Connect with us

ไวไฟทำงานอย่างไร

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง WIFI กันเถอะ

WIFI คืออะไร

WIFI คือเครือข่ายไร้สาย มักใช้กับระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบเครือข่าย เหมือนกับระบบแลน ( LAN ) ที่ใช้สายปกติ แตกต่างที่อุปกรณ์ทางกายภาพในการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ต้องใช้สายสัญญาณแต่ อย่างใด โดยการใช้งานเครือข่ายไร้สายสามารถใช้บริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เหมือนเครือข่ายมีสายได้ปกติ เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้น ๆ จะปิดบริการบางบริการเพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายได้เช่นกัน ซึ่งการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายช่วยให้การเชื่อมต่อง่ายขึ้น ประหยัดค่าสายสัญญาณและใช้งานได้ทุกที่ ที่มีสัญญาณเครือข่ายไร้สายไปถึง

จุดเด่น

  • WIFI คือเครือข่ายไร้สาย
  • WIFI สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลายรูปแบบ
  • WIFI มีระบบความปลอดภัยที่ดีกว่าระบบอื่น

ลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์

Wi-Fi ได้กำหนดลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายในเครือข่าย WLAN ไว้ 2 ลักษณะคือโหมด Infrastructure และโหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer

1. โหมด Infrastructure – โดย ทั่วไปแล้วอุปกรณ์ในเครือข่าย Wi-Fi จะเชื่อมต่อกันในลักษณะของโหมด Infrastructure ซึ่งเป็นโหมดที่อนุญาตให้อุปกรณ์ภายใน WLAN สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นได้ ในโหมด Infrastructure นี้จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 2 ประเภทได้แก่ สถานีผู้ใช้ (Client Station) ซึ่งก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Desktop, Laptop, หรือ PDA ต่าง ๆ ) ที่มีอุปกรณ์ Client Adapter เพื่อใช้รับส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi และสถานีแม่ข่าย ( Access Point ) ซึ่งทำหน้าที่ต่อเชื่อมสถานีผู้ใช้เข้ากับเครือข่ายอื่น (ซึ่งโดยปกติจะเป็นเครือข่าย IEEE 802.3 Ethernet LAN)

2. โหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer – เครือข่าย Wi-Fi ในโหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer เป็นเครือข่ายที่ปิดคือไม่มีสถานีแม่ข่ายและไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย อื่น บริเวณของเครือข่าย Wi-Fi ในโหมด Ad-Hoc จะถูกเรียกว่า Independent Basic Service Set (IBSS) ซึ่งสถานีผู้ใช้หนึ่งสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลกับสถานีผู้ใช้อื่นๆในเขต IBSS เดียวกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านสถานีแม่ข่าย แต่สถานีผู้ใช้จะไม่สามารถรับส่งข้อมูลกับเครือข่ายอื่น ๆ ได้

การใช้งานของอุปกรณ์ต่างรุ่น

หมายถึงการใช้งานร่วมกันได้ระหว่างอุปกรณ์ Wi-Fi ที่ออกแบบมาให้รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11a กับ IEEE 802.11b หรือ IEEE 802.11g เนื่องจากมาตรฐานแรกกับอีก 2 มาตรฐานต่อมามีการทำงานในย่านความถี่คลื่นวิทยุแตกต่างกัน ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเปิดให้บริการย้ายพื้นที่ใช้งานของเครื่อง คอมพิวเตอร์หรือเครื่องลูกข่าย Wi-Fi ที่ทำงานในมาตรฐานหนึ่ง ไปสู่พื้นที่ให้บริการที่แพร่กระจายสัญญาณโดยใช้อีกมาตรฐานหนึ่ง ซึ่งในประเทศไทยเองอาจไม่พบกับปัญหาดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) อนุญาตให้มีการใช้เทคโนโลยี Wi-Fi แบบเปิดเสรี เฉพาะที่ย่านความถี่ 2.4 กิกะเฮิตรซ์เท่านั้น แม้เครื่องคอมพิวเตอร์บางรุ่นที่มีการติดตั้งชิปเซ็ต Wi-Fi อาจรองรับการทำงานทั้ง 2 ย่านความถี่ แต่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามาจำหน่ายก็ต้องทำการปิด (Disable) การทำงานของเครื่องรับส่งที่ย่านความถี่ 5 กิกะเฮิตรซ์ลงตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

“การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายช่วยให้การเชื่อมต่อง่ายขึ้น ประหยัดค่าสายสัญญาณและใช้งานได้ทุกที่ ที่มีสัญญาณเครือข่ายไร้สายไปถึง”

ประโยชน์ของ WIFI

1. ลดค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่าย ไม่ต้องมีการวางระบบเครือข่ายให้ยุ่งยาก ไม่ต้องเดินสาย LAN ให้เกะกะ ไม่สวยงาม

2. Wi-Fi ทำให้การสื่อสารง่ายดาย สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องมีการเดินสาย และสามารถโยกย้ายไปยังที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ เพียงแต่อยู่ในบริเวณที่ได้รับสัญญาณ Wi-Fi ทำให้เกิดการทำงานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

3. ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ การซื้อขายของออนไลน์ และการทำธุรกรรมทางธนาคาร

4. ช่วยเสริมสร้างรายได้ เป็นแรงจูงใจ ดึงดูดลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การให้บริการ Wi-Fi ตามร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม ซึ่งจะทำให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้บริการมากขึ้น

WiFi เป็นเครือข่ายที่มีความปลอดภัยมากกว่าระบบอื่นของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ปัญหาที่เกิดจากการใช้ WIFI

1. การถูกลักลอบใช้ Wi-Fi เป็นปัญหาที่พบบ่อยและเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะกับ Wi-Fi ที่ใช้งานกันตามบ้านพักอาศัยทั่วไป เพียงนำคอมพิวเตอร์ซึ่งมี WLAN Card ของ Wi-Fi เข้ามาอยู่ในรัศมีคลื่นแอ็กเซสพอยต์ของเราก็สามารถเชื่อมต่อและเข้าใช้ Wi-Fi ของเราได้ ซึ่งจะทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเราช้าลง

2. การโจรกรรมข้อมูลด้วยเทคนิค “Evil Twin”เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อขโมยข้อมูลจากผู้ใช้งาน Wi-Fi ที่ขาดความระมัดระวัง โดยแฮกเกอร์จะนำคอมพิวเตอร์มาแอบวางไว้ในสถานที่ที่มีจุดบริการ Wi-Fi สาธารณะ เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมาใช้งาน โปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย Wi-Fi ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็จะพบแอ็กเซสพอยต์ และถ้าเราเลือกเชื่อมต่อเข้าสู่แอ็กเซสพอยต์ของแฮกเกอร์ก็อาจจะสร้างระบบโปรแกรม เว็บไซต์ หรืออื่น ๆ ของแฮกเกอร์เองเพื่อหลอกให้เรากรอกข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ

วิธีรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายภายในบ้าน

หากคุณตั้งค่าเครือข่ายไร้สายในบ้านของคุณอาจสังเกตเห็นบางอย่างเพื่อนบ้านของคุณก็มีพวกเขาเหมือนกัน! ไม่เพียงแค่นั้นคุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคนอื่นได้อย่างง่ายดายหากไม่ได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

– ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของคุณ ใช้รูปแบบการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งที่สุดที่ฮาร์ดแวร์ของคุณรองรับ: ใช้ WPA2 แทน WPA และใช้ WPA ตามความต้องการของ WEP

– เลือกรหัสผ่านที่คาดเดายากที่สุด อย่างน้อยที่สุดหากคุณจะใช้รหัสผ่านที่จำง่ายให้ใส่อักขระพิเศษ ($,% และอื่น ๆ ) ที่จุดเริ่มต้นหรือตอนท้ายคุณจะทำให้รหัสผ่านนั้นปลอดภัยมากขึ้น

– ตั้งค่าเครือข่ายของคุณเพื่อใช้รายการควบคุมการเข้าถึง (ACL) นี่คือรายชื่อคอมพิวเตอร์เฉพาะที่เชื่อถือได้ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ

– หากคุณมีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวและไม่เคยเคลื่อนจากเดสก์ท็อปซึ่งอยู่ใกล้กับเราเตอร์ของคุณพอสมควรอย่าใช้ระบบไร้สายเลย เชื่อมต่อด้วยสายอินเทอร์เน็ตแทนและใช้เครือข่ายของคุณในโหมดใช้สาย มันจะเร็วขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น

– คุณสามารถทำให้เครือข่ายของคุณเป็น “ซ่อน” ได้ หรืออีกนัยหนึ่งชื่อเครือข่าย (SSID) จึงไม่ถูกเผยแพร่เฉพาะผู้ที่ทราบชื่อเครือข่ายเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อได้โดยพิมพ์ SSID และรหัสผ่านที่ถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต

คู่มือยอดนิยมสำหรับอินเทอร์เน็ต