Connect with us

เคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน ทำประกันสุขภาพได้หรือไม่

มีประวัติเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน ทำประกันสุขภาพได้หรือไม่ หากรักษาหายแล้วประกันคุ้มครองหรือเปล่า ประกันสุขภาพมีข้อยกเว้นอะไรบ้าง

เคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน ทำประกันสุขภาพได้หรือไม่

ประวัติสุขภาพถือเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาเบี้ยประกันและการอนุมัติประกันภัย ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง อายุน้อย และสุขภาพแข็งแรงดีก็มีโอกาสได้เบี้ยประกันราคาไม่แพงพร้อมความคุ้มครองเต็มรูปแบบ แต่ผู้ที่มีประวัติเคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อนอาจต้องตอบคำถามสุขภาพอย่างละเอียด และประวัติการเป็นโรคของคุณอาจส่งผลถึงการพิจารณาเพื่ออนุมัติประกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณรักษาโรคร้ายแรงนั้นจนหายสนิทและไม่มีอาการกำเริบเป็นระยะเวลานานแล้ว คุณอาจจะทำประกันสุขภาพได้แต่มีโอกาสที่กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองโรคที่คุณเคยเป็นมาก่อนแล้ว

จุดเด่น

  • ประวัติการเป็นโรคร้ายแรงมีผลต่อเบี้ยประกันและการอนุมัติประกันเนื่องจากเป็นผู้มีความเสี่ยง
  • ผู้ที่เคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อนอาจทำประกันสุขภาพแต่เสี่ยงที่ประกันจะไม่คุ้มครองโรคที่เคยเป็นมาก่อน

โรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน

โรคหรืออาการที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน (Pre-existing condition) ไม่ว่าจะโรคประจำตัว โรคที่เป็นเรื้อรัง หรือโรคร้ายแรง หากตรวจพบและรับรู้ว่าเป็นโรคก่อนมาทำประกันจะเข้าเกณฑ์นี้ทั้งหมด และประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองโรคหรืออาการที่เป็นก่อนจะมาซื้อประกันโดยจะไม่รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่เราเคยเป็นหรือเป็นอยู่

ระยะเวลารอคอย

นอกจากประกันจะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันแล้ว หากเราตรวจเจอโรคร้ายในช่วงระยะเวลารอคอย เราก็ไม่สามารถเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลจากประกันสุขภาพที่เราซื้อไว้ได้เพราะเป็นเงื่อนไขของกรมธรรม์ว่าประกันจะยังไม่คุ้มครองในช่วงระยะเวลารอคอย (Waiting Period) นั่นเอง

“ก่อนทำประกันสุขภาพ ผู้เอาประกันจำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพอย่างละเอียดและไม่ควรปิดบังข้อมูลเพื่อกรมธรรม์ที่สมบูรณ์และเหมาะสม”

ถ้าตรวจเจอโรคร้ายในช่วงระยะเวลารอคอยต้องทำอย่างไร

ถ้าผู้เอาประกันตรวจเจอโรคร้ายแรงในช่วงระยะเวลารอคอยและผู้เอาประกันไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นโรคนี้ ควรรีบปรึกษาตัวแทนประกันของบริษัทที่ซื้อไว้ทันที กรมธรรม์อาจถูกยกเลิกหากบริษัทพิจารณาถึงความเสี่ยงที่รุนแรง แต่บริษัทจะคืนเบี้ยประกันที่จ่ายไปให้ทั้งหมด หรืออาจพิจารณาไม่คุ้มครองโรคที่เพิ่งตรวจเจอ แต่ยังคงให้กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ต่อไปก็ได้

ประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนจะมาซื้อประกัน รวมถึงโรคร้ายแรงด้วยเช่นกัน ก่อนทำประกันจึงควรศึกษาเงื่อนไขให้ดี

ข้อยกเว้นที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง

ข้อยกเว้นที่ประกันภัยสุขภาพไม่คุ้มครอง ได้แก่

– โรคทางพันธุกรรม โรคเรื้อรังที่เป็นมาตั้งแต่เกิด
– โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ แท้งลูก ทำแท้ง
– โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ กามโรค
– ทำเลสิก หรือค่าอุปกรณ์ช่วยการมองเห็น
– การตรวจรักษาเพื่อความงาม
– บำบัดเหล้า บุหรี่ สารเสพติด
– การตรวจรักษาโรคแบบการทดลอง
– โรคทางจิตเวช หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
– รักษากับแพทย์ทางเลือก
– การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหรือบาดทะยัก จากการถูกสัตว์ทำร้าย
– ทำร้ายตัวเอง ฆ่าตัวตาย
– การบาดเจ็บที่เกิดจากการทะเลาะวิวาท เมาสุรา หรือเสพสารเสพติด
– บาดเจ็บจากการหลบหนีการจับกุม หรือก่ออาชญากรรม

ข้อควรระวังสำหรับประกันสุขภาพ

ข้อยกเว้นเหล่านี้คือส่วนที่ประกันไม่คุ้มครอง นอกจากนี้หลังทำประกันสุขภาพแล้ว ยังมีระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) โดยบริษัทประกันจะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ในระยะเวลา 30-120 วัน แล้วแต่ระบุแต่จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

ประเภทของประกันสุขภาพ

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันสุขภาพ