Connect with us

วิธีการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน กำแพงเมืองจีน วางแผนเที่ยวจีน ศึกษาข้อมูลการขอวีซ่าและประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน

การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ประเทศจีนถือเป็นจุดหมายที่คนไทยนิยมไปเที่ยวกันมากขึ้นในช่วงหลังมานี้แต่การเดินทางเข้าประเทศจีนนั้นต้องขอวีซ่าก่อนไป เมื่อพูดถึงวีซ่า คนไทยหลายคนอาจจะกังวลใจแต่ไม่ต้องห่วงเพราะการขอวีซ่าจีนก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เพียงแค่คุณเตรียมตัวและเตรียมเอกสารไปให้พร้อมก็สามารถยื่นขอวีซ่าได้ผ่านฉลุยแล้ว

จีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากและมีพื้นที่กว้างขวาง แต่ละเมือง แต่ละมณฑลมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าไปเยี่ยมชมมากมาย เราอาจจะเที่ยวไม่หมดในทริปเดียวก็ได้ เพราะฉะนั้นก่อนไปประเทศจีนเราจึงต้องวางแผนเที่ยวให้ดีเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียทั้งเงินและเวลาไปกับการเดินทาง นอกจากนี้เราควรทำประกันการเดินทางเอาไว้เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สำหรับการ ขอวีซ่าประเทศจีน มีหลายประเภท ก่อนยื่นขอวีซ่าทุกครั้งเราควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขของสถานทูตเพื่อเลือกประเภทของวีซ่าให้เหมาะสมกับตัวเราและวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

ประกันที่ควรซื้อสำหรับการเดินทาง

การเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ย่อมมีความเสี่ยง เราจึงควรซื้อประกันไว้เพื่อความอุ่นใจและเพื่อเป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยให้กับตัวเราเองและคนที่เรารัก

ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายจากค่ารักษาพยาบาล ชดเชยกรณีทรัพย์สินหรือกระเป๋าเดินทางเสียหาย การเดินทางล่าช้าและถูกยกเลิก

เพิ่มเติม

ความคุ้มครองวีซ่า

กรมธรรม์ประกันสามารถใช้เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งในการยื่นขอวีซ่าได้ และหากวีซ่าไม่ผ่าน บริษัทประกันพร้อมคืนค่าเบี้ยประกันให้

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันการเดินทางผ่าน Tadoo

เพราะเราอยากจะช่วยให้คุณเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างไร้กังวล เราจะช่วยเติมเต็มแผนการท่องเที่ยวของคุณในด้านความปลอดภัยโดยเริ่มต้นง่าย ๆ เพียงแค่กดซื้อประกันเดินทางออนไลน์ผ่าน tadoo.co คุณจะได้รับทั้งความสะดวก รวดเร็ว และการบริการที่คำนึงถึงความพึงพอใจของคุณเป็นสำคัญ

เช็คเบี้ยประกัน

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนยื่นวีซ่า

ก่อนยื่น ขอวีซ่าประเทศจีน ทุกครั้ง เราต้องเตรียมตัวและเตรียมเอกสารให้พร้อมเนื่องจากหากเอกสารตกหล่นหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดก็อาจทำให้เรายื่นวีซ่าไม่ผ่านได้

1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า – ข้อมูลในแบบฟอร์มต้องกรอกให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว แต่งตัวสุภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดของสถานทูต

2. หนังสือเดินทาง – หนังสือเดินทางหรือพาสพอร์ตต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ใช้ทั้งตัวจริงและสำเนา

3. วีซ่าจีนที่เคยได้รับ – กรณีเคยได้รับวีซ่าจีนแล้ว เราสามารถนำสำเนาของวีซ่าชุดเก่ามาเป็นหลักฐานการยื่นขอวีซ่าใหม่ได้

4. หลักฐานการเดินทาง – ใบจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบินทั้งไปและกลับ รวมถึงกรมธรรม์ประกันที่ซื้อสามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการเดินทางได้

5. หนังสือเชิญหรือหนังสือรับรอง – กรณียื่นขอวีซ่าธุรกิจ เราควรแนบจดหมายเชิญจากหน่วยงานในประเทศจีน รวมถึงควรมีเอกสารรับรองจากบริษัทที่เราทำงานโดยควรระบุรายละเอียดและจุดมุ่งหมายของการเดินทางให้ชัดเจน

6. หนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษ – หนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษใช้ในกรณีที่มีผู้มายื่นแทน โดยต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มายื่นประกอบการทำวีซ่าด้วย

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.8/5

18,432 รีวิว

ประเภทของวีซ่า

วีซ่าประเทศจีนนั้นมีหลายประเภทโดยสามารถแบ่งได้ตามสถานะหรือบุคคลที่ยื่นขอและแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว รวมถึงวีซ่าจีนยังแบ่งได้ตามจำนวนครั้งที่เข้า-ออกอีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากเรามีแผนจะเดินทางเข้าประเทศจีนมากกว่า 1 ครั้ง ใน 6 เดือน เราก็สามารถยื่นขอวีซ่าที่เหมาะสมกับแผนการเดินทางของเราได้โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารหลายครั้ง
คนไทยส่วนใหญ่จะนิยมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการยื่นแบบไหนโดยแบ่งตามจำนวนครั้งที่เข้า-ออก ดังนี้

เข้าออก 1 ครั้ง

สำหรับวีซ่าประเภทนี้มีไว้สำหรับคนที่เดินทางเข้าและออกประเทศจีนแค่ 1 ครั้ง ใน 3 เดือน

เข้าออก 2 ครั้ง

วีซ่าประเภทนี้จะทำให้เราเดินทางเข้าและออกจากประเทศจีนได้ 2 ครั้ง ใน 6 เดือน

เข้าออกหลายครั้งภายใน 6 เดือน

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าและออกประเทศจีนหลายครั้งภายในเวลา 6 เดือน สามารถยื่นทำวีซ่าประเภทนี้ได้

เข้าออกหลายครั้งภายใน 12 เดือน

เหมาะสำหรับผู้ที่มีแผนการเดินทางแล้วทั้งปีหรือมีแนวโน้มว่าจะต้องเดินทางเข้าและออกจากประเทศจีนหลายครั้งในเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปี

ซื้อประกันการเดินทางอย่างไร

การเตรียมตัวเพื่อเดินทางหรือท่องเที่ยวทุกครั้ง เราควรซื้อประกันการเดินทางไว้เพราะเหตุฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ความคุ้มครองของประกันการเดินทางจะช่วยรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากอุบัติเหตุ นอกจากนี้กรมธรรม์ประกันยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่าได้อีกด้วย ประกันการเดินทางพร้อมช่วยเหลือคุณตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหน สำหรับการซื้อประกันการเดินทางก็ง่ายนิดเดียวเพียงแค่กดเลือกผ่าน tadoo.co เราพร้อมนำเสนอและเปรียบเทียบประกันการเดินทางให้คุณ

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน