Connect with us

ความแตกต่างระหว่างวงเงินสินเชื่อกับวงเงินบัตรเครดิต

หลายคนมักสับสนระหว่างวงเงินสินเชื่อกับวงเงินบัตรเครดิตว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ที่จริงนั้นทั้งสองมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อย เรามาดูกันว่าวงเงินสินเชื่อกับวงเงินบัตรเครดิตนั้นต่างกันอย่างไร

สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต

สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตดูเหมือนจะคล้ายกัน แต่จริง ๆ แล้วนั้นมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เรามาดูกันว่าทั้งสองอย่างแตกต่างกันอย่างไร

จุดเด่น

  • สินเชื่อส่วนบุคคล คือ สินเชื่อที่สถาบันการเงินหรือธนาคารอนุมัติให้กับพนักงาน ข้าราชการ หรือผู้ประกอบกิจการ โดยสถาบันการเงินจะโอนเงินสดเข้าบัญชีของผู้กู้ โดยให้เงินกู้ยืมอยู่ที่ 5 เท่าของรายได้ หลังจากนั้นลูกค้าสามารถนำเงินสดไปใช้
  • บัตรเครดิต คือ บัตรที่สามารถใช้แทนเงินสด โดยธนาคารหรือสถาบันที่ออกบัตรจะมอบเครดิตให้ผู้ถือบัตรได้ใช้ก่อนล่วงหน้า เพื่อไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน โดยมีการกำหนดวงเงินในบัตรและกำหนดวันชำระเงิน

สินเชื่อส่วนบุคคลกับบัตรเครดิตใช้งานไม่เหมือนกัน

จะเห็นได้ว่า สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตนั้นเป็นบริการด้านการเงินที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ มอบสินเชื่อหรือวงเงินให้ไปใช้ก่อน โดยที่สินเชื่อส่วนบุคคลจะจ่ายให้เป็นเงินสด ส่วนบัตรเครดิตจะเป็นการให้วงเงินเพื่อใช้ชำระสินค้าหรือค่าบริการ แต่ข้อแตกต่างระหว่างสินเชื่อบุคคลกับบัตรเครดิตคือ วัตถุประสงค์การใช้งานและเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารนั้น ๆ

วงเงินสินเชื่อ

เป็นการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร ซึ่งจะกำหนดวงเงินโดยพิจารณาจากรายได้ของผู้ยื่นขอ กรณีที่วงเงินได้รับอนุมัติ สถาบันการเงินก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณ ซึ่งเงินจำนวนนั้นสามารถนำไปใช้จ่ายได้ทันที สถาบันการเงินแต่ละแห่งจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินจำนวนมาก เพื่อนำไปใช้จ่ายตามประสงค์ เช่น การดำเนินธุรกิจ หรือนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อจะมีระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวกว่าบัตรเครดิต โดยอาจแบ่งเป็นงวดใหญ่ ๆ เช่น 12, 18 หรือ 24 งวด และสามารถแบ่งจ่ายแต่ละงวดเป็นจำนวนเงินเท่า ๆ กันได้ แต่ถ้าหากจ่ายหลังวันครบกำหนด ก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 28% ต่อปี

“สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตนั้นเป็นการบริการด้านการเงินที่สถาบันการเงินจ่ายเงินให้ไปใช้ก่อน ต่างกันเพียงแค่รูปแบบการใช้งาน”

วงเงินบัตรเครดิต

เป็นวงเงินสำหรับใช้เพื่อชำระเงินแทนเงินสดผ่านบัตรเครดิต โดยวงเงินที่ได้รับนั้นจะพิจารณาจากรายรับ รายจ่าย และความสามารถในการชำระหนี้ นอกจากนี้วงเงินบัตรเครดิตยังกำหนดรอบระยะเวลาชำระเงินด้วย เช่น ตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 15 และชำระเงิน ภายในวันที่ 30 เป็นต้น เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการพกเงินสด และคนที่มีวินัยทางการเงินสูง เพราะถ้าหากชำระเงินครบจำนวนภายในวันที่กำหนด คุณก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลย แต่ถ้าจ่ายชำระหนี้ล่าช้าออกไป ก็จะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดประมาณ 20% ต่อปี ของยอดหนี้ นับตั้งแต่วันที่ใช้บัตรเครดิต

วงเงินบัตรเครดิตสามารถขอเพิ่มได้หลังจากได้รับบัตรเครดิต แต่วงเงินสินเชื่อขอสามารถเพิ่มไม่ได้หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว

เทคนิคการขอวงเงินบัตรเครดิตไม่ให้เป็นหนี้

ถ้าต้องการขอเพิ่มวงเงิน ให้เพิ่มวงเงินเพียงเล็กน้อยจากวงเงินปัจจุบันของคุณ ถึงแม้ว่าธนาคารจะใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้คุณเพิ่มวงเงินให้สูง ๆ แต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเพิ่มวงเงินเพียงเล็กน้อย เพื่อเป็นวงเงินสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นเท่านั้น ก็จะทำให้คุณลดการใช้บัตรเครดิตไปกับสิ่งไม่จำเป็นได้มากขึ้นและทำให้คุณไม่มีหนี้มากขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ยังทำให้ประวัติเครดิตของคุณดีขึ้นด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าวงเงินปัจจุบันอยู่ที่ 20,000 บาท ให้เพิ่มวงเงินแค่ 10,000 บาท ก็เพียงพอแล้ว

อ่านรายละเอียดให้ดี เพื่อความสะดวกในการยื่นขอสินเชื่อ

หลังจากที่รู้ว่าความหมายและความแตกต่างของวงเงินสินเชื่อและวงเงินบัตรเครดิตไปแล้ว Tadoo หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะเข้าใจมากขึ้นว่าวงเงินทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร ถ้าคุณศึกษารายละเอียดต่าง ๆ มาเป็นอย่างดีจะยิ่งทำให้คุณสามารถยื่นขอสินเชื่อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับบัตรเครดิต