Connect with us

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัตรกดเงินสด

บัตรกดเงินสดคืออะไร ใช้งานอย่างไร มีเงื่อนไขแบบไหน Tadoo ได้นำบทความดีๆมาให้คุณอ่านแล้ว

บัตรกดเงินสดคืออะไร

บัตรกดเงินสด คือบัตรที่สถาบันการเงินเจ้าของบัตรพิจารณาสินเชื่อเป็นเงินสด ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบสินเชื่อส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปของบัตร สำหรับดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดนั้นเป็นดอกเบี้ยสินเชื่อที่สูงที่สุด ซึ่งสูงถึง 28% ต่อปี คนจำนวนมากมายมีบัตรกดเงินสดไว้ในกระเป๋าอย่างน้อย 1 ใบ เอาไว้เป็นวงเงินฉุกเฉินในกรณีจำเป็น แต่อาจมีคนที่ไม่ได้ใช้บัตรกดเงินสดและมีความสนใจอยากใช้บัตรกดเงินสด ดังนั้น tadoo.co จึงได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยๆ เกี่ยวกับบัตรกดเงินสด เพื่อให้ผู้ที่สนใจสมัครบัตรกดเงินสดได้อ่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจสมัคร ซึ่งคำถามที่พบบ่อยมีดังนี้

จุดเด่น

  • คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรกดเงินสด
  • เอกสารสำคัญที่ต้องใช้สมัครบัตรกดเงินสดมีอะไรบ้าง
  • ธนาคารจะอนุมัติวงเงินในบัตรกดเงินสดเท่าไหร่
  • ผ่อนยอดชำระบัตรกดเงินสดได้ไหม
  • บัตรกดเงินสดมีค่าธรรมเนียมรายปีหรือไม่

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรกดเงินสด

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครบัตรกดเงินสด จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและรายละเอียดของแต่ละธนาคาร ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ Tadoo ได้รวบรวมคุณสมบัติโดยรวมของผู้ที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตเอาไว้ดังนี้

– ผู้ที่มีรายได้ประจำและมีรายได้เริ่มต้น 7,000บาท/เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย และต้องการใช้บัตรกดเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับการใช้จ่าย
– สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้ในธุรกิจเริ่มต้น 20,000 บาท/เดือน
– ผู้มีรายได้ประจำมีอายุระหว่าง 22 – 60 ปี และ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวมีอายุระหว่าง 22 – 65 ปี
– ผู้สมัครจะต้องมีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน
– ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
– ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของที่บ้านหรือที่ทำงานที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินสามารถติดต่อได้

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้สมัครบัตรกดเงินสดมีอะไรบ้าง

1. สำเนาบัตรประชาชน – บัตรประชาชนถือเป็นเอกสารสำคัญที่สุดที่ใช้ในการสมัครบัตรกดเงินสดดังนั้นควรตรวจสอบบัตรประชาชนของคุณให้ดีว่ายังใช้งานได้อยู่หรือไม่ บัตรประชาชนของคุณจะต้องไม่บัตรหมดอายุ หรือชำรุด บัตรประชาชนของคุณต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ได้แก่รายละเอียดบนบัตร เช่น เลขบัตรประชาชน ภาพถ่ายบนบัตร เป็นต้น สิ่งที่คุณต้องไม่ลืมเซ็นชื่อกำกับทุกครั้งบนสำเนาบัตรประชาชนว่า สำเนาถูกต้อง ตามด้วยชื่อ-นามสกุล และข้อความว่า “ใช้สำหรับสมัครบัตรกดเงินสด (ชื่อบัตรกดเงินสด) เท่านั้น” เพื่อเป็นการยืนยันความประสงค์ของคุณ และป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร

2. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน – เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันให้กับทางธนาคารว่าคุณได้รับเงินเดือนตามจำนวนที่แจ้งไว้ และทำงานที่บริษัทนั้นๆ ตามข้อมูลที่คุณกรอกในใบสมัครจริง ส่วนใหญ่แล้วธนาคารจะขอสำเนาสลิปเงินเดือน 1 เดือน แต่บางธนาคารจะขอ 3-6 เดือน แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละธนาคารด้วย

3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน – รายการเดินบัญชีย้อนหลังจะใช้เป็นข้อมูลในการประกอบพิจารณาเรื่องแหล่งรายได้ของคุณ เพื่อใช้ในการตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติบัตรกดเงินสด ถือเป็นเอกสารที่สำคัญเช่นเดียวกัน เพราะธนาคารจะมีการเรียกตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลังเพื่อทำบัตรกดเงินสดเสมอเมื่อเราสมัครบัตรกดเงินสด โดยเอกสารนี้เราสามารถทำได้ง่ายมาก ถ้าคุณอัปเดตสมุดเงินฝากของเราอยู่เป็นประจำทุกเดือนแล้วก็สามารถใช้สมุดเงินฝากของเราในการยื่นเอกสารได้ แค่เข้าไปธนาคารที่เราฝากเงินเป็นประจำหรือบัญชีเงินเดือนแล้วขอออกเอกสารนี้ได้ทันที ซึ่งปกติแล้วการขอเอกสารนี้จะได้รับภายใน 1 วัน โดยระยะเวลาที่เราขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ เนื่องจากเป็นเวลาที่มักจะระบุไว้ในเงื่อนไขในการสมัครบัตรกดเงินสดเกือบทุกธนาคาร

4. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร – สามารถถ่ายเอกสารได้จากสมุดบัญชีที่เรามีอยู่ อาจจะเป็นเล่มเดียวกันกับที่ใช้ขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังก็ได้ เพื่อแสดงถึงแหล่งเงินฝากของเรา

“บัตรกดเงินสด คือบัตรที่สถาบันการเงินเจ้าของบัตรพิจารณาสินเชื่อเป็นเงินสด ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบสินเชื่อส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปของบัตร”

ธนาคารจะอนุมัติวงเงินในบัตรกดเงินสดเท่าไหร่

สำหรับบัตรกดเงินสดนั้น เมื่อเราได้ทำการสมัครกับธนาคารไปแล้ว ธนาคารจะอนุมัติบัตรกดเงินสดให้กับเราประมาณ 1 สัปดาห์ หรือบางแห่งอาจจะประมาณ 2 สัปดาห์ ส่วนวงเงินที่จะได้รับอนุมัติขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร บางแห่งอาจจะให้ 2-3 เท่าของรายได้ปัจจุบัน และบางแห่งให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ปัจจุบัน

ผู้ที่มีรายได้น้อยก็สมัครได้ รายได้เริ่มต้นที่ 7000 บาท/เดือน

ผ่อนยอดชำระบัตรกดเงินสดได้ไหม

สำหรับใครที่ต้องการผ่อนชำระบัตรกดเงินสดนั้น ก็สามารถทำได้ แต่ต้องระวังเรื่องการคิดดอกเบี้ย เพราะบัตรกดเงินสดมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดในบรรดาสินเชื่อทั้งหมด คือสูงสุดอยู่ที 28% ต่อปี การเลือกผ่อนชำระอาจทำให้ต้องผ่อนเป็นระยะเวลายาวนาน ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่กดออกมาและระยะเวลาในการชำระที่ธนาคารกำหนด แนะนำว่าถ้ามีเงินก้อนให้รีบนำมาโปะให้เร็วที่สุด จะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเยอะนั่นเอง

บัตรกดเงินสดมีค่าธรรมเนียมรายปีหรือไม่

บัตรกดเงินสดไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเพื่อกดเงินสดเท่านั้น โดยหลังจากกดเงินสดจะต้องเสียดอกเบี้ยเป็นรายวัน ซึ่งต่างจากบัตรเครดิตตรงที่บัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมบัตรรายปี แต่ถ้าใช้งานบัตรเครดิตจนถึงยอดที่ธนาคารกำหนดก็สามารถขอลดค่าธรรมเนียมรายปีได้ หรือบัตรเครดิตบางใบก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมถ้ายอดการใช้งานถึงเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับบัตรกดเงินสด