Connect with us

การกู้ยืมระหว่างบุคคลต่อบุคคลผ่านระบบออนไลน์ P2P Lending

หากคุณมองหาทางเลือกการกู้เงินแบบใหม่ สินเชื่อ P2P Lending สามารถช่วยคุณได้ ให้ Tadoo เป็นอีกตัวช่วยเพื่อให้คุณได้ตัดสินใจ

กู้เงิน แบบ P2P Lending คืออะไร

ในสมัยนี้การกู้เงินนั้น มีหลากหลายวิธีทั้งกู้เงินในระบบและกู้เงินนอกระบบ ก่อนกู้เงินนั้น ต้องควรศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้เข้าใจรายละเอียดของเงินกู้ เดี๋ยวนี้การกู้เงินนั้นมีทั้งระบบในออนไลน์และระบบทางสถาบันทางการเงิน การกู้เงินในระบบออนไลน์นั้น เป็นช่องทางใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่สะดวก สบาย และรวดเร็ว หรือก็คือ กู้เงิน P2P Lending นั่นเอง

การกู้เงินแบบ P2P Lending หรือ Peer to peer lending หมายถึง การกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลต่อบุคคลผ่านระบบออนไลน์โดยมีแพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน เป็นตัวกลาง ซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลก เพราะให้ราคาดี หมายความว่าผู้ขอกู้นั้นจะมีช่องทางการกู้ที่ถูกกว่า และผู้ที่ลงทุนหรือผู้ที่ให้กู้นั้นจะได้ดอกเบี้ยที่ดีหรือผลตอบแทนสูงขึ้นนั่นเอง

จุดเด่น

  • เพื่อจะได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลของการกู้เงินแบบใหม่
  • เพื่อจะได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะได้นำไปตัดสินใจ

คุณสมบัติขอกู้สินเชื่อแบบ P2P Lending

สินเชื่อแบบ P2P Lending เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ สามารถยื่นขอเพื่อนำมาใช้ปลดหนี้ สามารถเอาไปใช้ส่วนตัว หรือลงทุนธุรกิจ ขยายธุรกิจก็ได้ ก่อนที่จะขอกู้สินเชื่อ P2P Lending เราควรศึกษาหาข้อมูลเพื่อจะเป็นตัวเลือกในการทำสินเชื่อ คุณสมบัติของการทำสินเชื่อP2P Lending มีดังต่อไปนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
2. ต้องเสนอยื่นโครงการทำธุรกิจ หรือ สิ่งที่อยากทำเอาไว้อย่างชัดเจน และจะต้องไม่ซ้ำกับ แพลตฟอร์ม P2P Lending ที่อื่น
3. วงเงินที่จะขอสินเชื่อนั้นจะต้องไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อหนึ่งโครงการ

คุณสมบัติในการปล่อยกู้สินเชื่อแบบ P2P Lending

ส่วนบุคคลใดก็ตามที่ต้องการให้ปล่อยกู้นั้นได้กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. บุคคลที่ต้องการปล่อยกู้นั้นจะต้องคิดดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมแล้วไม่เกิน 15%
2. ผู้ให้กู้รายย่อยสามารถให้กู้ได้ไม่เกิน 5 แสนบาทต่อปี
3. ผู้ให้กู้รายใหญ่ที่มีทรัพย์สิน 1 ล้านเหรียญขึ้นไป สามารถให้กู้ได้ไม่จำกัดวงเงินให้กู้
4. สามารถกำหนดระยะเวลาในการให้กู้ด้วยตนเองได้แต่ต้องดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตัวเอง
5. เมื่อเกิดหนี้เสียขึ้น สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้

ก่อนกู้เงินควรศึกษารายละเอียดและข้อมูลให้ดี เพื่อจะได้พิจารณาตัดสินใจ

ข้อดีของสินเชื่อแบบ P2P Lending

1. สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต สะดวก รวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องเดินไปธนาคารอีกต่อไป
2. มีเพดานดอกเบี้ยที่ไม่เกิน 15% ต่อปี
3. เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ให้กู้ที่มีทุนน้อย และต้องการรับผลตอบแทนที่ดี

อัตราดอกเบี้ย P2P lending จะสูงกว่าสินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยการกู้นอกระบบซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยแพงมากและเชื่อถือไม่ได้

ข้อเสียของสินเชื่อแบบ P2P Lending

1. ผู้ให้กู้อาจจะไม่ได้รับการชำระหนี้ตามกำหนด และไม่สามารถยกเลิกสินเชื่อที่ให้ไปแล้วได้ หรือ ให้ผู้กู้ชำระหนี้ก่อนกำหนดได้
2. แพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางในการให้บริการสินเชื่อแบบ P2P Lending ได้รับข้อมูลส่วนตัวของผู้กู้และผู้ที่ให้กู้
3. มีโอกาสถูกหลอกลวงจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ที่ให้กู้สินเชื่อได้

ยกตัวอย่างของสินเชื่อ P2P Lending

นาย ก. เป็นผู้ปล่อยกู้ผ่านระบบ P2P Lending สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์มือ 2 เป็นเงิน 1 ล้านบาท โดยระบบ P2P Lending ได้จัดสรรให้ปล่อยกู้ไปที่รถยนต์ 100 คัน โดยผู้ให้กู้ได้รับดอกเบี้ย 12% หรือปีละ 120,000 บาท

หากเวลาผ่านไปมีเจ้าของรถยนต์ที่ผิดนัดชำระหนี้ 5 คันและไม่สามารถยึดรถมาขายทอดตลาดได้ เท่ากับว่าผู้ให้กู้เจอกับหนี้สูญ (NPL) 5%

สุทธิแล้วเท่ากับว่าดอกเบี้ยที่ได้รับหลังหักด้วย NPL = 12 – 5 = 7%

ดังนั้นการที่นักลงทุนจะปล่อยกู้ผ่านระบบ P2P Lending นั้น สิ่งที่ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีคือความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของสินเชื่อชนิดที่เราปล่อยกู้

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ