Connect with us

ประกันรถยนต์คุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถ (Motor Gap Insurance)

การเกิดความเสียหายกับรถยนต์มีได้หลายรูปแบบ แล้วประกันรถยนต์คุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถยนต์อย่างไรบ้าง

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันคุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถยนต์

ในการซื้อประกันรถยนต์ของผู้ขับขี่ บริษัทรถยนต์จะคำนวณเบี้ยประกันจากในหลายด้าน ส่วนหนึ่งคือตัวรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นอายุรถยนต์ ขนาดของรถยนต์ ปีที่จดทะเบียน เป็นต้น ซึ่งตัวรถก็เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทุนประกันรถยนต์ เงินทุนที่ผู้ซื้อประกันสามารถเคลมกรณีซ่อมรถได้ โดยบริษัทประกันมักจะกำหนดรูปแบบการจ่ายเงินชดเชยว่าเสียหายถึงระดับไหนจะได้รับสินไหมทดแทนอย่างไร แต่ทั้งนนี้ทั้งนั้น เงินที่ได้จะไม่เกินทุนประกัน

แล้วถ้ามูลค่าความเสียหายของรถยนต์คุณต้องจ่ายค่าซ่อมเกินกว่าที่ทุนประกันกำหนดล่ะ ส่วนต่างนั้นจะทำอย่างไร คุณจะต้องจ่ายเองหรือไม่ Tadoo ขอแนะนำ “ประกันคุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถยนต์คือคำตอบ

ประกันคุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถยนต์คืออะไร

ประกันคุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถยนต์ คุ้มครองในกรณีรถยนต์เกิดความเสียหายแบบสมบูรณ์ หรือที่เรียกว่าพังโดยเชิง ประกันนี้จะจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยหลักของคุณ เพราะส่วนมากทุนประกันที่ทำไว้คุ้มครองค่ารถได้ไม่เต็ม 100% แต่คุณสามารถมั่นใจเต็มร้อยได้ หากมีประกันคุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนน ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำท่วม และในกรณีรถถูกขโมยอีกด้วย

ความเสียหายของรถยนต์แบบไหนที่ประกันคุ้มครองอะไร?

– รถยนต์เสียหายโดยสิ้นเชิง คือรถยนต์ได้รับความเสียหายหรือไฟไหม้ จนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย

– รถยนต์สูญหาย คือ การสูญหายทั้งคันของรถยนต์ ที่เป็นผลมาจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์

ประกันรถยนต์หลักที่สามารถซื้อประกันคุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถยนต์ได้

เมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขของประกันคุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถ ชั้นประกันที่สามารถซื้อคู่กันไปได้ ได้แก่

ประกันรถยนต์ชั้น 1

หนึ่งในเงื่อนไขของความคุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถ จะรับประกันภัยรถยนต์ อายุ 1-5 ปี ดังนั้นจึงเหมาะกับรถใหม่ ซึ่งประกันรถใหม่ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครอง

เพิ่มเติม

ประกันรถยนต์ชั้น 2/2+

ดูแลไม่แพ้ใคร ให้ความคุ้มครองไม่เป็นสองรองใคร แถมได้เบี้ยประกันราคาถูกใจ

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันรถยนต์ผ่าน tadoo.co

tadoo.co เป็นเว็บไซต์ตัวกลางในการเสนอประกันรถยนต์ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์มืออาชีพที่มีความน่าเชื่อถือ และการทำประกันคุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถยนต์ ตามเงื่อนไขคือคุณต้องมี ประกันรถยนต์ชั้น1 ทั้งนี้ทาง tadoo.co เล็งเห็นว่าการซื้อประกันออนไลน์มีบทบาทอย่างมากในตลาดปัจจุบันที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปซื้อประกันเองโดยตรง

เช็คเบี้ยประกัน

เงื่อนไขการรับประกันคุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถยนต์

ประกันคุ้มครองส่วนต่างมูลค่ารถยนต์ นับว่าเป็นความคุ้มครองเสริมที่ดี เพราะโดยปกติแล้วทุนประกันในการคุ้มครองรถยนต์ไม่ได้เต็ม 100% แต่ก็ย่อมมีเงื่อนไขในการรับประกัน ดังนั้นผู้ซื้อประกันควรพิจารณาถึงเงื่อนไขก่อนการซื้อประกัน ดังนี้

– รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง รถยนต์โดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 20 ที่นั่ง รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน
– อายุรถยนต์ที่เข้าเกณฑ์ต้องมีอายุระหว่าง 1-5 ปี
– ต้องมีรถยนต์ชั้น 1 ตลอดระยะเวลาเอาประกันคุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถยนต์

– ระยะเวลาสิ้นสุดการคุ้มครองของประกันคุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถยนต์ กับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะหมดเลยพร้อมกัน
– ซื้อได้แค่ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คัน
– ไม่รับประกันรถยนต์ที่นำเข้า, รถสปอร์ตราคาสูง, รถดัดแปลงสภาพที่ต่างไปจากตอนออกจากโรงงาน, รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเช่น โครงเหล็กหรือหลังคา

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.8 out of 5

16,695 reviews

ข้อยกเว้นความคุ้มครองประกันคุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถยนต์

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหายหรือรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง อันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก

สงครามทั่ว ๆ ไป

สงคราม การรุกราน การกระทำของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการทำสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)

สงครามกลางเมือง

สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอำนาจการปกครองโดยกำลังทหาร หรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล

ความเสียหายจากเชื้อเพลิงปรมาณู

การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสำหรับจุดประสงค์ของสัญญาข้อนี้ การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง

การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตไทย

การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย เว้นแต่จะมีการระบุการขยายอาณาเขตความคุ้มครองไว้ในหน้าตารางอย่างชัดเจน

ทำประกันคุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถยนต์ดีอย่างไร

โดยปกติแล้วบริษัทประกันภัยจะคุ้มครองเงินสินไหมทดแทน 80% ของมูลค่ารถยนต์ ส่วนอีก 20% ไม่คุ้มครอง ทำให้ผู้ขับรถจะมีความเสี่ยงหากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss) 100% หรือรถหาย ไฟไหม้ ดังนั้นบริษัทประกันแผนนี้จะเข้าไปให้ความคุ้มครองส่วนต่าง 20% นี้ ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจได้เต็มร้อยกับความคุ้มครองที่เติมเต็ม ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถของคุณให้ได้มากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์

ประเภทของประกันรถยนต์

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันรถยนต์

รับใบเสนอราคา ประกันรถยนต์คุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถ

เช็คเบี้ยประกัน