Connect with us

สาเหตุที่ทำให้สัญญาณไวไฟช้าลง

สัญญาณ Wi-Fi ติดขัด มา ๆ หาย ๆ และไม่เสถียร เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง Tadoo พร้อมให้คำตอบและแนะนำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดให้กับคุณ

สาเหตุที่ทำให้สัญญาณ Wi-Fi ช้าลง

ปัญหาสัญญาณ Wi-Fi สะดุด ขาด ๆ หาย ๆ หรือหลุดบ่อย ทำให้การใช้งานไม่ลื่นไหลจนส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหลายต่อหลายครั้ง ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย แต่เมื่อทราบสาเหตุแล้ว เราสามารถแก้ไขได้ เท่านี้สัญญาณ Wi-Fi ก็จะกลับมาเสถียร ดาวน์โหลดหรือส่งงานได้อย่างรวดเร็วแล้ว

จุดเด่น

  • ปัญหาสัญญาณ Wi-Fi ขัดข้องอาจเกิดจากหลายสาเหตุทั้งพื้นที่กว้างเกินไปทำให้สัญญาณส่งไปไม่ถึง, Router ไม่ดี หรืออาจจะเป็นที่เสาสัญญาณขัดข้องก็ได้
  • สำหรับการใช้งาน Wi-Fi เราควรตรวจสอบความเร็ว และสังเกตประสิทธิภาพการใช้งานอยู่เสมอ
  • หากมีปัญหาขัดข้องใด ๆ สามารถสอบถาม Call Center ของบริษัทที่ให้บริการได้

กำลังส่งสัญญาณ Wi-Fi ไม่เพียงพอ

ปัญหา Wi-Fi ไม่ดี หรือขาดหายบ่อย อาจเกิดจากกำลังส่งของเครือข่ายไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้ใช้งานอยู่ห่างจากเราเตอร์หรือโมเด็มมากเกินไปและเกินระยะที่จะส่งสัญญาณถึง จึงไม่สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ หรืออาจจะใช้ได้ไม่ดี นอกจากนี้อาจเกิดจากการวางเราเตอร์ไว้ที่มุมอับ เช่น ในซอกหลืบ หลังตู้ หรืออยู่ในบริเวณที่ห่างไกลจากโซนการใช้งาน เหตุผลเหล่านี้ก็ทำให้คุณภาพสัญญาณแย่ลงเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถย้ายโมเด็มหรือเราเตอร์ได้ เราสามารถอัปเกรดเสาอากาศของแอคเซสพอยท์หรือบทคอมพิวเตอร์ได้ อีกทางหนึ่งคือใช้ Mesh Network หรือ Range Extender แทน

คลื่นวิทยุรบกวนความถี่

คลื่นวิทยุเป็นสัญญาณที่เรามองไม่เห็นแต่มีอยู่รอบตัวเรา เช่น คลื่นสัญญาณจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ทั้งโทรศัพท์ ไมโครเวฟ โทรทัศน์ หรือรีโมทคอนโทรลต่าง ๆ ดังนั้น ผู้ใช้งานควรสังเกตสัญญาณ Wi-Fi ว่าเสถียรหรือไม่ และขาดหายไปตอนไหน ถ้าสัญญาณติด ๆ ดับ ๆ ในช่วงที่เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ทำงาน ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสัญญาณ Wi-Fi ถูกคลื่นวิทยุรบกวนนั่นเอง วิธีการแก้ไขคือ ถ้าเราอยู่ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ แล้วสัญญาณมีปัญหาให้ออกห่างจากจุดนั้น หรือรอจนกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะหยุดทำงานแล้วจึงใช้ Wi-Fi ต่อ

“เราควรปิด Router ที่ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi บ้าง เพื่อหยุดพัก โดยปิดอย่างน้อย 10 นาที หลังจากนั้นก็เปิดใช้งานต่อได้ เพื่อการส่งสัญญาณที่ดีขึ้น”

เครือข่ายรับภาระหนักเกินไป

สาเหตุนี้เกิดจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์และใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมกันมากเกินไป ทำให้แบนด์วิธ หรือความกว้างในแถบคลื่นความถี่ที่ใช้ความเร็วในการส่งข้อมูล ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เว็บไซต์ที่เปิดจึงไม่โหลด หรือคลิปวิดีโอไม่สามารถเล่นต่อไปนั่นเอง ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการหยุดใช้งานอุปกรณ์บางชิ้นก่อน หรือตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์บางอย่างออกไป เช่น คนที่กำลังเล่นเกมอาจต้องหยุดเล่นก่อน หรือคนที่กำลังดูคลิปอาจจะต้องปิดหน้าจอไปก่อน เพื่อเพิ่มแบนด์วิธให้เหลือมากพอต่อการใช้งาน

เชื่อมต่อผิดเครือข่าย

เป็นไปได้ว่าบางครั้งคุณอาจจะเชื่อมต่อผิดเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเครือข่าย Wi-Fi นั้นไม่ต้องเข้ารหัส และยังใช้ชื่อหรือ SSID เดียวกัน ผู้ใช้งานอาจจะเข้าใจผิด ทำให้เลือกเชื่อมต่อผิดเครือข่ายได้ หรือบางครั้งอาจจะเป็นที่อุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ซึ่งมีฟีทเจอร์เชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติ ก็เป็นไปได้ว่าจะเชื่อมต่อผิดเครือข่ายทำให้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ หรือใช้ได้ไม่ดีนั่นเอง

ปัญหาสัญญาณ Wi-Fi ขัดข้องสามารถแก้ไขได้ แต่หากสัญญาณช้า ไม่ทันใจ อาจต้องเพิ่มความเร็ว หรือเปลี่ยนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตใหม่ให้เร็วขึ้นนั่นเอง

Router ไม่ดี

ถ้าแก้ปัญหาทางอื่นทุกทางแล้วสัญญาณ Wi-Fi ยังไม่ดีขึ้น ก็เป็นไปได้ว่าเราเตอร์ที่คุณใช้เสีย หรือมีส่วนชำรุด ทำให้ส่งสัญญาณได้ไม่ดีจนอินเทอร์เน็ตมีปัญหานั่นเอง วิธีการแก้ไขคือ ติดต่อบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เขาแนะนำและตรวจสอบการใช้งานของเราเตอร์

เสาสัญญาณขัดข้อง

กรณีนี้เกิดได้ไม่บ่อยแต่ก็อาจเกิดขึ้นได้ นั่นคือเสาสัญญาณหรือระบบขัดข้อง ปัญหานี้เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นอกจากโทรไปสอบถามกับบริษัทผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม บางบริษัทจะแจ้งข้อมูลทาง SMS กรณีที่มีการซ่อมบำรุงระบบ หรือเกิดเหตุขัดข้องใด ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับรู้และเตรียมตัวก่อนเสมอ

ผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต

คู่มือยอดนิยมสำหรับอินเทอร์เน็ต