Connect with us

สินเชื่อเจ้าของบ้าน

สำหรับเจ้าของบ้านที่อยากนำบ้านแลกเป็นเงิน ต่อทุนสร้างชีวิต

ค้นหาสินเชื่อ

4.7/5

ทำไมต้องมีสินเชื่อเจ้าของบ้าน

สินเชื่อเจ้าของบ้าน คือการเอาบ้านไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารในการเพิ่มมูลค่าบ้าน เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนหรือนำมาขยายบ้านได้อีกด้วย เพียงง่ายๆ tadoo พร้อมนำเสนอสินเชื่อเจ้าของบ้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ

สินเชื่อเจ้าของบ้าน คืออะไร

สินเชื่อเจ้าของบ้าน เป็นรูปแบบการขอสินเชื่อที่นำบ้านมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นเจ้าของบ้าน มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ข้อดีคือมีสิทธิ์ได้รับอนุมัติวงเงินเป็นหลักสิบล้านบาท ขึ้นอยู่กับการประเมินราคาบ้าน และรายได้ของเจ้าของบ้านผู้กู้ เป็นช่องทางที่น่าสนใจสำหรับผู้มีบ้านเป็นของตนเอง แต่ขาดทุนทรัพย์ในการใช้จ่ายหรือสร้างทุน เช่น ขยายต่อเติมบ้าน นำมาสร้างกิจการ เป็นต้น

ค้นหาสินเชื่อ

การทำสินเชื่อเจ้าของบ้านดียังไง

สินเชื่อเจ้าของบ้าน สินเชื่อเพื่อคนมีบ้าน โดยมีข้อดีที่น่านำมาพิจารณามีดังนี้

อนุมัติวงเงินสูง

สินเชื่อประเภทนี้มักมีเพดานวงเงินสูงหลักหลายล้าน เพราะหลักประกันมีราคาสูง

ระยะเวลาผ่อนนาน

ระยะเวลาการผ่อนชำระยาวนานเหมือนกันสินเชื่อกู้ซื้อบ้านคือ 30 ปี

ฟรีค่าจดจำนอง

ปกติมีค่าธรรมเนียมค่าจดจำนอง แต่ถ้าเข้าเงื่อนไขโปรโมชันของธนาคาร มีสิทธิ์ไม่ต้องเสียค่าจดจำนอง

รู้จักรูปแบบอัตราดอกเบี้ยก่อนยื่นขอสินเชื่อ

ก่อนทำสินเชื่อไม่ว่าจะรู้แบบไหน ควรศึกษาอัตราดอกเบี้ยก่อนยื่นขอสินเชื่อว่า อัตราดอกเบี้ยคิดที่เท่าไหร่ และเป็นแบบไหน เพื่อจะได้คิดคำนวณหรือพิจารณาในการตัดสินใจอีกด้วย

MLR (Minimum Loan Rate)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดเรียกเก็บลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา

MRR (Minimum Retail Rate)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี

MOR (Minimum Overdraft Rate)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.7/5

30,162 รีวิว

ขั้นตอนขอสินเชื่อเจ้าของบ้างมีอะไรบ้าง?

ก่อนที่จะขอสินเชื่อบ้านจำเป็นต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อเจ้าของบ้าน ขั้นตอนในการขอสินเชื่อเจ้าของบ้านมีดังต่อไปนี้

การขอสินเชื่อทุกประเภทกับธนาคารนั้น มีขั้นตอนคล้าย ๆ กัน คือเตรียมเอกสารเพื่อยื่นให้ธนาคารพิจารณาโดยใช้สินเชื่อบ้านแลกเงิน

เอกสาร

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน ของคู่สมรส (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงรายได้
  • รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง
  • หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (เช่น โฉนดที่ดิน / โฉนดห้องชุด)

เมื่อธนาคารพิจารณาเอกสาร ประวัติการเงินของเจ้าของบ้านแล้ว จะมีการประเมินราคามูลค่าของบ้านเพื่อนำมาประกอบการอนุมัติวงเงิน

จุดเด่น

  • วงเงินกู้ได้สูง เนื่องจากบ้านมีราคาสูง

พร้อมแจ้งวงเงินและอัตราดอกเบี้ย ที่ต้องการได้อีกด้วย เพื่อพิจารณาในการตัดสินใจ

จุดเด่น

  • เราจะต้องเลือกว่าจะรับวงเงินนี้หรือไม่ เพราะบางกรณีธนาคารอนุมัติวงเงินให้น้อยกว่าที่ต้องการ จำเป็นที่ต้องตรวจและดูรายละเอียดในที่ธนาคารอนุมัติ

เมื่อตกลงเรื่องเงื่อนและวงเงินที่ได้เรียบร้อย ธนาคารก็จะนัดวันทำสัญญาและไปจดจำนองที่กรมที่ดิน

จุดเด่น

  • สามารถพิจารณา พร้อมเปรียบเทียบดอกเบี้ย และเทียบวงเงินได้ที่ธนาคารเพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุด

สินเชื่อเจ้าของบ้าน นำบ้านมาแลกเป็นเงิน

สินเชื่อที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้มีบ้านแต่ขาดทุนทรัพย์ ต้องการหาลู่ทางขยับขยายบ้าน หรือขยับขยายชีวิต เช่นการสร้างธุรกิจ บ้านนอกจากเป็นที่พักผ่อนคุ้มภัย ยังสามารถสร้างเงินให้เราได้ด้วย

Top tip: สินเชื่อบ้านอีกแบบ คือสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน สำหรับคนอยากมีบ้าน

เงื่อนไขในการทำสินเชื่อเจ้าของบ้าน

การทำสินเชื่อเจ้าของบ้านนั้น ควรที่จะตรวจสอบรายละเอียดหรือข้อมูลที่ธนาคารกำหนด มาดูเบื้องต้นว่าเงื่อนไขโดยทั่วไปมีอะไรบ้าง

1. สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ อายุไม่เกิน 65 ปี
2. ผู้กู้ต้องทำประกันอัคคีภัยบ้านเพื่อคุ้มครองบ้านด้วย
3. การอนุมัติวงเงิน ระยะเวลาผ่อนชำระ ขึ้นอยู่กับรายได้ผู้กู้และมูลค่าของบ้าน
4. คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
5. เป็นการกู้ระยะยาว สูงสุด 30 ปี

หมุนเงินไม่ทัน ให้บ้านคุณแลกเป็นเงิน

ประเภทของสินเชื่อ

ปัจจุบัน ในท้องตลาดมีสินเชื่อเงินกู้หลายประเภท แบ่งตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันออกไป สินเชื่อที่ได้รับความนิยม ได้แก่

สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อสำหรับผู้กู้บุคคลธรรมดา ข้อดี ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่กำหนดจุดประสงค์ของเงินแบบจำเพาะเจาะจง

เพิ่มเติม

สินเชื่อเพื่อการแต่งงาน

สินเชื่อสำหรับคู่รักบ่าวสาวที่ต้องการเงินสำหรับจัดงานแต่งงาน

เพิ่มเติม

บัตรเครดิต

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของสถาบันการเงิน จะอิงจากรายได้ของผู้ยื่นขอสินเชื่อ วงเงินที่อนุมัติจะไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ มีการกำหนดระยะเวลาการชำระ ตามยอดการใช้จ่าย โดยขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10%

เพิ่มเติม

สินเชื่อเพื่อการศึกษา

สินเชื่อที่เปิดโอกาสทางการศึกษา สำหรับผู้กู้ที่กำลังหาเงินค่าเล่าเรียนในระดับตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

เพิ่มเติม

ตัวอย่างการคำนวณสินเชื่อเจ้าของบ้าน

สินเชื่อบ้านแลกเงินก็เหมือนสินเชื่อประเภทอื่น ๆ คือ การผ่อนชำระแบ่งเป็นงวด และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยในแต่ละงวด ซึ่งผู้กู้ต้องรู้จักวิธีคำนวณเพื่อสามารถบริหารการชำระเงินได้อย่างถูกต้อง เพราะหากผิดนัดชำระ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยโหดขึ้น


ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยแบบปกติ กรณีไม่ผิดนัดชำระ

สมมติให้ผู้กู้ได้เงินจากธนาคาร 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ต้องชำระทุกวันที่ 1 ของเดือน การคิดดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก ดังนี้
ดอกเบี้ย = (เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x วันใน 1 เดือนงวดผ่อน ) หาร 365 วัน

งวดที่ 1
ดอกเบี้ย 1,000,000 x 5% x 30 / 365 = 4,109.58 บาท
เงินต้น 5,000 บาท + 4,109.58 = ต้องจ่าย 9,109.58 บาท

งวดที่ 2
((1,000,000 -5,000) x 5% x 30) / 365 = 4,089.04 บาท
เงินต้น 5,000 บาท + 4,089.04 = ต้องจ่าย 9,089.04 บาท

สินเชื่อเพื่อการปรับปรุงบ้าน

การต่อเติม ตกแต่งหรือซ่อมแซมบ้าน เป็นที่รู้กันดีว่างบประมาณที่ใช้นั้นไม่ใช่น้อยๆ “การกู้” เพื่อนำเงินมาใช้ในส่วนนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีและเป็นที่นิยมกันมาก สำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดกู้ ลองหารายละเอียด และเนื้อหาเบื้องต้นก่อน หากคุณสนใจ tadoo ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของการทำสินเชื่อเพื่อปรับปรุงบ้าน

ค้นหาสินเชื่อ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อเจ้าของบ้าน

ไม่สามารถผ่อนชำระได้เนื่องจากมีประวัติการผ่อนชำระไม่ดี เช่น ผิดนัดชำระ หลาย ๆ ธนาคารถึงกับกำหนดในเงื่อนไขเลยว่าผู้กู้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้

ขอแนะนำสำหรับผู้ที่อยากขอสินเชื่อนั้น ควรรักษาประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อให้เป็นประวัติปกติ มีวินัยในการชำระอย่างตรงเวลา หากมีค้างชำระ ควรทำการชำระหนี้ค้างให้เรียบร้อย เมื่อรักษาประวัติเป็นปกติ ต่อเนื่องมา 1-3 ปี จะสามารถกลับขอสินเชื่อได้อีกครั้ง

หลักประกันที่สามารถนำมาขอกู้ได้นั้น คือ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม, คอนโดมิเนียม และตึกพาณิชย์ที่ใช้สำหรับพักอาศัย

การซื้อบ้านกับเจ้าของบ้านนั้น เราควรต้องพิจารณาและตัดสินใจให้ดีก่อน ว่าจะไม่ถูกโกง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือเรื่องการโอนบ้านนั้น ควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ใจ ส่วนการผ่อนบ้านนั้น จะถูกหลอกหรือโกงค่อนข้างน้อยกว่าการซื้อบ้านจากเจ้าของบ้าน เพราะทางสถาบันการเงินหรือธนาคารมีรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับบ้านที่ชัดเจนอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ

ต้องการสินเชื่อบ้าน เราช่วยคุณได้

ค้นหาสินเชื่อ