Connect with us

การติดตั้งเน็ตบ้าน

การติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านนั้น ทำได้ง่าย สามารถทำได้ที่บ้านด้วยตัวเอง

อุปกรณ์ที่ใช้การติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน

หากคุณต้องการที่จะติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน ก่อนอื่นเลยคุณต้องรู้รายละเอียดข้อมูลเครือข่ายที่เหมาะกับคุณ หรืออุปกรณ์ในการติดตั้ง คนส่วนใหญ่เรียกว่า เราเตอร์ หรือเครื่องกระจายสัญญาณ เราเตอร์หรือเครื่องกระจายสัญญาณ มีอยู่ 4 ประเภท แบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้

Router – เราเตอร์ประเภทนี้เป็นเราเตอร์ที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยตัวเอง ต้องมีอุปกรณ์อื่นๆ มาช่วยเสริมการทำงานด้วย ข้อดีที่เป็นจุดเด่นของเราเตอร์ประเภทนี้คือทำงานได้อย่างเต็มที่และไม่ค่อยมีข้อผิดพลาด

Modem Router/ ADSL Modem – โมเด็มประเภทนี้พบเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาด เป็นการผนวกความสามารถของโมเด็มและเราเตอร์ไว้ด้วยกัน ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสะดวกสบายแล้วยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ด้วยตัวเอง

Wireless ADSL Modem Router – เราเตอร์ประเภทนี้ทำงานได้เหมือนกับโมเด็มเราเตอร์หรือ Modem Router แต่สามารถปล่อยสัญญาณ wireless ให้กับอุปกรณ์ที่สามารถรับ wireless ได้ด้วย

เราเตอร์แบบไร้สาย เราเตอร์ส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเชื่อมต่อพีซีกับเครือข่ายของคุณโดยใช้สัญญาณวิทยุแทนสายสัญญาณด้วยเราเตอร์แบบไร้สาย เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n และ 802.11ac

จุดเด่น

  • ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้แบบเราเตอร์ไร้สาย
  • การติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านง่ายกว่าที่คิด

ลักษณะพื้นที่ของการใช้งาน

หากพื้นที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตมีลักษณะเป็นตึกแถวที่มีความสูง หรือความกว้าง เราสามารถนำ เราเตอร์ ไปติดตั้งไว้ในบริเวณที่อยู่กึ่งกลางมากที่สุด หรือจะดูจากพื้นที่ที่มีการใช้อุปกรณ์มากเป็นพิเศษ นอกจากนั้นเรายังต้องดูในเรื่องของสิ่งกีดขวางอีกด้วยว่ามีมากน้อยเพียงใด สิ่งกีดขวางในที่นี้หมายถึง ผนัง ฝ้า เสาต่าง ๆ มุมอับสัญญาณที่ทำให้ เราเตอร์มีกำลังส่งน้อยลงจนในบางที่อาจไม่สามารถเชื่อมต่อ WIFI ได้เลยนั่นเอง

การตั้งค่าโมเด็มและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนต่อไป เมื่อมีอุปกรณ์ครบแล้ว คุณจะต้องติดตั้งโมเด็มหรือเราเตอร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ไม่ได้ตั้งค่าโมเด็มให้คุณ ให้ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับโมเด็มเพื่อเชื่อมต่อพีซีเข้ากับอินเทอร์เน็ต หากคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อผ่านโมเด็ม (DSL) ให้เชื่อมต่อโมเด็มกับแจ็คโทรศัพท์ หากคุณใช้สายเคเบิล ให้เชื่อมต่อโมเด็มกับแจ็คสายเคเบิล

“การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสายเคเบิลเป็นวิธีการเชื่อมต่อความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุด”

การกำหนดตำแหน่งเราเตอร์แบบไร้สาย

วางเราเตอร์ไร้สายไว้ในตำแหน่งที่สามารถรับสัญญาณได้แรงที่สุดและมีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุด เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น บริเวณที่ต้องวางมีดังต่อไปนี้

1. วางเราเตอร์แบบไร้สายของคุณในตำแหน่งศูนย์กลาง – วางเราเตอร์ให้อยู่กึ่งกลางของบ้านให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณไร้สายให้ครอบคลุมทั่วบ้าน

2. วางเราเตอร์แบบไร้สายให้สูงจากพื้น – ให้ห่างจากผนังและวัตถุที่ทำจากโลหะ เช่น ตู้เอกสารที่เป็นโลหะ ยิ่งมีสิ่งกีดขวางสัญญาณระหว่างพีซีกับเราเตอร์น้อยเท่าไร ความแรงของสัญญาณเราเตอร์ที่คุณสามารถใช้ได้เต็มที่ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

3. ลดสัญญาณรบกวน – อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายบางชนิดใช้ความถี่วิทยุ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) นี่คือความถี่เดียวกับที่ใช้ในเครื่องไมโครเวฟส่วนใหญ่และโทรศัพท์ไร้สาย ถ้าคุณเปิดไมโครเวฟ หรือรับสายโทรบนโทรศัพท์ไร้สาย สัญญาณระบบไร้สายของคุณอาจขัดข้องชั่วคราว คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาส่วนใหญ่เหล่านี้ได้โดยใช้โทรศัพท์ไร้สายกับความถี่ที่สูงกว่า เช่น 5.8 GHz

หากสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหา อาจจะเกิดจากการอัปเดตเครื่องหรือเกิดการผิดพลาดของตัวเครื่องปล่อยสัญญาณ

การรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ไร้สาย

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญเสมอ เมื่อใช้เครือข่ายไร้สายก็ยิ่งสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะสัญญาณเครือข่ายอาจเผยแพร่ออกไปนอกอาณาเขตบ้านของคุณ หากคุณไม่รักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่าย บุคคลที่ใช้พีซีที่อยู่ใกล้เคียงอาจเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนพีซีที่อยู่บนเครือข่าย และใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

หากต้องการให้เครือข่ายของคุณมีความปลอดภัยมากขึ้น

เปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เป็นค่าเริ่มต้น – ซึ่งจะช่วยปกป้องเราเตอร์ของคุณ ผู้ผลิตเราเตอร์ส่วนใหญ่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่กำหนดมาเป็นค่าเริ่มต้นไว้บนเราเตอร์และชื่อเครือข่ายเริ่มต้น (เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า SSID) มีคนที่อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อเข้าถึงเราเตอร์ของคุณ โดยที่คุณไม่ทราบ เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานั้น ให้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เป็นค่าเริ่มต้นของเราเตอร์ของคุณ ดูเอกสารสำหรับอุปกรณ์ของคุณเพื่ออ่านคำแนะนำ

ตั้งค่าคีย์เพื่อความปลอดภัย (รหัสผ่าน) ให้กับเครือข่ายของคุณ – เครือข่ายไร้สายมีคีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายเพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เราขอแนะนำให้ใช้ความปลอดภัย Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) หากเราเตอร์ของคุณรองรับ ดูเอกสารของเราเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด รวมถึงประเภทความปลอดภัยที่ได้รับการสนับสนุนและวิธีการตั้งค่า

ผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต

คู่มือยอดนิยมสำหรับอินเทอร์เน็ต