Connect with us

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล

เมื่อคุณต้องการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล จำเป็นต้องหาข้อมูลเพื่อพิจารณาในการตัดสินใจ ให้ Tadoo เป็นอีกแนวทางที่เพื่อคุณได้เข้าใจมากขึ้น

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร

เป็นสินเชื่อที่ผู้ขอจะได้รับเงินก้อนมาเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยจำนวนเงินที่ขอสินเชื่อนั้นจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ 5 เท่าของเงินเดือน และยังสามารถผ่อนชำระโดยเลือกรูปแบบของการผ่อนชำระได้ การขอสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น ไม่ต้องมีหลักค้ำประกันอะไรเลย ก็สามารถกู้ได้ เพื่อนำเงินมาใช้จ่าในการดำเนินชีวิตหรือนำไปจ่ายหนี้สินได้อีกด้วย

จุดเด่น

  • สินเชื่อส่วนบุคคล ให้อะไรได้มากกว่าที่คุณคิด
  • ตรวจสอบเอกสารของคุณให้ถูกต้องในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

ต้องมีรายได้ขั้นต่ำเท่าไร

ในการทำเรื่อง สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ปัจจุบันสามารถทำได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ การเดินเข้าไปยื่นเอกสาร สมัครสินเชื่อบุคคล ด้วยตัวเองผ่านบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลการขอสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปกติแล้วผู้ที่จะกู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลจะต้องมีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป อย่างไรก็ตาม รายได้ขั้นต่ำของผู้ให้บริการเงินกู้ยืมสินเชื่อส่วนบุคคลก็มักแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

เงื่อนไขของการสมัครสินเชื่อ

สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

สมัครง่ายโดยไม่มีผู้ค้ำประกัน ทำได้ง่าย ด้วยตัวเอง โดยต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน

สินเชื่อผ่านได้รับเงินเลย เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับทางสถาบันการเงิน

วงเงินสูง ในการอนุมัติวงเงินจากสถาบันการเงินนั้น วงเงินอนุมัติได้ 5 เท่าของรายได้

การชำระดอกเบี้ย จะชำระดอกเบี้ย เท่าๆกัน ทุกเดือน

ระยะเวลา ผ่อนระยะเวลานาน ผ่อนได้นานถึง 12 เดือน หรือ 72 เดือน

แม้ว่าเราจะเป็นหนี้ เราควรที่รู้จักมีวินัย ไม่จ่ายเกินตัว จะได้ไม่หนี้เพิ่ม

คุณสมบัติและเอกสารในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

การขอหรือสมัครสินเชื่อจำเป็นต้องดูรายละเอียด และตรวจสอบว่าเรามีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้หรือไม่ เพื่อความถูกต้องและความรวดเร็วในการสมัครอีกด้วย

– ผู้ที่ยื่นขออนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล หรือ ขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือแม้แต่การทำธุรกรรมด้านใดด้านหนึ่งก็ตาม ต้องมีอายุ 20 – 60 ปีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสถาบันทางการเงิน
– รายได้ของผู้ขอสินเชื่อต้องตรงกับที่ทางสถาบันทางการเงิน และทางธนาคารกำหนด
– อายุงานขั้นต่ำ 4 เดือน หรือบางสินเชื่อส่วนบุคคล อาจจะต้องการขออายุงานที่มากถึง 1

ก่อนที่จะทำสินเชื่อหรือข้อสินเชื่อส่วนบุคคล จำเป็นต้องรู้ข้อมูลหรือหารายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อนั้น ๆ

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลใช้เอกสารอะไรบ้าง

ในการเตรียมเอกสารนั้น เราควรที่จะเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด และไม่เสียเวลาทั้งทางผู้กู้และทางสถาบันการเงินและธนาคาร เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอสินเชื่อมีดังต่อไปนี้

– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาบัตรข้าราชการ (กรณีที่มี)
– สลิปเงินเดือน
– หนังสือรับรองเงินเดือน
– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
– สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
– Statement ย้อนหลังตามแต่สินเชื่อเจ้านั้นๆกำหนด

ข้อดีในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

1. สินเชื่อส่วนบุคคล ต่อยอดกิจการ
การกู้สินเชื่อส่วนบุคคลสามารถได้เงินก้อนเพื่อจะได้มาลงทุนในธุรกิจเล็กๆ ในกรณีที่หมุนเวียนเงินไม่ทัน ดอกเบี้ยไม่ก็คงที่ตลอดระยะเวลาการกู้อีกด้วย

2. ใช้เพื่อศึกษาต่อ
การเรียนเป็นสิ่งที่ดีในชีวิต ดังนั้นหากจะเรียนต่อปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ การขอสินเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยทำให้เข้าใกล้ความฝันที่คุณต้องการได้มากยิ่งขึ้น

3. ต่อเติมบ้าน
ที่อยู่อาศัยนั้นก็มักจะต้องเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา ทำให้คุณต้องทำการบำรุงรักษาให้คงอยู่ในสภาพที่ดี คุณอาจจะต้องการต่อเติมบ้านเอาไว้รองรับสมาชิกใหม่หรือแขกคนพิเศษ ควรที่จะขยายใหญ่มากยิ่งขึ้น และอาจจะต้องใช้เงินจำนวนมาก ซึ่งสถานการณ์แบบนี้ สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

4. ปิดหนี้นอกระบบ
การขอสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อมาขจัดหนี้สินนอกระบบ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่พบปัญหาหนี้สินเยอะ และยังสามารถช่วยลดภาระหนี้ให้คุณได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ