Connect with us

ทั่วไทย

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว

Avatar

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | Tadoo
ภาพโดยSteve BuissinneจากPixabay
  • follow us in feedly

ยื่นภาษี ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว วิธียื่นภาษีออนไลน์

ยื่นภาษีออนไลน์ – เข้าสู่ฤดูกาลของการยื่นภาษี ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญในฐานะพลเมืองไทยที่มีรายได้ เพื่อนำเงินภาษีมาพัฒนาประเทศ และรู้หรือไม่ว่าปัจจุบัน เราสามารถยื่นภาษีได้ง่ายนิดเดียวผ่านระบบออนไลน์ของเว็บ กรมสรรพากร ซึ่งวันนี้ The Thaiger จะมาสอนวิธียื่นภาษีออนไลน์ สะดวกง่ายนิดเดียว

1. เข้าไปยื่นภาษีออนไลน์ที่ เว็บนี้เลย >>epit.rd.go.th คลิก

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadoo

2. เมื่อเข้าไปจะเจอหน้าตาเว็บแบบนี้ ระบุไว้ว่า เราสามารถยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภ.ง.ด. 90/91 ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 8 เมษายน 2563

3.สำหรับคนที่เพิ่งยื่นภาษีครั้งแรกแนะนำให้อ่านคำแนะนำ อย่างละเอียด ได้แก่ : การลงทะเบียน / เกี่ยวกับรหัสผ่าน / ค่าลดหย่อนภาษี ปี 2562

การลงทะเบียนก่อนยื่นภาษีออนไลน์ (ซึ่งต้องทำทุกคนที่จะยื่น)

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadooวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadooวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadooวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadooวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadooวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadooวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadooวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadooวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadooวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadooวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadooวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadooวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadooวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadooวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadooวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadoo

หากลืมรหัสผ่านคลิก

ค่าลดหย่อนปี 62คลิก

3. เมื่อลงทะเบียนเรียบนร้อย ให้คลิก ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91จากนั้นจะเข้าสู่การใส่รหัสผ่านตามภาพ

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadoo

4. หมายเลขผู้ใช้ คือ รหัสประจำตัวประชาชน (ซึ่งเป็นรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีของเราด้วย) และรหัสผ่านที่เราตั้งไว้

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadoo

5. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าตามภาพด้านบนเป็นหน้าแรก ซึ่งระบบจะกรอกข้อมูลของท่านตอนลงทะเบียนไว้ให้อัตโนมัติแล้ว ให้คลิกทำรายการต่อไป

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadoo

6. ในหน้ายื่นแบบ ด้านซ้ายกลางให้เลือกสถานภาพ บุคคลธรรมดา โสด หากมีคู่สมรส ต้องใส่ข้อมูลคู่สมรสทางด้านขวา ส่วนซ้ายล่างสุดให้เลือก ยื่นปกติวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadoo

7. ด้านซ้ายเป็นการเลือกรายได้พึงประเมิน ให้เลือกมาตราตามประเภทของรายได้ที่เราได้รับ หากเป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำให้เลือก มาตรา 40 (1) ส่วนด้านขวา เป็นข้อมูลให้เลือกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เราสามารถลดหย่อนได้

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Tadoo

8. ใส่รายได้ของตนเองตลอดทั้งปีที่ช่องซ้ายบนสุด จากนั้นระบบจะคำนวณช่องที่เหลือให้อัตโนมัติ ส่วนช่องหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ใส่ตามเอกสาร ทวิ 50 ที่บริษัทออกให้เพื่อยื่นภาษี หากไม่มีการหักให้ใส่ 0.00 ส่วนช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ หมายถึงนายจ้างเรา ใครมีทวิ 50 ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถดูเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนายจ้างได้ในใบนั้น

9.จากนั้นจะเป็นหน้าของการบันทึกการลดหย่อนและคำนวณภาษี ซึ่งฐานการเสียภาษีเงินได้ของเรา หลักหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 50 % ออกแล้ว จะได้ดังนี้

สมมติเงินได้ของเรา 2 แสนบาทต่อปี แต่เมื่อหักรายจ่ายเหมา และค่าลดหย่อนต่างๆ แล้วไม่ถึง 150,001 ก็ไม่ต้องเสียภาษี

ช่วงเงินได้สุทธิอัตราภาษี
0 – 150,0000%
150,001 – 300,0005%
300,001 – 500,00010%
500,001 – 750,00015%
750,001 – 1,000,00020%
1,000,001 – 2,000,00025%
2,000,001 – 5,000,00030%
5,000,001 ขึ้นไป35%

สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจวิธีการคำนวณภาษี ทางกรรมสรรพากรก็มี โปรแกรมช่วยคำนวณแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปี 2562 มาให้ทั้งรูปแบบ โปรแกรม และ ZIP ไฟล์

โหลดโปรแกรมช่องคำนวณภาษีคลิก (EXE) (ZIP)

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :กรมสรรพากร

ติดตามข่าวสารจาก TaDoo ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อย่าพลาดโพสต์ในอนาคตโดยติดตาม Tadoo.อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค TaDoo ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

Avatar

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ทั่วไทย

โควิด-19 14 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 17 คน

Avatar

Published

on

By

โควิด-19 14 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 17 คน | Tadoo

โควิด-19 14 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 17 คน ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 14 ส.ค. 2563 ว่า ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,376 ราย (ในสถานกักกันตัวของรัฐ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 คน) ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมา 81 วัน หรือประมาณ 11 สัปดาห์ เป็นเวลาประมาณ 2 เดือนกว่าแล้ว เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้) รักษาหายป่วยแล้ว 3,173 ราย (93.99%) (มีผู้รักษาหายเพิ่มในวันนี้ 4 ราย) รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 145 ราย ผู้ติดเชื้อ 17 รายล่าสุด เป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และอยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐ -ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 54 ปี อาชีพช่างซ่อมแอร์ เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 31 ก.ค. (เที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยืนยันก่อนหน้า 3 ราย) และเข้าพักในสถานกักกันตัวของรัฐ จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 ส.ค. ผลตรวจพบเชื้อ และไม่มีอาการ -ประเทศอินเดีย 15 ราย เป็นหญิงไทย 6 ราย และชายไทย 9 ราย อายุระหว่าง 12-72 ปี เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 8 ส.ค. (เที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยืนยันก่อนหน้า 2 ราย) และเข้าพักในสถานกักกันตัวของรัฐ จ.ชลบุรี […]

อ่านต่อไป

ทั่วไทย

โควิด-19 13 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 3 คน

Avatar

Published

on

By

โควิด-19 13 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 3 คน | Tadoo

โควิด-19 13 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 3 คน ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 13 ส.ค. 2563 ว่า ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,359 ราย (ในสถานกักกันตัวของรัฐ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 คน) ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมา 80 วัน หรือประมาณ 11 สัปดาห์ เป็นเวลาประมาณ 2 เดือนกว่าแล้ว เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้) รักษาหายป่วยแล้ว 3,169 ราย (94.34%) (ไม่มีผู้รักษาหายเพิ่มในวันนี้) รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 132 ราย   ผู้ติดเชื้อ 3 รายล่าสุด เป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และอยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐ -ประเทศสิงคโปร์ 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 53 ปี อาชีพรับจ้างงานก่อสร้าง เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 7 ส.ค. และเข้าพักในสถานกักกันตัวของรัฐ จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อในวันที่ 11 ส.ค. ผลตรวจพบเชื้อ และไม่มีอาการ -ประเทศอินเดีย 2 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 30 ปี อาชีพพนักงานนวด เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 8 ส.ค. และเข้าพักในสถานกักกันตัวของรัฐ กรุงเทพมหานคร ตรวจหาเชื้อในวันที่ 11 ส.ค. ผลตรวจพบเชื้อ โดยหญิงรายแรกมีอาการมีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น และหญิงอีกรายมีอาการไอ และปวดกล้ามเนื้อ   ติดตามข่าวสารจาก TaDoo ได้ทางเฟซบุ๊ก.อย่าพลาดโพสต์ในอนาคตโดยติดตาม Tadoo.

อ่านต่อไป

ทั่วไทย

โควิด-19 12 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 คน

Avatar

Published

on

By

โควิด-19 12 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 คน | Tadoo

โควิด-19 12 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 คน ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 12 ส.ค. 2563 ว่า ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,356 ราย (ในสถานกักกันตัวของรัฐ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 คน) ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมา 79 วัน หรือประมาณ 11 สัปดาห์ เป็นเวลาประมาณ 2 เดือนกว่าแล้ว เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้) รักษาหายป่วยแล้ว 3,169 ราย (94.43%) (มีผู้รักษาหายเพิ่มในวันนี้ 6 ราย) รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 129 ราย ผู้ติดเชื้อ 5 รายล่าสุด เป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และอยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐ -ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นชาย สัญชาติอเมริกัน อายุ 50 ปี เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 28 ก.ค. และเข้าพักในสถานกักกันตัวทางเลือกของรัฐ กรุงเทพมหานคร ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 ส.ค. ผลตรวจพบเชื้อ และไม่มีอาการ -ประเทศอินเดีย 1 ราย เป็นนักศึกษาชายไทยอายุ 18 ปี เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 30 ก.ค. (เที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 1 ราย) และเข้าพักในสถานกักกันตัวของรัฐ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ส.ค. เริ่มมีอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก และเสมหะ ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 […]

อ่านต่อไป
ตรวจหวยลาว 28 9 63 ผลหวยพัฒนา 28 กันยายน 2563 | Tadoo
3 days ago

ตรวจหวยลาว 28 9 63 ผลหวยพัฒนา 28 กันยายน 2563

ราคาทอง 26 ก.ย. ทองวันนี้เพิ่ม 100 ขายออกบาทละ 28,450 บาท | Tadoo
ข่าว3 days ago

ราคาทอง 26 ก.ย. ทองวันนี้เพิ่ม 100 ขายออกบาทละ 28,450 บาท

ราคาทอง 25 ก.ย. ราคาทองเพิ่ม 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,350 บาท | Tadoo
ข่าว6 days ago

ราคาทอง 25 ก.ย. ราคาทองเพิ่ม 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,350 บาท

ราคาทอง 24 ก.ย. ราคาทองลดฮวบ 250 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,400 บาท | Tadoo
ข่าว1 week ago

ราคาทอง 24 ก.ย. ราคาทองลดฮวบ 250 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 28,400 บาท

ราคาทองวันนี้ 18 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท | Tadoo
2 weeks ago

ราคาทองวันนี้ 18 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท

ตรวจหวย 16 9 63 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2563 | Tadoo
ข่าว2 weeks ago

ตรวจหวย 16 9 63 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2563

ตรวจหวยลาว 14 กันยายน 2563 หวยลาว 14/9/63 | Tadoo
2 weeks ago

ตรวจหวยลาว 14 กันยายน 2563 หวยลาว 14/9/63

ผลหวยฮานอย 14 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 14 9 63 | Tadoo
2 weeks ago

ผลหวยฮานอย 14 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 14 9 63

ราคาทองวันนี้ 14 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,350 บาท | Tadoo
2 weeks ago

ราคาทองวันนี้ 14 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,350 บาท

ราคาทองวันนี้ 11 ก.ย. ราคาทองลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท | Tadoo
3 weeks ago

ราคาทองวันนี้ 11 ก.ย. ราคาทองลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท

ผลหวยฮานอย 10 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 10 9 63 | Tadoo
3 weeks ago

ผลหวยฮานอย 10 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 10 9 63

ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 2563 หวยลาว 10/9/63 | Tadoo
3 weeks ago

ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 2563 หวยลาว 10/9/63

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,300 บาท | Tadoo
3 weeks ago

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,300 บาท

ราคาทองวันนี้ 9 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,150 บาท | Tadoo
3 weeks ago

ราคาทองวันนี้ 9 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,150 บาท

ผลหวยฮานอย 8 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 8 9 63 | Tadoo
3 weeks ago

ผลหวยฮานอย 8 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 8 9 63

ตรวจหวย 16 9 63 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2563 | Tadoo
ข่าว2 weeks ago

ตรวจหวย 16 9 63 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2563

ตรวจหวยลาว 28 9 63 ผลหวยพัฒนา 28 กันยายน 2563 | Tadoo
3 days ago

ตรวจหวยลาว 28 9 63 ผลหวยพัฒนา 28 กันยายน 2563

ตรวจหวยลาว 14 กันยายน 2563 หวยลาว 14/9/63 | Tadoo
2 weeks ago

ตรวจหวยลาว 14 กันยายน 2563 หวยลาว 14/9/63

ผลหวยฮานอย 14 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 14 9 63 | Tadoo
2 weeks ago

ผลหวยฮานอย 14 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 14 9 63

ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 2563 หวยลาว 10/9/63 | Tadoo
3 weeks ago

ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 2563 หวยลาว 10/9/63

ผลหวยฮานอย 10 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 10 9 63 | Tadoo
3 weeks ago

ผลหวยฮานอย 10 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 10 9 63

ถ่ายทอดสดหวย 1 9 63 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 กันยายน 2563 | Tadoo
ข่าว4 weeks ago

ถ่ายทอดสดหวย 1 9 63 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 กันยายน 2563

ราคาทองวันนี้ 14 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,350 บาท | Tadoo
2 weeks ago

ราคาทองวันนี้ 14 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,350 บาท

ราคาทองวันนี้ 11 ก.ย. ราคาทองลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท | Tadoo
3 weeks ago

ราคาทองวันนี้ 11 ก.ย. ราคาทองลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท

ราคาทองวันนี้ 18 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท | Tadoo
2 weeks ago

ราคาทองวันนี้ 18 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,300 บาท | Tadoo
3 weeks ago

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,300 บาท

ราคาทองวันนี้ 9 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,150 บาท | Tadoo
3 weeks ago

ราคาทองวันนี้ 9 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,150 บาท

ราคาทองวันนี้ 8 ก.ย. ราคาทองทรงตัว ทองรูปพรรณบาทละ 29,150 บาท | Tadoo
3 weeks ago

ราคาทองวันนี้ 8 ก.ย. ราคาทองทรงตัว ทองรูปพรรณบาทละ 29,150 บาท

ผลหวยฮานอย 8 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 8 9 63 | Tadoo
3 weeks ago

ผลหวยฮานอย 8 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 8 9 63

ราคาทอง 26 ก.ย. ทองวันนี้เพิ่ม 100 ขายออกบาทละ 28,450 บาท | Tadoo
ข่าว3 days ago

ราคาทอง 26 ก.ย. ทองวันนี้เพิ่ม 100 ขายออกบาทละ 28,450 บาท

ติดตาม Tadoo ทางอีเมล:

Trending