Connect with us

SSF กองทุนของคนรุ่นใหม่

ในปัจจุบัน กองทุน SSF เป็นกองทุนที่ให้สิทธิพิเศษมากกว่ารุ่นเก่า Tadoo มีรายละเอียดมาฝาก

กองทุน SSF คืออะไร

ในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยแย่มาก เพราะโควิด-19 ทางสถาบันการเงินจึงมีโครงการที่ช่วยให้เก็บออมมากขึ้นซึ่งก็คือ กองทุน SSF เป็นโครงการที่ทางสถาบันการเงินออกแบบมาให้เก็บออม และยังสามารถนำไปลงทุนในกองทุนอื่น ๆ ได้อีกด้วย

กองทุน SSF หรือ Super Saving Funds เป็นกองทุนที่มุ่งเน้นการออมระยะยาวและเป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีที่มาทดแทนกองทุน LTF

จุดเด่น

  • เปิดโอกาสในนักลงทุนและเป็นการออมเงินไปในตัว
  • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนในการขอซื้อกองทุน

กองทุน SSF มีจุดประสงค์ในการลงทุนอย่างไร

แนวทางใหม่ของทางสถาบัน คือกองทุน SSF เพื่อให้นักลงทุนได้มีเงินเก็บและยังสามารถต่อยอดไปกับการลงทุนในกองทุนได้อีกด้วย

– ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 30% ของเงินที่ได้พึ่งประเมิน แต่ไม่เกิน 2 แสน (กองทุนบำเหน็จบำนาญ และกองทุนเพื่อการเกษียณอื่น ๆ) ช่วยลดหย่อนภาษีของรายได้ เช่น หากมีเงิน 200,000 บาทต่อปี จะซื้อกองทุน SSF ช่วยลดหย่อนภาษีให้ 30 % หรือไม่เกิน 140,000 บาท แต่หากมีรายได้เกิน 700,000 บาท/ปี จะซื้อ SSF เพื่อการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดแค่ 200,000 บาท

– ซื้อแล้วต้องถือให้ครบ 10 ปี เช่นซื้อกองทุน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จนครบกำหนดอีกที วันที่ 1 เมษายน 2573 เนื่องจากการซื้อกองทุน SSF จะเป็นการออมระยะยาวและเป็นการออมที่ใช้หลังเกษียณ หากทำผิดกฎ จำเป็นที่ต้องคืนภาษีลดหย่อนทั้งหมดให้กับกองทุน

– กองทุนนี้สามารถใช้หลักทรัพย์อะไรก็ได้ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ กองทุนดัชนี กองทุนทองคำ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ทำให้กองทุนมีความยืดหยุ่นสูงในการลงทุนและปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และผลตอบแทนที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลา

– ไม่ต้องลงทุนทุกปีหรือไม่ต้องลงทุนต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึงเมื่อลงกองทุนแล้วนั้น ไม่ต้องลงทุนตลอดทุกปี เนื่องจากเป็นการเก็บออมระยะยาว

สิทธิประโยชน์ของ SSF

– สามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้และไม่เกิน 200,000 บาท
– ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อ และไม่บังคับซื้อต่อเนื่อง

กองทุน SSF เป็นกองทุนที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึ้น เพื่อเน้นการจัดการออมเงินเผื่อหลังเกษียณตามเทรนด์ของสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเติบโต

LTF คืออะไร

LTF ย่อมาจาก Long Term Equity Fund คือกองทุนหุ้นระยะยาว ที่เน้นการลงทุนแบบหุ้น เพื่อช่วยลดหย่อนภาษีให้กับประชาชนและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนหุ้นในตลาดระยะยาว

SSF จะเปิดโอกาสให้สามารถลงทุนหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท มีทางเลือกที่หลากหลายมากมายยิ่งขึ้น ทำให้เราอาจจะได้มีกองทุนหลากหลายและสามารถเลือกลงทุนให้เหมาะกับช่วงชีวิตคุณ

ข้อแตกต่างระหว่างกองทุน SSF และ LTF

LTF เป็นกองทุนระยะยาวเหมือนกันกับ SSF แต่ SSF จะเป็นกองทุนที่ใหม่กว่า และมีสิทธิประโยชน์คุ้มกว่ากองทุนแบบเก่า

LTF
-สามารถลดหย่อนภาษีได้ 15% ของรายได้แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
-ซื้อกองทุนอยู่ได้แค่ 7 ปี
-ในการลงทุนนั้น ต้องซื้อหุ้นอย่างน้อย 65%

SSF
-สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 30 % ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000บาท และเมื่อรวมกับการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 500,000บาท
-ซื้อกองทุนสามารถอยู่ได้ถึง 10 ปี
-ลงทุนสินทรัพย์ได้ทุกประเภท สามารถลงทุนหลักทรัพย์อะไรก็ได้

ข้อปรับเปลี่ยน

– ปรับสัดส่วนในการลดหย่อนภาษีเพิ่ม จากเดิมที่ 15% เป็นไม่เกิน 30% ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาท และนับรวมกองทุนอื่นๆในวงเงินด้วย เช่น (กองทุน SSF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ, หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ)

– ยกเลิกกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการลงทุนจากเดิม 5,000 บาท เป็นเท่าไรก็ได้ โดยไม่ระงับการซื้อเกิน 1 ปีติดต่อกันเช่นเดิม

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ