Connect with us

วางแผนการเงินหลังเกษียณ

วางแผนการเงิน จัดระเบียบชีวิตหลังเกษียณ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

เช็คแผนการเงิน

4 ขั้นตอนในการเตรียมตัวเกษียณ

เมื่อคุณทราบว่า คุณจะมีรายได้หลังเกษียณอย่างไรบ้างแล้วนั้น สิ่งที่คุณต้องทำต่อมาคือต้องวางแผนการเกษียณของคุณ Tadoo มีขั้นตอนในการเตรียมตัวเกษียณไว้ 4 ข้อดังนี้

1. กำหนดอายุที่ต้องการเกษียณ คุณอยากจะเกษียณตอนไหน ให้คุณกำหนดอายุที่คุณต้องการเกษียณเอาไว้เลย เช่น อยากเกษียณตอนอายุ 60 ปี เพื่อจะได้รู้ว่าคุณมีเวลาเตรียมตัว เตรียมเงิน และเตรียมใจ อีกนานเท่าไหร่

2. ประมาณช่วงระยะเวลาที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณ เช่น 20, 30 หรือ 40 ปี เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณจะใช้เงินหลังเกษียณอีกกี่ปี

3. ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ ให้คุณประเมินจากไลฟ์สไตล์ของคุณที่อยากทำหลังจากเกษียณ เช่น ท่องเที่ยว พักผ่อน รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลเมื่อคุณเจ็บป่วยเอาไว้ด้วย โดยประมาณเป็นรายเดือน คูณด้วย 12 เดือน แล้วคูณด้วยจำนวนปีที่จะใช้ชีวิตหลังจากเกษียณ

5. เริ่มต้นวางแผนการออมในปัจจุบัน ประมาณจากรายได้หลังเกษียณ แล้วให้คุณวางแผนว่าปัจจุบันคุณต้องเก็บเงินอีกเท่าไหร่ถึงจะมีเงินใช้ในยามเกษียณ พร้อมทั้งวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณด้วย

เราจะมีรายได้หลังเกษียณได้อย่างไร?

คนวัยทำงานส่วนมากคิดว่า วัยเกษียณเป็นเรื่องไกลตัว อีกตั้งนานกว่าจะเกษียณ แต่เชื่อไหมว่า ถ้าเราไม่ได้วางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณตั้งแต่ตอนนี้ มาคิดวางแผนเกษียณตอนอายุมากขึ้นก็ไม่ทันแล้ว แต่ถ้าคุณเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน ก็จะทำให้คุณสบายใจ ไร้ปัญหาเรื่องการเงิน เพราะคุณจะมีเงินมากพอสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ท่องเที่ยว รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในอนาคตอีกด้วย Tadoo ขอเสนอวิธีออมเงินสำหรับใช้ในวัยเกษียณให้คุณ ไปดูกันเลย

ประกันที่เหมาะกับวัยเกษียณ

วัยเกษียณ เป็นวัยที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งโรคร้าย อุบัติเหตุและอื่นๆ ให้ประกันช่วยดูแลดีกว่า Tadoo ขอเสนอประกันที่เหมาะกับวัยเกษียณที่สุด

ประกันผู้สูงอายุ

ประกันชีวิตผู้สูงอายุทำได้ง่าย ข้อดีไม่ต้องตรวจสุขภาพ เบี้ยประกันค่อนข้างถูก

ประกันสุขภาพ

เจ็บป่วยต้องไปโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน บริษัทประกันก็จะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้

เพิ่มเติม

ประกันโรคร้ายแรง

ป่วยด้วยโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ ไม่ต้องนำเงินเก็บทั้งหมดไปรักษาตัว บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แทน

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันชีวิตกับ Tadoo

เพราะการซื้อประกันชีวิตเหมือนกับการวางแผนการออมทรัพย์เพื่ออนาคต เป็นการบริหารความเสี่ยงเพราะหากเกิดอะไรขึ้นกับเรา คนที่เรารักก็ยังได้รับเงินชดเชยจากประกันที่เราซื้อไว้

เช็คแผนการเงิน

ข้อดีของการเตรียมตัวเกษียณ

1. เป็นการวางแผนการออมทรัพย์เพื่ออนาคต เพื่อคุ้มครองชีวิตในด้านการเงิน ฝึกวินัยการออม เพื่อแผนอนาคตที่มั่นคง

2. เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตให้กับคนที่เรารัก กระจายความเสี่ยงเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการเงินแก่คนที่เรารักเมื่อเราจากไป

3. สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท รับประโยชน์ในรูปแบบของเงินคืนและการลดหย่อนภาษี

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.6/5

14,795 รีวิว

ประเภทของกองทุน

การลงทุนในกองทุนต่างๆ นอกจากจะทำให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในยามเกษียณแล้ว ยังสามารถเป็นเงินออมสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในยามเกษียณอีกด้วย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับคุณ ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีให้คุณได้ออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณอายุ ถ้าคุณออมเงินไว้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท คุณสามารถเลือกได้ว่าจะสะสมในอัตรา 3% 5% หรือ 10% รวมกับเงินที่นายจ้างสมทบให้กับลูกจ้าง(ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าเงินสะสมของลูกจ้าง) ถ้าบริษัทที่คุณทำงานอยู่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Tadoo แนะนำให้คุณลงทุนเอาไว้ เมื่อเกษียณออกมาแล้ว คุณก็จะมีเงินก้อนแน่นอน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

หรือที่เรียกกันติดปากว่า กองทุน RMF กองทุนนี้มีข้อดีหลายอย่างที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคง โดยคุณจะได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยทบต้น ยิ่งลงทุนนานเท่าไหร่ เงินต้นก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น และยังสามารถลงทุนได้ในหลายสินทรัพย์ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของคุณได้ ข้อดีที่สำคัญที่สุดก็คือ สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ในปีภาษีนั้น

กองทุนประกันสังคม

เมื่อคุณจ่ายเงินประกันสังคม (โดยส่วนใหญ่บริษัทจะหักจากเงินเดือนของคุณแล้ว) มาไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปีขึ้นไป เมื่อถึงอายุ 55 ปีจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และจะได้โบนัสอีก 1.5% เช่น นาย ก ทำงานมา 30 ปี เงินเดือนก่อนเกษียณ 15,000 บาท เมื่ออายุ 55 ปี นาย ก จะได้เงินบำนาญชราภาพอยู่ที่เดือนละ 6,375 บาท

การลงทุนประเภทอื่นๆ เพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวม พันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หุ้นสามัญ ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป และความเสี่ยงจากการลงทุนนั้นก็แตกต่างกันอีกด้วย การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงกว่า ทั้งนี้คุณต้องประเมินความเสี่ยงก่อนการลงทุนทุกครั้ง เพื่อให้คุณวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทอื่นๆ

สินเชื่อเพื่อการศึกษา

เพิ่มเติม

สินเชื่อสำหรับนักเรียน

เพิ่มเติม

สินเชื่อพักชำระหนี้

เพิ่มเติม

เงินกู้

เพิ่มเติม

สินเชื่อเพื่อปรับปรุงบ้าน

เพิ่มเติม

เงินกู้ระยะสั้น

เพิ่มเติม

สินเชื่อเจ้าของบ้าน

เพิ่มเติม

สินเชื่อที่มีหลักประกัน

เพิ่มเติม

ต้องการสินเชื่อแบบไหน เราช่วยคุณได้

เช็คแผนการเงิน