Connect with us

ขอสินเชื่อมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

การทำสินเชื่อนั้น ควรที่จะรู้รายละเอียดในการทำสินเชื่อก่อน เพื่อจะได้ศึกษาและตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำสินเชื่อ ให้ Tadoo เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้ความรู้แก่คุณ

การขอกู้สินเชื่อต้องจ่ายอะไรบ้าง

เมื่อเราไปขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ สิ่งที่ผู้ขอกู้ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนทำสัญญาการกู้นอกจากอัตราดอกเบี้ยแล้ว ค่าธรรมเนียมก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาให้ดี โดยทางธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเราซึ่งบางที่ก็เรียกเก็บแบบยิบย่อย เราอาจจะไม่รู้ว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไร เราจึงไม่ควรมองข้ามรายละเอียดตรงนี้เพื่อจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบจากทางสถาบันการเงินหรือธนาคาร สำหรับการขอสินเชื่อมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1.ค่าธรรมเนียม
2.ค่าอากรแสตมป์
3.ค่าประเมินราคา
4.ชำระคืนก่อนกำหนด
5.ชำระล่าช้า

จุดเด่น

  • เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการประกอบตัดสินใจในการทำสินเชื่อ
  • สินเชื่อส่วนบุคคลมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินอนุมัติ

ค่าธรรมเนียม

ในการขอสินเชื่อนั้นทางธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งค่าธรรมเนียมจะรวมไปถึงส่วนของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขอสินเชื่ออีกด้วย ในแต่ละสถาบันทางการเงิน จะเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวงเงินที่อนุมัติ หากว่าวงเงินในการอนุมัติสูง ค่าธรรมเนียมก็จะสูงตามไปด้วย

ค่าอากรแสตมป์

อากรแสตมป์นั้นเป็นภาษีที่กำหนดขึ้นตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจะจัดเก็บจากการกระทำ ตามตราสาร 28 ลักษณะ ที่มีการกำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ของกรมสรรพากร เอกสารที่ต้องมีการเสียอากรแสตมป์ ตามที่มีการกำหนดในบัญชีอัตราอากรแสตมป์นั้นปัจจุบันได้กำหนดไว้ทั้งหมด 28 ลักษณะตราสาร เช่น เช่าซื้อ ทรัพย์สิน จ้างทำของ กู้ยืมเงิน ตราสารเช่าที่กับโรงเรือน ฯลฯ โดยอากรแสตมป์จะเป็นภาษีอากรที่มีจัดเก็บจากการทำตราสาร ซึ่งในที่นี้หมายถึง การกระทำที่มีการลงลายมือชื่อ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“การวางแผนเรื่องรายได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า”

ค่าประเมินราคา

ในการขอสินเชื่อนั้นจะมีค่าประเมินราคาของหลักทรัพย์สำหรับผู้กู้สินเชื่อในการนำหลักทรัพย์ประกันในการค้ำประกันมา โดยค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียนั้นขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของหลักทรัพย์และค่าเดินทางในการเดินทางไปประเมินราคาหลักทรัพย์ด้วย

การทำสินเชื่อนั้น ควรดูรายได้และรายจ่ายก่อนว่าเรามีแรงกำลังในการผ่อนชำระพอไหม เพื่อจะได้ไม่เดือดร้อนตัวเองในภายหลัง

ชำระคืนก่อนกำหนด

เชื่อว่าหลาย ๆ คนไม่อยากเป็นหนี้สินในระยะเวลายาวนาน ถ้าสามารถปิดหนี้ทั้งหมดได้เราก็อยากที่จะปิดหนี้ให้ได้ในเวลาที่รวดเร็ว แต่หากเราปิดยอดหนี้ทั้งหมดก่อนกำหนดตามที่ตกลงกันวัน ทางสถาบันการเงินก็จะเรียกเก็บค่าชำระเงินคืนก่อนกำหนดได้

ชำระล่าช้า

การผ่อนชำระดอกเบี้ยให้ตรงต่อเวลานั้น เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะได้สร้างประวัติทางการเงินของคุณให้ดีอีกด้วย แต่หากชำระล่าช้า ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินก็จะมีค่าธรรมเนียมในการจ่ายล่าช้าอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ