Connect with us

วิธีการยื่นขอวีซ่าประเทศเวียดนาม

วางแผนท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม อย่าลืมซื้อประกันการเดินทาง เพื่อความคุ้มครองตลอดทริป

เช็คเบี้ยประกัน

คนไทยต้องขอวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามไหม?

เวียดนามถือเป็นประเทศที่คนไทยนิยมไปเที่ยวกันมากในช่วงวันหยุด เพราะอยู่ใกล้และค่าครองชีพไม่แพง แต่ได้ชมธรรมชาติที่สวยงาม บ้านเมืองมีเสน่ห์ บางคนก็ตกหลุมรักอาหารเวียดนามจนต้องไปซ้ำอีก นอกจากนี้การเตรียมตัวไปเที่ยวเวียดนามก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนักเมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ

เวียดนามมีสถานที่น่าเที่ยวมากมายไม่ว่าจะทางธรรมชาติหรือทางวัฒนธรรม เราสามารถไปชมความสวยงามของทะเล ภูเขา หรือแม้แต่ทะเลทราย ตลอดจนในตัวเมืองต่าง ๆ ของเวียดนามที่จะทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของคนเวียดนามได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ขอวีซ่าประเทศเวียดนาม สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศเวียดนามได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าและสามารถอยู่ในประเทศเวียดนามได้สูงสุด 30 วัน ซึ่งสามารถใช้บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนในการออกนอกประเทศได้

ประกันที่ควรซื้อสำหรับการเดินทาง

แม้ประเทศเวียดนามจะอยู่ใกล้ประเทศไทย การเดินทางใช้เวลาไม่นาน แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้เสมอ จึงควรซื้อประกันไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ประกันการเดินทาง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยจากทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย ครอบคลุมถึงการเดินทางทั้งการยกเลิกเที่ยวบินและเที่ยวบินล่าช้า จะใกล้หรือไกลก็หมดกังวล

เพิ่มเติม

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนเลือกซื้อประกันการเดินทางคือค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนนี้ราคาสูงและความเสี่ยงด้านสุขภาพเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้

เพิ่มเติม

ทำไมควรซื้อประกันการเดินทางผ่าน Tadoo

ประกันการเดินทางคือสิ่งที่ควรมีเมื่อวางแผนท่องเที่ยว ประกันเดินทางใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอวีซ่าสำหรับบางประเทศ สำคัญกว่านั้นคือการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บขณะท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ Tadoo พร้อมช่วยคุณเลือกประกันที่ตรงใจ

เช็คเบี้ยประกัน

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าเวียดนาม

แม้ว่าคนไทยหรือคนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยจะได้รับยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม และสามารถพำนักในเวียดนามได้นานถึง 30 วัน แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นแล้วจำเป็นต้อง ขอวีซ่าประเทศเวียดนาม นั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากเพราะตอนนี้เวียดนามมีการขอ e-Visa หรือ Visa On Arrival (VOA)

การขอ e-Visa หรือ Visa On Arrival ต้องทำผ่านบริษัทนำเที่ยวของเวียดนาม ติดต่อได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท จากนั้นบริษัทนำเที่ยวจะทำเรื่องและออกเอกสารให้เรา โดยต้องไปรับวีซ่าตัวจริงที่สนามบินนานาชาติเวียดนาม เพียงแสดงหนังสือเดินทาง, หนังสืออนุมัติ e-VISA หรือวีซ่า On Arrival และแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าเวียดนาม ที่สำนักงานออกวีซ่า On Arrival ประจำสนามบิน หลังจากเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเราก็รอรับหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าด้านในได้เลย

อีกวิธีหนึ่งคือเดินทางไปทำวีซ่าที่สถานทูตเวียดนามในกรุงเทพฯ สามารถยื่นเอกสารเองหรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนไปยื่นก็ได้ เอกสารที่ต้องใช้เพื่อยื่นวีซ่ามีดังนี้

– หนังสือเดินทางตัวจริง อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
– แบบฟอร์มการขอวีซ่า พิมพ์ไปเองหรือรับจากสถานทูตก็ได้
– รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
– หลักฐานการทำงาน เช่น จดหมายรับรองจากที่ทำงานพร้อมระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันลา, จดหมายรับรองความเป็นนักศึกษา หรือหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.9/5

26,153 รีวิว

ประเภทของวีซ่า

วีซ่าสำหรับเข้าประเทศเวียดนามสามารถแบ่งได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว ผู้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นจำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ ส่วนคนไทยจะได้รับการยกเว้นวีซ่า 30 วัน ทำให้สามารถเข้าประเทศเวียดนามได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่า

วีซ่านักเรียน/นักศึกษา

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศเวียดนาม การขอวีซ่าประเภทนี้ต้องใช้หนังสือการเข้ารับการศึกษาจากสถาบันในประเทศเวียดนามเป็นหลักฐาน

วีซ่าธุรกิจ

วีซ่าธุรกิจสามารถใช้เพื่ออยู่ในประเทศเวียดนามได้ 3-6 เดือนและสามารถต่ออายุได้ ต้องใช้หนังสือเชิญจากคู่ค้าเป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่า

ประกันการเดินทางคุ้มครองคุณอย่างไร

แม้ว่าคนไทยจะไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อไปเที่ยวในประเทศเวียดนามแต่การซื้อประกันการเดินทางก็ยังจำเป็นอยู่เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ประกันการเดินทางจะช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีที่เราเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บขณะท่องเที่ยว ทั้งยังชดเชยค่าเสียหายของทรัพย์สินหรือเที่ยวบิน ให้เราเที่ยวเวียดนามได้อย่างอุ่นใจ ไม่ต้องกังวลว่าค่าใช้จ่ายจะบานปลายเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน