Connect with us

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อรถยนต์

การขอสินเชื่อควรที่ต้องรู้รายละเอียดเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาด ให้ Tadoo เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้คุณ

ศึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์

เราจำเป็นต้องรู้จักสินเชื่อรถยนต์ให้ละเอียดก่อน โดยหลัก ๆ แล้วนั้น สินเชื่อรถยนต์มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่

1. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ คือการเช่าซื้อรถยนต์ตามปกติ โดยทำตามสัญญาทางบริษัทของสินเชื่อ บริษัทเกี่ยวกับการเช่ารถยนต์หรือทางโชว์รูม ทางบริษัทสินเชื่อจะเป็นคนชำระค่าเช่าซื้อแทนคุณให้กับทางโชว์รูม แล้วให้แล้วให้คุณมาผ่อนชำระกับทางบริษัทของสินเชื่อเอง

2. สินเชื่อระบบไฟแนนซ์ ก็คือการที่เรามีรถยนต์อยู่แล้ว และผ่อนชำระเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว แต่คุณมีความจำเป็นในการใช้เงิน เช่น ปัญหาค่าเทอมลูก หรือค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้าน เป็นต้น โดยการนำรถยนต์มาจำนองกับทางสถาบันการเงิน เพื่อนำเงินก้อนออกมาใช้จ่ายหรือปลดหนี้

3. สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รู้ผลอนุมัติไว รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำอย่างอื่นได้อีกด้วย และยังสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตามต้องการ ทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาในการตรวจสภาพประเมินราคารถยนต์ การจัดเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการขอสินเชื่ออย่างใกล้ชิดอีกด้วย

จุดเด่น

  • เพื่อเตรียมพร้อมหรือเตรียมตัวในการขอสินเชื่อรถยนต์
  • เพื่อตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องในการขอสินเชื่อรถยนต์

ตรวจสอบประวัติทางการเงิน

ก่อนจะหารถตามสเปค เช็คตัวเองก่อน ว่ามีประวัติเสียในเครดิตบูโรหรือเปล่า เช่น เคยผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิต ในกรณีถ้ามีจะต้องทำเรื่องปิดให้เรียบร้อยก่อน และทิ้งระยะเวลาให้นานกว่า 2 ปี จึงจะเริ่มผ่อนรถได้

เลือกธนาคารที่เหมาะสมกับคุณ

การขอสินเชื่อนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้รายละเอียดหรือข้อมูล เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ สิ่งที่คุณควรรู้คือ ดอกเบี้ย วงเงินในการอนุมัติ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆของทางธนาคาร จะได้นำมาเปรียบเทียบราคา เพื่อจะได้พิจารณาข้อเสนอเหมาะสมกับคุณ

“การเตรียมตัวในการขอสินเชื่อรถยนต์นั้น เป็นแนวทางที่ดี จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในการขอสินเชื่อ”

คุณสมบัติที่ดี

การเตรียมพร้อมในการขอสินเชื่อเป็นปัจจัยหลักในการขอสินเชื่อเลยก็ว่าได้ แต่คุณสมบัติในการสินเชื่อนั้น จำเป็นที่ต้องรู้และตรวจสอบตัวคุณเองว่าเหมาะสมที่จะขอสินเชื่อหรือไหม คุณสมบัติในการขอสินเชื่อมีดังต่อไปนี้

– ผู้ขอสมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
– ผู้ขอสมัครจะต้องมีสัญชาติไทยและภูมิลำเนาที่ประเทศไทย
– ผู้ขอสมัครต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ

การจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญในการขอสินเชื่อ เพื่อจะได้สะดวกต่อธนาคารอีกด้วย

เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อป้องกันความผิดพลาด

สำหรับเอกสารที่ควรเตรียมพร้อมสำหรับการขอสินเชื่อรถยนต์นั้นเบื้องต้นต้องเตรียมเอกสารสำคัญ -บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมสำเนา) เป็นเอกสารในการแสดงตัวตนหรือยืนยัน พร้อมมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรูปถ่าย

– ทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนา) เป็นเอกสารที่ระบุสถานที่ที่อยู่อาศัย ณ ตอนนี้
– เอกสารแสดงรายได้ เป็นเอกสารที่ระบุรายได้ เพื่อประกอบการพิจารณาของทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน
– เอกสารผู้ค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกัน เป็นเอกสารที่อาจจะมีผู้ค้ำร่วมกัน อย่างเช่น ภรรยา
– การเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อ

นอกจากเอกสารประจำตัวแล้ว อาจจะมีเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องนำไปประกอบตามเหมาะสม เช่น เอกสารสำคัญในการจดทะเบียนการค้าในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการหรือหากเป็นอาชีพอิสระก็อาจจะต้องมีรายการ Statement ย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบรายได้ของผู้ขอกู้ เป็นต้น ซึ่งเอกสารต่าง ๆ ทางสถาบันการเงินหรือธนาคารจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบว่าต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อจะได้สะดวกต่อการขอสินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ