้าสามารถเข้าหรือออกจากตำแหน่งซื้อขายได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงราคาที่ต้องการก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า ดังนั้นการลงทุนของพวกเขาจึงมีสภาพคล่องมากกว่า หรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า ซึ่งสภาพคล่องที่สูงเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีกว่า เพราะช่วยให้ผู้ค้ามีความคล่องตัวและสามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดได้ดีกว่า หมายความว่า สภาพคล่องที่ดีก็จะช่วยป้องกันแรงกดดันด้านลบของตลาดได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวของเงินที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดอีกด้วย

เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างการแลกเปลี่ยนแบบ CEX และ DEX แล้วนั้น จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของกลยุทธ์โปรโตคอลที่ใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีสภาพคล่องโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้รับฝากสินทรัพย์ส่วนกลางก็ได้ และในกรณีที่ไม่มีกลไกการจับคู่คำสั่งซื้อแบบ CEX นั้น แพลตฟอร์ม DEX จำนวนมากได้ใช้ประโยชน์จาก “ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ” หรือ “Automated Market Maker (AMM)” ที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการธุรกรรมใด ๆ ก็ตามผ่านกลุ่มสภาพคล่อง (Liquidity Pool)

โดยบรรดากลุ่มดังกล่าว ทำงานได้ด้วยการใช้ Smart Contract ที่มีการกำหนดเงื่อนไขของคู่ซื้อขายแต่ละคู่เอาไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายนั้นจะมีค่าธรรมเนียมหรือค่าแก๊สที่ผันผวนในช่วงที่เครือข่ายแออัด จึงทำให้ค่าแก๊สจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้กิจกรรมการซื้อขายไม่น่าดึงดูดใจ อีกทั้งยังสร้างแรงกดดันด้านลบต่อสภาพคล่องได้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้เครือข่าย Blockchain จำนวนมากไม่สามารถรองรับปริมาณการซื้อขายที่สำคัญเพื่อให้ได้สภาพคล่องเชิงลึกได้ โดยส่วนมากจะพบเห็นบ่อยในแพลตฟอร์ม CEX เนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่สำคัญ มักเป็นปริมาณที่สูงมากจึงอาจทำให้กลไกตลาดภายในแพลตฟอร์มเกิดการชะงักได้ รวมไปถึงคำสั่งซื้อต่าง ๆ ที่มีปริมาณน้อยกว่าอาจไม่ได้รับการอนุมัติได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาอีกประการหนึ่งที่แพลตฟอร์ม DEX เช่น Binance Chain และ Solana ต้องการหลีกเลี่ยงค่าแก๊สที่สูงเกินไปบนเครือข่าย Ethereum ด้วยการใช้ “Atomic Swap” โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวระบุว่าไม่สนับสนุนโทเคน ERC-20 นั่นจึงทำให้เกิดข้อจำกัดต่อการใช้งาน เนื่องจากคริปโตส่วนใหญ่ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดขณะนี้ ต่างก็พัฒนาตามมาตรฐาน ERC-20 ทั้งสิ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อบกพร่องหรือปัญหาส่วนใหญ่เหล่านี้มาจากแพลตฟอร์ม CEX (อาจจะมี DEX บางส่วน) ดังนั้นโปรโตคอลของ 1inch อย่าง “DEX aggregator” จะช่วยเปิดทางให้กับเหล่านักลงทุนที่เน้นย้ำถึงความต้องการที่จะใช้งานแพลตฟอร์มที่กระจายอำนาจอย่างแท้จริง

“อุปทานทั้งหมดของโทเคน 1INCH จะถูกปลดล็อกครบทั้งหมดในวันที่ 30 ธันวาคม 2024”

1inch: การเพิ่มสภาพคล่องจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนของราคาได้อย่างไร?

ความคลาดเคลื่อนของราคาหรือ Slippage จะเกิดขึ้นเมื่อมีปริมาณซื้อขายที่ไม่เพียงพอ ที่จะส่งผลให้มีการซื้อสินทรัพย์มากกว่าที่คาดไว้ หรือการขายสินทรัพย์น้อยกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก โดยโปรโตคอล DEX aggregator จะช่วยรวบรวมสภาพคล่องผ่านแพลตฟอร์ม DEX ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กันและกัน อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิด Slippage ได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น สมมติว่านักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) ต้องการซื้อ 1,000 BTC ที่ราคา $50,000/BTC (หมายความว่าต้องจ่าย $50 ล้าน) แต่เมื่อดำเนินคำสั่งซื้อกลับได้ในราคาที่ตั้งไว้แค่จำนวน 500 BTC เท่านั้น เนื่องจากราคาได้เคลื่อนไปที่ $50,500 แล้ว หมายความว่ายังมีคำสั่งซื้อจำนวน 500 BTC ที่เหลือนั้นจะถูกย้ายไปที่คำสั่งถัดไปที่ราคา $50,500 ดังนั้นในกรณีนี้ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินเพิ่มถึง $250,000 ($500/BTC x 500 BTC) หรือเป็นจำนวน $50,250,000 ซึ่งมากกว่าที่ตั้งใจไว้และสิ่งนี้คือ Slippage ที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามโปรโตคอลของ 1inch จะช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวได้ ด้วยการรวบรวมกิจกรรมซื้อขายเข้าด้วยกันในหลายแพลตฟอร์ม รวมไปถึงเป็นการรวมสภาพคล่องและเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดได้อีกด้วย

ในเดือนพฤศจิกายน 2020 แพลตฟอร์ม 1inch ได้เปิดตัวโปรโตคอล V2 ที่จะทำให้สามารถแลกเปลี่ยนผ่านแพลตฟอร์ม DEX ได้ถึง 21 แห่งด้วยกัน และนอกเหนือจากการป้องกันเหตุการณ์ Slippage ของการซื้อขายแต่ละรายการแล้วนั้น โปรโตคอลนี้ยังช่วยยับยั้งความผันผวนของราคาทางอ้อมในระบบนิเวศของ DEX ที่กว้างขวางขึ้นด้วยการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดที่มากกว่าที่มีอยู่เดิมอีกด้วย

ขณะนี้มีอุปทานหมุนเวียนในตลาดอยู่ที่ 180 ล้านโทเคน

1inch Tokenomic: ระบบนิเวศของโทเคน 1INCH

1inch (1INCH) | ข่าวโดย Tadoo

สภาพคล่องบนเครือข่าย 1inch ได้รับการสนับสนุนโดย “1inch Liquidity Protocol” ซึ่งเป็น AMM รูปแบบหนึ่งที่จะใช้ความสมดุลจริงของราคาเพื่อลดการสูญเสียที่ไม่ถาวร โดยผู้ใช้จะได้รับผลประโยชน์จากการให้โทเคนของตนเองเป็นสภาพคล่องบนแพลตฟอร์ม 1inch — เป็นกระบวนการที่เรียกว่า “การขุดสภาพคล่อง (Liquidity Mining)” โดยผู้ค้าจะจัดหาสินทรัพย์ (เช่น ETH) ให้กับกลุ่มเฉพาะ จากนั้นทำการล็อคไว้กับกลุ่ม และจะได้รับโทเคน 1INCH เป็นรางวัล — ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนั้นคล้ายกันกับการทำงานของโทเคน DEX ทั่วไป เช่น UNI ของแพลตฟอร์ม Uniswap ที่จะช่วยกระตุ้นการจัดหาสภาพคล่องให้กับชุมชนในเครือข่ายด้วยเช่นเดียวกัน

นอกเหนือจากการจัดหากลุ่มสภาพคล่อง AMM แล้วนั้น โทเคน 1INCH ยังเป็นศูนย์กลางของการกกำกับดูแลบนเครือข่ายอีกด้วย โดยโทเคน 1INCH ถูกแจกจ่ายครั้งแรกในวันคริสมาสต์ของปี 2020 ในนามของการเป็นโทเคนกำกับดูแล (Governance Token) ที่สามารถใช้เพื่อลงคะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกันในการบริหารการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจในเครือข่าย นอกจากนี้การแจกจ่ายออกสู่การหมุนเวียนในตลาดนั้น ถูกดำเนินการในภายหลังเนื่องจากต้องจัดสรรให้กับผู้ใช้บนแพลตฟอร์มก่อนเป็นอันดับแรก
ซึ่งโทเคน 1INCH จำนวน 90 ล้านโทเคนจะถูกแจกจ่ายไปยังผู้ที่ผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

  • ใครก็ตามที่ทำการซื้อขายอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนวันที่ 15 กันยายน 2020
  • หรือทำการซื้อขายอย่างน้อย 4 ครั้ง
  • หรือจำนวนการซื้อขายใด ๆ ที่มีมูลค่ารวม $20 ขึ้นไป

และจากจำนวนอุปทานทั้งหมดกว่า 1.5 พันล้านโทเคนที่ผลิตเสร็จแล้วนั้น จะจัดสรร 6% ของจำนวนทั้งหมดให้ถูกจัดจำหน่าย ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2020, จำนวน 0.5% ถูกจัดสรรให้กับโครงการขุดสภาพคล่องในช่วง 2 สัปดาห์แรกที่เปิดตัว, จำนวน 14.5% จะถูกปลดล็อคและจัดสรรในช่วง 4 ปีให้รวมกันเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาโปรโตคอล สนับสนุนการขยายทีม การตรวจสอบ เงินช่วยเหลือ และประกันจากการถูกแฮ็ก โดยในจำนวนอีก 30% ที่เหลือจะถูกจัดสรรให้เป็นแรงจูงใจของชุมชน

1inch (1INCH) | ข่าวโดย Tadoo

ระบบนิเวศของโทเคน 1INCH ยังมีอีกโทเคนหนึ่งที่ชื่อว่า “Chi Gastoken” เป็นโทเคนที่ทำหน้าที่เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม อีกทั้งโทเคน Chi ก็เป็นโทเคนตามมาตรฐาน ERC-20 ที่ถูกตรึงมูลค่ากับต้นทุนค่าแก๊สบนเครือข่าย Ethereum อีกด้วย ซึ่งผู้ใช้จะได้รับแรงจูงใจในการใช้งานผ่านส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

1inch: Instant Governance by 1INCH

โทเคน 1INCH นั้นนอกจากการแสดงถึงสิทธิ์ในการออกเสียงแล้ว ยังรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมองค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Autonomous Organization: DAO) ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมแพลตฟอร์ม 1inch DEX แน่นอนว่าองค์กร DAO นั้นพบเห็นได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมคริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ DeFi บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งแพลตฟอร์ม 1inch ก็ได้ใช้รูปแบบการกำกับดูแลภายใต้รูปแบบองค์กร DAO ที่เรียกว่า “Instant Governance” หรือ “การกำกับดูแลแบบเร่งด่วน” โดยเป็นโมเดลที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ที่จะทำให้ผู้ถือโทเคน 1INCH สามารถทำการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลได้ง่ายขึ้น

โทเคน 1INCH จะถูกใช้ทั้งในโปรโตคอลปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมดภายในเครือข่าย โดยหลัก ๆ แล้วจะเริ่มจากโปรโตคอลการกำกับดูแล Aggregation Protocol และ Liquidity Protocol

Aggregation Protocol Governance: เป็นโปรโตคอลการกำกับดูแลที่จะช่วยให้ผู้ใช้ที่ทำการ Staking โทเคน 1INCH สามารถลงคะแนนให้กับการปรับค่า Spread Surplus ที่เป็นส่วนเกินของค่าสเปรดที่เกิดจากธุรกรรมแลกเปลี่ยนมีราคาที่ดำเนินการในเรทที่ดีกว่าราคาที่เสนอเล็กน้อย

1inch (1INCH) | ข่าวโดย Tadoo

Liquidity Protocol Governance: เวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพมากกว่านั้นจะเป็นเวอร์ชัน 2 ที่มีการอัปเกรดและรีแบรนด์มาจาก AMM เวอร์ชันแรกที่ใช้ชื่อว่า “Mooniswap” โดยคุณสมบัติหลักของเวอร์ชัน 2 คือค่าธรรมเนียมที่เรียกว่า “Impact Fee” ที่ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมประเภทนี้จะเติบโตตาม Slippage หรือความคลาดเคลื่อนของราคา และผู้ใช้ที่ทำการ Staking โทเคน 1INCH จะสามารถลงคะแนนในโปรโตคอลนี้ได้โดยตรง เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมสำหรับชุมชน

1inch (1INCH) | ข่าวโดย Tadooอย่างไรก็ตามหากคุณต้องการเป็นเจ้าของโทเคน 1INCH นั้นสามารถซื้อได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มหลักอย่างเครือข่าย 1inch และนอกจากนี้ยังสามารถซื้อขายเพื่อเก็งกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนรองได้เช่นเดียวกันกับคริปโตตัวอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น Binance, Kraken, Bitfinex และ FTX เป็นต้น

ประเภทของประกันรถยนต์

ประกันชั้น 1

เพิ่มเติม

ประกันชั้น 2+

เพิ่มเติม

ประกันชั้น 3+

เพิ่มเติม

พ.ร.บ.รถยนต์

เพื่มเติม

ทิปดีๆ เกี่ยวกับประกันรถยนต์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันรถยนต์

เพิ่มเติม

วิธีคำนวนเบี้ยประกันรถยนต์

เพิ่มเติม

ทำอย่างไรให้ได้เบี้ยประกันลดลง

เพิ่มเติม

ประกันที่เหมาะกับมือใหม่

เพิ่มเติม

หลังเกิดอุบัติเหตุรถชน ควรทำอย่างไร

เพิ่มเติม

เมาแล้วขับ

เพิ่มเติม

ไม่เคลม รับส่วนลดเบี้ยประกัน

เพิ่มเติม

รถมีประกันหรือเปล่า

เพิ่มเติม

ทิปดีๆ เกี่ยวกับประกันรถยนต์

ความคุ้มครอง ประกันรถยนต์

เพิ่มเติม

ประกันรถหรูซูเปอร์คาร์

เพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันรถยนต์

เพิ่มเติม

ประกันคุ้มครองรถแต่งและอุปกรณ์แต่งรถ

เพิ่มเติม

รถยนต์สำหรับคนขับอายุน้อย

เพิ่มเติม