Connect with us

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อสมัครบัตรกดเงินสด

เมื่อต้องการสมัครบัตรกดเงินสด ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง ให้ Tadoo แนะนำคุณสิ เพื่อให้คุณได้รับการอนุมัติบัตรกดเงินสดเร็วที่สุด

สมัครบัตรกดเงินสดง่ายๆที่ธนาคารทั่วประเทศ

บัตรกดเงินสดถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์การเงินที่มีคนนิยมใช้งานหลากหลาย เพราะด้วยความที่เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำในการสมัครบัตรกดเงินสดอยู่ที่หลักพัน จึงทำให้มีผู้สนใจสมัครบัตรกดเงินสดเอาไว้มากมาย ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการใช้บัตรกดเงินสดเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับคุณ หรือเป็นเงินสดในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อทำการสมัครบัตรกดเงินสดได้เลย แต่อย่างไรก็ตาม การอนุมัติบัตรกดเงินสดนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารด้วย ดังนั้น เมื่อต้องการสมัครบัตรกดเงินสด คุณต้องเตรียมตัวให้ดีเพื่อให้ธนาคารอนุมัติบัตรกดเงินสดให้คุณ ซึ่ง Tadoo มีเคล็ดลับมาฝาก

จุดเด่น

  • ตรวจสอบให้ดีว่าฐานเงินเดือนของคุณถึงตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้สำหรับบัตรกดเงินสดชนิดนั้นๆ หรือไม่ เพราะถ้าฐานเงินเดือนถึงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ก็จะมีโอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติบัตรกดเงินสดให้คุณมากขึ้น
  • คุณต้องเซ็นกำกับสำเนาเอกสารถูกต้องทุกใบ พร้อมกับเขียนความประสงค์ที่จะสมัครบัตรกดเงินสดนั้นๆ ไว้ด้วย เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร และเป็นการยืนยันความต้องการที่จะสมัครบัตรกดเงินสด
  • ควรกรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบัน แนะนำให้กรอกที่อยู่ที่ทำงานไปด้วย พร้อมทั้งเบอร์โทรติดต่อบริษัทของคุณให้ชัดเจนและครบถ้วน

ธนาคารมีขั้นตอนในการอนุมัติบัตรกดเงินสดอย่างไร

เมื่อเรายื่นสมัครบัตรกดเงินสดกับธนาคารแล้ว ธนาคารก็จะเริ่มทำการพิจารณาอนุมัติบัตรกดเงินสด โดยธนาคารจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการขอบัตรกดเงินสด ได้แก่

– คุณสมบัติของผู้ขอสมัครบัตรกดเงินสด ธนาคารจะพิจารณาจากข้อมูลในใบสมัครบัตรกดเงินสดที่คุณได้ยื่นให้กับธนาคาร

– ประวัติทางการเงิน ธนาคารจะเข้าไปตรวจสอบประวัติทางการเงินของคุณในเครดิตบูโร ถ้าคุณไม่เคยมีประวัติในเครดิตบูโรมาก่อน ธนาคารอาจพิจารณาอนุมัติบัตรกดเงินสดให้กับคุณ หรือถ้ามีประวัติเครดิตที่ดี ธนาคารก็จะพิจารณาอนุมัติบัตรกดเงินสดให้กับคุณเช่นกัน และอาจเพิ่มวงเงินให้ด้วย แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนั้นๆ

– ความสามารถในการผ่อนชำระ ซึ่งธนาคารจะตรวจสอบจากประวัติเครดิตบูโรเช่นเดียวกัน ถ้าคุณเคยมีประวัติชำระตรงเวลา ไม่ล่าช้า ก็จะทำให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติบัตรกดเงินสดให้คุณได้ง่ายขึ้น

เอกสารที่คุณต้องเตรียมสำหรับทำบัตรกดเงินสด

ถ้าคุณเตรียมเอกสารพร้อมอะไรหลายๆอย่างมันก็ง่ายขึ้น แถมยังส่งผลต่อการอนุมัติบัตรกดเงินสดให้คุณอย่างมากอีกด้วย ดังนั้น เมื่อคุณทำบัตรกดเงินสด คุณควรที่จะเตรียมเอกสารอะไรกันบ้าง ให้ Tadoo ช่วยคุณเตรียมตัวดีกว่า

บัตรประชาชน – บัตรประชาชนถือเป็นเอกสารสำคัญที่สุดที่ใช้ในการสมัครบัตรกดเงินสดดังนั้นควรตรวจสอบบัตรประชาชนของคุณให้ดีว่ายังใช้งานได้อยู่หรือไม่ บัตรประชาชนของคุณจะต้องไม่บัตรหมดอายุ หรือชำรุด บัตรประชาชนของคุณต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ได้แก่รายละเอียดบนบัตร เช่น เลขบัตรประชาชน ภาพถ่ายบนบัตร เป็นต้น สิ่งที่คุณต้องไม่ลืมเซ็นชื่อกำกับทุกครั้งบนสำเนาบัตรประชาชนว่า สำเนาถูกต้อง ตามด้วยชื่อ-นามสกุล และข้อความว่า “ใช้สำหรับสมัครบัตรกดเงินสด (ชื่อบัตรกดเงินสด) เท่านั้น” เพื่อเป็นการยืนยันความประสงค์ของคุณ และป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร

“สมัครบัตรกดเงินสดได้ง่ายๆ รายได้น้อยก็สมัครได้แบบสบายๆ”

ทะเบียนบ้าน

อีกหนึ่งเอกสารสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่คุณต้องตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน ว่าที่อยู่ปัจจุบันของคุณกับที่อยู่ในทะเบียนบ้านนั้นตรงกันหรือไม่ หากที่อยู่ปัจจุบันกับที่อยู่ในทะเบียนบ้านไม่ตรงกันก็จำเป็นต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้พร้อมด้วย เพื่อให้สถาบันทางการเงินนั้น ๆ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และสามารถติดตามได้ หากเกิดกรณีสำหรับการชำระหนี้ ที่สำคัญคุณต้องจะอัปเดตข้อมูลส่วนนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง

เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียม คือบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน และรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน

หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน

เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันให้กับทางธนาคารว่าคุณได้รับเงินเดือนตามจำนวนที่แจ้งไว้ และทำงานที่บริษัทนั้นๆ ตามข้อมูลที่คุณกรอกในใบสมัครจริง ส่วนใหญ่แล้วธนาคารจะขอสำเนาสลิปเงินเดือน 1 เดือน แต่บางธนาคารจะขอ 3-6 เดือน แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละธนาคารด้วย

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement)

รายการเดินบัญชีย้อนหลังจะใช้เป็นข้อมูลในการประกอบพิจารณาเรื่องแหล่งรายได้ของคุณ เพื่อใช้ในการตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติบัตรกดเงินสด ถือเป็นเอกสารที่สำคัญเช่นเดียวกัน เพราะธนาคารจะมีการเรียกตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลังเพื่อทำบัตรกดเงินสดเสมอเมื่อเราสมัครบัตรกดเงินสด โดยเอกสารนี้เราสามารถทำได้ง่ายมาก ถ้าคุณอัปเดตสมุดเงินฝากของเราอยู่เป็นประจำทุกเดือนแล้วก็สามารถใช้สมุดเงินฝากของเราในการยื่นเอกสารได้ แค่เข้าไปธนาคารที่เราฝากเงินเป็นประจำหรือบัญชีเงินเดือนแล้วขอออกเอกสารนี้ได้ทันที ซึ่งปกติแล้วการขอเอกสารนี้จะได้รับภายใน 1 วัน โดยระยะเวลาที่เราขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เนื่องจากเป็นเวลาที่มักจะระบุไว้ในเงื่อนไขในการสมัครบัตรกดเงินสดเกือบทุกธนาคาร โดยอาจมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ 100-200 บาทต่อการขอ 1 ครั้ง

เมื่อเตรียมเอกสารทุกอย่างเอาไว้พร้อมและตรวจสอบข้อมูลของเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว คุณก็สามารถเดินทางไปติดต่อทางธนาคารที่เราอยากจะทำบัตรกดเงินสดได้เลย หรือลองมาหาข้อเสนอดีๆ ของบัตรกดเงินสดแต่ละธนาคารก่อน เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์มากที่สุดในการทำบัตรกดเงินสด และทำให้คุณมีความสุขกับการใช้บัตรกดเงินสดด้วยเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับบัตรกดเงินสด