Connect with us

บัตรเสริมบัตรเครดิต

บัตรเสริมมีไว้ทำไม จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีบัตรเครดิตใบหลักก่อน และมีแล้วช่วยอะไรบ้าง มาดูกันได้เลย

บัตรเสริมบัตรเครดิตคืออะไร

บัตรเสริมบัตรเครดิต คือ บัตรเครดิตที่อ้างอิงจากวงเงินในบัตรเครดิตหลัก หมายความว่า ก่อนที่จะมีบัตรเสริมได้ จะต้องมีบัตรหลักก่อนนั่นเอง และไม่สามารถสมัครบัตรเสริมเดี่ยว ๆ โดยไม่มีบัตรหลักได้ สำหรับวัตถุประสงค์ของบัตรเสริมก็คือ การกระจายการใช้เงินผ่านบัตรเครดิตที่อ้างอิงจากบัตรเครดิตหลัก โดยบัตรเสริมจะต้องใช้วงเงินเดียวกับบัตรหลัก เช่น ถ้าบัตรหลักมีวงเงิน 50,000 บาท บัตรเสริมก็จะมีวงเงินอยู่ที่ 50,000 บาทเช่นเดียวกัน และถ้าหากว่าใช้วงเงินในบัตรหลักไปแล้ว 30,000 บาท ก็จะเหลือวงเงินในบัตรเสริมเพียง 20,000 บาทเท่านั้น โดยการสมัครบัตรเสริมมีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรหลัก
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรเสริม
– สำเนาบัตรเครดิตบัตรหลัก
– ใบสมัครบัตรเสริมบัตรเครดิต

จุดเด่น

  • บัตรเสริมจำเป็นต้องมีบัตรเครดิตใบหลักจึงจะสมัครได้
  • การทำบัตรเสริมมีจุดประสงค์เพื่อกระจายการใช้เงินผ่านบัตรเครดิตที่อ้างอิงจากบัตรเครดิตหลัก
  • บัตรเสริมจะใช้วงเงินเดียวกับบัตรหลัก โดยธนาคารจะออกใบเสร็จชำระเงินใบเดียวกันให้

ใครสามารถสมัครบัตรเสริมได้บ้าง

สำหรับเงื่อนไขของผู้ที่จะถือบัตรเสริมได้นั้น คือ ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และรายได้ของผู้ถือบัตรหลัก ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งทั้งสองเงื่อนไขครอบคลุมไปถึงบุคคลต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

– คนในครอบครัว เช่น สามี ภรรยา หรือลูกที่กำลังศึกษาอยู่
– คนที่มีประวัติเครดิตที่ไม่ดี หรือว่าการค้างชำระหนี้ในเครดิตบูโร
– คนที่มีรายได้ไม่แน่นอน เช่น อาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า ฟรีแลนซ์ เป็นต้น
– คนที่มีเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่แบงก์ชาติกำหนด

ข้อดีของการทำบัตรเสริม

การทำบัตรเสริมนั้น เป็นการสร้างประวัติเครดิตให้ดีขึ้นได้ ยิ่งทำให้เครดิตบูโรของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ยกตัวอย่างเช่น สามีใช้บัตรเครดิต โดยที่ชำระตรงเวลาและเต็มจำนวนทุกงวด ไม่ล่าช้า ก็ทำให้มีประวัติเครดิตบูโรที่ดี และถ้าสามีสมัครบัตรให้กับภรรยาหรือลูกเอาไว้ใช้จ่าย ก็จะยิ่งเพิ่มประวัติเครดิตให้ดียิ่งไปกว่าเดิมอีกหลายเท่า จะส่งผลให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมในอนาคตได้ และยังได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากบัตรเครดิต อาทิ เครดิตเงินคืน การสะสมคะแนน เป็นต้น การทำบัตรเครดิตเสริมก็ถือเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยเช่นกัน เพราะเมื่อถึงวันสรุปรายการ ก็จะแจ้งไปยังบัตรหลัก ทำให้สามารถเช็คได้ว่า ผู้ถือบัตรเสริมใช้บัตรเครดิตซื้ออะไรไปบ้าง ไม่สามารถปิดบังได้ เพราะยอดการใช้จ่ายจะไปรวมกันอยู่ที่บิลเดียวกับบัตรหลัก

“บัตรเสริมจะใช้วงเงินเดียวกันกับบัตรหลัก เช่น ถ้าบัตรหลักมีวงเงิน 50,000 บาท และใช้วงเงินไป 30,000 บาท บัตรเสริมก็จะเหลือวงเงินเพียง 20,000 บาทเท่านั้น”

คิดให้ดีก่อนสมัครบัตรเสริม

การสมัครบัตรเสริมนั้นถือเป็นการสร้างหนี้เพิ่มโดยไม่รู้ตัว เมื่อใช้บัตรเครดิต คนส่วนมากจะกังวลว่าตนเองจะเป็นหนี้จากบัตรเครดิตกันทั้งนั้น ถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ซึ่งบางครั้งการที่คุณสมัครบัตรเสริมให้กับคนอื่นนั้น คุณอาจคิดว่าบัตรที่สมัครให้คนอื่นนั้นเป็นบัตรคนละใบกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วเราต้องชำระเงินให้กับผู้ที่ใช้บัตรเสริม ยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากไม่ชำระหนี้จากบัตรเสริมหรือชำระหนี้ล่าช้า ผู้ถือบัตรหลักจะต้องเป็นผู้ชำระหนี้ทั้งหมด และทำให้ประวัติเครดิตแย่ลงไปด้วย ดังนั้นก่อนที่จะสมัครบัตรเสริมให้กับใคร คุณต้องประเมินศักยภาพของผู้ใช้บัตรเสริมให้ดีเสียก่อน ถึงจะสมัครบัตรเสริมให้กับบุคคลผู้นั้น

การให้คนในครอบครัวใช้บัตรเสริมสามารถสร้างประวัติเครดิตที่ดีขึ้น และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ด้วย

บัตรหลักและบัตรเสริมใช้วงเงินร่วมกัน

เนื่องจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมใช้วงเงินร่วมกัน ดังนั้นอาจก่อให้เกิดความลำบากในการใช้วงเงินในบัตรหลักเมื่อคราวที่จะต้องใช้วงเงินเต็มจำนวน โดยเท่ากับว่าคุณต้องแบ่งวงเงินส่วนหนึ่งให้กับผู้ถือบัตรเสริมด้วย และอาจทำให้เกิดความลำบากในการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวเช่นเดียวกัน

บางธนาคารอาจกำหนดเงื่อนไขในการสะสมคะแนนบัตรเครดิต โดยการแยกคิดคะแนนระหว่างบัตรหลักและบัตรเสริม แต่บัตรเครดิตบางธนาคารอาจใช้คะแนนสะสมของบัตรหลักและบัตรเสริมร่วมกันเลยก็ได้ ทั้งนี้ก่อนสมัครบัตรเสริมต้องศึกษาเงื่อนไขของการสมัครให้ละเอียดเกี่ยวกับการสะสมคะแนนของบัตรเครดิต เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการทั้งผู้ใช้บัตรหลักและบัตรเสริม

ก่อนสมัครบัตรเสริม ต้องให้ผู้ถือบัตรหลักอนุญาตก่อน

ผู้ที่สามารถสมัครบัตรเสริมได้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือบัตรหลักก่อน เพราะว่าผู้ที่รับผิดชอบในการชำระหนี้นั้นคือผู้ถือบัตรหลัก สำหรับโปรโมชั่นหรือส่วนลดเมื่อใช้บัตรเครดิตนั้น บัตรเสริมสามารถใช้สิทธิ์ได้เช่นเดียวกับบัตรหลัก หรือถ้าคุณต้องการสมัครบัตรเสริมให้กับคนสนิทก็ให้ประเมินประสิทธิภาพในการชำระหนี้ของคุณก่อน หลังจากนั้นจึงประเมินศักยภาพของผู้ถือบัตรเสริมไปด้วย เพื่อให้การใช้บัตรเครดิตทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมเป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

ประเภทของบัตรเครดิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับบัตรเครดิต