Connect with us

วิธีสมัครสินเชื่อสำหรับฟรีแลนซ์

ทำอาชีพฟรีแลนซ์ สามารถสินเชื่อได้หรือไม่ แล้วต้องเตรียมตัวอย่างไร Tadoo พร้อมให้คำตอบและแนะนำสินเชื่อดี ๆ ให้กับคุณ

การขอสินเชื่อสำหรับฟรีแลนซ์

ในการขอสินเชื่อแต่ละครั้งนั้น ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดว่าควรที่จะต้องเตรียมตัว ทั้งเรื่องเอกสาร รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองว่ามีเกณฑ์ที่ตรงกับทางสถาบันการเงินหรือธนาคารไหม วิธีในการสมัครสินเชื่อมีดังต่อไปนี้

1. ชัดเจนเรื่องเอกสาร
2. มีเงินในบัญชีมากกว่าที่ขอกู้
3. การยื่นภาษี
4. มีเงินเดินบัญชีครบ 1 ปี
5. การกู้ร่วม

จุดเด่น

  • ศึกษาเพื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจ
  • การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารนั้น จะมีการพิจารณาจากความมั่นคงทางรายได้ และความสามารถในการผ่อนชำระ

ชัดเจนเรื่องเอกสาร

สิ่งสำคัญที่ธนาคารจะอนุมัติวงเงินกู้แก่ผู้ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ นักธุรกิจ SME หรือพ่อค้าแม่ค้า คือหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ หากเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง การกู้เงินซื้อบ้านก็จะง่ายขึ้น สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1. ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ – เป็นเอกสารที่เหมาะกับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่ได้จดทะเบียนการค้าและทะเบียนพาณิชย์ แต่ถ้าเป็นกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ ต้องแคปเจอร์หน้าจอเว็บไซต์ หรือเพจในเฟสบุ๊ก เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้กู้ได้ประกอบอาชีพนั้นจริง

2. หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) – เป็นหลักฐานหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ 50 ทวิ เป็นเอกสารที่คนที่ทำอาชีพฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่ได้รับหลังจากได้ค่าตอบแทน นอกจากจะต้องเก็บไว้เป็นเอกสารในการยื่นภาษีแล้ว ยังต้องนำ 50 ทวิมาใช้เป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อต่าง ๆ กับธนาคารอีกด้วย

3. ประวัติเครดิตบูโร – เป็นเอกสารสำคัญในการแสดงว่าสามารถชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้กู้ เพราะถ้าหากมีประวัติการผ่อนชำระตรงเวลา การสร้างความเชื่อมั่นและอนุมัติวงเงินกู้นั้นก็มีความเป็นไปได้สูง แต่ในทางตรงกันข้ามหากผู้กู้อยู่ในบัญชีรายชื่อแบล็กลิสต์ โอกาสที่จะได้รับวงเงินกู้จากธนาคารนั้นก็น้อยลงไปตามปัจจัยด้านลบด้วยเช่นกัน

มีเงินในบัญชีมากกว่าที่ขอกู้

ในกรณีนี้ คุณมีเงินทุนมากอยู่แล้ว แต่ต้องการกู้เงินมาเสริมอีกเพียงเล็กน้อย การที่คุณมีเงินในบัญชีมากกว่ายอดขอสินเชื่อ ก็จะทำให้ทางธนาคารอนุมัติสินเชื่อให้กับคุณได้ง่ายขึ้น เพราะถ้ามีเงินมากกว่าที่กู้ ก็หมายความว่า คุณสามารถคืนเงินกู้ที่ขอจากธนาคารได้ เพราะมีหลักประกันอยู่แล้ว แต่หลายคนไม่สามารถทำได้ในข้อนี้ เนื่องจากเงินเย็นของคุณมีอยู่ไม่มากนัก ดังนั้น ให้คุณลองพิจารณาทางเลือกต่อไปเลย

“ในการขอสินเชื่อจำเป็นต้องหาข้อมูลและศึกษาเงื่อนไขให้เข้าใจ ที่สำคัญคือการเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด”

การยื่นภาษี

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้มีอาชีพอิสระไม่ได้นึกถึง หากคุณไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) ถือเป็นหลักฐานอย่างดีที่สามารถยืนยันได้ว่าคุณเป็นผู้มีรายได้จริง ๆ ในการขอสินเชื่อให้คุณแนบเอกสารนี้ไปด้วย ก็จะได้รับการพิจารณาง่ายขึ้นนั่นเอง

การทำงานฟรีแลนซ์เป็นอาชีพที่มีอิสระในการทำงานสูง แต่ในขณะเดียวกันคุณก็อาจจะพลาดโอกาสในด้านอื่น ๆ ไปบ้าง แต่ถ้ามีการบริหารจัดการให้ดี การเป็นฟรีแลนซ์ที่เครดิตดี จนขอสินเชื่อบ้านราคาแพงได้ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

มีเงินเดินบัญชีครบ 1 ปี

มีเงินเดินบัญชีหรือมียอดเงินเข้าออกในบัญชีแต่ละเดือนสม่ำเสมอ หรือรับค่าจ้างโดยผ่านสถาบันการเงินให้มากที่สุด เพื่อเดินบัญชีให้ครบ 1 ปี

การกู้ร่วม

เป็นทางเลือกสุดท้ายให้กับคนที่มีอาชีพฟรีแลนซ์และผู้ประกอบอาชีพอิสระให้กู้บ้านได้ง่ายขึ้น ด้วยวิธีการหาผู้กู้ร่วมในเครือญาติ หรือสามีภรรยามาร่วมรับภาระผ่อนวงเงินกู้ด้วยกัน ซึ่งสำหรับฟรีแลนซ์จะขอกู้ร่วมจำเป็นต้องมีเอกสารแสดงรายได้ชัดเจน

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ