Connect with us

คุณสมบัติแบบไหนบ้างที่ไม่ควรขอสินเชื่อ

การขอสินเชื่อนั้น จำเป็นต้องดูรายละเอียดและคุณสมบัติ เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ และง่ายต่อการอนุมัติมากขึ้น

คุณสมบัติแบบไหนที่ไม่ควรขอสินเชื่อ

ก่อนที่เราจะขอสินเชื่อนั้น เราควรรู้รายละเอียดหรือข้อมูลเบื้องต้นอย่างข้อควรรู้ ข้อห้าม หรือคุณสมบัติแบบไหนที่ไม่เหมาะการของสินเชื่อ เพื่อจะได้มาศึกษาและพิจารณาตัดสินใจ สำหรับคุณสมบัติที่ไม่ควรขอสินเชื่อ มีดังต่อไปนี้

1. คนที่มีภาระหนี้เยอะ
2. ติดบัญชีดำ
3. ติดค้ำประกัน
4. คนอายุมากไปหรือน้อยไป
5. คนที่รายได้ไม่แน่นอน
6. คุณไม่มีเงินเก็บเป็นก้อนเลยแม้แต่ก้อนเดียว

จุดเด่น

  • เพื่อที่จะได้ศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปตัดสินใจ
  • เตรียมตัวในการขอสินเชื่อหรือการกู้เงินเพื่อไม่เกิดข้อผิดพลาด

คนที่มีภาระหนี้เยอะ

สำหรับบางคนที่มีหนี้เยอะมากเกินที่ตัวเองจะผ่อนชำระไหว เป็นข้อเสียที่ทำให้ประวัติของคุณไม่ดีหรือทำให้ประวัติทางเงินเสีย ทางสถาบันทางการเงินหรือธนาคารมีข้อสงสัยในการขออนุมัติ และยังทำให้การขออนุมัติสินเชื่อไม่ผ่านอีกด้วย ดังนั้นควรระมัดระวังในการผ่อนชำระ ควรมีวินัย ผ่อนชำระให้ตรง และให้ครบกำหนด เพื่อประโยชน์ต่อคุณเองในอนาคต

ติดบัญชีดำ

หรือเรียกว่า ติดแบล็คลิสต์ หมายถึง คนที่ค้างค่าชำระมาหลายงวด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทางสถาบันการเงินสามารถตรวจสอบ หรือเช็คได้ นี่ก็คือประเด็นที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะถ้าคุณติดแบล็คลิสต์ทางสถาบันการเงินก็ไม่สามารถอนุมัติให้คุณได้ โดยข้อมูลนี้จะถูกบันทึกไว้ประมาณ 3 ปี เท่ากับว่าภายใน 3 ปีคุณคงไม่มีโอกาสขอสินเชื่อใด ๆ ได้เลย

“ถ้าถามว่าบุคคลแบบไหนที่ไม่ควรขอสินเชื่อ จริง ๆ แล้วก็ไม่มีเพราะทุกคนสามารถขอสินเชื่อได้ทั้งนั้น เพียงแต่ต้องประวัติทางการเงินที่ดี แค่นี้ก็จะมีคุณสมบัติครบถ้วนพอที่จะขอสินเชื่อได้แล้ว”

ติดค้ำประกัน

ถ้าหากคุณไปค้ำประกันให้คนอื่น แล้วตัวคนกู้จริงเกิดเบี้ยวหนี้ขึ้นมา ประวัติทางการเงินของคุณจะเสียไปด้วย และมีโอกาสที่จะกู้ไม่ผ่านมากขึ้น แต่เหตุผลนี้ เป็นเหตุผลที่พบไม่มาก สินเชื่อจากบางธนาคารก็ไม่มีการนำประวัติค้ำประกันของผู้กู้มาคิด เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

สำหรับผู้ที่กู้เงินไม่ผ่าน ขอให้ลองตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองดู ว่าเพราะอะไรถึงกู้ไม่ผ่าน มีปัญหาใดติดอยู่หรือไม่ ถ้าเป็นปัญหาที่สามารถแก้ได้ ก็แก้ไขให้เรียบร้อย

คนอายุมากไปหรือน้อยไป

อายุของผู้กู้ถือเป็นคุณสมบัติที่ทุกธนาคารได้มีข้อกำหนดไว้ โดยผู้กู้จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่ควรเกิน 70 ปี ซึ่งอายุนั้นบ่งบอกถึงความรับผิดชอบในการชำระหนี้ รวมถึงความมั่นคงทางการเงินด้วย

คนที่รายได้ไม่แน่นอน

ความจริงคนกลุ่มนี้ก็ยังคงขอสินเชื่อได้ ถ้ามีเอกสารการรับรองรายได้ครบถ้วนและมีรายได้มากพอที่ทางธนาคารจะวางใจได้ว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ได้ แต่ถ้ามีรายได้ไม่แน่นอน ไม่ได้ทำงานประจำ เอกสารรับรองรายได้ไม่ครบถ้วนเพียงพอ ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่ธนาคารจะไม่อนุมัติสินเชื่อเช่นกัน

คุณไม่มีเงินเก็บเป็นก้อนเลยแม้แต่ก้อนเดียว

การเก็บออมเป็นเรื่องที่ดี สำหรับใครที่อยากจะขอกู้เงินหรือสินเชื่อนั้น ทางสถาบันการเงินจะดูรายรับรายจ่ายของคุณว่าเป็นอย่างไร เช่น บางคนมีเงินเดือนตกเดือนละ 30,000 บาท ซึ่งถือว่าสูงมากพอที่จะกู้ได้ แต่เมื่อไปตรวจสอบประวัติการออมเงินแล้ว ปรากฏว่าไม่มีเงินออมอยู่เลยแม้แต่ก้อนเดียว ทางสถาบันการเงินหรือธนาคารก็จะเกิดข้อสงสัยขึ้นว่า เพราะเหตุใดจึงไม่มีเงินก้อนเลย ทั้ง ๆ ที่มีเงินเดือนมาก และอาจสันนิษฐานไปได้ว่าคุณคงมีหนี้สิน หรือมีประวัติเสียเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารไม่รู้ จึงไม่มีเงินเก็บเหลือ สุดท้ายธนาคารก็จะสรุปเอาว่าคุณมีประวัติที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่ควรให้กู้ วิธีแก้สำหรับปัญหานี้ก็คือ คุณควรเก็บเงินก้อนไว้เสียตั้งแต่เนิ่น ๆ ถึงจะไม่ได้ก้อนใหญ่อะไร แต่ก็ช่วยให้ธนาคารเกิดความเชื่อถือ และตัดสินใจปล่อยกู้ให้คุณได้

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ