Connect with us

แผนการเงินสำหรับเกษียณอายุ

ใช้แผนการเงินให้เป็นรายได้ของคุณยามเกษียณ จะทำให้การใช้ชีวิตในยามเกษียณมีความสุขเป็นทวีคูณ

แผนการเงินสำหรับวัยเกษียณ มีอะไรบ้าง

หลังจากเข้าสู่ชีวิตวัยทำงานมาหลายปี ก็เข้าสู่วัยเกษียณอายุ การเกษียณอายุสำหรับหลายๆคนมีความฝันที่จะใช้ชีวิตตามสิ่งที่ปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นอยู่บ้านปลูกผักสวนครัวแบบเรียบง่าย หรือท่องเที่ยวให้หนำใจ หรือบางคนใช้ชีวิตวัยเกษียณทำอะไรเล็กๆน้อยๆ เช่น ทำขนมขาย ฯลฯ ไม่ว่าคุณต้องการมีชีวิตวัยเกษียณอย่างไร การวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุเป็นตัวช่วยให้คุณได้ใช้ชีวิตวันเกษียณอย่างที่คุณต้องการ และ tadoo.co ได้นำแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณมาฝากผู้อ่านทุกท่าน มีแผนไหนบ้าง มาอ่านไปพร้อมๆกันเลย

จุดเด่น

  • กองทุนประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  • ลงทุนในตลาดหุ้น

กองทุนประกันสังคม

เมื่อคุณจ่ายเงินประกันสังคม (โดยส่วนใหญ่บริษัทจะหักจากเงินเดือนของคุณแล้ว) มาไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปีขึ้นไป เมื่อถึงอายุ 55 ปีจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และจะได้โบนัสอีก 1.5% เช่น นาย ก ทำงานมา 30 ปี เงินเดือนก่อนเกษียณ 15,000 บาท เมื่ออายุ 55 ปี นาย ก จะได้เงินบำนาญชราภาพอยู่ที่เดือนละ 6,375 บาท

เมื่อคุณทำงานมาหลายปี เงินประกันสังคมที่บริษัทหักไปนั้นก็นำไปเป็นเงินเกษียณอายุสำหรับคุณนั่นเอง ซึ่งเงินสำหรับเกษียณอายุจะแบ่งเป็นเงินบำเหน็จและเงินบำนาญ แต่ว่าคุณได้รับเงินเกษียณตอนไหนนั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณส่งเงินเข้าประกันสังคม เมื่อคุณรู้ว่าได้สิทธิเงินเกษียณแล้วคุณต้องไปยื่นเรื่องเพื่อรับเงินภายใน 1 ปี ถ้าไม่ไปรับเงินส่วนนี้จะเข้าไปอยู่กองกลางทันที แล้วคุณไม่สามารถขอคืนได้อีกด้วย ส่วนเงื่อนไขการรับเงินจะต่างกันที่จะเลือกเป็นรับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

– เงินบำเหน็จ จะได้รับเมื่ออายุครบ 55 ปี และจ่ายเงินประกันสังคมตั้งแต่ 1 – 179 เดือน เมื่อได้รับเงินบำเหน็จแล้ว สถานภาพความเป็นผู้ประกันตนจะสิ้นสุดลง หรือสิ้นสุดลงในกรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

– รับเงินบำนาญ อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และจ่ายเงินประกันสังคมตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป เมื่อได้รับเงินบำนาญแล้วสถานภาพความเป็นผู้ประกันตนจะสิ้นสุดลง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับคุณ ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีให้คุณได้ออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณอายุ ถ้าคุณออมเงินไว้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท คุณสามารถเลือกได้ว่าจะสะสมในอัตรา 3% 5% หรือ 10% รวมกับเงินที่นายจ้างสมทบให้กับลูกจ้าง(ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าเงินสะสมของลูกจ้าง) ถ้าบริษัทที่คุณทำงานอยู่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะนำให้คุณลงทุนเอาไว้ เมื่อเกษียณออกมาแล้ว คุณก็จะมีเงินก้อนแน่นอน ส่วนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือที่เรียกกันติดปากว่า กองทุน RMF กองทุนนี้มีข้อดีหลายอย่างที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคง โดยคุณจะได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยทบต้น ยิ่งลงทุนนานเท่าไหร่ เงินต้นก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น และยังสามารถลงทุนได้ในหลายสินทรัพย์ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของคุณได้ ข้อดีที่สำคัญที่สุดก็คือ สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ในปีภาษีนั้น

“ชีวิตวัยเกษียณในฝันจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับการวางแผนทางการเงินที่ดี”

ประกันชีวิตแบบบำนาญ

เป็นแบบประกันที่จะจ่ายเงินบำนาญให้คุณเมื่อคุณอยู่ครบสัญญา แบบประกันสะสมทรัพย์ส่วนใหญ่จะกำหนดเวลาครบสัญญาในช่วงอายุ 55-60 ปี ซึ่งอยู่ในวัยเกษียณพอดี และก็จะได้รับเงินบำนาญทุกเดือนด้วย ตัวอย่าง คุณเริ่มทำประกันสะสมทรัพย์ตอนอายุ 25 ปี พอครบสัญญาตอนอายุ 60 ปี คุณจะได้เงินบำนาญจากบริษัทประกันทุกเดือนตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นต้นถ้าคุณเริ่มซื้อประกันชีวิตตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ คุณก็จะจ่ายเบี้ยประกันที่ถูก เพราะการคิดเบี้ยประกันจะคำนวณจากอายุปัจจุบันที่คุณสมัคร ซึ่งอายุน้อยจะจ่ายถูก เมื่อทำประกันชีวิตแบบบำนาญแล้วให้ทำประกันสุขภาพไปด้วย เพราะในบางครั้งคุณเกิดเจ็บป่วยต้องไปโรงพยาบาล ถ้ามีประกันสุขภาพเอาไว้จะทำให้คุณไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน บริษัทประกันก็จะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้คุณ นอกจากนี้ยังแนะนำให้ทำประกันโรคร้ายแรงไปพร้อมกัน ในกรณีที่คุณเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ ถ้าคุณทำประกันโรคร้ายแรงเอาไว้คุณก็ไม่ต้องนำเงินเก็บทั้งหมดไปรักษาตัว แต่บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แทน

แผนการเงินสำหรับวัยเกษียณมีหลายประเภท ให้เลือกแผนการเงินที่ตรงกับความต้องการของคุณ

กองทุนรวม

กองทุนรวมถือเป็นทางเลือกที่ดีในการวางแผนการเงินสำหรับเกษียณ ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงต่ำ และให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินกับธนาคาร คุณสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมได้หลากหลาย โดยมีประเภทกองทุนรวมให้คุณเลือกตามความต้องการของคุณ อาทิ กองทุนรวมของตลาดหุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันผลตอบแทนของกองทุนรวมจะอยู่ที่ประมาณ 2.5-4% ต่อปี สำหรับวัยเกษียณนั้น การเลือกกองทุนรวมที่ให้เงินปันผล เพราะสามารถนำเงินปันผลมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันยามเกษียณได้ ซึ่งบางกองทุนอาจจ่ายเงินปันผลทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน เป็นต้น

ลงทุนในตลาดหุ้น

การลงทุนในหุ้นถือว่าเป็นการลงทุนที่มีโอกาสได้กำไรมากที่สุด แต่ก็เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจการลงทุนในตลาดหุ้นเยอะขึ้น ถ้าเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นตั้งแต่เริ่มทำงาน การเลือกลงทุนแบบระยะยาวจะทำให้ผลตอบแทนสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป อย่างน้อยต้องสร้างผลตอบแทนที่ชนะภาวะเงินเฟ้อในอนาคต ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีควรอยู่ที่ 3% ขึ้นไป และให้เลือกลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลทุกเดือน เพราะเราสามารถนำเงินปันผลมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับการเงิน