Connect with us

ไม่มีสลิปเงินเดือน สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ไหม

ถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนจะสมัครบัตรเครดิตได้หรือเปล่า ไม่ต้องกังวล เราหาข้อมูลมาให้คุณแล้ว

ไม่มีสลิปเงินเดือน สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ไหม

ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีสลิปเงินเดือน ซึ่งเป็นหลักฐานที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบการสมัครบัตรเครดิต แต่คุณก็สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ แต่อาจจะมีรายละเอียดในการสมัครที่แตกต่างจากผู้มีรายได้ประจำ เพราะว่าผู้ที่มีรายได้ประจำนั้นมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือน และทำให้ธนาคารพิจารณาว่า ผู้ที่มีรายได้ประจำนั้นมีความสามารถในการชำระหนี้นั่นเอง แต่ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ พ่อค้าแม่ค้า ฟรีแลนซ์ หรือเจ้าของธุรกิจก็สามารถที่จะมีบัตรเครดิตได้เช่นเดียวกัน โดยที่ไม่จำเป็นต้องยื่นสลิปเงินเดือนแต่อย่างใด ขอเพียงแค่ให้มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถเป็นข้อมูลเพื่อเอาให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตได้

จุดเด่น

  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนของบัญชีที่คุณทำธุรกรรมการเงินเป็นประจำ
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) แสดงรายได้ปีล่าสุด
  • สำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • บางธนาคารอาจอนุมัติบัตรเครดิตแบบมีเงินฝากค้ำประกัน โดยที่คุณจะต้องฝากเงินไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันการทำบัตรเครดิต

การเตรียมตัวในการสมัครบัตรเครดิตของผู้ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน

หลักฐานเพื่อแสดงถึงรายได้ของผู้ประกอบอาชีพอิสระนั้น ใช้เพียงแค่ใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลัง หรือ Statement ของคุณจากธนาคารที่ใช้ทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ เช่น บัญชีเงินเดือน โดยต้องมีกระแสเงินเข้าออกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้ธนาคารพิจารณาจากรายได้ของคุณที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง และยังต้องยื่นเอกสารส่วนตัวเพื่อประกอบการสมัครอีกด้วย ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมตัวมีดังนี้

บัตรประชาชน – บัตรประชาชนถือเป็นเอกสารสำคัญที่สุดที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิตดังนั้นควรตรวจสอบบัตรประชาชนของคุณให้ดีว่ายังใช้งานได้อยู่หรือไม่ บัตรประชาชนของคุณจะต้องไม่บัตรหมดอายุ หรือชำรุด บัตรประชาชนของคุณต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน

ทะเบียนบ้าน – อีกหนึ่งเอกสารสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่คุณต้องตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน ว่าที่อยู่ปัจจุบันของคุณกับที่อยู่ในทะเบียนบ้านนั้นตรงกันหรือไม่ หากที่อยู่ปัจจุบันกับที่อยู่ในทะเบียนบ้านไม่ตรงกันก็จำเป็นต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้พร้อมด้วย เพื่อให้สถาบันทางการเงินนั้น ๆ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และสามารถติดตามได้

เจ้าของกิจการ หรืออาชีพอิสระก็สมัครบัตรเครดิตได้ ไม่ง้อสลิปเงินเดือน

ไม่ว่าคุณจะไม่มีสลิปเงินเดือน แต่ถ้าคุณมีรายการเดินบัญชีย้อนหลังหรือ Statement 6 เดือนของธนาคาร ก็สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ ซึ่งรายการเดินบัญชีย้อนหลังเป็นเอกสารที่สำคัญเช่นเดียวกัน เพราะธนาคารจะมีการเรียกตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลังเพื่อทำบัตรเครดิตเสมอเมื่อคุณต้องการสมัครบัตรเครดิต โดยเอกสารนี้คุณสามารถทำได้ง่ายมาก ถ้าคุณอัปเดตสมุดเงินฝากของคุณอยู่เป็นประจำทุกเดือนแล้วก็สามารถใช้สมุดเงินฝากของคุณในการยื่นเอกสารได้ แค่เข้าไปธนาคารที่คุณฝากเงินเป็นประจำหรือบัญชีเงินเดือนแล้วขอออกเอกสารนี้ได้ทันที ธนาคารอาจจะพิจารณาอนุมัติเครดิตได้ สำหรับอาชีพที่ไม่มีสลิปเงินเดือนแต่ต้องการบัตรเครดิต สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ และต้องเตรียมการดังนี้

“เอกสารสำคัญในการสมัครบัตรเครดิตสำหรับผู้ที่ไม่มีสลิปเงินเดือนคือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน”

กรณีเจ้าของกิจการ

สำหรับเจ้าของกิจการนั้น เจ้าของกิจการนั้นส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีสลิปเงินเดือนที่เป็นเอกสารเพื่อยืนยันที่มาของรายได้ แต่เจ้าของกิจการสามารถใช้เอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตได้ ดังนี้

– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์
– รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (บัญชีสำหรับธุรกิจ) 6 เดือนขึ้นไป
– รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (บัญชีส่วนตัว) 6 เดือนขึ้นไป

การขอ Statement ทำได้ง่าย ๆ เพียงติดต่อธนาคารที่คุณฝากเงินประจำทุกเดือนแล้วแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้เลย

กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์

สำหรับผู้อาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ กลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์นั้น อาจมีขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนสมัครบัตรเครดิตมากกว่าการสมัครบัตรเครดิตสำหรับนักธุรกิจ โดยผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์นั้นจะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของรายได้ รวมไปถึงความสม่ำเสมอของรายได้เช่นกัน โดยทั่วไปนั้น ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์นั้นจะรับรายได้โดยตรงจากผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจ้างในนามบริษัท หรือผู้ว่าจ้างในนามบุคคล บางครั้งอาจจะรับรายได้เป็นเงินสด อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการสมัครบัตรเครดิต ซึ่งเอกสารประกอบการสมัครนั้น มีดังนี้

– รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (บัญชีส่วนตัว) 6 เดือนขึ้นไป
– หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) แสดงรายได้ปีล่าสุด

ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สมัครบัตรเครดิตได้ โดยเพิ่มเอกสารเพียงเล็กน้อย

สำหรับผู้ที่ไม่มีสลิป หรือใบเสร็จรับเงินเดือน แต่อยากสมัครบัตรเครดิตนั้น สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครของธนาคารอย่างละเอียด เนื่องจากแต่ละแห่งใช้หลักเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน Tadoo แนะนำว่า ให้คุณสอบถามรายละเอียดให้ชัดเจนทุกครั้งกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจ ก่อนทำการสมัครอยู่เสมอ เพื่อให้คุณได้บัตรเครดิตที่เหมาะสมกับคุณที่สุดนั่นเอง

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

ประเภทของบัตรเครดิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับบัตรเครดิต