Connect with us

สิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับการประกันความเสียหาย

ข้อยกเว้นในการคุ้มครองการประกันความเสียหาย มีสิ่งใดเป็นข้อยกเว้นบ้าง

ข้อยกเว้นการคุ้มครองการประกันความเสียหาย

ไม่ใช่ทุกความเสียหายที่สามารถเบิกประกันได้ ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ข้อยกเว้นในการคุ้มครองการประกันความเสียหาย เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ประกันรถยนต์ไม่คุ้มครอง บางความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายหรือค่าบริการเพื่อดูแลความเสียหายนั้นเอง แล้วข้อยกเว้นการคุ้มครองการประกันความเสียหาย มีสถานการณ์ไหนกันบ้าง ทาง Tadoo ได้นำข้อมูลมาฝากดังนี้

จุดเด่น

  • การโดนของจากรถบรรทุกตกใส่ ประกันรถยนต์บางประเภทไม่คุ้มครองการประกันความเสียหาย
  • ไม่ใช่ทุกความเสียหายของยางและกุญแจรถยนต์ที่ประกันความเสียหายจะคุ้มครอง
  • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือขับขี่รถยนต์ในทางที่ผิด ประกันรถยนต์ไม่คุ้มครอง

รถบรรทุกทำของตกใส่

การที่รถบรรทุกทำของตกใส่รถของคุณทำให้เกิดความเสียหาย ตามกฎหมายแล้วรถบรรทุกเป็นฝ่ายผิดเต็ม ๆ เพราะเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ตามมาตรา 20 คือ “ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตว์ สิ่งของต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้ คน สัตว์ สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทำให้สกปรก เปรอะเปื้อน ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท”

ในกรณีที่รถยนต์ของคุณได้รับความเสียหาย ถ้าคุณทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ไว้บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อมให้ทั้งหมด แต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง แต่ในกรณีที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 2/2+ และ ชั้น 3/3+ ความคุ้มครองจะไม่ครอบคลุมเรื่องความเสียหายของรถยนต์ แต่เจ้าของรถสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้จากคู่กรณีที่เป็นรถบรรทุกได้

ขับขี่รถชนสัตว์นอกทางเดินรถ

กรณีขับรถยนต์ไปในพื้นที่ส่วนบุคคลนอกเหนือจากทางเดินรถ เช่น ที่พักอาศัย ที่ดินส่วนบุคคล แล้วเกิดเฉี่ยวชนสัตว์โดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น สุนัข หรือแมว จนสัตว์บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และรถยนต์ก็ได้รับความเสียหายเช่นกัน ในกรณีนี้เจ้าของรถถือว่ามีความผิด และต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายเอง รวมถึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของสัตว์ด้วย เพราะเจ้าของสัตว์ได้ป้องกันระมัดระวังอุบัติเหตุให้กับสัตว์เลี้ยงแล้ว ผู้ขับรถเป็นผู้ไม่ระวังแล้วขับรถเข้าพื้นที่ของสัตว์จนเกิดความเสียหาย

“ถ้าไม่ได้ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ไว้ ให้เรียกร้องความเสียหายจากรถบรรทุกที่ทำของตกใส่รถเรา”

ยางรถยนต์เสียหายด้วยตัวยางเอง

ในเรื่องของความเสียหายของยาง หากไม่ได้เกิดเพราะอุบัติเหตุ แต่เป็นเพราะการเสื่อมสภาพ ความชำรุดเสียหายของตัวยางรถยนต์เอง จะถูกบริษัทประกันยกเว้นความคุ้มครองการประกันความเสียหาย นอกจากว่าคุณจะมีการซื้อความคุ้มครองรถยนต์เพิ่มเติมในหมวด “คุ้มครองยาง น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่น” คุณถึงจะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

– คุ้มครองยางรถยนต์กรณีที่ได้รับความเสียหาย ระเบิด รั่ว ฉีกขาด หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยางอะไหล่ ยางสำรอง ยางใน และ/หรืออยู่ระหว่างการขนส่ง
– จ่ายค่าทดแทนเป็น Agreed Value

ซื้อความคุ้มครองรถยนต์เพิ่มเติมหากต้องการให้คุ้มครองยางเสียหายด้วยตัวยางเอง

กุญแจรถยนต์สูญหาย หรือเสียหายจากความประมาทเลินเล่อ

การทำกุญแจรถยนต์สูญหาย หรือเสียหายด้วยความประมาทเลินเล่อ ประกันความเสียหายไม่คุ้มครอง เพราะทางบริษัทประกันมองว่าเป็นการทำกุญแจรถหายหรือเสียหายเอง ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ บริษัทประกันจึงไม่รับผิดชอบ คุณจะต้องรับผิดชอบในการทำกุญแจใหม่เอง และราคาในการทำกุญแจใหม่ไม่ใช่น้อย ๆ เลย เพราะต้องรื้อระบบความปลอดภัยทั้งระบบ ดังนั้นหากคุณไม่อยากเสียเงินจำนวนมากไปกับค่าทำกุญแจใหม่ การมีสติและความรอบคอบจะช่วยคุณได้

การขับขี่รถยนต์ที่ประกันความเสียหายไม่คุ้มครอง

การขับขี่หรือการใช้รถยนต์ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายของรถยนต์จากอุบัติเหตุใด ๆ ก็ตาม หากเกิดมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ จะถูกบริษัทประกันยกเว้นการคุ้มครองความเสียหาย ได้แก่

– การใช้รถยนต์ไปลากจูง หรือผลักดันรถคันอื่น
– การใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่ระบุไว้ในคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
– การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปใช้ขับขี่รถยนต์
– การขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
– การขับขี่รถยนต์โดยความเร็วสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด หรือการขับรถซิ่ง
– การใช้รถยนต์ในการกระทำความผิด เช่น ใช้ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือขนยาเสพติด
– การใช้รถยนต์นอกพื้นที่คุ้มครองหรือนอกราชอาณาจักรไทย

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลบางส่วนที่ทาง Tadoo ได้นำมาฝาก ซึ่งก่อนทำการซื้อประกันรถยนต์ทุกครั้ง คุณจะต้องอ่าน ศึกษา และทำความเข้าใจความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นต่าง ๆ ให้ดีเสียก่อน จะได้ไม่ไปขับรถหรือปฏิบัติผิดต่อเงื่อนไขของกรมธรรม์ หากสนใจประกันรถยนต์ เลือกผ่าน Tadoo

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์

ความคุ้มครองรถพังเสียหาย

เพิ่มเติม

ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

เพิ่มเติม

ความคุ้มครองรถสำหรับธุรกิจ

เพิ่มเติม

ประเภทของประกันรถยนต์

คู่มือยอดนิยมสำหรับรถยนต์