Connect with us

สินเชื่อสำหรับคนว่างงาน

ในกรณีที่ตกงานกะทันหัน หรือว่างงาน หางานใหม่ไม่ได้เสียทีแต่ก็มีภาระหนี้สิน ควรทำอย่างไร Tadoo คำตอบ

ทางการเลือกสำหรับคนว่างมีอะไรบ้าง

ในปัจจุบัน เศรษฐกิจในประเทศไทยกำลังตกต่ำ และยังมีวิกฤติโควิด-19 ทำให้คนตกงานมากขึ้น สาเหตุที่ทำให้บริษัทเลิกจ้างพนักงาน ส่วนใหญ่เพราะไม่มีเงินหมุน หรือขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ต้องเซฟต้นทุนด้วยการให้พนักงานออกจากงาน สำหรับบางคนที่พอมีเงินเก็บอาจจะต้องนำเงินออกมาใช้เลี้ยงชีพไปก่อน แต่บางคนที่มีครอบครัว หรือค่าใช้จ่ายเยอะ อาจกลายเป็นลำบากเพราะไม่มีเงินมากพอจะใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ยังพอมีทางเลือกสำหรับคนว่างงานในช่วงนี้อยู่บ้าง ดังนี้

1. ประกันสังคม
2. สินเชื่อฉุกเฉิน

จุดเด่น

  • เตรียมเอกสารในการขอกู้ไปให้พร้อม จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด
  • ประกันสังคมสามารถช่วยคุณได้

ประกันสังคม

บริษัทส่วนใหญ่จะทำประกันสังคมให้กับพนักงานประจำอยู่แล้วตามกฎหมาย หากตกงานหรือถูกเลิกจ้าง สิ่งแรกที่ต้องทำนั้น คือการลงทะเบียนผู้ว่างงานกับประกันสังคมเพื่อรับเงินชดเชยรายเดือน โดยต้องลงทะเบียนและดำเนินการภายใน 30 วันหลังจากตกงานเท่านั้น ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ คือคนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องตกงานโดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย เช่น ลาออก ถูกเลิกจ้าง หรือหมดสัญญาจ้าง หลังลงทะเบียนว่างงานกับประกันสังคมแล้ว ผู้ประกันตนต้องไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักจัดหางานอย่างน้อยที่สุดเดือนละ 1 ครั้ง

ส่วนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับนั้นก็แตกต่างกันไปแล้วแต่กรณีการว่างงาน ในกรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชยการว่างงานเป็นระยะเวลาไม่เกินปีละ 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน) ส่วนในกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินทดแทนเป็นระยะเวลาไม่เกินปีละ 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน)

สินเชื่อฉุกเฉิน

โดยปกติแล้วคนที่ตกงานจะลำบากในการขอสินเชื่อมาก เพราะเป็นช่วงที่ไม่มีรายได้ ทางสถาบันการเงินก็อาจจะไม่มั่นใจว่าผู้ขอสินเชื่อจะสามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา แต่ในช่วงหลังโควิดนี้มีสินเชื่อฉุกเฉิน ซึ่งช่วยเยียวยาผู้ประสบปัญหาทางการเงิน อย่างไรก็ตามการขอสินเชื่อจะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนยื่นเรื่องควรเช็ครายละเอียดกับทางธนาคารดูอีกครั้งเพื่อความมั่นใจ

“ถ้าเกิดตกงานกะทันหัน ควรแจ้งประกันสังคมให้เร็วที่สุดและปรับเปลี่ยนวิธีบริหารการเงินเผื่อเหตุฉุกเฉินในอนาคต”

สำหรับคนว่างงานสามารถขอสินเชื่อได้จากที่ได้บ้าง

ในการขอสินเชื่อนั้นยังต้องใช้หลักฐานด้านการเงินและหลักฐานการทำงานต่าง ๆ ในการยื่นขอสินเชื่อ แต่ไม่ต้องกังวลเรื่องตกงานกะทันหันหรือขาดรายได้ เพราะคุณสามารถขอสินเชื่อฉุกเฉินจากธนาคารของรัฐที่คิดดอกเบี้ยไม่แพงเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ ซึ่งปัจจุบันธนาคาร 2 แห่งที่เปิดรับสินเชื่อฉุกเฉิน ได้แก่ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

การเตรียมเอกสารให้พร้อมนั้น จะไม่เกิดข้อผิดพลาดในการยื่นของสินเชื่อ

คนว่างงานสามารถเอาหลักทรัพย์ไปจำนองธนาคารได้

สำหรับคนที่ว่างงานหรือตกงาน ในกรณีที่มีหลักประกันหรือหลักทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน สามารถนำไปขอกู้กับธนาคารได้ เอกสารที่ต้องนำไปให้ธนาคารมีดังต่อไปนี้

– เอกสารการจำนองที่ดินกับธนาคาร
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– เอกสารแสดงรายได้ และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง
– เอกสารหลักทรัพย์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์

ขั้นตอนจำนองที่ดินกับธนาคาร

1. ยื่นเอกสารขอสินเชื่อกับธนาคาร
2. ธนาคารประเมินราคาหลักประกัน
3. ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติ วงเงิน และอัตราดอกเบี้ย
4. ทำสัญญากู้เงิน และทำสัญญาจดจำนองที่ดิน ณ กรมที่ดิน
5. รับเงินจากธนาคาร

ส่วนเรื่องวงเงินกับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสินเชื่อที่ทางธนาคารกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน 15-30 ปี

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ