Connect with us

บรอดแบนด์คืออะไร

มาทำความรู้จักเกี่ยวกับบรอดแบนด์ คืออะไร ส่งผลอะไรกับเราบ้าง

บรอดแบนด์คืออะไร

บรอดแบนด์หมายถึงเทคโนโลยีการส่งข้อมูลด้วยความเร็ว ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองการขยายตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก เพื่อให้สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงโดยอาศัยเทคโนโลยีบรอดแบนด์

จุดเด่น

  • บรอดแบนด์เป็นเทคโนโลยีที่ส่งข้อมูลด้วยความเร็ว
  • บรอดแบนด์ส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบของ ADSL

บรอดแบนด์ ADSL คืออะไร

ADSL บรอดแบนด์คือ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงชนิดหนึ่งที่ให้บริการผ่านสายโทรศัพท์ที่มีอยู่ในบ้านหรือธุรกิจ บรอดแบนด์ ADSL จะทำหน้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะเชื่อมต่อโดยใช้โมเด็มคอมพิวเตอร์ บรอดแบนด์ชนิดนี้จะให้ความเร็วในการอัปโหลดและดาวน์โหลดสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงชนิดนี้ไม่เหมือนกัน ความเร็วในการดาวน์โหลดนั้นจะเร็วกว่าความเร็วในการอัปโหลด แต่ความเร็วจะขึ้นอยู่กับระยะทางที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องเดินทาง

เคเบิลโมเด็มบรอดแบนด์คืออะไร

เป็นวิธีที่รวดเร็วในการเชื่อมต่อการเล่นอินเทอร์เน็ตโดยใช้สายเดียวกับที่ส่งบริการเคเบิลทีวีเข้าสู่บ้าน โดยปกติแล้วสายเคเบิลจะบีบสัญญาณข้อมูลและส่งไปตามสายเคเบิล กระแสข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ใช้พื้นที่น้อยมากทำให้สัญญาณที่หลากหลายสามารถเคลื่อนที่ผ่านสายเคเบิลได้ในคราวเดียว สัญญาณจะถูกส่งไปยังเคเบิลโมเด็มบรอดแบนด์และถอดรหัส คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโมเด็มจะได้รับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแปลเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้

“บรอดแบนด์ ADSL ความเร็วสูงสุดในการรับอยู่ที่ 8 Mbps และความเร็วสูงสุดในการส่งอยู่ที่ 1 Mbps ซึ่งความเร็วในการรับส่งข้อมูลนั้นจะขึ้นกับ ระยะทางของคู่สายโทรศัพท์”

บรอดแบนด์มือถือคืออะไร

บรอดแบนด์มือถือถูกส่งผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและไม่ต้องใช้สายเคเบิล ผู้ใช้สามารถออนไลน์ได้ทุกที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะโดยใช้ดองเกิล USB หรือ MiFi Dongles อนุญาตให้อุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ แต่ MiFi ทำหน้าที่เหมือนเราเตอร์ไร้สายทำให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องได้ บรอดแบนด์มือถือ 3G และ 4G มีให้บริการผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือสามารถเปรียบเทียบแพ็กเกจเครือข่ายได้จาก Tadoo

บรอดแบนด์เป็นเทคโนโลยีที่มีความพัฒนายิ่งมากขึ้น

บรอดแบนด์ส่งผลต่อเราอย่างไร

บรอดแบนด์คือการเชื่อมต่อความเร็วสูงที่เชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์ละ 7 วันด้วยการชำระค่าธรรมเนียมอัตราคงที่ ก็จะสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น Instant e-mail, การรับส่งข้อความและหาข้อมูลจากเว็บต่างๆได้ บรอดแบนด์ยังสามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานของบริษัทต่างๆ เนื่องจากบริการใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้ เช่น การประชุมทางวิดีโอ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของบริษัทต่าง ๆช่วยให้บริษัทเหล่านั้นสามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเข้าด้วยกัน เช่น ข้อมูลเสียง ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลวิดีโอ แล้วส่งออกไปได้ทุกที่อย่างง่ายดาย เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่น่าสนใจใหม่ ๆนอกจากนี้ บรอดแบนด์ยังทำให้การทำงานจากบ้านเป็นเรื่องที่สะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ของบรอดแบนด์

บริการบรอดแบนด์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ก็ยังประโยชน์ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น กว้างขวางขึ้น และสามารถรับส่งข้อมูลจากโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้หลากหลายประเภท จึงทำให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิตในด้านต่างๆ ของชาติ พัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต และเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกระดับ อีกทั้งยังทำให้การรักษาพยาบาลทางไกลสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด อันยังประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศชาติในท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในระดับสากลต่อไป

ผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต

คู่มือยอดนิยมสำหรับอินเทอร์เน็ต