Connect with us

วิธีการเลือก Cryptocurrency Mining Pool

พิจารณาตัวเลือก Pool ที่ดีก่อนเข้าร่วมกระบวนการขุด

Cryptocurrency Mining คืออะไร?

“Cryptocurrency Mining” หรือ “การขุดคริปโตเคอเรนซี” คือกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมและการเพิ่มข้อมูลไปยังบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่เรียกว่า “Blockchain” โดยกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมเหล่านี้จะเริ่มต้นที่ “การค้นหาบล็อก” ในระบบนิเวศของคริปโต ซึ่งต้องใช้เวลาในการค้นหาและประมวลผลอย่างเข้มข้น ด้วยเหตุนี้นั้นบุคคลที่ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายก็จะได้รับรางวัลสำหรับความพยายามของพวกเขาอีกด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบโทเคนของคริปโตสกุลนั้น ๆ

จุดเด่น

  • ก่อนเข้าร่วมการขุด คุณต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีศักยภาพเพียงพอ
  • คุณต้องมีเวลาและทักษะในระดับหนึ่ง
  • ควรเลือก Pool ที่เหมาะสมกับทักษะและเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่คุณมี

ทำความเข้าใจกับ Cryptocurrency Mining Pool

ถึงแม้ว่าผลตอบแทนจากการขุดจะดูมีกำไร แต่กระบวนการนี้ก็มีความซับซ้อนพอสมควร ตัวอย่างเช่น กรณีของ Bitcoin ที่มีกระบวนการขุดในลักษณะที่ว่าหากมีนักขุดจำนวนมากขึ้น ก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณพลังการประมวลผลให้กับการขุดจำนวนมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ระดับความยากในการขุดก็จะเพิ่มขึ้นไปในทางเดียวกันอีกด้วย

การเพิ่มโอกาสในการประมวลผลนั้นจะต้องใช้เงินหลักหมื่นไปจนถึงหลักหลายแสนบาท สำหรับการใช้งานแท่นขุดเจาะ (Rig) ที่มีราคาแพงและมีความเฉพาะทาง เช่นเดียวกันกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการประมวลผล ซึ่งหากเป็นการขุดคริปโตรายบุคคลนั้นอาจไม่สามารถทำกำไรได้อย่างคุ้มค่า

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ Pool Mining หรือกลุ่มการขุดได้เข้ามาครอบงำโลกการขุดคริปโต ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกลุ่มขุดที่รวบรวมทรัพยากรของพวกเขาผ่านเครือข่าย และร่วมกันพยายามขุดคริปโตด้วยพลังการประมวลผลที่มีมาก โดยกลุ่มการขุดมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลสูงกว่าแบบการขุดรายบุคคล ถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องแบ่งปันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มตามเงื่อนไขใด ๆ ก็ตามที่ได้กำหนดเอาไว้

ข้อมูลต่อไปนี้ในหัวข้อถัดไปจะเป็นการตรวจสอบเกณฑ์การคัดเลือกที่นักขุดควรทราบและปฏิบัติตามก่อนที่จะตัดสินใจเลือกกลุ่ม

1. ความเข้ากันได้ของโครงสร้างพื้นฐาน

ด้วยอุปกรณ์การขุดหลายร้อยรุ่นที่มีจำหน่ายในตลาด และรวมถึงอุปกรณ์ขั้นสูงยุคใหม่ที่เข้าสู่ตลาดทุกวัน ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์การขุดที่คุณใช้นั้นเข้ากันได้กับข้อกำหนดของ Pool หรือไม่ ตัวอย่างเช่น Slushpool ที่เป็นหนึ่งในแหล่งขุดที่เก่าแก่ที่สุด ที่จะแนะนำให้ใช้ CPU, GPU หรือการขุด Bitcoin บนสมาร์ทโฟน

ในทำนองเดียวกันนี้ Pool อาจไม่รองรับการใช้บางแพ็กเกจซอฟต์แวร์หรือทั้งหมด แต่ผู้ขุดจะต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะที่เข้ากันได้กับ Pool เท่านั้น ซึ่งบางแห่งก็อาจกำหนดให้นักขุดต้องมีความเร็วในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายขั้นต่ำกับเซิฟเวอร์ของ Pool และอาจต้องตรวจสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่นักขุดใช้ โดยก่อนจะประเมินข้อดีและข้อเสียของ Pool นั้นผู้ขุดควรพิจารณาว่าข้อกำหนดเหล่านี้ทำให้คุณเสียสิทธิ์การเข้าร่วมหรือไม่

“สิ่งที่ควรทราบคือ ผลตอบแทนที่ได้จากการขุดจะไม่สม่ำเสมอ”

2. กลไกการมอบหมายงาน

ในแต่ละ Pool ก็จะใช้วิธีการขุดที่แตกต่างกันเพื่อมอบหมายงานให้กับนักขุด สมมติว่า Pool A มีนักขุดที่มีทักษะมากกว่า และ Pool B มีนักขุดที่มีทักษะน้อยกว่า ซึ่งอัลกอริธึมของแต่ละ Pool ที่ทำงานบนเซิฟเวอร์ควรมีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะกระจายงานการขุดอย่างเท่าเทียมกันในกลุ่มย่อยเหล่านั้นอีกด้วย

วิธีทั่วไปวิธีหนึ่งคือการมอบหมายงานที่ยากให้กับ Pool A ที่แข็งแกร่งกว่า และมอบหมายงานที่ค่อนข้างง่ายกว่าให้กับ Pool B ที่อ่อนแอกว่า ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอในความถี่ของการสื่อสารกับนักขุดในแต่ละ Pool ที่มีทักษะที่แตกต่างกันบนเครือข่าย

ตัวอย่างเช่น Slushpool จะใช้อัลกอริธึมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษที่เรียกว่า “Vardiff” (Variable Difficulty Algorithm) หรือ “อัลกอริธึมความยากของตัวแปร” ซึ่งจะมอบหมายงานที่ยากกว่าให้นักขุดที่แข็งแกร่งกว่า และงานที่มีความยากน้อยกว่าก็จะมอบหมายให้กับนักขุดที่อ่อนแอกว่า ดังนั้นสิ่งนี้จึงช่วยให้ความถี่ในการสื่อสารค่อนข้างสม่ำเสมอ และอนุญาตให้มีการไหลของข้อมูลแฮชที่สมดุลไปยังเซิฟเวอร์ของ Pool เพื่อให้แน่ใจว่าขนาดของอัตราแฮชที่สร้างโดยผู้ขุดนั้นมีความถูกต้องและเป็นไปตามสัดส่วนที่ได้มอบหมาย ซึ่งด้วยวิธีดังกล่าวจึงทำให้นักขุดแต่ละคนจะมีโอกาสได้รับรางวัลอย่างยุติธรรมอีกด้วย

ก่อนเข้าร่วม Pool นั้นผู้ขุดควรให้ความสนใจกับความสม่ำเสมอในงานที่ได้รับมอบหมายจากเซิฟเวอร์ของ Pool (การประมวลผลแฮช) ซึ่งเซิฟเวอร์ที่ดีจะไม่คำนึงถึงพลังการประมวลผลของอุปกรณ์ผู้เข้าร่วม แต่จะเน้นไปที่ทักษะและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมเป็นหลัก โดยลองนึกภาพการเข้าร่วมกับ Pool ที่ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ความเร็วสูงเป็นสิ่งแรก ซึ่งวันนี้คุณอาจได้เปรียบหากได้เข้าร่วมกับ Pool ดังกล่าว แต่หากพรุ่งนี้มีนักขุดที่ใช้อุปกรณ์ที่ใหม่กว่า ทรงพลังกว่า และเร็วกว่า มาเข้าร่วม Pool เดียวกับคุณ นั่นอาจทำให้ Pool ผลักไสอุปกรณ์ที่ล้าสมัยของคุณออกไป เว้นเสียแต่ว่ากลไกของ Pool จะรับประกันความเท่าเทียมกันและให้โอกาสที่เท่ากันสำหรับทุกคน

การขุดถือเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมคริปโตเติบโตได้

3. ความโปร่งใสของ Pool

ในแต่ละ Pool จะมีผู้ดำเนินการที่เรียกว่า “Operator” ที่มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการต่าง ๆ ภายใน Pool อย่างเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในหมู่สมาชิกการขุด ตัวอย่างเช่น นักขุดจะทราบได้อย่างไรว่าอัตราแฮชทั้งหมดที่ประกาศใน Pool นั้นยุติธรรม? หรือผู้ดำเนินการอาจเสนอการจ่ายผลตอบแทนในอัตราที่ต่ำกว่าให้แก่ผู้เข้าร่วมคนใหม่หรือไม่? หรือเป็นความโชคดีอย่างไรที่ Pool นั้นมีระดับความยากในการขุดที่แตกต่างกับ Pool อื่น ๆ? ซึ่งทุก ๆ คำถามที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ข้อมูลอะไรก็ตามนั้น ล้วนเป็นหน้าที่ของ Operator ที่จะต้องอธิบายให้แก่สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

และในแต่ละ Pool จะมีการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด เช่น การนำเสนอมุมมองแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์แก่สมาชิก เป็นต้น โดยผู้ขุดควรพิจารณาความถูกต้องของการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ และควรเข้าร่วม Pool ที่ทำงานอย่างโปร่งใสแบบชัดเจน

4. เกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนและความถี่

หากคุณมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระดับล่างนั้น คุณควรหลีกเลี่ยง Pool ที่มีเกณฑ์สูงกว่าระดับของคุณ ซึ่งหากเข้าร่วม Pool รูปแบบดังกล่าวอาจทำให้ผลลัพธ์การประมวลผลของคุณอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ เป็นผลให้รายได้ของคุณลดลง และคุณอาจต้องรอนานกว่าจะถึงเกณฑ์เพื่อรับเงิน ซึ่งในทางกลับกันหากคุณเข้าร่วม Pool ที่อยู่ในเกณฑ์เดียวกับระดับของคุณ ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการประมวลผลก็จะมีความแน่นอนกว่าและยุติธรรมกว่า เช่นเดียวกันกับความถี่ในการชำระเงิน

5. ความแข็งแกร่งของ Pool

ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณาก่อนเข้าร่วม Pool คือการประเมินความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น Pool มีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยหรือการเชื่อมต่อแบบเปิดหรือไม่? มีความเสี่ยงต่อการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ (DDoS) หรือไม่? หรือถ้าถูกโจมตีโดยแฮ็กเกอร์นั้น Pool จะสามารถต้านทานและยกเลิกการโจมตีได้หรือไม่?

6. โครงสร้างค่าธรรมเนียมของ Pool

นอกจาก Pool ที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้เข้าร่วมการขุดแล้วนั้น ยังมี Pool ที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ เลยอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามผู้ขุดควรให้ความสนใจกับโครงสร้างค่าธรรมเนียมและสูตรคำนวณการจ่ายผลตอบแทนของแต่ละ Pool ด้วยเช่นเดียวกัน

Pool ที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น บางแหล่งอาจมีข้อเสนอแบบการจำกัดเวลาและสามารถเรียกเก็บเงินได้ในภายหลัง แต่อาจจะมีบางแหล่งที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายแบบคงที่หรือบ่อยครั้ง โดยแยกต่างหากในนามของ “การบริจาค” ก็ได้เช่นเดียวกัน และมีบางแหล่งที่ต้องการให้คุณเรียกใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคุณเอง แทนที่จะทำงานบนซอฟต์แวร์ของ Pool ซึ่งหากใช้วิธีการนี้อาจทำให้เกิดอินพุตที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับตัวคุณเองได้ถึงแม้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน Pool ก็ตาม

7. ขนาดของ Pool มีความสำคัญหรือไม่?

หลายคนมีความเห็นว่าขนาดของ Pool นั้นไม่ได้มีความสำคัญมากนักในการจ่ายผลตอบแทน และจำนวนเหรียญที่ขุดได้ในช่วงเวลาหนึ่งนั้นไม่ได้แปรผันตามกำลังการประมวลผลไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ตาม แต่มีสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญโดยตรงกับขนาดของ Pool อย่างแน่นอนก็คือ “เรื่องของเวลา”

Pool ที่ใหญ่ขึ้นจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะพบบล็อกได้ง่ายกว่า อันเป็นผลมาจากพลังการประมวลผลจำนวนมาก ในขณะที่ Pool ขนาดเล็กกว่าอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะพบบล็อก

หากคุณชื่นชอบรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนที่สูงแต่ไม่สม่ำเสมอนั้น Pool ที่เล็กกว่าอาจเหมาะกับคุณ แต่ในทางตรงกันข้ามหากคุณต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอถึงแม้จะอยู่ในอัตราต่ำ คุณอาจจะเลือก Pool ที่มีขนาดใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าขนาดของ Pool นั้นจะมีความสำคัญในเรื่องของเวลามากกว่าการจ่ายผลตอบแทน

8. Pool สนับสนุนการกระจายอำนาจอย่างไร?

แม้ว่าการเลือก Pool ที่ได้รับความนิยมด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าอาจเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจ แต่แนวคิดพื้นฐานของ Blockchain นั้นแนะนำว่าเครือข่ายจะได้รับการบำรุงรักษาที่ดีกว่าในลักษณะการกระจายอำนาจที่แท้จริงหากมีการเข้าร่วม Pool ขนาดเล็กที่มีจำนวนมาก แทนที่จะเข้าร่วม Pool ขนาดใหญ่แต่มีจำนวนที่น้อยกว่า

แนวคิดดังกล่าวเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในการรักษาสถานะที่ดีของเครือข่ายโดยรวมของ Blockchain และเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้มข้นของพลังประมวลผลแฮชที่จะดึงดูดความเสี่ยงเข้ามาได้ง่ายกว่าผ่านเซิฟเวอร์ของ Pool ขนาดใหญ่เพียง 2-3 Pool และรวมไปถึงปัญหาการอุดตันของการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย (Bandwidth) ที่พบได้ทั่วไปบน Blockchain ซึ่งคำแนะนำเหล่านี้หลีกเลี่ยงไม่ให้มีการรวมกลุ่มของพลังการประมวลผลจำนวนมาก จึงจะทำให้เครือข่าย Blockchain มีการกระจายอำนาจที่แท้จริง

การขุดที่ประสบความสำเร็จนั้นมีทั้งโชคและความพยายามในการประมวลผลที่ควบคู่ไปกับความอดทนอย่างมากของเหล่านักขุด ซึ่ง Pool อาจทำให้การขุดนั้นดูง่ายขึ้นด้วยการตั้งค่าโปรแกรมแบบสำเร็จรูป และสามารถเพิ่มการตรวจสอบอีกระดับให้กับผู้ขุดอีกด้วย ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ นักขุดควรเลือก Pool ที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองอย่างรอบคอบด้วยเช่นเดียวกัน

ประเภทของประกันรถยนต์

ประกันชั้น 1

เพิ่มเติม

ประกันชั้น 2+

เพิ่มเติม

ประกันชั้น 3+

เพิ่มเติม

พ.ร.บ.รถยนต์

เพื่มเติม

ทิปดีๆ เกี่ยวกับประกันรถยนต์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันรถยนต์

เพิ่มเติม

วิธีคำนวนเบี้ยประกันรถยนต์

เพิ่มเติม

ทำอย่างไรให้ได้เบี้ยประกันลดลง

เพิ่มเติม

ประกันที่เหมาะกับมือใหม่

เพิ่มเติม

หลังเกิดอุบัติเหตุรถชน ควรทำอย่างไร

เพิ่มเติม

เมาแล้วขับ

เพิ่มเติม

ไม่เคลม รับส่วนลดเบี้ยประกัน

เพิ่มเติม

รถมีประกันหรือเปล่า

เพิ่มเติม

ทิปดีๆ เกี่ยวกับประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์สำหรับผู้พิการ

เพิ่มเติม

ประกันรถยนต์แบบระบุชื่อคนขับ 2 คน

เพิ่มเติม

ความคุ้มครองเติมน้ำมันผิดประเภท

เพิ่มเติม

ส่วนลดประวัติดี

เพิ่มเติม

ประกันรถยนต์สำหรับผู้ขับขี่มือใหม่

เพิ่มเติม