Connect with us

วิธีการเลือก Cryptocurrency Mining Pool

พิจารณาตัวเลือก Pool ที่ดีก่อนเข้าร่วมกระบวนการขุด

Cryptocurrency Mining คืออะไร?

“Cryptocurrency Mining” หรือ “การขุดคริปโตเคอเรนซี” คือกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมและการเพิ่มข้อมูลไปยังบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่เรียกว่า “Blockchain” โดยกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมเหล่านี้จะเริ่มต้นที่ “การค้นหาบล็อก” ในระบบนิเวศของคริปโต ซึ่งต้องใช้เวลาในการค้นหาและประมวลผลอย่างเข้มข้น ด้วยเหตุนี้นั้นบุคคลที่ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายก็จะได้รับรางวัลสำหรับความพยายามของพวกเขาอีกด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบโทเคนของคริปโตสกุลนั้น ๆ

จุดเด่น

  • ก่อนเข้าร่วมการขุด คุณต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีศักยภาพเพียงพอ
  • คุณต้องมีเวลาและทักษะในระดับหนึ่ง
  • ควรเลือก Pool ที่เหมาะสมกับทักษะและเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่คุณมี

ทำความเข้าใจกับ Cryptocurrency Mining Pool

ถึงแม้ว่าผลตอบแทนจากการขุดจะดูมีกำไร แต่กระบวนการนี้ก็มีความซับซ้อนพอสมควร ตัวอย่างเช่น กรณีของ Bitcoin ที่มีกระบวนการขุดในลักษณะที่ว่าหากมีนักขุดจำนวนมากขึ้น ก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณพลังการประมวลผลให้กับการขุดจำนวนมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ระดับความยากในการขุดก็จะเพิ่มขึ้นไปในทางเดียวกันอีกด้วย

การเพิ่มโอกาสในการประมวลผลนั้นจะต้องใช้เงินหลักหมื่นไปจนถึงหลักหลายแสนบาท สำหรับการใช้งานแท่นขุดเจาะ (Rig) ที่มีราคาแพงและมีความเฉพาะทาง เช่นเดียวกันกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการประมวลผล ซึ่งหากเป็นการขุดคริปโตรายบุคคลนั้นอาจไม่สามารถทำกำไรได้อย่างคุ้มค่า

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ Pool Mining หรือกลุ่มการขุดได้เข้ามาครอบงำโลกการขุดคริปโต ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกลุ่มขุดที่รวบรวมทรัพยากรของพวกเขาผ่านเครือข่าย และร่วมกันพยายามขุดคริปโตด้วยพลังการประมวลผลที่มีมาก โดยกลุ่มการขุดมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลสูงกว่าแบบการขุดรายบุคคล ถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องแบ่งปันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มตามเงื่อนไขใด ๆ ก็ตามที่ได้กำหนดเอาไว้

ข้อมูลต่อไปนี้ในหัวข้อถัดไปจะเป็นการตรวจสอบเกณฑ์การคัดเลือกที่นักขุดควรทราบและปฏิบัติตามก่อนที่จะตัดสินใจเลือกกลุ่ม

1. ความเข้ากันได้ของโครงสร้างพื้นฐาน

ด้วยอุปกรณ์การขุดหลายร้อยรุ่นที่มีจำหน่ายในตลาด และรวมถึงอุปกรณ์ขั้นสูงยุคใหม่ที่เข้าสู่ตลาดทุกวัน ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์การขุดที่คุณใช้นั้นเข้ากันได้กับข้อกำหนดของ Pool หรือไม่ ตัวอย่างเช่น Slushpool ที่เป็นหนึ่งในแหล่งขุดที่เก่าแก่ที่สุด ที่จะแนะนำให้ใช้ CPU, GPU หรือการขุด Bitcoin บนสมาร์ทโฟน

ในทำนองเดียวกันนี้ Pool อาจไม่รองรับการใช้บางแพ็กเกจซอฟต์แวร์หรือทั้งหมด แต่ผู้ขุดจะต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะที่เข้ากันได้กับ Pool เท่านั้น ซึ่งบางแห่งก็อาจกำหนดให้นักขุดต้องมีความเร็วในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายขั้นต่ำกับเซิฟเวอร์ของ Pool และอาจต้องตรวจสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่นักขุดใช้ โดยก่อนจะประเมินข้อดีและข้อเสียของ Pool นั้นผู้ขุดควรพิจารณาว่าข้อกำหนดเหล่านี้ทำให้คุณเสียสิทธิ์การเข้าร่วมหรือไม่

“สิ่งที่ควรทราบคือ ผลตอบแทนที่ได้จากการขุดจะไม่สม่ำเสมอ”

2. กลไกการมอบหมายงาน

ในแต่ละ Pool ก็จะใช้วิธีการขุดที่แตกต่างกันเพื่อมอบหมายงานให้กับนักขุด สมมติว่า Pool A มีนักขุดที่มีทักษะมากกว่า และ Pool B มีนักขุดที่มีทักษะน้อยกว่า ซึ่งอัลกอริธึมของแต่ละ Pool ที่ทำงานบนเซิฟเวอร์ควรมีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะกระจายงานการขุดอย่างเท่าเทียมกันในกลุ่มย่อยเหล่านั้นอีกด้วย

วิธีทั่วไปวิธีหนึ่งคือการมอบหมายงานที่ยากให้กับ Pool A ที่แข็งแกร่งกว่า และมอบหมายงานที่ค่อนข้างง่ายกว่าให้กับ Pool B ที่อ่อนแอกว่า ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอในความถี่ของการสื่อสารกับนักขุดในแต่ละ Pool ที่มีทักษะที่แตกต่างกันบนเครือข่าย

ตัวอย่างเช่น Slushpool จะใช้อัลกอริธึมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษที่เรียกว่า “Vardiff” (Variable Difficulty Algorithm) หรือ “อัลกอริธึมความยากของตัวแปร” ซึ่งจะมอบหมายงานที่ยากกว่าให้นักขุดที่แข็งแกร่งกว่า และงานที่มีความยากน้อยกว่าก็จะมอบหมายให้กับนักขุดที่อ่อนแอกว่า ดังนั้นสิ่งนี้จึงช่วยให้ความถี่ในการสื่อสารค่อนข้างสม่ำเสมอ และอนุญาตให้มีการไหลของข้อมูลแฮชที่สมดุลไปยังเซิฟเวอร์ของ Pool เพื่อให้แน่ใจว่าขนาดของอัตราแฮชที่สร้างโดยผู้ขุดนั้นมีความถูกต้องและเป็นไปตามสัดส่วนที่ได้มอบหมาย ซึ่งด้วยวิธีดังกล่าวจึงทำให้นักขุดแต่ละคนจะมีโอกาสได้รับรางวัลอย่างยุติธรรมอีกด้วย

ก่อนเข้าร่วม Pool นั้นผู้ขุดควรให้ความสนใจกับความสม่ำเสมอในงานที่ได้รับมอบหมายจากเซิฟเวอร์ของ Pool (การประมวลผลแฮช) ซึ่งเซิฟเวอร์ที่ดีจะไม่คำนึงถึงพลังการประมวลผลของอุปกรณ์ผู้เข้าร่วม แต่จะเน้นไปที่ทักษะและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมเป็นหลัก โดยลองนึกภาพการเข้าร่วมกับ Pool ที่ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ความเร็วสูงเป็นสิ่งแรก ซึ่งวันนี้คุณอาจได้เปรียบหากได้เข้าร่วมกับ Pool ดังกล่าว แต่หากพรุ่งนี้มีนักขุดที่ใช้อุปกรณ์ที่ใหม่กว่า ทรงพลังกว่า และเร็วกว่า มาเข้าร่วม Pool เดียวกับคุณ นั่นอาจทำให้ Pool ผลักไสอุปกรณ์ที่ล้าสมัยของคุณออกไป เว้นเสียแต่ว่ากลไกของ Pool จะรับประกันความเท่าเทียมกันและให้โอกาสที่เท่ากันสำหรับทุกคน

การขุดถือเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมคริปโตเติบโตได้

3. ความโปร่งใสของ Pool

ในแต่ละ Pool จะมีผู้ดำเนินการที่เรียกว่า “Operator” ที่มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการต่าง ๆ ภายใน Pool อย่างเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในหมู่สมาชิกการขุด ตัวอย่างเช่น นักขุดจะทราบได้อย่างไรว่าอัตราแฮชทั้งหมดที่ประกาศใน Pool นั้นยุติธรรม? หรือผู้ดำเนินการอาจเสนอการจ่ายผลตอบแทนในอัตราที่ต่ำกว่าให้แก่ผู้เข้าร่วมคนใหม่หรือไม่? หรือเป็นความโชคดีอย่างไรที่ Pool นั้นมีระดับความยากในการขุดที่แตกต่างกับ Pool อื่น ๆ? ซึ่งทุก ๆ คำถามที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ข้อมูลอะไรก็ตามนั้น ล้วนเป็นหน้าที่ของ Operator ที่จะต้องอธิบายให้แก่สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

และในแต่ละ Pool จะมีการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด เช่น การนำเสนอมุมมองแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์แก่สมาชิก เป็นต้น โดยผู้ขุดควรพิจารณาความถูกต้องของการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ และควรเข้าร่วม Pool ที่ทำงานอย่างโปร่งใสแบบชัดเจน

4. เกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนและความถี่

หากคุณมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระดับล่างนั้น คุณควรหลีกเลี่ยง Pool ที่มีเกณฑ์สูงกว่าระดับของคุณ ซึ่งหากเข้าร่วม Pool รูปแบบดังกล่าวอาจทำให้ผลลัพธ์การประมวลผลของคุณอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ เป็นผลให้รายได้ของคุณลดลง และคุณอาจต้องรอนานกว่าจะถึงเกณฑ์เพื่อรับเงิน ซึ่งในทางกลับกันหากคุณเข้าร่วม Pool ที่อยู่ในเกณฑ์เดียวกับระดับของคุณ ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการประมวลผลก็จะมีความแน่นอนกว่าและยุติธรรมกว่า เช่นเดียวกันกับความถี่ในการชำระเงิน

5. ความแข็งแกร่งของ Pool

ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณาก่อนเข้าร่วม Pool คือการประเมินความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น Pool มีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยหรือการเชื่อมต่อแบบเปิดหรือไม่? มีความเสี่ยงต่อการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ (DDoS) หรือไม่? หรือถ้าถูกโจมตีโดยแฮ็กเกอร์นั้น Pool จะสามารถต้านทานและยกเลิกการโจมตีได้หรือไม่?

6. โครงสร้างค่าธรรมเนียมของ Pool

นอกจาก Pool ที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้เข้าร่วมการขุดแล้วนั้น ยังมี Pool ที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ เลยอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามผู้ขุดควรให้ความสนใจกับโครงสร้างค่าธรรมเนียมและสูตรคำนวณการจ่ายผลตอบแทนของแต่ละ Pool ด้วยเช่นเดียวกัน

Pool ที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น บางแหล่งอาจมีข้อเสนอแบบการจำกัดเวลาและสามารถเรียกเก็บเงินได้ในภายหลัง แต่อาจจะมีบางแหล่งที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายแบบคงที่หรือบ่อยครั้ง โดยแยกต่างหากในนามของ “การบริจาค” ก็ได้เช่นเดียวกัน และมีบางแหล่งที่ต้องการให้คุณเรียกใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคุณเอง แทนที่จะทำงานบนซอฟต์แวร์ของ Pool ซึ่งหากใช้วิธีการนี้อาจทำให้เกิดอินพุตที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับตัวคุณเองได้ถึงแม้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน Pool ก็ตาม

7. ขนาดของ Pool มีความสำคัญหรือไม่?

หลายคนมีความเห็นว่าขนาดของ Pool นั้นไม่ได้มีความสำคัญมากนักในการจ่ายผลตอบแทน และจำนวนเหรียญที่ขุดได้ในช่วงเวลาหนึ่งนั้นไม่ได้แปรผันตามกำลังการประมวลผลไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ตาม แต่มีสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญโดยตรงกับขนาดของ Pool อย่างแน่นอนก็คือ “เรื่องของเวลา”

Pool ที่ใหญ่ขึ้นจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะพบบล็อกได้ง่ายกว่า อันเป็นผลมาจากพลังการประมวลผลจำนวนมาก ในขณะที่ Pool ขนาดเล็กกว่าอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะพบบล็อก

หากคุณชื่นชอบรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนที่สูงแต่ไม่สม่ำเสมอนั้น Pool ที่เล็กกว่าอาจเหมาะกับคุณ แต่ในทางตรงกันข้ามหากคุณต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอถึงแม้จะอยู่ในอัตราต่ำ คุณอาจจะเลือก Pool ที่มีขนาดใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าขนาดของ Pool นั้นจะมีความสำคัญในเรื่องของเวลามากกว่าการจ่ายผลตอบแทน

8. Pool สนับสนุนการกระจายอำนาจอย่างไร?

แม้ว่าการเลือก Pool ที่ได้รับความนิยมด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าอาจเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจ แต่แนวคิดพื้นฐานของ Blockchain นั้นแนะนำว่าเครือข่ายจะได้รับการบำรุงรักษาที่ดีกว่าในลักษณะการกระจายอำนาจที่แท้จริงหากมีการเข้าร่วม Pool ขนาดเล็กที่มีจำนวนมาก แทนที่จะเข้าร่วม Pool ขนาดใหญ่แต่มีจำนวนที่น้อยกว่า

แนวคิดดังกล่าวเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในการรักษาสถานะที่ดีของเครือข่ายโดยรวมของ Blockchain และเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้มข้นของพลังประมวลผลแฮชที่จะดึงดูดความเสี่ยงเข้ามาได้ง่ายกว่าผ่านเซิฟเวอร์ของ Pool ขนาดใหญ่เพียง 2-3 Pool และรวมไปถึงปัญหาการอุดตันของการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย (Bandwidth) ที่พบได้ทั่วไปบน Blockchain ซึ่งคำแนะนำเหล่านี้หลีกเลี่ยงไม่ให้มีการรวมกลุ่มของพลังการประมวลผลจำนวนมาก จึงจะทำให้เครือข่าย Blockchain มีการกระจายอำนาจที่แท้จริง

การขุดที่ประสบความสำเร็จนั้นมีทั้งโชคและความพยายามในการประมวลผลที่ควบคู่ไปกับความอดทนอย่างมากของเหล่านักขุด ซึ่ง Pool อาจทำให้การขุดนั้นดูง่ายขึ้นด้วยการตั้งค่าโปรแกรมแบบสำเร็จรูป และสามารถเพิ่มการตรวจสอบอีกระดับให้กับผู้ขุดอีกด้วย ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ นักขุดควรเลือก Pool ที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองอย่างรอบคอบด้วยเช่นเดียวกัน

ประเภทของประกันรถยนต์

ประกันชั้น 1

เพิ่มเติม

ประกันชั้น 2+

เพิ่มเติม

ประกันชั้น 3+

เพิ่มเติม

พ.ร.บ.รถยนต์

เพื่มเติม

ทิปดีๆ เกี่ยวกับประกันรถยนต์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันรถยนต์

เพิ่มเติม

วิธีคำนวนเบี้ยประกันรถยนต์

เพิ่มเติม

ทำอย่างไรให้ได้เบี้ยประกันลดลง

เพิ่มเติม

ประกันที่เหมาะกับมือใหม่

เพิ่มเติม

หลังเกิดอุบัติเหตุรถชน ควรทำอย่างไร

เพิ่มเติม

เมาแล้วขับ

เพิ่มเติม

ไม่เคลม รับส่วนลดเบี้ยประกัน

เพิ่มเติม

รถมีประกันหรือเปล่า

เพิ่มเติม

ทิปดีๆ เกี่ยวกับประกันรถยนต์

ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมสำหรับประกันรถยนต์

เพิ่มเติม

ความคุ้มครอง ประกันรถยนต์

เพิ่มเติม

มูลค่ารถมีผลต่อประกันรถยนต์อย่างไร

เพิ่มเติม

ประกันรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

เพิ่มเติม

การคุ้มครองค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของประกันรถยนต์

เพิ่มเติม