Connect with us

สิ่งที่ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อ

ก่อนที่จะขอสินเชื่อนั้น เราควรดูรายละเอียด โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ เพื่อเป็นการตัดสินใจ ในการขอสินเชื่อนั้น ให้ Tadoo เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่มอบความรู้ให้แก่คุณ

ขอสินเชื่อที่ไหนดี

ก่อนที่จะขอสินเชื่อนั้น ควรที่จะหารายละเอียดหรือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อและโปรโมชัน เพื่อจะได้หาข้อเสนอที่เหมาะสมกับเรา และนำข้อมูลมาพิจารณาในการตัดสินใจ ข้อมูลของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่เราควรศึกษาไว้ก่อนขอสินเชื่อ มีดังต่อไปนี้

1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
2. วงเงินในการอนุมัติ
3. ค่าธรรมเนียม
4. เงื่อนไขและข้อกำหนด
5. คุณสมบัติและสิทธิพิเศษในการขอกู้

จุดเด่น

  • เพื่อจะได้รู้เกี่ยวกับการเปรียบข้อมูลหรือโปรโมชั่นในแต่ละสถาบันทางการเงิน
  • จะได้วิเคราะห์ตัดสินใจให้ถูก เพื่อสิ่งที่คุ้มกว่า

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สิ่งที่สำคัญอันดับแรกในการเปรียบเทียบข้อมูลนั้น คืออัตราดอกเบี้ย เพราะจะได้คิดคำนวณในการขอสินเชื่อนั้นเอง อย่างเช่น เราซื้อบ้าน เราขอสินเชื่อบ้านนั้น เราจะจ่ายดอกเบี้ยต่อเดือนเท่าไร หักลบจากการจ่ายแล้วคุ้มไหม เพื่อจะลดหรือประหยัดเงินในกระเป๋า

วงเงินในการอนุมัติ

รองลงมาจากดอกเบี้ยนั้น คือ วงเงินการอนุมัติ การกู้เงินนั้น จำเป็นต้องหาข้อมูลจากธนาคารและสถาบันการเงิน จะได้นำเอามาเปรียบเทียบว่าถูกกว่าหรือแพงกว่า ดีกว่าอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร เพื่อจะได้เป็นตัวเลือกในการประกอบการตัดสินใจ

“การเปรียบเทียบข้อมูลนั้น เป็นอีกตัวเลือกเพื่อที่จะให้ผู้กู้ประกอบการตัดสินใจอีกด้วย”

ค่าธรรมเนียม

การทำสินเชื่อนั้น นอกจากการเปรียบเทียบข้อมูลหรือโปรโมชั่นแล้ว สิ่งที่ต้องรู้คือ ค่าธรรมเนียม เพราะเพียงแค่การจ่ายดอกเบี้ยก็ถือเป็นรายจ่ายที่หนักประมาณหนึ่งแล้ว คุณควรหาธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ค่าธรรมเนียมฟรีหรือถูกกว่านั้น เพื่อลดภาระของตัวเอง

เตรียมตัวให้พร้อม จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดได้

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ทุกสถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพื่อที่จะได้ให้ลูกค้าหรือผู้ที่ขอสินเชื่อนั้น ทำตามกฎข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ทางสถาบันมีไว้ให้ เราควรอ่านตรวจสอบดูรายละเอียดให้ชัดเจน ก่อนที่จะสมัครหรือขอกู้ จะได้ไม่เสียใจในภายหลัง

คุณสมบัติและสิทธิพิเศษในการขอกู้

สถาบันการเงินแต่ละสถาบันนั้น จะต้องสิทธิพิเศษเพื่อดึงดูดหรือชักชวนในการทำสินเชื่อ อย่างเช่น ดอกเบี้ยจะลดลงทุกปี ผ่อน 0% 6 เดือน เป็นต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับลูกค้า

หลังเปรียบเทียบโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงินเสร็จแล้วนั้น สิ่งสุดท้ายก่อนจะขอกู้สินเชื่อนั้น เราควรตรวจสอบคุณสมบัติของเราเพื่อให้เหมาะสมแก่การขอสินเชื่อ เพื่อจะได้สะดวกรวดเร็วกับทั้งสองฝ่าย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ