Connect with us

เงินเดือนน้อยสามารถกู้ซื้อบ้านได้ไหม

บ้านเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต แต่หากเงินเดือนน้อยจะสามารถกู้บ้านได้หรือไม่ และมีหลักการเลือกสินเชื่ออย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือน

เงินเดือนเท่าไหร่เหมาะกับการกู้ซื้อบ้าน

การวางแผนการกู้บ้านนั้นนอกจากจะคำนึงถึงเงินเดือนแล้วยังต้องคำนึงถึงเงินเดือนคงเหลือหลังหักจากหนี้สินแล้วว่ามีเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายหรือไม่ เพราะหากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเวลาที่กำหนดคุณอาจเสียบ้านไปฟรีๆ ก็ได้ สำหรับฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่เหมาะสมในการขอกู้บ้าน คือประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน เพราะเมื่อนำมาหักลบกับค่าผ่อนบ้านแล้วยังมีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่หากคนที่มีเงินเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท แต่อยากกู้ซื้อบ้าน ก็สามารถทำได้ ในวงเงินต่ำลงมาและต้องมั่นใจว่าจะสามารถผ่อนไหว เพราะเงื่อนไขสำคัญของการ “ผู้กู้สามารถแบกรับภาระได้ไม่เกิน 40% ของรายได้เท่านั้น”

ตัวอย่างเช่น: ผู้กู้มีเงินเดือน 20,000 บาท จะสามารถผ่อนบ้านสูงสุดได้ 20,000 x 40% = 8,000 บาท

จุดเด่น

  • การสร้างเครดิตที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ขอสินเชื่อผ่าน
  • การวางแผนการใช้เงินที่ดีเงินเดือนน้อยก็กู้บ้านได้
  • ควรเลือกซื้อบ้านที่มีราคาเหมาะสมกับระดับเงินเดือน

เงินเดือนน้อยควรเลือกสินเชื่อแบบไหน

การเลือกสินเชื่อให้ดีสำหรับคนที่มีเงินเดือนน้อยเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะอาจส่งผลต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพราะเงินเดือนน้อยอยู่แล้วยังต้องจัดสรรเงินมาชำระสินเชื่อในแต่ละเดือนอีกด้วย ดังนั้นเมื่อจะเลือกสินเชื่อบ้านจึงควรเลือกสินเชื่อที่เอื้อต่อความสามารถในการชำระหนี้มากที่สุดดังนี้

1.เลือกวงเงินที่เหมาะกับฐานรายได้ของตนเอง เลือกดูสินเชื่อโครงการเฉพาะที่กำหนดฐานเงินเดือนไม่สูงมาก โดยโครงการพิเศษมักจะจำกัดวงเงินกู้เพื่อที่คนมีรายได้น้อยจะสามารถผ่อนชำระได้

2. อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ให้คุณเลือกสินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าในระยะยาว เพื่อง่ายต่อการจัดการ

3. ระยะเวลาผ่อนชำระยาวนาน ยิ่งระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานเท่าไร ยอดผ่อนชำระต่อเดือนก็จะลดลง

4. สิทธิสวัสดิการจากหน่วยงาน ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการจากองค์การที่ทำงาน ว่ามีการทำข้อตกลงกับธนาคารในเรื่องการกู้สินเชื่อบ้านไว้บ้างหรือไม่ ถ้ามี คุณอาจได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ได้วงเงินกู้มากขึ้น หรือฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น

เงินเดือน 15,000 กู้ซื้อบ้านได้ไหม

หากผู้กู้มีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนจะสามารถผ่อนบ้านได้ 40 % คิดเป็นจำนวนเงินได้ 6,000 บาท ที่สำคัญเราต้องไม่มีหนี้สินผ่อนชำระสินค้าอื่น ๆ หากเรามีหนี้สินอื่น ๆ เช่น ผ่อนรถอยู่ เดือนละ 5,000 บาท ก็ทำให้ผู้กู้เหลือความสามารถในการผ่อนบ้านต่อเดือนลดลง (6,000 – 5,000) เหลือเพียง 1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น

ถ้าเราสามารถผ่อนบ้านเป็นจำนวนเงินได้ 6,000 บาท จะสามารถกู้ซื้อบ้านได้วงเงินตามนี้

ระยะเวลาการผ่อนชำระ – วงเงินที่สามารถกู้ได้

15 ปี – 647,000 บาท
20 ปี – 744,000 บาท
25 ปี – 811,000 บาท
30 ปี – 858,000 บาท
35 ปี – 889,000 บาท

**คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5

* สรุป ผู้มีเงินเดือน 15,000 บาท ต้องการซื้อบ้านก็สามารถทำได้โดยการหาโครงการบ้านที่อยู่ในวงเงินที่เราสามารถกู้ได้ตามตารางข้างต้น สมมติว่า เราเลือกจะผ่อนชำระที่ 30 ปี จะสามารถกู้ได้ 858,000 บาท ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีโครงการที่ราคาต่ำกว่าล้านอยู่หลายโครงการเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่มีเงินเดือนน้อย

“ไม่ว่าคุณจะมีเงินเดือนมากแค่ไหน แต่ถ้าไม่รู้จักวางแผนการเงินให้ดี หรือมีประวัติเครดิตบูโรไม่ดีก็สามารถถูกปฏิเสธการขอสินเชื่อบ้านจากธนาคารได้เช่นกัน”

บ้านราคา 2 ล้าน ควรผ่อนชำระเท่าไรต่อเดือน

หากต้องการซื้อบ้าน ควรที่จะรู้รายละเอียดหรือเข้าไปสำรวจบ้านด้วยตัวเองก่อน เพื่อจะไม่เกิดข้อผิดพลาด ในการซื้อบ้านจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบ้านอยู่ เพื่อให้คุณได้เข้าใจมากขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น: นายเอต้องการกู้ซื้อบ้านราคา 2 ล้านบาท เมื่อปรึกษากับธนาคารแล้วสามารถปล่อยกู้ได้ 80% ดังนั้นนายเอต้องมีเงินดาวน์บ้าน 4 แสนบาท เมื่อพิจารณาระยะเวลาการผ่อนชำระนาน 30 ปี จากวงเงินที่เหลือ 1,600,000 บาท ค่างวดที่ต้องผ่อนบ้าน 2 ล้านหลังนี้ ชำระแต่ละเดือนเป็นเงิน 9,592 บาท

ถึงแม้บุคคลที่มีเงินเดือนน้อยสามารถกู้ซื้อบ้านได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการขอสินเชื่อจะผ่านทุกคน โดยธนาคารจะใช้องค์ประกอบอื่นๆ ในการพิจารณาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็น หนี้สินที่คุณมี ประวัติการชำระหนี้สินที่ผ่านมา เป็นต้น

ทางเลือกการกู้ระยะยาวสำหรับคนเงินเดือนน้อยดีอย่างไร

การเลือกผ่อนคืนให้ยาวเป็นการป้องกันความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่ไม่มีใครรู้ได้ เพราะเศรษฐกิจในวันข้างหน้าไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ย่อมส่งผลกระทบได้หมด การผ่อนบ้านระยะยาว จะทำให้ในวงเงินค่างวดรายเดือนที่เราต้องผ่อนไม่มากจนเป็นภาระกับรายได้ของเรามากนัก แม้ในช่วงที่เราต้องเผชิญกับปัญหารายได้ไม่เพียงพอ เราก็อาจจะยังสามารถผ่านเวลาช่วงนั้นไปได้ แต่หากเราเลือกจ่ายคืนเร็ว ผ่อนเร็วจ่ายมาก จริงอยู่ที่ตอนนี้เรามีความสามารถจ่ายได้แบบสบาย แต่หากมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่สามารถจ่ายได้ไหว ธนาคารก็จะไม่สามารถอนุโลมอะไรให้กับเราได้ในตอนนั้น

สิ่งที่ธนาคารพิจารณาในการขอสินเชื่อบ้าน

การกู้ซื้อบ้านแค่มีเงินเดือนดียังไม่พอที่ธนาคารจะพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับคุณ เพราะคงไม่มีเจ้าหนี้คนไหนต้องการที่จะแบกรับความเสี่ยงจากการปล่อยกู้เงินก้อนโตแต่ละครั้งแน่นอน โดยก่อนจะปล่อยให้บุคคลคนหนึ่งกู้นั่นต้องมั่นใจว่าบุคคลนั่นต้องมีความสามารถในการชำระหนี้สินคืนได้ตามกำหนด ดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้กู้ที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งเรื่องสถานะทางการเงินและเครดิตให้ดีก่อนยื่นกู้ ซึ่งถ้ามีเครดิตดีและความสามารถในการผ่อนชำระได้ก็มีโอกาสกู้ผ่านสูง มีเทคนิคอะไรบ้างในการกู้ซื้อบ้านให้ผ่าน

1. เอกสารการกู้เงิน / ประวัติเครดิตบูโร
2. ผู้กู้ร่วม
3. การทำประกันสินเชื่อบ้าน

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับการเงิน