Connect with us

ความแตกต่างระหว่าง Internet กับ Wifi

หลายคนอาจสับสนระหว่าง Internet และ Wifi ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร มาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลย

Internet คืออะไร

อินเทอร์เน็ต คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น ข้อมูล คัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมมาใช้ รวมทั้งสื่อสารถึงกันทางอีเมล ซึ่งมีอุปกรณ์ที่สามารถรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้หลากหลายด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก หรือ โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ ทำให้คนเราสามารถติดต่อและสื่อสารกันได้ ซึ่งเมื่อคุณเล่นอินเทอร์เน็ต ข้อมูลต่างๆจะถูกส่งออกไปยังเครือข่ายเหล่านี้ ก็ทำให้สามารถเข้าเว็บดูหนังฟังเพลงเล่นเฟสบุ๊คและเข้าเว็บ Tadoo ได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นอินเทอร์เน็ตก็เปรียบเสมือนประตูที่จะทำให้คุณออกไปสู่โลกภายนอก

จุดเด่น

  • อินเทอร์เน็ตและWiFiไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
  • ที่ทีมี WiFi ไม่ได้หมายความว่าจะมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานด้วยเสมอไป
  • WiFiเป็นเพียงแค่สัญญาณคลื่นวิทยุเพื่อที่เราจะนำมาโน๊ตบุ๊คและมือถือมาต่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องลากสาย

ทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอินเทอร์เน็ตหมายถึงระบบเครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูลได้ทั่วทุกมุมโลก แต่ทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ ก่อนที่คุณจะเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้น คุณจะต้องติดต่อขอใช้บริการ จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก่อน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแบบ 3G/4G หรือ 5G ซึ่งปัจจุบันซึ่งก็มีผู้ให้บริการหลายๆเจ้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็น AIS , DTAC ,TRUE , MY By Cat หรือผ่านระบบสายโทรศัพท์และสายไฟเบอร์อ๊อฟติก ซึ่งก็มีผู้ใช้บริการคือ TOT , 3BB , TRUE ,CAT ,AIS เมื่อคุณติดต่อขอใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วคุณก็พร้อมที่จะพาตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์ได้แล้ว

ไวไฟ หรือ WiFi คืออะไร

ไวไฟเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้ รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน โดยปราศจากการใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ แต่จะใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทน การรับส่งข้อมูลระหว่างกันจะผ่านอากาศ ทำให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ และติดตั้งใช้งานได้สะดวกขึ้น ระบบเครือข่ายไร้สายใช้แม่เหล็กไฟฟ้าผ่าน อากาศ เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่าย โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้อาจเป็นคลื่นวิทยุ (Radio) หรืออินฟราเรด (Infrared) ก็ได้

“อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แต่ในครั้งนั้นยังเป็นการ”

ตัวอย่างเปรียบเทียบ

หากคุณต้องการมีน้ำประปาใช้ภายในครัวเรือนหลายๆจุด คุณต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าระบบท่อประปาเพื่อเป็นตัวกระจายน้ำประปาให้สามารถใช้งานได้ ซึ่งหากคุณติดตั้งต่อท่อไว้เฉยๆก็ไม่สามารถใช้น้ำได้ ถ้าไม่น้ำประปา ดังนั้น น้ำประปาเปรียบเสมือนอินเทอร์เน็ต และ ระบบท่อประปาเปรียบเสมือนตัวปล่อยWiFi ภายในบ้าน ติด WiFi ไว้เฉยๆ ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ และถ้าคุณต้องการใช้น้ำคุณก็ต้องไปติดต่อผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นการประปา หรือ อบต.เพื่อขอต่อน้ำ ก็เหมือนกับการไปขอติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั่นเอง

Wireless และ wifi คือลักษณะของการใช้งานอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคม แปลตรงตัวว่าไร้สาย ฉะนั้นอุปกรณ์อะไรก็ตามที่ติดต่อสื่อสารกันโดยไม่ใช้สายสัญญาณถือว่าอุปกรณ์นั้นเป็น Wireless เหมือนกัน

มีสัญญาณ Wifi ก็ไม่สามารถเล่นเน็ตได้เสมอไป

คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจว่า2คำนี้ต่างกันอย่างไร ซึ่งบางคนคิดว่าแค่ติดตั้งWiFiก็จะมีอินเทอร์เน็ตไว้ใช้งานแล้ว ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างมาก หากอ่านมาตั้งแต่ต้นจะเห็นได้ว่าทั้ง2คำมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน อินเทอร์เน็ตไว้สำหรับเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บต่าง ๆแต่ WiFi เป็นแค่คลื่นสัญญาณวิทยุ ดังนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าที่ใดมี WiFi ที่นั่นต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยเสมอไป ตัวอย่างเช่น กล้องถ่ายรูปปัจจุบันสามารถส่งสัญญาณไวไฟเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูลรูปภาพต่างๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สองเครื่องได้

แล้ว Wifi และ Wireless เหมือนกันไหม

ทั้ง Wifi และ wireless ทั้งสองเป็นเครือข่ายไร้สาย ที่เป็นเทคโนโลยี ที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือกลุ่มคอมพิวเตอร์ เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต กล้องถ่ายรูป ให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ผ่าน Access point โดยใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสาร รับส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านอากาศ ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ แต่คลื่นนี้สามารถส่งข้อมูลได้ในระยะที่สั้นๆ ยิ่งไกลสัญญาณก็ยิ่งอ่อน จึงจำเป็นที่อุปกรณ์สองเครื่องต้องอยู่ในรัศมีสัญญาณด้วย

ผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต

คู่มือยอดนิยมสำหรับอินเทอร์เน็ต