Connect with us

Crypto Glossary (A-Z) คำศัพท์ที่พบบ่อยในวงการคริปโต

รวมคำศัพท์เฉพาะและคำศัพท์แสลงที่พบบ่อยในวงการคริปโต

#, A

1hr แสดงข้อมูลในกราฟของ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
15m แสดงข้อมูลในกราฟของ 15 นาทีที่ผ่านมา
24hr แสดงข้อมูลในกราฟของ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
30d แสดงข้อมูลในกราฟของ 30 วันที่ผ่านมา
51% Attack บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพลังการประมวลผล หรืออัตราแฮชในการขุดมากกว่าครึ่งหนึ่งบนเครือข่าย นั่นหมายความว่าเครือข่ายถูกโจมตี
7d แสดงข้อมูลในกราฟของ 7 วันที่ผ่านมา
AMLD5 คำสั่งปราบปรามการฟอกเงินครั้งที่ 5 ของสหภาพยุโรป
AML ย่อมาจาก “Anti-Money Laundering” คือชุดของกฎหมายระหว่างประเทศที่มีหนา้ที่ในการกำจัดองค์กรอาชญากรรม หรือบุคคลที่ฟอกเงินผ่านคริปโตเคอเรนซีเพื่อเป็นเงินสดในโลกจริง
AMM ย่อมาจาก “Automated Market Maker” คือระบบที่ให้สภาพคล่องแก่การแลกเปลี่ยนที่ดำเนินการผ่านคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ
API ย่อมาจาก “Application Programming Interface” เปรียบเสมือนสะพานซอฟแวร์ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารและดำเนินงานระหว่างกันได้ โดยยังหมายถึงเครื่องมือแปลภาษาสำหรับคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย และยังเป็นชุดกิจวัตร โปรโตคอล และเครื่องมือสำหรับการสร้างแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ ซึ่งจะมีหน้าที่ระบุองค์ประกอบต่าง ๆ บนซอฟต์แวร์ว่าควรโต้ตอบอย่างไร
APR ย่อมาจาก “Annual Percentage Rate” คืออัตราดอกเบี้ยต่อปี
APY ย่อมาจาก “Annual Percentage Yield” คืออัตราผลตอบแทนต่อปี
ASIC ย่อมาจาก “Application-Specific Integrated Circuits” คือวงจรรวมแอพพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการขุดคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะ
ATH ย่อมาจาก “All Time High” คือราคาสูงสุดของคริปโตเคอเรนซีใด ๆ ที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์
ATL ย่อมาจาก “All Time Low” คือราคาต่ำสุดของคริปโตเคอเรนซีใด ๆ ที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์
Address ชุดตัวเลขและตัวอักษรที่กำหนดให้สามารถรับและส่งคริปโตเคอเรนซีระหว่างกันได้
Airdrop แคมเปญการตลาดที่จะมีการแจกจ่ายคริปโตเคอเรนซีหรือโทเคนพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมที่ตรงตามเงื่อนไข
Algorithm กระบวนการหรือชุดของกฎ ที่ต้องปฏิบัติตามในการแก้ไขปัญหาหรือการคำนวณบนคอมพิวเตอร์
Altcoin การรวมคำระหว่าง “Alternative” และ “Coin” โดยจะใช้เรียกคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดที่มีบนโลก ยกเว้น Bitcoin
Ask Price ราคาที่โบรกเกอร์หรือผู้ให้บริการเสนอให้ใช้กับการเปิดคำสั่งซื้อ
Audit กระบวนการตรวจสอบที่นักพัฒนาจะทำการตรวจสอบโค้ดและอัลกอริธึมพื้นฐาน ที่เป็นองค์ประกอบของระบบและแอพพลิเคชัน

B

BEP-2 ย่อมาจาก “Binance Chain Evolution Proposal 2” เป็นอัลกอริธึมมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการสร้างและใช้งานโทเคนใด ๆ ก็ตามบน Binance Smart Chain เท่านั้น
BEP-20 อัลกอริธึมมาตรฐานของ Binance Smart Chain ที่สร้างขึ้นมาเพื่อขยายขอบเขตการใช้งานโทเคนบน ERC-20 ของ Ethereum ซึ่งสามารถนำมาใช้งานร่วมกันกับ Binance Smart Chain ได้
BFA ย่อมาจาก “Brute Force Attack” คือความพยาายมที่จะถอดรหัสผ่านหรือคีย์ใด ๆ ด้วยการลองผิดลองถูก
BTM ย่อมาจาก “Bitcoin ATM” เป็นเครื่องถอนเงินอัตโนมัติเสมือนตู้ ATM ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อและขาย Bitcoin ได้
BaaS ย่อมาจาก “Banking as a Service” เป็นแพลตฟอร์มที่มอบตัวเลือกทางการเงินในระดับสูงให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยธนาคารต้องเปิด API ให้เท่านั้น
BIP39 โค้ดช่วยจำสำหรับการสร้างคีย์ที่กำหนด เช่น Recovery Seed เป็นต้น
Bear/ Bearish คำที่ใช้เรียกบุคคลที่มีพฤติกรรมที่เชื่อว่าราคาในตลาด ๆ หนึ่งจะลดลงเป็นระยะเวลานาน
Bear Market คำที่ใช้เรียกเมื่อราคาในตลาด ๆ หนึ่งเคลื่อนไหวไปในทิศทางลบ หรือลดลงเรื่อย ๆ
Bear Trap คำที่ใช้เรียกพฤติกรรมการบิดเบือนราคาของคริปโตเคอเรนซีโดยกลุ่มบุคคลที่ต้องการวางกับดักแก่กลุ่มนักลงทุนอื่น เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าซื้อคริปโตเคอเรนซีนั้นด้วยราคาที่ต่ำกว่า
Bearwhale คำที่ใช้เรียกบุคคลที่มีคริปโตเคอเรนซีในครอบครองเป็นจำนวนมาก และใช้บัญชีจำนวนมากเพื่อกดราคาให้ต่ำลง และทำกำไรกับมันในภายหลัง
Bid Price ราคาขายที่โบรกเกอร์หรือผู้ให้บริการเสนอให้ใช้เปิดคำสั่งขาย
Bit หน่วยพื้นฐานของข้อมูลในการคำนวณ ซึ่งใช้เรียกการเก็บข้อมูลในรูปแบบของเลขฐานสองที่มีเพียงเลข 0 และ 1 เท่านั้น
Bitcoin คริปโตเคอเรนซีสกุลแรกที่เปิดตัวในปี 2008 โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้นามแฝงว่า Satoshi Nakamoto
Bits หน่วยที่ใช้เรียกส่วนย่อยของ Bitcoin
Block ส่วนสำคัญของ Blockchain ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่ใช้จัดเก็บธุรกรรมที่เสร็จสิ้นแล้วไว้ภายใน
Block Height ค่าที่ระบุจำนวนของบล็อกก่อนหน้าที่เคยมีมาทั้งหมดบนเครือข่าย Blockchain
Block Reward เหรียญรางวัลที่จะมอบให้แก่นักขุดหรือกลุ่มขุดสำหรับการประมวลผลเสร็จสิ้น
Block Time หมายถึงเวลาโดยประมาณในการกำเนิดบล็อกใหม่ สำหรับระบบใดก็ตามที่ใช้ Blockchain เป็นฐานการทำงาน
Blockchain เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทสาธารณะ ที่จะทำการจัดลำดับของบล็อกหรือหน่วยข้อมูลแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีรากฐานที่สำคัญของคริปโตเคอเรนซีทั้งหมด
Blockchain 1.0 ชื่อที่ใช้เรียกเทคโนโลยี Blockchain รุ่นแรก ซึ่งเน้นไปที่การเป็นรากฐานที่สำคัญของคริปโตเคอเรนซีและการกระจายอำนาจ
Blockchain 3.0 ชื่อที่ใช้เรียกเทคโนโลยี Blockchain ที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนา ซึ่งคาดการณ์ถึงการยอมรับจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือองค์กรใด ๆ ก็ตาม
Blockchain Explorer คำที่ใช้เรียกเครื่องมือค้นหา ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูบันทึกบน Blockchain ได้
Blockchain Trilemma คำที่ใช้เรียกชุดของปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Blockchain 3 ประการ ได้แก่ การกระจายอำนาจ ความปลอดภัย และความสามารถในการปรับขนาด
Bollinger Band อินดิเคเตอร์ยอดนิยมที่พัฒนาโดย Bollinger ที่จะช่วยในการจดจำรูปแบบของราคาอย่างเป็นระบบ โดยจะใช้ร่วมกับการดูเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (MA) หรือเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ในบางกรณี
Bonding Curve เส้นโค้งทางคณิตศาสตร์ ที่จะแสดงความสัมพันธ์กันของราคาและอุปทานของสินทรัพย์ที่กำหนด
Bot ซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่สามารถดำเนินการต่าง ๆ แทนมนุษย์ได้ เช่น การซื้อขายคริปโตเคอเรนซี เป็นต้น
Bounty คำที่ใช้เรียกรางวัลที่ผู้ใช้จะได้รับจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก Blockchain หรือโครงการใด ๆ ที่กำหนด
Bubble เป็นคำที่จะถูกใช้เมื่อสินทรัพย์ใด ๆ ถูกซื้อขายในราคาที่เกินมูลค่าที่แท้จริง
Bug Bounty รางวัลที่นำเสนอให้แก่ผู้ที่สามารถระบุช่องโหว่ภายในซอฟต์แวร์ของโครงการที่เปิดให้เข้าร่วม
Bug Exploit การใช้ประโยชน์จากจุดบกพร่องหรือช่องโหว่ภายในระบบ
Bull/ Bullish คำที่ใช้เรียกบุคคลที่มีพฤติกรรมมองโลกในแง่ดี และมั่นใจว่าราคาตลาดจะเพิ่มขึ้น
Bull Market คำที่ใช้เรียกเมื่อราคาของตลาด ๆ หนึ่งเคลื่อนไหวไปในทิศทางบวก และทำจุดสูงสุดใหม่ของราคาอย่างต่อเนื่อง
Bull Trap เป็นกับดักที่เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์ลดลงอย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนกำลังจะกลับตัวขึ้นด้านบน แต่สุดท้ายก็จะมีแนวโน้มลดลงเช่นเดิม
Burn โทเคนหรือเหรียญของคริปโตเคอเรนซีที่ถูกลบออกจากการหมุนเวียนในตลาดอย่างถาวร

C

C++ ส่วนขยายของภาษาเขียนโปรแกรม C ที่ช่วยให้สามารถพัฒนาข้ามแพลตฟอร์มได้
CEX ย่อมาจาก “Centralized Exchange” หรือ “การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์” โดยเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่จะดำเนินการโดยบริษัทที่เป็นเจ้าของ
CFD ย่อมาจาก “Contract for Difference” หรือ “สัญญาซื้อขายส่วนต่าง” เป็นสัญญาที่เปิดให้ลงทุนในตราสารอนุพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องครอบครองสินทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ หุ้น, ฟอเร็กซ์, ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์
CFTC ย่อมาจาก “The Commodity Futures Trading Commission” เป็นหน่วยงานกำกับดูแลอิสระของรัฐบาลกลางสหรัฐ ที่จะรับผิดชอบในการควบคุมตลาดอนุพันธ์
CeDeFi ย่อมาจาก “Centralized Decentralized Finance” เป็นการผสมผสานการบริการทางการเงินรวมศูนย์แบบดั้งเดิม เข้ากับแอพพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (Dapps)
CPU ย่อมาจาก “Central Processing Unit” หรือ “หน่วยประมวลผลกลาง” เป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลและประสานการทำงานของส่วนประกอบอื่น ๆ ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
CZ เป็นคำที่รู้จักกันทั่วโลก ซึ่งย่อมาจากชื่อเต็มของ “Changpeng Zhao” ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Binance บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบัน
Candlestick แผนภูมิแท่งเทียนที่ใช้ดูการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเวลาผ่านไป โดยแท่งเทียนแต่ละแท่งให้ข้อมูล 4 จุด ได้แก่ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด
Censorship Resistance แปลตรงตัวว่าการต่อต้านเซ็นเซอร์ ซึ่งหมายถึงรัฐบาลหรืออำนาจใดก็ไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงบนเครือข่ายหรือแพลตฟอร์มได้
Central Ledger บัญชีแยกประเภทแบบรวมศูนย์
Centralized โครงสร้างองค์กรแบบรวมศูนย์ ที่มีโหนดเพียงโหนดเดียวหรือจำนวนน้อยแต่ทำการควบคุมเครือข่ายทั้งหมด
Chain Split เป็นอีกคำที่ใช้อธิบายการ Fork ได้ เนื่องจากเป็นการแบ่งสายโซ่ออกมาจากสายโซ่เดิม
Close หมายถึงราคาปิด คล้ายกับคำที่ใช้ในการซื้อขายหุ้น
Cloud เป็นเซิฟเวอร์ที่เข้าถึงได้ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยทั่วไปแล้วซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลที่ทำงานอยู่บนเซิฟเวอร์ใดก็ตามนั้นสามารถถือเป็นระบบ Cloud ได้เช่นกัน
Cloud Mining การขุดคริปโตเคอเรนซีด้วยพลังการประมวลผลจากระยะไกลที่เช่าจากบริษัทต่าง ๆ
Co-Signer บุคคลหรือนิติบุคคลที่ควบคุมและสามารถเข้าถึง Wallet ได้บางส่วน
Code การเขียนคำสั่งของโปรแกรม
Coin เหรียญ ที่สามารถอ้างถึงคริปโตเคอเรนซี หรือใช้เรียกเป็นหน่วยเดียวของคริปโตเคอเรนซีสกุลใดก็ได้เช่นเดียวกัน
Cold Storage การจัดเก็บคริปโตเคอเรนซีแบบออฟไลน์ โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการใช้งาน Wallet ที่ต้องดูแลด้วยตนเอง เช่น USB, คอมพิวเตอร์ออฟไลน์ หรือ Paper Wallet เป็นต้น
Cold Wallet ความหมายเดียวกันกับ Cold Storage
Collateralized Stablecoin Stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนหลักประกันทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด
Commodity สินค้าโภคภัณฑ์จัดเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่จับต้องได้ มี 5 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มพลังงาน โลหะอุตสาหกรรม โลหะมีค่า สินค้าเกษตร และสินค้าปศุสัตว์
Composable Token เป็นโทเคนที่ถูกพัฒนาบนเครือข่าย ERC-998 ซึ่งเป็นส่วนขยายของเครือข่าย NFT ERC-721 และโทเคนบน ERC-20 ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้
Consensus กลไกฉันทามติหรือกลไกเอกฉันท์ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เข้าร่วมทุกคนในเครือข่ายเห็นด้วยกับลำดับและเนื้อหาของบล็อกบนเครือข่าย Blockchain หรือหมายถึงการที่กลุ่มบุคคลหนึ่งร่วมกันยอมรับในสิ่ง ๆ หนึ่ง
Core Wallet Wallet ที่สามารถบรรจุเครือข่าย Blockchain ทั้งหมดไว้ได้
Cross-Chain เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย Blockchain โดยจะอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและราคาได้
Crowdfunding เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ระดมทุนสามารถรวบรวมเงินจากผู้คนจำนวนมากผ่านหลายแพลตฟอร์ม
Crowdloan ระเบียบข้อบังคับของโครงการใหม่ในการระดมทุนผ่านโทเคน DOT หรือ KSM สำหรับเครือข่าย Polkadot หรือ Kusama เท่านั้น
Crypto Debit Card บัตรเดบิตประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ถือบัตรสามารถชำระค่าสินค้าและบริการได้ด้วยการใช้คริปโตเคอเรนซี
Cryptoasset เป็น Subset ของ Digital Asset ที่ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส (Cryptographic) เพื่อการทำงานเป็นสกุลเงินหรือแอพพลิเคชันกระจายอำนาจ
Cryptocurrency เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงาน
Cryptocurrency Money Laundering ใช้เรียกวิธีที่อาชญากรใช้ในการฟอกเงิน โดยการเปลี่ยนจากเงินสดในสกุลเงินดั้งเดิมเป็นคริปโตเคอเรนซีเพื่อทำการส่งต่อในหลายเส้นทาง เนื่องจากความสามารถของคริปโตเคอเรนซีนั้นจะไม่มีใครติดตามธุรกรรมได้
Cryptocurrency Pairs เป็นการแลกเปลี่ยนคู่คริปโตเคอเรนซีด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนรหว่างโทเคนต่อโทเคน
Cryptographic Hash Function ฟังก์ชันที่สร้างค่าแฮชเป้าหมายจาก Input ที่เป็นขนาดของธุรกรรม
Cryptography วิทยาการการเข้ารหัสลับ ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามเข้ามาอ่านข้อมูลได้หากไม่ได้เป็นเจ้าของ
Cryptojacking การใช้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นในการขุดคริปโตเคอเรนซีโดยไม่ได้รับการยินยอม
Cryptology วิทยาการเข้ารหัสลับเช่นเดียวกับ Cryptography
Currency สกุลเงิน เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่มีการกำหนดมูลค่า

D

DAICO ย่อมาจาก “Decentralized Autonomous Initial Coin Offering” เป็นวิธีการระดมทุนแบบกระจายศูนย์ของโครงการที่มีการนำเสนอการคืนเงินให้แก่ผู้สนับสนุน หากตรงตามเงื่อนไขที่โครงการระบุ
DAO ย่อมาจาก “Decentralized Autonomous Organization” เป็นองค์กรอิสระกระจายอำนาจ ที่ก่อตั้งขึ้นและควบคุมโดยโปรโตคอล และ Smart Contract บนเครือข่าย Blockchain
DApps ย่อมาจาก “Decentralized Applications” เป็นประเภทของแอพพลิเคชันที่ทำงานบนเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ เพื่อหลีกเลี่ยงการล้มเหลวจุดเดียว
DeFi ย่อมาจาก “Decentralized Finance” เป็นทางเลือกของบริการทางการเงินรวมศูนย์แบบดั้งเดิม
DEX ย่อมาจาก “Decentralized Exchange” เป็นการแลกเปลี่ยนแบบ Peer-to-Peer (P2P) ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีได้โดยไม่ต้องใช้คนกลาง
DDoS ย่อมาจาก “Distributed Denial of Service” เป็นความพยายามของผู้ไม่หวังดีที่จะขัดขวางการทำงานของแอพพลิเคชัน เซิฟเวอร์ หรือเครือข่าย โดยการทำให้ปริมาณการรับส่งข้อมูลนั้นมากเกินไป
DoS ย่อมาจาก “Denial-of-Service” เป็นการโจมตีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
DYCO ย่อมาจาก “Dynamic Coin Offering” การเสนอเหรียญแบบไดนามิก เป็นรูปแบบของการระดมทุนแบบใหม่ ที่พัฒนาโดย MakerDAO ซึ่งโทเคนที่จะได้รับจากโครงการนี้นั้นมีการสนับสนุนหลักประกันโดยสกุลเงินดั้งเดิม (USD)
DYOR ย่อมาจาก “Do Your Own Research” เป็นวลีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในฟอรัมสาธารณะ ซึ่งสนับสนุนให้นักลงทุนศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะทำการลงทุน
Dark Web เป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถค้นหาและเข้าถึงได้โดยตรง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยซอฟแวร์ การกำหนดค่า หรือการอนุญาตเฉพาะเท่านั้น
Day Trading แนวทางปฏิบัติในการซื้อขายสินทรัพย์บ่อยครั้ง เพื่อทำกำไรจากราคาที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน ซึ่งบุคคลที่เข้าร่วมการซื้อขายประเภทนี้จะเรียกว่า “Day Trader”
Dead Cat Bounce คำที่ใช้เรียกการฟื้นตัวของราคาชั่วคราว หลังจากที่มีการลดลงเป็นระยะเวลานาน
Dead Coin ใช้เรียกคริปโตเคอเรนซีที่ไม่มีอยู่ในตลาดอีกแล้ว
Decentralized คุณสมบัติของระบบที่โหนดหรือผู้ดำเนินการทำงานร่วมกัน ในรูปแบบของการกระจายอำนาจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
Decentralized Social Media แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นฐานการทำงาน
Decryption กระบวนการแปลงข้อมูลที่มีการเข้ารหัสแบบกลับ ให้กลายเป็นรูปแบบที่ผู้ใช้หรือเครื่องมือสามารถอ่านค่าได้
Deflation ภาวะเงินฝืด เป็นการลดลงในระดับทั่วไปของราคาสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจ
Derivative อนุพันธ์ เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีการรับรองมูลค่าจากสินทรัพย์อ้างอิง
Difficulty การวัดว่าการตรวจสอบบล็อกใหม่บนเครือข่าย Blockchain นั้นมีความยากเท่าใด
Digital เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถในการสร้าง จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูล
Digital Art งานศิลปะและสื่อ ที่สร้างขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
Digital Asset การเป็นตัวแทนดิจิทัลของสิ่งมีค่าในโลกจริง
Digital Asset Custodian ผู้ดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล มีหน้าที่ดูแลสินทรัพย์ในนามของนักลงทุนหรือผู้ค้า
Digital Commodity สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอยู่ในโลกดิจิทัล
Digital Currency สกุลเงินที่มีอยู่เฉพาะในรูปแบบดิจิทัล จับต้องไม่ได้ ซึ่งตรงกันข้ามกับสกุลเงินดั้งเดิม
Digital Identity ข้อมูลที่บุคคลหรือนิติบุคคลใช้เพื่อระบุตัวตนกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายใด ๆ
Digital Signature วิธีการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อความหรือเอกสารทางดิจิทัลว่าเป็นของจริงหรือไม่
Digital Wallet กระเป๋าเงินที่ใช้จัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
Dip ใช้เรียกเมื่อตลาดประสบกับภาวะตกต่ำในระยะสั้น
Dolphin ใช้เรียกบุคคลที่ครอบครองคริปโตเคอเรนซีในระดับปานกลาง
Dominance การวัดมูลค่าของ Bitcoin ในบริบทของตลาดคริปโตเคอเรนซีขนาดใหญ่
Dorian Nakamoto นักฟิสิกส์ชาวญี่ปุ่น-อเมริกัน ซึ่งบางคนเชื่อว่าเขาคือ Satoshi Nakamoto
Double Spending ความเป็นไปได้ที่จะใช้งานคริปโตเคอเรนซีซ้ำสองครั้ง
Dump การขายสินทรัพย์ดิจิทัลออกไปอย่างฉับพลัน
Dumping การเทขายในตลาดโดยรวม ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการขายคริปโตเคอเรนซีจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น

E

E-Signature ย่อมาจาก “Electronic Signature” ลายเซ็นที่เป็นเครื่องหมายใด ๆ ก็ได้ที่อยู่ในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องหมาย เสียง หรือสัญลักษณ์ เป็นต้น
EEA ย่อมาจาก “Enterprise Ethereum Alliance” กลุ่มองค์กรและบริษัทที่ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาเครือข่าย Ethereum
ELI5 ย่อมาจาก “explain like I’m five” เป็นวลีที่ปรากฎบนฟอรัมสาธารณะ เปรียบเสมือนการขอความช่วยเหลือให้ผู้อื่นอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ของคริปโตเคอเรนซีอย่างง่ายที่สุด
EMA ย่อมาจาก “Exponential Moving Average” เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้มหรือทิศทางของตลาด โดยเป็นการคำนวณประเภทหนึ่งของ Moving Average หรือ MA
ERC ย่อมาจาก “Ethereum request for comments” เป็นการรวมข้อควรปรับปรุงต่าง ๆ ที่เสนอให้กับเครือข่าย Ethereum
ERC-20 อัลกอริธึมมาตรฐานโทเคนที่สามารถออกแบบและใช้งานโทเคนบนแพลตฟอร์มบนเครือข่าย Ethereum เท่านั้น ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับ Fungible Token ที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้
ERC-721 อัลกอริธึมมาตรฐานสำหรับโทเคนที่พัฒนาบนเครือข่ายของ Ethereum ซึ่งจะเป็นรูปแบบ Non-Fungible Token (NFT) หรือโทเคนที่มีลักษณะเฉพาะ
ERC-1155 อัลกอริธึมมาตรฐานโทเคนที่ใช้พัฒนา NFT เช่นเดียวกัน แต่เป็นการขยายขอบเขตการทำงานเพิ่มเติมจาก ERC-20 ให้สามารถรองรับโทเคนขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยจะเน้นไปที่การสร้างเกมและไอเทมเกมเป็นหลัก
ETF ย่อมาจาก “Exchange Traded Fund” หรือกองทุนรวมดัชนี ที่จะรวมสินทรัพย์ไว้ในกองทุนเดียวเปรียบเสมือนตะกร้า เช่น หุ้น พันธบัตร และคริปโตเคอเรนซี เป็นต้น ซึ่งสามารถซื้อขายในตลาดการเงินดั้งเดิมได้เหมือนหุ้นตัวเดียว
Elliott Waves เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้น และในตลาดคริปโตเคอเรนซีด้วยเช่นเดียวกัน
Email Spoofing การปลอมแปลงอีเมล เป็นกลอุบายทางเทคนิคที่ใช้เพื่อหลอกล่อให้บุคคลเป้าหมายคิดว่าข้อความนั้นมาจากบุคคลอื่นจริง ๆ
Encryption กระบวนการที่สามารถแปลงจากชุดข้อมูลให้เป็นรหัสได้
Ether รูปแบบการชำระเงินที่ใช้ในการดำเนินงานบน Dapps บนเครือข่าย Ethereum
Ethereum คริปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่ารวมตามราคาตลาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก Bitcoin
Exchange ธุรกิจที่อนุญาตให้ลูกค้าเข้ามาแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีเป็นสกุลเงินดั้งเดิม หรือเป็นคริปโตเคอเรนซีสกุลอื่น ๆ ก็ได้เช่นกัน

 

F

FA ย่อมาจาก “Fundamental Analysis” เป็นวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อวิจัยมูลค่าพื้นฐานของสินทรัพย์ได้ โดยดูจากเทคโนโลยีที่ใช้ ทีมพัฒนา โอกาสในการเติบโต และตัวชี้วัดอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งวิธีการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า “Value Investing” หรือ “การลงทุนแบบเน้นคุณค่า”
FATF ย่อมาจาก “Financial Action Task Force” เป็นองค์กรระดับโลกที่กำหนดมาตรฐานในการต่อต้านการฟอกเงินและจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย (AML/CFT)
FIFO ย่อมาจาก “First In, First Out” หรือ “เข้าก่อน ออกก่อน” คือวิธีการของสินค้าคงคลังที่ใช้ในการระบุต้นทุนพื้นฐานในการคำนวณภาษี โดยในตลาดคริปโตเคอเรนซีนั้นจะพิจารณาว่าเหรียญแรกที่คุณซื้อนั้นต้องเป็นเหรียญแรกที่คุณขาย เมื่อทำการคำนวณต้นทุนและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
FOMO ย่อมาจาก “Fear Of Missing Out” หรือ “กลัวตกขบวน” เป็นคำที่ใช้แสดงถึงความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น เมื่อคุณไม่สามารถตัดสินใจซื้อขายได้อย่างรวดเร็วเพราะกลัวที่จะพลาดโอกาส
FUD ย่อมาจาก “Fear, Uncertainty และ Doubt” หรือ “ความกลัว ความไม่แน่นอน และความหวาดระแวง” เป็นจิตวิทยาที่มีอิธิพลต่อการตอบสนองต่อคริปโตเคอเรนซีบางสกุล หรือต่อตลาดทั้งหมด โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเพราะมีการแพร่กระจายของข้อมูลเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
FUDster คำที่ใช้เรียกบุคคลที่กำลังแพร่กระจาย FUD
FinCEN ย่อมาจาก “Financial Crimes Enforcement Network” หรือ “เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน” เป็นหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา
FinTRAC ย่อมาจาก “Financial Transactions and Reports Analysis Centre” หรือ “ศูนย์วิเคราะห์และรายงานธุรกรรมทางการเงิน” เป็นหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของประเทศแคนาดา
FinTech ย่อมาจาก “Financial Technology” เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Fiat Currency สกุลเงินดั้งเดิม ที่มีการประมูลแล้วว่าสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย (Legal Tender) ซึ่งได้รับการสนับสนุนมูลค่าจากรัฐบาลกลางของแต่ละประเทศ
Firmware โปรแกรมขนาดเล็กที่บรรจุไว้ภายในชิปของตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควบคุมการทำงานตามคำสั่งต่าง ๆ
Fish ใช้เรียกบุคคลที่มีคริปโตเคอเรนซีในครอบครองเพียงเล็กน้อย
Flash Cash ความผิดพลาดแบบฉับพลัน เป็นสภาวะของตลาดที่ราคาของสินทรัพย์นั้นตกลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่สั้นมาก
Fork (Blockchain) ความหมายเดียวกันกับ Chain Split ที่เป็นการสร้างเครือข่าย Blockchain เวอร์ชั่นใหม่ โดยปล่อยให้ Blockchain ทั้งสองเครือข่ายทำงานพร้อมกัน
Fork (Software) โปรแกรมใหม่ทั้งหมดได้รับการพัฒนาจาก Source Code ผ่านซอฟต์แวร์ที่เป็นแบบ Open Source
Full Node โหนดที่ดาวน์โหลดบันทึกธุรกรรมทั้งหมดของ Blockchain เพื่อตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
Fungible ความสามารถในการแลกเปลี่ยนหรือใช้งานร่วมกันได้ของคริปโตเคอเรนซี
Funding Time เวลาชำระเงิน หรือเวลาที่แจ้งเตือนถึงเงื่อนไขภายในผลิตภัณฑ์ เช่น แจ้งเตือนการชำระหนี้ หรือแจ้งเตือนราคา เป็นต้น
Funding Rate เครื่องมือควบคุมราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) แบบไม่มีวันหมดอายุ ให้ยังคงอยู่ในพื้นฐานราคาจริงตามตลาด
Futures สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เป็นข้อตกลงทางกฎหมายให้เป็นมาตรฐานในการซื้อขายสินทรัพย์ใด ๆ ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามการคาดการณ์ของผู้ที่สร้างสัญญา

G

GaaS ย่อมาจาก “Governance-as-a-Service” หรือการบริการกำกับดูแล ที่จะมอบหมายให้มีตัวแทนในการตัดสินใจในโครงการริเริ่มต่าง ๆ
GPU ย่อมาจาก “Graphical Processing Unit” หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “กราฟิกการ์ด” เป็นชิปคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างภาพ 3 มิติได้ และมีประสิทธิภาพในการขุดคริปโตเคอเรนซีได้อีกด้วย
GUI ย่อมาจาก “Graphical User Interface” เป็นส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ในรูปแบบของสัญลักษณ์หรือ icon ต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์
Geth ย่อมาจาก “Go Ethereum” เป็น Command-Line หรือบรรทัดคำสั่งที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเรียกใช้ Full Node ของ Ethereum เพื่อขุดคริปโตเคอเรนซีและดำเนินการสร้าง Smart Contract
Gas คำที่ใช้บนเครือข่ายของ Ethereum ซึ่งหมายถึงเชื้อเพลงในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น Smart Contrace, Dapps และพลังประมวลผลในการขุดคริปโตเคอเรนซีบนเครือข่าย Ethrereum
Genesis Block บล็อกต้นกำเนิด เป็นบล็อกแรกของเครือข่าย Blockchain ที่ได้รับการประมวลผลและตรวจสอบเสร็จสิ้น มักเรียกกันว่าบล็อก 0 หรือบล็อก 1
Git ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเก็บรักษาไฟล์ที่เป็นเวอร์ชันของโค้ดคำสั่งที่เป็น Open Source ให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาติดตามและตรวจสอบได้ หรือเรียกอีกอย่างว่า Version Control System
GitHub แพลตฟอร์มที่ให้บริการฝากไฟล์ Git ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งเปิดให้นักพัฒนาหรือผู้คนสามารถเข้าถึงได้
Gold-Backed Currency เหรียญหรือโทเคนที่อ้างอิงมูลค่าของทองคำ เช่น ทอง 1 กรัม มีค่าเท่ากับ 1 โทเคน เป็นต้น
Governance ในวงการคริปโตเคอเรนซีจะหมายถึงการกำกับดูแล โดยเป็นการกำหนดให้บุคคลหรือองค์กรมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ
Governance Token เป็นโทเคนที่สามารถใช้เพื่อลงคะแนนโหวตภายในเครือข่ายหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
Gwei เป็นหน่วยที่ใช้ในการกำหนดต้นทุนของ Gas ในการทำธุรกรรมผ่าน Ether

H

Halving โปรโตคอลที่กำหนดให้รางวัลรวมต่อบล็อกที่ประมวลผลแล้วลดลงครึ่งหนึ่ง
Hard Cap อุปทานสูงสุดของสินทรัพย์ดิจิทัล
Hard Fork ประเภทของการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลที่ทำให้เกิด Chain Split หรือการแยกตัวออกจาก Blockchain เดิม แต่ทั้งสองยังสามารถทำงานต่อไปได้
Hardware Wallet กระเป๋าเงินที่ใช้จัดเก็บคริปโตเคอเรนซี มักจะมีรูปแบบคล้ายกับ USB
Hash ผลลัพธ์ของอัลกอริธึม Hashing เป็นการสร้างสตริงที่มีความยาวไม่ซ้ำกันเพื่อการเข้ารหัส
Hash Rate/Power หน่วยวัดปริมาณกำลังในการประมวลผล ที่เครือข่ายใช้ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
Hashing/Hash Function ฟังก์ชันใด ๆ ที่ใช้เพื่อจับคู่ข้อมูลที่มีขนาดคงที่ กับข้อมูลที่มีขนาดไม่คงที่
HODL คำที่เรียกประเภทของการลงทุนที่ถือครองสินทรัพย์เป็นระยะเวลานาน โดยเป็นคำที่มีชื่อเสียงมาจากการพิมพ์ผิดในฟอรัมสาธารณะ และในภายหลังได้มีการให้ความหมายเพิ่มเติมว่า “Hold On for Dear Life”
Hot Wallet กระเป๋าเงินออนไลน์ที่ใช้จัดเก็บคริปโตเคอเรนซี

I

ICO ย่อมาจาก “Initial Coin Offering” เป็นประเภทของ Crowdfunding หรือ Crowdsale โดยใช้คริปโตเคอเรนซีเป็นวิธีการระดมทุนสำหรับบริษัท หรือโปรเจ็คต่าง ๆ ในระยะเริ่มต้น

J

JOMO ย่อมาจาก “Joy of Missing Out” ซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับการกลัวตกขบวนหรือ FOMO

K

KYC ย่อมาจาก “Know Your Customer” กระบวนการยืนยันตัวตนของลูกค้าที่แพลตฟอร์มซื้อขายต้องดำเนินการก่อนอนุมัติการเป็นสมาชิก

L

LAMBO เป็นคำแสลงผู้คนที่ใช้เมื่อมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างมากจนอยากที่จะซื้อรถยนต์ Lambo
LTV ย่อมาจาก “Loan-to-Value” อัตราเงินกู้ต่อมูลค่า
Ledger บันทึกทางธุรกรรมทางการเงินที่ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้
Legal Tender การประมูลราคาทางกฎหมาย เพื่อกำหนดให้สกุลเงินนั้น ๆ สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน
Leverage เงินที่เทรดเดอร์หรือนักลงทุนยืมมาจากนายหน้า ทำให้พวกเขาสามารถซื้อสินทรัพย์ด้วยเงินทุนที่มากขึ้น
Lightning Network โปรโตคอลชั้นที่สอง ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความสามารถในการปรับขนาดบล็อกของ Bitcoin
Light Node เป็นโหนดที่เชื่อมต่อ Full Node ในการดำเนินการแบบเดียวกัน แต่จะมีบันทึกธุรกรรมของ Blockchain แค่บางส่วนเท่านั้น
Limit Order/Limit Buy/Limit Sell เครื่องมือบนแพลตฟอร์มที่ซื้อขาย ที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถซื้อขายคริปโตเคอเรนซีได้โดยอัตโนมัติเมื่อถึงราคาเป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้
Liquidation
“การชำระบัญชี” หรือศัพท์ที่ใช้กันโดยทั่วไปคือ “การล้างพอร์ต” คือการบังคับขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้ เนื่องจากหลักประกันที่วางไว้มีความผันผวน จนทำให้มูลค่าของมันต่ำกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนด
Liquidity สภาพคล่อง หมายถึงความง่ายในการเปลี่ยนแปลงคริปโตเคอเรนซีให้เป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว
Liquidity Pool กลุ่มสภาพคล่อง เป็นการจัดเก็บคริปโตเคอเรนซีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจับคู่ซื้อขายที่ดำเนินการบน DEX
Liquidity Provider ผู้ให้บริการสภาพคล่อง คือผู้ใช้งาน DEX ที่ให้เงินทุนแก่ Liquidity Pool เพื่อให้เป็นสภาพคล่องด้วยโทเคนที่พวกเขาเป็นเจ้าของ
Long เป็นสถานะที่ผู้ใช้ซื้อคริปโตเคอเรนซีโดยคาดหวังว่าจะขายได้ในราคาที่สูง

M

MA ย่อมาจาก “Moving Average” เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้มหรือทิศทางตลาด โดยจะมีเส้นคำนวณที่นิยมใช้อยู่ 2 ประเภทคือ SMA และ EMA
MACD ย่อมาจาก “Moving Average Convergence Divergence” เป็นหนึ่งในวิธีวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนามาจากการวาดเส้น MA พร้อมกัน 2 เส้นแล้วนำมาวิเคราะห์แนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคา
MCAP/Market Capitalization/Market Cap มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของคริปโตเคอเรนซีใด ๆ ที่มักจะใช้เป็นวิธีการจัดอันดับความนิยม
Margin Trading ประเภทของการซื้อขายที่ใช้เงินที่ยืมจากนายหน้าเพื่อซื้อขายคริปโตเคอเรนซี
Market Maker/Taker ตลาดที่มีผู้ผลิตคำสั่งซื้อนอกเหนือจาก Orderbook (Market Maker) ในขณะที่ผู้รับคำสั่งซื้อ (Market Taker) คือผู้ที่สร้างคำสั่งซื้อที่ตรงกับ Orderbook
Market Order/Market Buy/Market Sell คำสั่งซื้อขายคริปโตเคอเรนซีบนแพลตฟอร์มตลาดแลกเปลี่ยน ที่ผู้ใช้จะได้ราคาล่าสุด ณ เวลาที่สร้างคำสั่งซื้อขาย
Mining กระบวนการที่บล็อกจะถูกเพิ่มเข้าไปในเครือข่าย Blockchain เพื่อทำการตรวจสอบธุรกรรม และเป็นกระบวนการที่สร้าง Bitcoin เหรียญใหม่หรือแม้แต่ Altcoin บางสกุล มักเรียกกันอย่างง่ายว่า “กระบวนการขุด”
Mining Contract อีกคำหนึ่งที่ใช้เรียกกระบวนการขุดที่ดำเนินบนคลาวด์ ที่ผู้ใช้ดำเนินการเช่าหรือลงทุนในการทำเหมืองคริปโตเคอเรนซี
Mining Pool การรวบรวมทรัพยากร (เช่น พลังประมวลผล) โดยนักขุดจำนวนหนึ่ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นหาบล็อกถัดไป
Moon คำที่ใช้เมื่อมีสถานการณ์ที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มักใช้ในชุมชนเพื่อพูดคุยกัน ตัวอย่างเช่น “To the Moon” และมักจะใช้ร่วมกับคำว่า “LAMBO”
Multi-Signature (Multi-Sig) หนึ่งในวิธีการเพิ่มระดับความปลอดภัยให้สูงขึ้น โดยกำหนดให้มีมากกว่าหนึ่งคีย์เพื่ออนุมัติธุรกรรม

N

NFT ย่อมาจาก “Non-fungible token” หรือ “โทเคนที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้” เป็นคริปโตเคอเรนซีประเภทหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนอย่าง Bitcoin หรือ Altcoin ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของ Digital Art
Node หน่วยพื้นฐานที่ใช้เรียกคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Blockchain
Non-Custodial แปลตรงตัวได้ว่าการไม่ถูกคุมขัง แต่สำหรับคริปโตเคอเรนซีนั้นหมายถึงการควบคุมและดูแลข้อมูลส่วนตัว รวมไปถึงมูลค่าสินทรัพย์ด้วยตนเองทั้งหมด (ที่รวมถึง Public/Private Key ด้วย)
Nonce ตัวเลขที่ถูกกำหนดหรือสุ่มขึ้นมาเอง เพื่อใช้ในการประมวลผล Hash

O

OTC ย่อมาจาก “Over-the-counter” เป็นการซื้อขายแบบไม่เป็นทางการ ผ่านการเจรจาต่อรองกันทางโทรศัพท์กับผู้ให้บริการโดยตรง เช่น Exchange ต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการนี้
On-Chain เป็นการกำกับดูแลผ่านการลงประชามติร่วมกันของผู้ใช้งานบนเครือข่าย
Open Source ระบบที่สามารถแชร์ข้อมูลหากันได้อย่างเสรีและเปิดกว้าง
Oracle โปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึง Smart Contract จากโลกภายนอกได้
Overbought เมื่อมีการซื้อคริปโตเคอเรนซีโดยนักลงทุนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ราคาของมันค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
Oversold เมื่อนักลุงทุนปล่อยขายคริปโตเคอเรนซีอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ราคาของมันลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

P

P2P ย่อมาจาก “Peer-to-Peer” การดำเนินงานแบบกระจายอำนาจระหว่างฝ่ายต่าง ๆ
PoS ย่อมาจาก “Proof-of-Stake” เป็นอัลกอริธึมของ Blockchain ที่กำหนดให้ทุก ๆ การดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างเอกฉันท์ ผ่านการคัดเลือกโหนดตรวจสอบธุรกรรมด้วยการอ้างอิง “ปริมาณโทเคนในครอบครอง” และเรียกโหนดที่ได้รับเลือกว่า “ผู้ยืนยัน (Validator)”
PoW ย่อมาจาก “Proof-of-Work” เป็นอัลกอริธึมของ Blockchain ที่กำหนดให้ทุก ๆ การดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างเอกฉันท์ โดยจะเกี่ยวข้องกับการไขปริศนาที่ต้องใช้พลังประมวลผลอย่างเข้มข้น เพื่อตรวจสอบธุรกรรมและสร้างบล็อกใหม่ ซึ่งโหนดที่้เข้าร่วมจะถูกเรียกว่า “นักขุด (Miner)”
PoA ย่อมาจาก “Proof of Authority” เป็นอัลกอริธึมของ Blockchain ที่กำหนดให้ทุก ๆ การดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างเอกฉันท์ ผ่านการคัดเลือกโหนดตรวจสอบธุรกรรมด้วยการอ้างอิง “ชื่อเสียง” หมายความว่าจะต้องเปิดเผยตัวตนก่อนเข้าทำการรับเลือก
PoC ย่อมาจาก “Proof of Capacity” เป็นอัลกอริธึมของ Blockchain ที่กำหนดให้ทุก ๆ การดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างเอกฉันท์ ผ่านการคัดเลือกโหนดโดยอ้างอิงจากพื้นที่ใน Haddisk ยิ่งเหลือเยอะ ก็จะมีโอกาสเยอะ
Parachain โครงสร้างเฉพาะของแอพพลิเคชันใด ๆ ที่ทำงานคู่ขนานกันภายในเครือข่ายของ Polkadot โดยจะเรียก Chain คู่ขนานที่ทำงานร่วมกันว่า “Relaychain”
Pre-Mine/Mining อุปทานบางส่วนหรือทั้งหมดของโทเคนเฉพาะที่ถูกสร้างขึ้นก่อนที่จะมีการแจกจ่ายเข้าสู่ตลาดคริปโตเคอเรนซี หรือเรียกว่า “การขุดล่วงหน้า”
Pre-Sale การปล่อยขายคริปโตเคอเรนซีให้กับนักลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อนที่จะแจกจ่ายเข้าสู่ตลาดคริปโตเคอเรนซี ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสำคัญของการระดมทุน ICO
Private Blockchain เครือข่าย Blockchain ประเภทหนึ่งที่ควบคุมโดยองค์กรเดียว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรเอกชน
Private Key เป็นรหัสที่สร้างขึ้นในกระบวนการเข้ารหัสแบบอสมมาตร โดยสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานคู่กับ Public Key
Protocol ข้อกำหนดมาตรฐานที่ควบคุมการสื่อสารบนเครือข่าย โดยมักจะเกี่ยวข้องกับ Consensus, การตรวจสอบธุรกรรม และการมีส่วนร่วมบนเครือข่าย Blockchain
Public Blockchain เครือข่าย Blockchain ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
Public Key เป็นรหัสที่สร้างด้วยกระบวนการเข้ารหัสแบบธรรมดา โดยใช้ชุดตัวอักษรและตัวเลขเป็น Input จากนั้นจะได้เป็นข้อความเข้ารหัสออกมา และต้องใช้งานคู่กับ Private Key

Q

Quantum Computing คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานโดยกลศาสตร์ควอนตัม เพื่อความสามารถในการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบเก่า

R

RSI ย่อมาจาก “Relative Strength Index” รูปแบบของการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบโมเมนตัม โดยการสร้างเส้นเพื่อวัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงจากการเคลื่อนไหวของราคา
Rig อุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะ หรือสามารถใช้เรียกการขุดที่ใช้ GPU จำนวนมากก็ได้เช่นกัน
Relaychain Chain คู่ขนานของ Parachain ที่ทำงานร่วมกันบนเครือข่ายของ Polkadot
Ring Signature ลายเซ็นดิจิทัลที่นำมาเข้ารหัสเพื่อช่วยไม่ให้มีการเปิดเผยตัวตนของผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลของผู้ทำธุรกรรมทั้งสองฝ่ายมีความคลุมเครือจนบุคคลภายนอกไม่สามารถแยกออกได้ มักจะถูกใช้ใน Private Cryptocurrency

S

SHA-256 ย่อมาจาก “Secure Hashing Algorithm – 256” เป็นฟังก์ชันแฮชและอัลกอริธึมการขุดของโปรโตคอล Bitcoin
Satoshi Nakamoto นามแฝงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สร้าง Bitcoin
Scalability/Scalable ความสามารถในการปรับขนาด/ขยายตัว เพื่อรองรับปริมาณของธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างยืดหยุ่นและลื่นไหล
Script รายการคำสั่งที่ดำเนินการโดยโปรแกรมหรือภาษาสคริปต์บางรายการ
Scrypt เป็นอัลกอริธึมทางเลือกนอกเหนือจาก SHA-256 ซึ่งการขุดคริปโตเคอเรนซีด้วย Scrypt อาศัยเพียงแค่พลังการประมวลผลของ CPU เท่านั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความได้เปรียบของ ASIC
Seed Phrase รายการที่สร้างคำศัพท์ 12-24 คำ ตามลำดับที่ผู้ใช้กำหนดด้วยตนเอง ใช้ในการเข้าถึงและควบคุมสินทรัพย์ของตนเองภายใน Digital Wallet
SegWit ย่อมาจาก “Segregated Witness” เป็นหนึ่งในข้อเสนอในการปรับปรุงเครือข่าย Bitcoin ที่มุ่งแก้ไขความยืดหยุ่นของบล็อก
Selfish Mining สถานการณ์ที่นักขุดพบบล็อกใหม่ แต่ไม่เผยแพร่ไปยังนักขุดคนอื่น ๆ
Shard ส่วนแบ่งของข้อมูลที่แบ่งย่อยออกเป็นหลายส่วน บนเครือข่าย Blockchain
Shitcoin เหรียญที่ไม่มีมูลค่า หรือกรณีใช้งานที่ชัดเจน
Short เทคนิคการซื้อขายที่ผู้ค้าทำการยืมเงินทุนจากแพลตฟอร์ม โดยคาดหวังว่าราคาจะลดลงอย่างต่อเนื่อง
Silk Road ตลาดมืดออนไลน์ แต่ทาง FBI ได้ทำการปิดไปแล้ว
Slippage ความคลาดเคลื่อนของราคาช่วงการดำเนินคำสั่งซื้อ ที่อาจส่งผลให้คำสั่งซื้อไม่ถูกดำเนินการ หรือเลื่อนหลุดไปจาก Order Book ได้
Smart Contract โปรโตคอลของคอมพิวเตอร์ที่มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก ตรวจสอบ หรือบังคับใช้สัญญา ในเครือข่าย Blockchain แบบไม่มีบุคคลที่สาม
Soft Fork การอัปเกรดโปรโตคอล ที่เปรียบเสมือนการอัปเดตซอฟแวร์
Solidity ภาษโปรแกรมของ Ethereum ใช้สำหรับการพัฒนา Smart Contract
Store of Value การจัดเก็บมูลค่าของสินทรัพย์นั้น ๆ
Spread ส่วนต่างระหว่าง Bid Price กับ Ask Price
Supercomputer เป็นคอมพิวเตอร์อเนกประสงงค์รุ่นที่เหนือกว่า มีความจุและพลังในการประมวลผลมหาศาล
Swap การสลับเปลี่ยนมูลค่าของโทเคนหนึ่งไปยังอีกโทเคนหนึ่ง
Synthetic Asset สินทรัพย์สังเคราะห์ ที่ผสมผสานระหว่างคริปโตเคอเรนซีและสินทรัพย์อนุพันธ์แบบดั้งเดิม หรือเรียกอีกชื่อว่า “อนุพันธ์โทเคน”

T

TOR เป็นเครือข่ายแบบกระจายอำนาจที่ไม่ระบุตัวตน ในการรับส่งข้อมูลของผู้ใช้โดยการเข้ารหัสและกำหนดเส้นทางผ่านชุดรีเลย์ก่อนจะถึงปลายทางสุดท้าย
Timestamp การระบุเวลาเมื่อมีการทำธุรกรรมบนเครือข่าย Blockchain
Token หน่วยดิจิทัลที่ออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ทำให้สามารถเข้าถึงและใช้งานในระบบนิเวศของคริปโตเคอเรนซีขนาดใหญ่ได้
Token Standard มาตรฐานโทเคนที่พบบ่อยที่สุดในปัจจุบันคือ ERC
Tokenized Stock เป็นโทเคนตราสารอนุพันธ์ ที่เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์แบบดั้งเดิมด้วยการผูกตรึงมูลค่าแบบ 1 : 1 โดยหุ้นที่มีรูปแบบโทเคนนี้จะถูกดำเนินการผ่าน “Total Return Swap Contract (TRS)” หรือ “สัญญาแลกเปลี่ยนผลตอบแทนแบบดิจิทัล” (คล้ายกับสัญญาส่วนต่าง CFD)
Transaction รายการธุรกรรม
Two-Factor Authenticator การตรวจสอบสิทธิ์สองระดับ (2FA) เป็นวิธีการเข้าถึงที่ต้องตรวจสอบสิทธิ์สองรูปแบบที่มีความแตกต่างกัน

U

Utility Token โทเคนที่ออกแบบมาเพื่อให้ช่วยในการเข้าถึงหรือใช้งานบริการบางอย่างได้

V

Virtual Currency สกุลเงินเสมือนจริง
Volatility การวัดทางสถิติของการกระจายผลตอบแทน ซึ่งวัดโดยการใช้ส่วนเี่ยงเบนมาตรฐานหรือความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนจากสินทรัพย์และดัชนีตลาด

W

Wallet สถานที่ที่ผู้ใช้คริปโตเคอเรนซีสามารถจัดเก็บ ส่ง และรับสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ ได้
Wash Trade รูปแบบของการจัดการตลาดที่นักลงทุนสร้างกิจกรรมปลอมในตลาด โดยการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเดียวกันและพร้อมกัน
Web 3.0 Wallet
ส่วนใหญ่จะอ้างถึงแอปพลิเคชันกระจายอำนาจ (dApps) และมักขับเคลื่อนโดย blockchainเช่น Ethereum หรือ InterPlanetary File System (IPFS) ตัวอย่างหนึ่งของ Web 3.0 Wallet คือ Metamask ที่สามารถเชื่อมต่อกับ dApps ส่วนใหญ่ได้
Whale คำที่ใช้เรียกนักลงทุนที่มีคริปโตเคอเรนซีในครอบครองเป็นจำนวนมากผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีเงินทุนมากพอที่จะควบคุมตลาดได้
Whitelist รายชื่อผู้เข้าร่วมที่สนใจในการระดมทุน ICO
White Paper เอกสารที่ใช้เผยแพร่โครงการคริปโตเคอเรนซี ที่จะระบุรายละเอียดทุกอย่างไว้ภายใน

Y

Yield Farming การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีบนตลาดการเงินแบบ DEX โดยอาศัยส่วนต่างของราคาในแต่ละแพลตฟอร์ม ในการโยกย้ายสินทรัพย์เพื่อรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคา

Z

Zero Confirmation Transaction รายการธุรกรรมที่ไม่ได้รับการยืนยัน

ประเภทของประกันรถยนต์

ประกันชั้น 1

เพิ่มเติม

ประกันชั้น 2+

เพิ่มเติม

ประกันชั้น 3+

เพิ่มเติม

พ.ร.บ.รถยนต์

เพื่มเติม

ทิปดีๆ เกี่ยวกับประกันรถยนต์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันรถยนต์

เพิ่มเติม

วิธีคำนวนเบี้ยประกันรถยนต์

เพิ่มเติม

ทำอย่างไรให้ได้เบี้ยประกันลดลง

เพิ่มเติม

ประกันที่เหมาะกับมือใหม่

เพิ่มเติม

หลังเกิดอุบัติเหตุรถชน ควรทำอย่างไร

เพิ่มเติม

เมาแล้วขับ

เพิ่มเติม

ไม่เคลม รับส่วนลดเบี้ยประกัน

เพิ่มเติม

รถมีประกันหรือเปล่า

เพิ่มเติม

ทิปดีๆ เกี่ยวกับประกันรถยนต์

ติดกล้องติดรถยนต์

เพิ่มเติม

ประกันรถยนต์คุ้มครองส่วนต่างของมูลค่ารถ (Motor Gap Insurance)

เพิ่มเติม

การแจ้งเคลมประกันรถยนต์หลังเกิดอุบัติเหตุ

เพิ่มเติม

ประกันรถยนต์ที่คุ้มครองกระจกรถแตก

เพิ่มเติม

การคำนวณประกันรถยนต์

เพิ่มเติม