Connect with us

ความแตกต่างระหว่างเราเตอร์กับโมเด็ม

อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ควรรู้จัก เราเตอร์กับโมเด็ม ต่างกันอย่างไร ไปดูกัน

เราเตอร์และโมเด็มต่างกันอย่างไร

ในปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิต การเรียน และการทำงาน เกือบทุกบ้านต้องมีอินเทอร์เน็ตใช้งาน ยิ่งบ้านที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวหลายคนด้วยแล้วความจำเป็นที่บ้านนั้นต้องมีอุปกรณ์สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ทุกคนได้ใช้ก็ยิ่งจำเป็น ก่อนอื่นอยากให้คุณทำความรู้จักและเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นสำคัญนั่นคือเราเตอร์ (ROUTER) และโมเด็มเราเตอร์ หรือที่เรียกกันว่า เอดีเอสแอลโมเด็มเราเตอร์ (ADSL MODEM ROUTER) หลายๆ คนคงสับสนว่าต่างกันอย่างไร หน้าตาก็เหมือนๆ กัน ทาง tadoo.co จะมาแนะนำให้คุณได้เห็นความแตกต่าง รวมถึงคุณสมบัติการใช้งานตามไปดูกันเลย

จุดเด่น

  • รู้จักความแตกต่างระหว่างเราเตอร์กับโมเด็ม
  • รู้จักลำดับการเชื่อมต่ออุปกรณ์
  • รู้จักจุดติดตั้งเราเตอร์ภายในบ้านเพื่อให้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้มีประสิทธิภาพ

เราเตอร์ (Router)

มีหน้าที่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ได้จากช่อง RJ-45 ของโมเด็ม โดยลักษณะของเราเตอร์นั้นจะมีช่องเสียบ RJ-45 ทั้งหมด 5 ช่องด้วยกัน ช่องแรกจะเป็นช่องที่เรียกว่า Internet Port หรือ WAN Port ซึ่งช่องนี้จะเป็นช่องที่ทำหน้าที่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากโมเด็ม และอีก 4 ช่องที่เหลือจะเป็นช่อง Lan Port มาตรฐานของเราเตอร์จะมีอยู่ 4 พอร์ตด้วยกัน เพื่อให้อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านช่อง Lan port ด้วยความเร็วประมาณ 10/100Mbps ในปัจจุบันเราเตอร์นอกจากจะสามารถกระจายสัญญาณในรูปแบบการใช้สายสัญญาณแล้วยังสามารถกระจายสัญญาณในรูปแบบ Wireless ได้อีกด้วยซึ่งความสามารถนี้เราจะเรียกเราเตอร์ประเภทนี้ว่า Wireless Router

โมเด็ม (Modem)

มีหน้าที่ในการรับสัญญาณจากสายโทรศัพท์ที่เป็นสัญญาณแอนะล็อก มาแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ และเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องการจะส่งข้อมูลออกไปจะส่งเป็นสัญญาณดิจิตอลไปยังโมเด็ม โมเด็มก็จะแปลงสัญญาณดิจิตอลที่ได้รับเป็นสัญญาณแอนะล็อกเพื่อทำการส่งไปยังสายโทรศัพท์ โดยปกติแล้วลักษณะของโมเด็มจะมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะแต่ในที่นี้จะขอพูดถึงโมเด็มที่ใช้ติดตั้งภายนอกคอมพิวเตอร์หรือ External Modem ลักษณะของโมเด็มประเภทนี้จะมีช่องเสียบ RJ-11 ซึ่งรองรับไว้เสียบกับสายโทรศัพท์ และช่องเสียบแบบ RJ-45 อีกหนึ่งช่องเพื่อให้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

“เราเตอร์สามารถกระจายสัญญาณในรูปแบบ Wireless”

ลำดับการเชื่อมต่ออุปกรณ์

เพื่อให้การนึกภาพตามได้ง่ายขึ้น ทาง tadoo.co จะเรียงลำดับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ มีดังนี้

1. พีซีหรืออุปกรณ์ไร้สาย
2. Router
3. โมเด็ม
4. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
5. อินเทอร์เน็ต

ในบางกรณีโมเด็มและเราเตอร์อาจรวมกันเป็นอุปกรณ์เดียว อุปกรณ์ไฮบริดประเภทนี้บางครั้งมีให้บริการโดย ISP เพื่อให้กระบวนการติดตั้งง่ายขึ้น

ตำแหน่งของการวางเราเตอร์มีผลต่อการกระจายสัญญาณ Wifi

5 จุดติดตั้งเราเตอร์ในบ้านให้ใช้เน็ตได้ไว

ตำแหน่งของการวางเราเตอร์เพื่อกระจายสัญญาณ Wifi มีผลกับสัญญาณมากๆ โดยมีวิธีการหาตำแหน่งการติดตั้งเราเตอร์ภายในบ้าน ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีผนังที่ทำมาจากวัสดุที่ลดทอนสัญญาณ Wireless ได้ เช่น ผนังที่ทำจากกระจก เหล็ก และน้ำ
2. ไม่ติดตั้งเราเตอร์ในมุมอับทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่และทำให้เครื่องเราเตอร์ร้อน
3. ควรติดตั้งเราเตอร์ให้อยู่ในที่สูง แนะนำการติดเราเตอร์บริเวณเพดาน
4. ควรวางเราเตอร์ห่างจากผนังประมาณ 15 เซนติเมตร เพราะทำให้ระบายความร้อนออกได้ไม่ดี
5. หลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่มีสัญญาณรบกวน ซึ่งคลื่นที่มีสัญญาณตรงกันคือ บลูทูธ ไมโครเวฟ แอร์ รีโมตคอนโทรล โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะทำงานอยู่บนความถี่เดียวกันทำให้เกิดคลื่นรบกวนได้ง่าย

เลือกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านผ่าน tadoo.co

เมื่อทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างเราเตอร์กับโมเด็มแล้ว หากสนใจแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้าน ง่ายกว่าเพียงเปรียบเทียบแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้าน ผ่าน tadoo.co เข้าเว็บเดียวครบ จบ สามารถดูแพ็กเกจต่างๆ จากหลากหลายบริษัท ซึ่งเราได้รวบรวมไว้ให้คุณแล้ว

ผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต

คู่มือยอดนิยมสำหรับอินเทอร์เน็ต