Connect with us

กู้เงินให้ผ่านง่ายนิดเดียว

การขอสินเชื่อหรือเงินกู้สามารถหาวิธีหรือขั้นตอนจาก Tadoo ได้เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครที่ง่ายขึ้น

วิธีการขออนุมัติเงินกู้

การขอสินเชื่อหรือเงินกู้นั้น จำเป็นต้องรู้รายละเอียดของสินเชื่อนั้นเพื่อจะได้ศึกษาและประกอบการตัดสินใจ ในการขอสินเชื่อควรจะต้องระมัดระวังหลาย ๆ อย่าง เช่น เรื่องเอกสาร ถ้าเอกสารไม่ครบหรือตกหล่นไปก็จะทำให้เสียเวลา ดังนั้นวิธีการขออนุมัติเงินกู้ให้ผ่านง่าย ๆ ในรอบเดียว มีดังต่อไปนี้

1. ประเมินรายได้ของคุณเอง
2. เตรียมหลักฐานให้พร้อม
3. เช็คประวัติทางการเงินให้ดี
4. แสดงศักยภาพในการชำระหนี้ให้เห็น
5. รู้จักเก็บรู้จักออม เพื่อสร้างเครดิตให้คุณ

จุดเด่น

  • ศึกษารายละเอียด จะได้ไม่ผิดพลาดตอนขอกู้เงิน
  • เช็ค เปรียบเทียบ แต่ละธนาคารในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

ประเมินรายได้ของคุณเอง

ควรกู้สินเชื่อที่เหมาะกับคุณเอง หมายถึง ควรรู้ว่าจำนวนเงินจากสินเชื่อที่คุณเลือกหรือตัดสินใจขอนั้น ดอกเบี้ยเท่าไร ระยะเวลาในการผ่อนนานไหม เหมาะสมกับตัวคุณเองไหม เแล้วนำไปคำนวณกับรายได้ของตัวคุณว่าสามารถผ่อนชำระในแต่ละเดือนได้หรือเปล่า จะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่น

เตรียมหลักฐานให้พร้อม

การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ตัวอย่างเอกสารที่ต้องเตรียมไปให้พร้อม เช่น เอกสารส่วนตัว เอกสารรายได้หรือเอกสารที่รับรองเงินเดือน เอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือหลักประกัน เป็นต้น เช็คเอกสารให้ดี เช็ควันหมดอายุ เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ในการขอสินเชื่อหรือเงินกู้

“เมื่อได้รับเงินมาแล้ว ต้องไม่ลืมรักษาวินัยทางการเงิน ชำระหนี้ตรงเวลา และเราสามารถปันเงินบางส่วนนำไปลงทุนเพื่อต่อยอดเงินให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นได้”

เช็คประวัติทางการเงินให้ดี

ก่อนที่สถาบันการเงินหรือธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อให้กับใครนั้น ทางธนาคารต้องเช็คข้อมูลของบุคคลก่อน ผ่านทางบริษัทเครดิตหรือเครดิตบูโร โดยมีรายละเอียด เช่น ประวัติการชำระหนี้ (สำหรับผู้ที่เคยมีประวัติมาก่อน) ประวัติขอสินเชื่อ ผู้กู้ก็ควรแสดงให้ธนาคารเห็นว่า เรามีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด ไม่เคยจ่ายช้า ค้างจ่าย หรือหลีกเลี่ยงการจ่าย เพราะนั่นหมายถึงเรามีวินัยทางการเงินสูง แล้วก็มีแนวโน้มที่จะชำระหนี้ให้แก่ธนาคารอย่างครบถ้วนและตรงเวลา

เราควรเตรียมความพร้อมทางการเงิน เพื่อให้ทางสถาบันการเงินเห็นถึงศักยภาพชำระหนี้ และโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อก็จะง่ายขึ้นด้วย

แสดงศักยภาพในการชำระหนี้ให้เห็น

สิ่งที่สำคัญเวลาที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะต้องตรวจสอบ คือ การผ่อนชำระหนี้ ซึ่งทางสถาบันการเงินหรือธนาคารจะดูว่าคุณมีวินัยในการผ่อนชำระมากแค่ไหน ตรงเวลาที่ทางธนาคารกำหนดหรือไม่ ถ้าหากประวัติการชำระหนี้ดี คุณก็จะมีชัยไปมากกว่าครึ่งทางแล้ว

รู้จักเก็บรู้จักออม เพื่อสร้างเครดิตให้คุณ

การรู้จักออมรู้จักเก็บเป็นข้อดีสำหรับทุกคน สำหรับสถาบันการเงินหรือธนาคารนั้นจะดูรายรับ-รายจ่ายของคุณว่ามีเงินเดือนเข้ามาสม่ำเสมอในแต่ละเดือนหรือไม่ เป็นรายได้ที่มีความแน่ชัดหรือเปล่า เพราะทางธนาคารต้องการจะทราบว่า “คุณมีรายได้ที่แน่นอนเข้ามาเท่าไรต่อเดือน” จากนั้นทางธนาคารก็จะนำไปคำนวณกับอัตราวงเงินที่เราขอกู้ อย่างน้อย 6 เดือน นอกจากนี้คุณยังได้เครดิตที่ดีอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ