Connect with us

เน็ตบ้านสามารถรองรับผู้ใช้ได้มากแค่ไหน

Wi-Fi ที่บ้านเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้กี่เครื่อง Tadoo พร้อมคลายข้อสงสัยและให้คำตอบคุณ

อินเทอร์เน็ตบ้านสามารถรองรับอุปกรณ์ได้มากแค่ไหน

กรณีที่เป็นสัญญาณ Wi-Fi จะสามารถรองรับการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ได้มาก แต่ความเร็ว แรงของอินเทอร์เน็ตจะลดลงตามจำนวนอุปกรณ์ที่มากขึ้น ดังนั้น หากยิ่งเชื่อมต่ออุปกรณ์เยอะ อินเทอร์เน็ตก็จะยิ่งช้าจนอาจจะใช้งานไม่ได้เลยก็ได้

จุดเด่น

  • บางครั้งการเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะจำกัดจำนวนเครื่อง ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสัญญาณ
  • ถ้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ Router ด้วยสาย LAN จะเชื่อมต่อได้ตามจำนวนช่องเสียบสายเท่านั้น
  • Wi-Fi สามารถเลือกความถี่ของสัญญาณได้ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

หากต้องการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์ ทำอย่างไรให้ความเร็วไม่ลดลง

เนื่องจาก Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายและไม่ต้องเสียบสายต่าง ๆ ให้ยุ่งยาก หลายคนจึงมักเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ภายในบ้านกับ Wi-Fi เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน แต่การเชื่อมต่อที่เยอะขึ้นนั้น อาจทำให้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตช้าลงได้ ถึงอย่างนั้นก็ยังมีวิธีที่จะทำให้การใช้งานเน็ตลื่นไหล ไม่สะดุด แม้ว่าจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ไว้มากมายก็ตาม

เลือกความถี่ให้เหมาะสม

ความถี่ของสัญญาณ Wi-Fi ที่เราพบเห็นได้ทั่วไปมี 2 ย่านความถี่ ได้แก่ 2.4 GHz และ 5 GHz โดยความถี่ 2.4 GHz คือย่านความถี่แบบเก่าที่ช่องสัญญาณน้อย ความถี่ต่ำ มีข้อได้เปรียบเรื่องการส่งสัญญาณได้ไกล แต่ความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่ำ ส่วนย่านความถี่ 5 GHz คือย่านความถี่แบบใหม่ที่มีช่องสัญญาณมากกว่าเดิม ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่มีข้อด้อยคือส่งสัญญาณได้ไม่ไกลมากเมื่อเทียบกับความถี่ 2.4 GHz อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทผลิตอุปกรณ์ทั้งสมาร์ตโฟน แท็ปเล็ต และโน้ตบุ๊ก ได้ผลิตสินค้าที่รองรับสัญญาณ Wi-Fi ความถี่ 5 GHz มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน

“เมื่อติดตั้ง Wi-Fi แล้ว ควรตั้งรหัสเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของเรา การเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากจะทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราช้าลงได้”

เลือก Wi-Fi ตามต้องการ

การตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi มีผลต่อประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล เช่น การตั้งค่า 802.11g (ความเร็วสูงสุดคือ 54 Mbps+), 802.11n (ความเร็วสูงสุดคือ 300-600 Mbps) และ 802.11ac (ความเร็วสูงสุดคือ Gigabit/1000 Mbps+) หาก Router รองรับความเร็วได้สูง ก็สามารถตั้งค่าสัญญาณให้แรงและเสถียรขึ้นได้ รวมถึงกรณีที่ต้องเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์ การใช้งานจะไม่สะดุดเช่นกัน

หากความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลงและตรวจสอบแล้วว่าสาเหตุไม่ได้มาจากอุปกรณ์ สถานที่ หรือผู้ใช้งาน ผู้ใช้บริการควรติดต่อบริษัทเครือข่ายเพื่อหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไข

หาช่องสัญญาณที่ดีที่สุด

โดยทั่วไปแล้ว คนส่วนใหญ่จะเลือกใช้ช่องสัญญาณที่มากับการตั้งค่าพื้นฐานของ Router แต่ถ้าต้องการตรวจสอบและค้นหาช่องสัญญาณที่ดีที่สุด เราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อค้นหาช่องสัญญาณได้ และเมื่อเจอแล้วก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ช่องสัญญาณนั้นเพื่อคุณภาพอินเทอร์เน็ตที่ดีกว่าได้เช่นกัน

ตั้งรหัสป้องกันคนแอบใช้งาน

เมื่อติดตั้ง Wi-Fi และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบ้านแล้ว เราควรตั้งรหัสไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นแอบมาใช้สัญญาณของเรา เนื่องจากที่อยู่อาศัยบางรูปแบบ เช่น บ้านทางเฮาส์ หรือคอนโด ซึ่งมีพื้นที่ติดกันมาก เรียกได้ว่าใช้กำแพงร่วมกันเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้เองทำให้สัญญาณ Wi-Fi ส่งถึงกันได้และเสี่ยงต่อการถูกลักลอบใช้งาน ดังนั้น เราจึงควรตั้งรหัสล็อก Wi-Fi ของเราไว้ และตรวจสอบการใช้งานอยู่เสมอ

ผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต

คู่มือยอดนิยมสำหรับอินเทอร์เน็ต