Connect with us

ข้อควรรู้ก่อนขอสินเชื่อ

ก่อนทำสินเชื่อนั้นจำเป็นต้องหารายละเอียดหรือข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมให้ดี ให้ Tadoo เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเตรียมตัว

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อ

การขอสินเชื่อนั้นจำเป็นที่ต้องรู้รายละเอียดหรือเงื่อนไขในการสมัคร เพราะจะได้เตรียมตัวในการไปขอสินเชื่อ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์และรวดเร็วแก่สถาบันทางการเงินอีกด้วย

1. เอกสารส่วนตัว – เอกสารสำคัญสำหรับยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสผู้ค้ำประกัน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการกู้

2. เอกสารแสดงการของผู้มีรายได้รายเดือน – สำเนารับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน 2 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารเงินเดือนเข้าล่าสุด 6 เดือน

3. เอกสารแสดงการถึงเจ้าของกิจการ – ต้นฉบับการจดบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ไม่เกิน 3 – 6 เดือน หลักฐานเคลื่อนไหวของบัญชีออมทรัพย์หรือรายวันอย่างน้อย 6 เดือน ในกรณีเป็นบัญชีบริษัท ให้แนบสำเนาผู้ถือหุ้น ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี

4. สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน – หนังสือที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารเพื่อรับรองว่าธุรกิจนี้จ่ายเงินหรือทำตามสัญญาต่าง ๆ ที่ทำกับคู่ค้าหรือลูกค้า เอกสารจะคุ้มครองทั้งคนขายและคนซื้อ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบแทนให้เอง (เอกสารนี้ไว้ใช้ขอสินเชื่อที่ต้องใช้หลักประกัน)

จุดเด่น

  • เตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วนในการขอสินเชื่อ
  • ให้เทคนิคในการขอสินเชื่อให้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติในการขอสินเชื่อ

การขอกู้สินเชื่อนั้น จำเป็นต้องมีคุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อนั้นเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่สำคัญในการขอกู้สินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงิน โดยตัวผู้ขอกู้สินเชื่อจะต้องมีอายุที่อยู่ในเกณฑ์ตามที่สถาบันการเงินหรือธนาคารกำหนดคือ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ผู้กู้อาจจะยังไม่เป็นผู้ที่สามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้ อาจจะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ และต้องมีอายุไม่เกินกว่า 60 ปี หากเกินกว่านี้ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะถือว่าคุณอยู่ในช่วงวัยเกษียณและเป็นผู้ไม่มีรายได้ (แม้ว่าในความเป็นจริงคุณจะทำงานอยู่ก็ตาม)โดยหลักเกณฑ์สากลในการขอกู้สินเชื่อว่าจะผ่านหรือไม่นั้นคือ การนำอายุของผู้กู้มารวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ หากเกินกว่า 60 ปี (หรือสูงสุด 65 ปี) จะถือว่าผู้ขอกู้ไม่ผ่านเกณฑ์การอนุมัติ

นอกจากในเรื่องของอายุแล้ว อาชีพหน้าที่การงานของผู้ขอกู้สินเชื่อ ก็เป็นอีกส่วนสำคัญในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ เพราะหากแม้ผู้ขอกู้สินเชื่อจะมีอายุที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถกู้ได้ แต่หากมีอาชีพไม่เป็นหลักเป็นแหล่งหรือมีอาชีพที่ไม่มีรายได้แน่นอน ก็ถือว่าตัวผู้ขอกู้สินเชื่อไม่มีความน่าเชื่อถือและมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้กลายเป็นหนี้เสียได้

เทคนิคในการขอสินเชื่อ

การขอสินเชื่อหรือขอเงินกู้นั้น ควรที่รู้รายละเอียดของสินเชื่อนั้น ควรเลือกสินเชื่อที่เหมาะกับความต้องการของคุณ การขอสินเชื่อนั้น มีหลากหลายเงื่อนไข และจำเป็นที่ต้องรู้เทคนิคเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกสินเชื่อรถยนต์ให้คุณอีกด้วย ดังนั้น ในการขอสินเชื่อรถยนต์มีเทคนิคดังต่อไปนี้

1. แบล็กลิสต์ ถ้าติดก็ปิดก่อน
2. เตรียมเอกสาร แบบมืออาชีพ
3. เลือกธนาคารที่เหมาะสมกับคุณ

“การเตรียมความพร้อมและการใส่ใจเรื่องวินัยทางการเงิน จะช่วยให้เรามีโอกาสได้รับการพิจารณาอนุมัติกู้เงินได้ง่ายขึ้น”

แบล็กลิสต์ ถ้าติดก็ปิดก่อน

ก่อนคิดจะกู้เงินหรือขอสินเชื่อ ควรเช็คตัวเองก่อน ว่ามีประวัติเสียในเครดิตบูโรหรือเปล่า เช่น เคยผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิต ในกรณีถ้ามีจะต้องทำเรื่องปิดให้เรียบร้อยก่อน และทิ้งระยะเวลาให้นานกว่า 2 ปี

การเตรียมตัวขอสินเชื่อกับธนาคารไม่ใช่เรื่องยากเลยหากเรามีการเตรียมพร้อม เป็นอย่างดีและถูกต้อง

เตรียมเอกสาร แบบมืออาชีพ

ในการขอสินเชื่อรถยนต์นั้นควรที่จะหาข้อมูลเบื้องต้น ควรรู้ว่าต้องเตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อมีอะไรบ้าง เช่น เอกสารสำคัญ เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน เป็นต้น เพื่อจะได้สะดวกและรวดเร็วต่อการขอสินเชื่อ

เลือกธนาคารที่เหมาะสมกับคุณ

ก่อนที่เราจะขอสินเชื่อรถยนต์นั้น ควรหาข้อมูลจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเกี่ยวกับ ดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติ เงื่อนไขหรือข้อเสนอต่าง ๆ และสิทธิพิเศษที่ให้คุณได้มากกว่า เพื่อจะได้นำมาเปรียบเทียบ พิจารณาในการตัดสินใจ

กู้เงินไม่ผ่านทำอะไรได้บ้าง

หากเราไปขอสินเชื่อแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ เราสามารถขอทราบสาเหตุที่ทางสถาบันทางการเงินนั้นไม่อนุมัติให้เราได้ เพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลที่ทางสถาบันทางการเงินปฏิเสธการอนุมัติให้เรานำไปปรับปรุงและแก้ไขเพื่อใช้ในการยื่นขอสินเชื่อใหม่ได้

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ