Connect with us

เคลมค่ารักษาพยาบาลจากประกันอุบัติเหตุอย่างไร

หกล้ม รถเฉี่ยวชน เดินตกท่อ เบิกประกันได้หรือไม่ ต้องสำรองจ่ายก่อนหรือเปล่า แล้วเคลมค่ารักษาพยาบาลอย่างไร Tadoo มีคำตอบให้คุณแล้ว เราพร้อมให้ข้อมูลเพื่อให้คุณได้ประกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุด

บาดเจ็บแค่ไหนถึงเบิกประกันอุบัติเหตุได้

ประกันอุบัติเหตุจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุตามชื่อประกัน แต่ถ้าถามว่าต้องบาดเจ็บแค่ไหนถึงจะเบิกประกันได้ คำตอบคือบาดเจ็บเล็กน้อยก็เบิกได้ เพียงแค่มีรอยฟกช้ำ แผลถลอก รอยข่วน หรือรอยกัดจากสัตว์ ที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่ามาจากอุบัติเหตุ หรือได้รับการวินิจฉัยว่ากระดูกหัก เส้นเอ็นฉีก กล้ามเนื้ออักเสบ จากอุบัติเหตุ สรุปคือ อาการบาดเจ็บใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากอุบัติเหตุ สามารถเคลมประกันได้ทั้งหมด

จุดเด่น

  • รถชนจากอุบัติเหตุก็สามารถเบิกประกันได้ หากอาการสาหัส บางกรมธรรม์มีค่าชดเชยรายวันกรณีต้องหยุดรักษาตัวให้ด้วย
  • อาการบาดเจ็บจากความตั้งใจไม่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุ กรณีแบบนี้ประกันจะไม่คุ้มครอง เช่น การพยายามทำร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตาย

เคลมค่ารักษาจากประกันอุบัติเหตุอย่างไร

การเคลมค่ารักษาจากประกันอุบัติเหตุนั้นแบ่งได้เป็น 2 กรณีหลัก ๆ คือกรณีเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในเครือข่าย และรักษากับโรงพยาบาลนอกเครือข่าย

กรณีเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในเครือข่าย

ถ้าเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทประกัน ผู้เอาประกันไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายก่อน สามารถยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุ พร้อมบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือเอกสารราชการที่แสดงตัวตนอื่น ๆ กับทางโรงพยาบาลได้เลย

กรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) หรือแบบมาทำแผลแล้วกลับบ้าน หากตรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้เลย แต่ถ้าเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) ซึ่งต้องนอนพักดูอาการ ทางโรงพยาบาลจะประสานงานกับบริษัทประกันให้ภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ความคุ้มครองที่ได้รับขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ที่เลือกซื้อว่าครอบคลุมถึง IPD หรือไม่

การเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในเครือข่ายจะอำนวยความสะดวก และให้ความรวดเร็วกับผู้เอาประกัน รวมถึงไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ ด้วย แต่หากค่ารักษาพยาบาลแพงกว่าวงเงินที่ซื้อไว้ ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบส่วนต่างเอง

“ประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุที่เกิดขณะผู้เอาประกันเสพสารเสพติด ดื่มของมึนเมา หรือมีแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป”

กรณีเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลนอกเครือข่าย

หากผู้เอาประกันมีเหตุจำเป็นต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลนอกเครือข่าย กรณีนี้ส่วนใหญ่ต้องสำรองจ่ายเองก่อน ถ้าเป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ทำเอง หลังผู้เอาประกันจ่ายเงินไปเรียบร้อยให้เก็บใบเสร็จใบรับรองแพทย์ และเอกสารต่าง ๆ มายื่นกับบริษัทประกันเพื่อขอเคลมค่ารักษา โดยจะยื่นกับตัวแทน ไปที่บริษัท หรือส่งไปรษณีย์ก็ได้ เมื่อบริษัทได้รับเอกสารและพิจารณาเรียบร้อยแล้วจะคืนเงินให้เป็นเช็คหรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร

ส่วนกรณีที่เป็นประกันอุบัติเหตุกลุ่มของหน่วยหรือบริษัท ก็ทำคล้าย ๆ กับประกันส่วนตัว คือ สำรองจ่ายก่อนแล้วรวบรวมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย จากนั้นก็ยื่นให้กับหน่วยงานหรือบริษัทที่ทำงานด้วย ทางนั้นจะเป็นคนยื่นเอกสารต่อให้กับบริษัทประกันเอง ผู้เอาประกันรอรับเงินคืนผ่านเช็ค หรือการโอนเช่นเดียวกัน

โรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทประกันมีมากมาย ผู้เอาประกันสามารถค้นหาโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการรักษา นอกจากนี้ยังไม่ต้องสำรองจ่ายอีกด้วย

เอกสารเคลมประกันอุบัติเหตุ

กรณีต้องยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทน หรือขอเคลมค่ารักษาพยาบาลจากประกันอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วยื่นกับบริษัทประกันโดยตรง หรือส่งไปรษณีย์ก็ได้ สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือแบบฟอร์มเคลมประกัน ตามที่บริษัทประกันกำหนด
2. เอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรนักศึกษา พร้อมสำเนาที่เซ็นรับรองถูกต้อง
3. ใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายครบถ้วน
4. ใบรับรองแพทย์ ผลวินิจฉัย และเอกสารการรักษาที่ระบุอาการชัดเจน เอกสารเหล่านี้ต้องใช้ฉบับจริงเท่านั้น

ประกันจะชดเชยค่าสินไหมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยจะคืนเงินผ่านการโอนเข้าบัญชี หรือออกเช็คเงินสดให้

ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุครอบครัว

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

เพิ่มเติม

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันอุบัติเหตุ