Connect with us

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพคุ้มครองอะไร ควรซื้อไว้หรือไม่ ประกันสุขภาพกับประกันสังคมอะไรดีกว่ากัน

ประกันสุขภาพคุ้มครองอะไร

หลักประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพแก่เรา พูดง่าย ๆ ก็คือ เมื่อเราป่วยไข้ไม่สบายไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือสาหัส รวมถึงอาการบาดเจ็บต่าง ๆ ประกันสุขภาพจะดูแล “ค่ารักษาพยาบาล” รอบด้านให้กับเรา นอกจากนี้บางกรมธรรม์ยังให้ค่าชดเชยตามกรณีต่าง ๆ เพิ่มมาด้วย เช่น ค่าชดเชยกรณีขาดรายได้จากการรักษาตัว เป็นต้น

จุดเด่น

  • ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน (IPD), ผู้ป่วยนอก (OPD) และอุบัติเหตุฉุกเฉิน
  • ชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา พิการ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ ค่าห้อง ICU ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่ารถพยาบาล เป็นต้น

มี ประกันสังคม/สวัสดิการบริษัท อยู่แล้ว จำเป็นต้องทำประกันสุขภาพไหม

จริง ๆ แล้วขึ้นอยู่กับความพอใจของเราแต่ประกันสังคมหรือสวัสดิการบริษัทมักมีข้อจำกัดบางประการ เช่น วงเงินคุ้มครอง, โรงพยาบาลที่สามารถใช้บริการได้ หรือค่าชดเชยต่าง ๆ เนื่องจากประกันสังคมและสวัสดิการบริษัทนั้นเป็นกรมธรรม์ประกันสำหรับคนหมู่มาก ค่าเบี้ยประกันจึงถูกแต่ความคุ้มครองและวงเงินก็น้อยตามลงไปด้วย อีกทั้งหากเป็นประกันสังคม เราก็มีสิทธิ์รักษาแค่โรงพยาบาลเดียวเท่านั้นยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลอื่น ๆ ได้

ข้อแตกต่างของประกันสุขภาพและประกันสังคม

จากที่กล่าวมาข้างต้นคือข้อแตกต่างระหว่างประกันสังคมและประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพที่เราเลือกซื้อเองนั้นทำให้เราได้ความคุ้มครองและวงเงินตามต้องการ ตัดปัญหาเรื่องวงเงินไม่พอจนต้องจ่ายส่วนต่าง หรือจำกัดโรงพยาบาลที่ให้บริการเพราะเราสามารถเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลใดก็ได้ในเครือของบริษัทประกัน นอกจากนี้เรายังได้ค่าชดเชยตามกรณีต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น ค่าชดเชยกรณีสูญเสียรายได้

สำหรับค่าเบี้ยประกันที่หลายคนกังวลเพราะการซื้อประกันสุขภาพเองนั้นอาจต้องจ่ายเบี้ยประกันแพงกว่า หรืออาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายประจำ แต่อย่าเพิ่งตัดใจเพราะปัจจุบันแผนประกันสุขภาพมีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงราคาเบี้ยประกันที่ถูกลงด้วย เราสามารถเลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของเราได้เพียงเข้าเว็บไซต์เปรียบเทียบประกันอย่าง tadoo.co เพื่อหาแผนประกันที่ตรงใจเราที่สุด

“ประกันสุขภาพคือการซื้อความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาล หากเราเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บก็ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายที่อาจบานปลายเพราะมีประกันสุขภาพช่วยคุ้มครองและดูแลอยู่แล้ว”

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายคุ้มกว่าแบบแยกจ่ายหรือเปล่า

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเพราะทั้งประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายและแบบแยกจ่ายต่างก็มีจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเอง สำหรับผู้ที่สามารถจ่ายเบี้ยประกันไหว เราแนะนำให้ซื้อแบบเหมาจ่ายเนื่องจากประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงให้กับเราโดยกำหนดเพียงวงเงินสูงสุดต่อปีซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะระบุไว้สูงมาก อาจถึงหลักร้อยล้านเลยทีเดียว ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตามจริงได้ก็อย่างเช่น ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าผ่าตัด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน และค่าวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ประกันสุขภาพรูปแบบนี้จะช่วยให้เราวางใจเรื่องค่าใช้จ่าย ไม่ต้องกลัวว่าจะมีส่วนต่างต้องรับผิดชอบ

การทำประกันสุขภาพอาจไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นที่สุด แต่หากสามารถทำได้ก็สมควรซื้อไว้อย่างยิ่งเพื่อเป็นหลักประกันให้กับชีวิตและเพื่อความมั่นคงในอนาคต

ประกันสุขภาพแบบแยกจ่ายมีข้อดีอย่างไร?

ในส่วนของประกันสุขภาพแบบแยกจ่ายก็มีจุดเด่นตรงที่เบี้ยประกันถูกกว่าแบบเหมาจ่ายมาก เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบทำประกันน้อยโดยประกันแบบเหมาจ่ายจะกำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต่อครั้งซึ่งแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ประกันสุขภาพแบบแยกจ่ายอาจเสี่ยงต่อการมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินแต่หากเราศึกษากรมธรรม์ให้ดีและตรวจสอบราคาของโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วก็จะสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ไม่ให้เกินวงเงินในกรมธรรม์ได้

เก็บเงินออมไว้รักษาตัวหรือนำไปซื้อประกันสุขภาพ แบบไหนดีกว่ากัน

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการวางแผนด้านการเงิน หากเราเลือกจะเก็บเงินออมไว้ก็ควรแยกเป็น 2 ก้อนคือเงินสำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น การรักษาตัว และเงินสำหรับอนาคตเพื่อการสร้างครอบครัวหรือธุรกิจ ทั้งนี้ เงินสำหรับกรณีฉุกเฉินอาจสะสมได้ประมาณหนึ่งซึ่งเมื่อถึงเวลาต้องใช้จริงก็ไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอหรือไม่ แต่หากตัดสินใจเลือกทำประกันสุขภาพ สิ่งที่สามารถคำนวณได้แน่นอนคือค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากแผนประกันที่ซื้อจะกำหนดวงเงินคุ้มครองมาให้อยู่แล้วและเราสามารถเลือกกรมธรรม์ที่เราถูกใจได้ นอกจากนี้การซื้อประกันยังอาจรองรับค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการออมเงินเอง ดังนั้น การซื้อประกันสุขภาพไว้จึงเป็นการเตรียมพร้อมที่แน่นอนกว่า

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

ประเภทของประกันสุขภาพ

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันสุขภาพ