Connect with us

วิธีการยื่นขอวีซ่าประเทศมาเลเซีย

เที่ยวเก็นติ้ง เช็คอินปีนัง พิชิตยอดเขาโกตา กีนาบาลู ข้อมูลวีซ่าและประกันการเดินทางมาเลเซีย

เช็คเบี้ยประกัน

การขอวีซ่าเข้าประเทศมาเลเซีย

มาเลเซียเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับภาคใต้ของไทย ถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเรามายาวนาน คนไทยโดยเฉพาะแถบภาคใต้มีการติดต่อซื้อขายกับชาวมาเลเซียมาโดยตลอด ปัจจุบันประเทศมาเลเซียยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของคนไทยและเมื่อมีการเปิดสมาคมประชาชาติอาเซียน (ASEAN) ก็ทำให้การติดต่อระหว่างไทยและมาเลเซียแน่นแฟ้นขึ้นไปอีก

เมื่อพูดถึงมาเลเซีย บางคนอาจนึกถึงเก็นติ้งไฮแลนด์ ที่เที่ยวยอดฮิตที่ใคร ๆ ก็ต้องไป หรือจะเป็นปีนัง เมืองแลนด์มาร์กอีกแห่งของมาเลเซีย แต่หากอยากได้ที่เช็คอินใหม่ ๆ ก็ต้องโกตา กีนาบาลู (Kota Kinabalu) ยอดเขาสุดท้าทายที่รอหลายคนไปพิชิต

ขอวีซ่าประเทศมาเลเซีย สำหรับชาวไทยหรือผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียได้เลยโดยไม่ต้องวีซ่าและสามารถอยู่ในประเทศได้นาน 30 วัน หากต้องการอยู่นานกว่านั้นต้องยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่า

ประกันที่ควรซื้อสำหรับการเดินทาง

การทำประกันไม่ใช่สิ่งที่ควรมองข้ามไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวใกล้หรือไกล เหตุฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่

ประกันการเดินทาง

พร้อมคุ้มครองคุณตลอดทั้งทริปด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยกรณีต่าง ๆ เช่น ทรัพย์สินสูญหาย กระเป๋าเดินทางล่าช้า หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเที่ยวบิน

เพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ

รองรับความเสี่ยงด้านสุขภาพ ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งจากการโรคภัยหรือบาดเจ็บ พร้อมช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเติม

ทำไมควรซื้อประกันเดินทางผ่าน Tadoo

ประกันเดินทางคือสิ่งที่ควรมีเมื่อเราวางแผนไปเที่ยว เพราะประกันเดินทางเป็นหลักฐานในการขอวีซ่าสำหรับบางประเทศ และหน้าที่หลักคือการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเราเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บขณะท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเอง

เช็คเบี้ยประกัน

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนยื่นวีซ่า

ใครที่ต้องการยื่น ขอวีซ่าประเทศมาเลเซีย จำเป็นต้องเตรียมเอกสารเบื้องต้น ดังนี้

1. หนังสือเดินทาง (Passport) – เตรียมหนังสือเดินทางไปให้พร้อมทั้งจริงและสำเนา หนังสือเดินทางควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

2. แบบฟอร์มการขอวีซ่า – ก่อนจะยื่นเอกสาร เราต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่าให้ละเอียดและถูกต้องตามความจริง

3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว – รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เพื่อใช้ยื่นขอวีซ่า หากใช้รูปที่ผิดระเบียบอาจทำให้ยื่นวีซ่าไม่ผ่านได้

4. หลักฐานการจองที่พักและการเดินทาง – ตั๋วเครื่องบินและหลักฐานการจองโรงแรมที่พัก หรืออาจใช้กรมธรรม์ประกันการเดินทางเป็นหลักฐานยืนยันร่วมด้วยก็ได้ ในเอกสารต้องระบุวันไปและวันกลับชัดเจน

5. หนังสือรับรองการทำงาน – สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจควรมีหนังสือรับรองการทำงาน รวมถึงจดหมายแนะนำตัวที่บอกตำแหน่งงาน เงินเดือน และวันลาหยุด

6. ใบตอบรับจากสถาบัน – เอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการตอบรับการเข้าเรียนในประเทศมาเลเซียจริง

7. จดหมายเชิญ – จดหมายเชิญจากหน่วยงานหรือบริษัทในมาเลเซีย

8. Work Permit – สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ต้องแสดงใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ของประเทศไทย หรือใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.7/5

17,923 รีวิว

ประเภทของวีซ่า

คนไทยหรือคนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยสามารถเข้าประเทศมาเลเซียได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถพำนักได้นานถึง 30 วัน อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ต้องการอยู่นานกว่านั้น หรือมีเหตุจำเป็น เช่น ทำธุรกิจ หรือเรียนต่อ ก็สามารถขอวีซ่าเพื่ออยู่ต่อตามระยะเวลาที่ต้องการได้ โดยประเภทของวีซ่ามีดังนี้

วีซ่าท่องเที่ยว

สำหรับคนไทยที่ต้องการเที่ยวในประเทศมาเลเซียนานกว่า 30 วัน ก็สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวได้ โดยปกติวีซ่าประเภทนี้มีอายุ 3 เดือน และเป็นแบบ Single Entry หากต้องการขอวีซ่าอายุ 1 ปีและเป็นแบบ Multiple Entry ต้องให้บริษัทที่มาเลเซียติดต่อกองตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอใบรับรองให้กับเรา

วีซ่าธุรกิจ

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาติดต่อธุรกิจหรือเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียจำเป็นต้องขอวีซ่าและต้องยื่นเอกสารรับรองการทำงานและหนังสือยืนยันจากบริษัทในมาเลเซีย

วีซ่านักเรียน

วีซ่านักเรียนสามารถขอที่ประเทศไทยหรือไปขอที่ประเทศมาเลเซียก็ได้โดยต้องเตรียมเอกสารไปให้พร้อมและเตรียมจดหมายตอบรับจากสถาบันเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันด้วย

การยื่นขอวีซ่าประเทศมาเลเซีย

การยื่นขอวีซ่าประเทศมาเลเซียสามารถทำผ่านบริษัทตัวแทนได้โดยติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือเดินทางไปติดต่อเองที่สถานทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ในกรุงเทพ ทั้งนี้ การยื่นวีซ่าจำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมและเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมเป็นไปตามที่สถานทูตกำหนด

อย่างไรก็ตาม เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นถือว่าสำคัญมากโดยเฉพาะเอกสารที่ยืนยันการเดินทางของเรา กรมธรรม์ประกันการเดินทางสามารถใช้เป็นหลักฐานการยืนยันว่าเรามีการเดินทางไปและกลับ รวมถึงแสดงว่าเรามีหลักประกันคุ้มครองตลอดทั้งทริปด้วย

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน