Connect with us

เทียบดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์แต่ละธนาคาร

การเปรียบเทียบดอกเบี้ยของธนาคาร เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้คุณได้ตัดสินใจ ให้ Tadoo เป็นอีกตัวช่วยเพื่อให้คุณได้ตัดสินใจอีกด้วย

สินเชื่อรถยนต์คืออะไร

ก่อนที่จะขอสินเชื่อรถยนต์ จะต้องหาข้อมูลหรือรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการขอสินเชื่อ และเพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเอง

สินเชื่อรถยนต์คือ การเอารถยนต์ไปเป็นหลักประกันในการขอกู้สินเชื่อ หรือการกู้ยืมหนี้จากที่ใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่เดิม เพื่อไปปิดบัญชีหนี้เก่าที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ซึ่งการรีไฟแนนซ์นี้เป็นอีกหนึ่งในหนทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีระยะเวลากู้สินเชื่อรถยนต์คงเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 3 ปี

จุดเด่น

  • คุณจะต้องหาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุด
  • เรียนรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยสินเชื่อของแต่ละธนาคาร

การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละสถาบันการเงิน

สินเชื่อรถยนต์ โดยส่วนใหญ่มักมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ หรือก็คือ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้แบบตายตัว ซึ่งจะถูกคำนวณให้เท่ากันในแต่ละเดือน และคงอยู่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ สินเชื่อรถยนต์มีหลากหลายมากมาย สามารถยกตัวอย่างการเปรียบเทียบดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์ที่ใช้แล้วได้ดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกสิกร
2. ธนาคารธนชาติ
3. ธนาคารเกียรตินาคิน
4. ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกร

ธนาคารกสิกรไทยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

-วงเงินสูงสุด 80% ของราคารถ (หรือขึ้นกับยอดเงินดาวน์)
-ระยะเวลาสูงสุด 60 เดือน (5 ปี )
-อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 6.50 % ต่อปี

“การเปรียบเทียบดอกเบี้ยนั้น เพื่อจะได้ให้คุณคำนวณหักลบว่าธนาคารไหนที่เหมาะกับคุณ”

ธนาคารธนชาติ

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) (ธนาคารธนชาต) เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อ บริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด(มหาชน) ปัจจุบันธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์เป็นอันดับที่ 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของประเทศ

– อัตราดอกเบี้ยต่ำ
– วงเงินอนุมัติสูงถึง 100% จากราคาประเมินของธนาคาร
– อนุมัติผลรวดเร็วภายใน 1 วันทำการ
– เลือกระยะการผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 84 เดือน (7 ปี)

ก่อนที่จะทำสินเชื่อรถยนต์จะต้องศึกษาหรือหารายละเอียดมาเปรียบเทียบก่อนที่จะพิจารณาขอสินเชื่อ

ธนาคารเกียรตินาคิน

ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และตราสัญลักษณ์ เป็นธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เพื่อแสดงความสำเร็จจากการผสานธุรกิจเป็นหนึ่งเดียว

– ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย
– วงเงินอนุมัติสูงสุด 110% ของราคาประเมิน
– ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 84 งวด

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรก ของไทย ก่อตั้งในปี 2449 ตามข้อมูลงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 (งบการเงินรวม) ที่นำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์ เงินฝาก และสินเชื่อใหญ่เป็นอันดับ 3 ของระบบธนาคารพาณิชย์

– วงเงินสูงสุดถึง 90% ของราคาประเมิน
– พร้อมอัตราดอกเบี้ยในราคาเบา ๆ
– ผ่อนยาวสูงสุดถึง 72 เดือน

**สินเชื่อรถยนต์ดอกเบี้ยถูกล้วนแล้วแต่เป็นสถาบันทางการเงินและธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ อนุมัติวงเงินที่สูงอย่างน่าประทับใจ อีกทั้งยังมีช่องทางในการชำระเงินคืนรายเดือนได้อย่างหลากหลายสะดวกสบายเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ