Connect with us

Bits และ bytes คืออะไร

มาทำความรู้จักของหน่วยของอินเทอร์เน็ตกัน เพื่อจะได้คำนวณได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่จะตัดสินใจ

บิต Bit คืออะไร

Bit ย่อมาจาก binary digit คือลำดับชั้นของข้อมูลที่เล็กที่สุด ดังที่เราทราบกันดีว่าข้อมูลที่จะทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้นั้น จะต้องเอามาแปลงให้อยู่ในรูปของเลขฐานสองเสียก่อนคอมพิวเตอร์ถึงจะเข้าใจ และทำงานตามที่เราต้องการ เมื่อแปลงเเล้วจะได้ตัวเลขเเทนสถานะเปิดและปิดของสัญญาณไฟฟ้าที่เรียกว่า Bit เพียงสองค่านั้นคือ Bit 0 และ Bit 1 ส่วนเลขฐาน 2 นั้นถูกนำมาใช้ในทางคอมพิวเตอร์ เพราะว่าเลข 0 กับเลข 1 สามารถแทนสถานการณ์ 2 อย่างคือ ปิดและเปิด หรือ ไม่จริงกับจริง ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับระดับแรงดันไฟฟ้าในวงจรของเครื่องมืออีเลคทรอนิกได้พอดี ระบบเลขฐาน 2 มีความสำคัญมากในการคำนวณแบบดิจิตอล

จุดเด่น

  • หน่วย Gbps คือปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต
  • หน่วย Mbps คือความเร็วของการใช้อินเทอร์เน็ต

ไบต์ Byte คืออะไร

ไบต์ (Byte) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เป็นเลขฐานสองจำนวน 8 หลัก หรือ 8 บิต ที่ใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพียง 1 ตัว ตามรหัสแอสกี (ASCII) เช่น A B C ก ข ค ง ฯลฯ เป็นต้น หรือจำนวนเต็ม 1 จำนวน (128 ถึง 127 เมื่อคิดเครื่องหมายหรือ 0 ถึง 255 เมื่อไม่คิดเครื่องหมาย) เช่น 01000001 คือ ตัว A หรือ 01100010 คือ ตัว B โดย 8 บิตเท่ากับ 1 ไบต์ ไบต์จึงเป็นหน่วยข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่าบิทและนิยมใช้เป็นหน่วยวัดความจุในการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์หรือสื่อบันทึกข้อมูลด้วย

ความแตกต่างของหน่วยความจุ

หน่วย MB/GB ที่เราเห็นบ่อยๆตามโฆษณาโปรมือถือ คือปริมาณหรือความจุอินเทอร์เน็ต (สังเกตว่าถ้าเป็นหน่วยปริมาณ ตัว B จะเขียนด้วยตัวใหญ่เสมอ) ย่อมาจาก
MB = Megabyte (อ่านว่าเมกะไบท์)
GB = Gigabyte (อ่านว่ากิกะไบท์)

“เหตุผลก็เพราะคอมพิวเตอร์รู้จักแค่เลขฐานสอง ส่งผลให้เราตัวเลขที่ใช้เลขสำหรับการนับจำนวนหรือปริมาณข้อมูลต่างๆ จะเป็นเลขที่คูณด้วยสองเท่านั้น”

ความแตกต่างของหน่วยความเร็ว

ส่วนหน่วย Kbps/Mbps คือหน่วยที่ใช้วัดความเร็วของอินเทอร์เน็ต ต่อวินาที ที่เห็นบ่อยๆคือ
Kbps = Kilobit per second (อ่านว่ากิโลบิท)
Mbps = Megabit per second (อ่านว่าเมกะบิท)

หนึ่งไบต์มีแปดบิตดังนั้นในการแปลจากที่หนึ่งไปเป็นอีกไบต์คุณสามารถคูณหรือหารด้วยแปดได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการถ่ายโอน 38MB ผ่านการเชื่อมต่อ 38 Mbps จะใช้เวลาแปดวินาที

หน่วยของการเก็บข้อมูล

หน่วยความจุ (ไบท์) และหน่วยวัดความเร็ว (บิท) นั้นไม่เท่ากันไม่สามารถเทียบกันได้ตรงๆ แต่จะสามารถเทียบกันได้คร่าวๆโดยเอาหน่วยที่เล็กที่สุดเป็นตัวตั้ง
1 byte (b) = 8 bit หรือ 1 bit = 1/8 byte (ถ้าเทียบคร่าวๆคือเวลาจะแปลง bit เป็น byte ก็แค่เอามาคูณ 8 หรือกลับกันแปลง byte เป็น bit ก็หาร 8 )
1 Kilobyte (KB) = 1024 b
1 Megabyte (MB) = 1024 KB
1 Gigabyte (GB) = 1024 MB

ตัวอย่างการใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน

หากใน 1 วันเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงาน มาดูกันว่าใช้อินเทอร์เน็ตไปทั้งหมดเท่าไหร่

– ส่งเมล 1 ฉบับ (ไม่มีไฟล์แนบ) 20KB
– ส่งเมล 1 ฉบับ (มีไฟล์แนบ) 300KB
– เล่นเน็ต 1 นาที 250KB
– โหลดเพลง 1 เพลง 4MB
– อัพโหลดรูป 1 รูป 5MB
– เล่นเกมออนไลน์ 1 นาที 200KB

ได้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเร็ว และปริมาณเน็ตกันไปแล้ว หากมีความสนใจอินเทอร์เน็ต ควรศึกษาและเปรียบเทียบก่อน เพื่อให้ได้ความจุและความเร็วได้อย่างถูกใจ

ผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต

คู่มือยอดนิยมสำหรับอินเทอร์เน็ต