Connect with us

การกู้ยืมเงินระยะสั้น Bridging loan

ใครที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านสุดคุ้ม เงื่อนไขดี โครงการ Bridging loan สามารถช่วยคุณได้

การกู้ยืมเงินระยะสั้น คืออะไร

คือการกู้ยืมเงินระยะสั้น โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี และต้องมีหลักทรัพย์ประกันมาค้ำประกัน ส่วนใหญ่จะเห็นสินเชื่อนี้ในบางธุรกิจ เช่น เงินกู้ชั่วคราวที่สถาบันการเงินให้กับบริษัทนำเข้าส่งออก ซึ่งอยู่ระหว่างการรอแหล่งเงินถาวร หรือคนที่ต้องการซื้อบ้านใหม่และอยู่ระหว่างรอขายบ้านหลังปัจจุบัน และต้องใช้เงินกู้ใหม่เพื่อปลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่

สำหรับคนที่มีโอกาสลงทุนดี ๆ แต่ติดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินทำให้ต้องพลาดโอกาสลงทุน โดยเฉพาะในสภาวะดอกเบี้ยขาลง Bridging loan อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาได้ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสการลงทุนดี ๆ ไป

จุดเด่น

  • เงินกู้ระยะสั้นเป็นเงินกู้ที่จะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีดอกเบี้ยค่อนข้างสูง
  • ส่วนใหญ่เงินกู้ประเภทนี้จะใช้ในต่างประเทศมากกว่า

ประเภทของเงินกู้

สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการขอกู้เงิน หรือสินเชื่อนั้น เราต้องรู้รายละเอียดของเงินกู้และควรเปรียบเทียบแต่ละธนาคาร รวมถึงประเภทของเงินกู้ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อจะได้นำไปประกอบการพิจารณา สำหรับประเภทของเงินกู้มีดังต่อไปนี้

1. Revolving Loan
2. Term Loan

Revolving Credit Facility

เงินกู้ประเภทที่เป็นวงเงินหมุนเวียนสามารถใช้ได้หลายครั้งภายในวงเงินและระยะเวลาที่กำหนด ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 364 วัน มักจะให้เฉพาะผู้กู้ที่อันดับเครดิตดี สาเหตุที่มีอายุไม่เกิน 364 วัน เพราะถ้าเกินกว่า 1 ปีธนาคารจะต้องมีการกันสำรอง ซึ่งทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น จึงนิยมหลีกเลี่ยงโดยการให้วงเงินที่ไม่ถึงหนึ่งปี ยกเว้นวงเงินกู้ประเภทนี้มีวัตถุประสงค์ให้ใช้ระยะสั้น ๆ

“การทำสินเชื่อบ้านประเภท Bridging loan เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งในการย้ายบ้านโดยไม่ต้องเสียเงินจำนวนมาก”

Term Loan

เป็นเงินกู้ที่มีอายุเงินกู้แน่นอน เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Amortizing Term Loan หรือเงินกู้ที่มีตารางชำระคืนเงินต้น เช่น ชำระคืนทุก ๆ ปี ปีละเท่า ๆ กัน ดังนั้น ยอดหนี้คงค้างจะลดลงเรื่อย ๆ และอีกประเภทหนึ่ง คือการชำระเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวนเมื่อครบอายุเงินกู้ ประเภทนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยแพงกว่าอย่างแรก เพราะอายุเงินกู้เฉลี่ยยาวกว่าและผู้ให้กู้มีความเสี่ยงมากกว่า

เงินกู้ระยะสั้นนี้เหมาะสำหรับผู้ซื้อบ้านที่มีคะแนนเครดิตดีเยี่ยม และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ต่ำและผู้ที่ไม่ต้องการเงินมากกว่า 80% ของมูลค่ารวมของบ้านทั้งสองหลัง

ข้อดีของ โครงการ Bridging loan

Bridging loan จะช่วยให้ผู้ที่มีกรมธรรม์ใกล้ครบกำหนดไม่เสียโอกาสดี ๆ ในการรับความคุ้มครองและผลประโยชน์จากกรมธรรม์เล่มใหม่ได้ ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์ฉบับที่มีอยู่ครบกำหนด โดยจะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Tadoo

โครงการ Bridging loan เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณคิดจะซื้อบ้านใหม่ ก่อนขายบ้านหลังปัจจุบัน ผู้ให้กู้จะถือว่าสินเชื่อบ้านปัจจุบันและหลังใหม่รวมเป็นค่าใช้จ่ายเดียว ถือเป็นการรีไฟแนนซ์ หรือการชำระเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดด้วยเงินกู้ใหม่ และใช้สินทรัพย์ตัวเดิมเป็นหลักประกัน โดยต้องขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งใหม่เพื่อนำไปปลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่สินเชื่อนี้ มักใช้กันที่ต่างประเทศมากกว่าในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ