Connect with us

วิธีเพิ่มวงเงินในบัตรเครดิต

เพิ่มวงเงินในบัตรเครดิต ทำได้ทั้งเพิ่มวงเงินชั่วคราวและเพิ่มวงเงินถาวร เพื่อความยืดหยุ่นในการจับจ่ายใช้สอย

การเพิ่มวงเงินในบัตรเครดิต

การถือบัตรเครดิตนั้น สามารถอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้แก่คุณได้เป็นอย่างมาก แต่รู้ไหมว่า เมื่อคุณใช้บัตรเครดิตนานขึ้น วงเงินในบัตรเครดิตของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน แต่สำหรับใครที่ต้องการขอเพิ่มวงเงินของตัวเองให้มากขึ้นกว่าวงเงินที่ธนาคารเพิ่มให้อัตโนมัติ ก็สามารถทำได้ดังนี้

จุดเด่น

  • วางแผนวงเงินที่คุณต้องการ
  • รักษาประวัติเครดิตของคุณให้ดีอยู่เสมอ
  • ไม่ขอเพิ่มวงเงินบ่อยเกิน 1 ครั้ง
  • ขอเพิ่มวงเงินให้น้อยที่สุด
  • ขอเพิ่มวงเงินได้ในภายหลัง

การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราว

การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราวนั้น สามารถทำได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและต้องใช้วงเงินอย่างเร่งด่วน เช่น การรักษาพยาบาล การท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งการซื้อสินค้าและบริการ คุณสามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคาร เพียงแค่คุณโทรศัพท์ไปขอเพิ่มวงเงินกับธนาคารเท่านั้น โดยการเพิ่มวงเงินแบบชั่วคราวนั้นเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน และวงเงินที่ขอเพิ่มนั้นสามารถใช้งานได้เพียง 30 วันเท่านั้น และจะต้องถือบัตรเครดิตตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จึงจะสามารถขอวงเงินเพิ่มชั่วคราวได้

การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวดีอย่างไร

ทำให้การใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเป็นไปอย่าง่ายดายขึ้น เพราะบางครั้งในช่วงเวลานั้นเราอาจไม่มีเงินสดสำรองมากพอในการชำระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวจะทำให้การใช้จ่ายในตอนนั้นไม่สะดุด และไม่ทำให้เสียเครดิตอีกด้วย และวงเงินที่ได้รับมีระยะเวลาเพียง 30 วันเท่านั้น ไม่ทำให้เราใช้เงินเกินตัว เพราะเมื่อระยะเวลาเพิ่มวงเงินชั่วคราว วงเงินในบัตรเครดิตของคุณก็จะกลับมาเป็นวงเงินปัจจุบันทันทีนั่นเอง

“การเพิ่มวงเงินชั่วคราวช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินได้”

เทคนิคการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต

การขอเพิ่มวงเงินในบัตรเครดิตนั้นมีหลายปัจจัย ซึ่งธนาคารจะอนุมัติให้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร ถ้าคุณต้องการเพิ่มวงเงินในบัตรเครดิต Tadoo มีวิธีมาแนะนำคุณ เพื่อให้คุณได้รับการอนุมัติวงเงินจากธนาคารได้ง่ายขึ้น และให้การวางแผนทางการเงินของคุณดีขึ้นได้ด้วย ดังนี้

ให้วางแผนวงเงินที่คุณต้องการ โดยต้องครอบคลุมกับรายจ่าย – อันดับแรกคุณต้องวางแผนก่อนว่าคุณต้องการวงเงินเพิ่มเป็นเท่าไร เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอและไม่เกินความสามารถในการชำระหนี้ของคุณ สิ่งที่สำคัญมากก็คือ คุณต้องมีความแน่ใจว่า คุณสามารถชำระหนี้ได้ตามวงเงินที่เพิ่มขึ้นมา และให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่า รายได้ที่คุณรับมากพอที่จะสามารถจ่ายค่าบัตรเครดิตต่อเดือนได้หรือไม่ เพราะถ้าคุณมีรายจ่ายมากกว่ารายได้เมื่อไร นั่นหมายถึงภาระอันใหญ่หลวงที่จะตามมาจากการค้างชำระหนี้บัตรเครดิต ดังนั้นการขอวงเงินเพิ่มทุกครั้ง คุณต้องพิจารณาปัจจัยนี้ให้ดีก่อนเสมอ

ต้องรักษาประวัติเครดิตให้อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่เสมอ – สามารถทำได้โดยชำระหนี้ให้ตรงเวลาและเต็มจำนวน ต้องไม่มีประวัติการชำระหนี้ล่าช้าหรือค้างชำระอย่างน้อย 6 เดือน เพราะถ้าคุณค้างชำระค่าบัตรเครดิตแล้วนั้น ประวัติการค้างชำระก็จะถูกบันทึกในระบบเครดิตบูโร และทำให้ประวัติเครดิตคุณไม่ดีอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้ธนาคารไม่อนุมัติการเพิ่มวงเงินแน่นอน เพราะว่าการขอเพิ่มวงเงินในบัตรเครดิตนั้นเป็นเหมือนการเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ ถ้าคุณมีประวัติการค้างชำระ ก็จะส่งผลให้ธนาคารมองว่าคุณไม่มีมีความสามารถในการชำระหนี้ แต่ถ้าคุณมีประวัติเครดิตที่ดี ธนาคารก็อาจจะพิจารณาอนุมัติวงเงินให้คุณเพิ่มอีกด้วย

ต้องวางแผนให้ดีก่อนการขอวงเงินบัตรเครดิต เพื่อให้ใช้บัตรเครดิตอย่างคุ้มค่าที่สุด

ต้องคิดให้รอบคอบก่อนการขอเพิ่มวงเงิน และให้เพิ่มวงเงินเพียงเล็กน้อยจากวงเงินในปัจจุบัน

เพราะการขอเพิ่มวงเงินนั้นธนาคารจะต้องตรวจสอบการใช้งานบัตรเครดิตของคุณอย่างละเอียด และไม่ควรขอเพิ่มวงเงินมากกว่า 1 ครั้งในเวลาเดียวกัน เนื่องจากหากคุณถูกปฏิเสธการเพิ่มวงเงินซ้ำ ๆ หรือมากกว่า 1 ครั้ง สิ่งเหล่านี้จะทำให้ประวัติเครดิตของคุณแย่ลงได้

ถ้าต้องการขอเพิ่มวงเงิน ให้เพิ่มวงเงินเพียงเล็กน้อยจากวงเงินปัจจุบันของคุณ ถึงแม้ว่าธนาคารจะใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้คุณเพิ่มวงเงินให้สูง แต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเพิ่มวงเงินเพียงเล็กน้อย เพื่อเป็นวงเงินสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นเท่านั้น ก็จะทำให้คุณลดการใช้บัตรเครดิตไปกับสิ่งไม่จำเป็นมากขึ้น นั่นทำให้คุณไม่มีหนี้มากขึ้น และยังทำให้ประวัติเครดิตของคุณดีขึ้นด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่าง ถ้าวงเงินปัจจุบันอยู่ที่ 20,000 บาท ให้เพิ่มวงเงินแค่ 10,000 บาท ก็เพียงพอแล้ว

ก่อนเพิ่มวงเงินในบัตรเครดิต ให้ศึกษาเงื่อนไขก่อน

คุณสามารถขอเพิ่มวงเงินได้ภายหลังได้ เพราะบางครั้งเมื่อคุณไปขอเพิ่มวงเงินกับธนาคาร บางธนาคารอาจกำหนดวงเงินมาให้เลยโดยที่คุณไม่สามารถเลือกได้ ให้คุณทำการปฏิเสธไป เพราะคุณสามารถขอเพิ่มวงเงินใหม่ได้ในภายหลัง อาจจะเป็นอีก 6 เดือนข้างหน้า หรือปีหน้าก็ได้ เพื่อเป็นการสร้างประวัติเครดิตที่ดีขึ้น และเมื่อคุณไปขอเพิ่มวงเงินในภายหลัง จะทำให้ธนาคารอนุมัติวงเงินได้ง่ายขึ้นด้วย

การเพิ่มวงเงินในบัตรเครดิตนั้นสามารถช่วยให้คุณสามารถหมุนเงินได้มากขึ้น และทำให้การใช้จ่ายครั้งต่อไปสะดวกมากขึ้น แต่ต้องระวังว่าอย่าเพิ่มวงเงินให้เกินความสามารถในการชำระหนี้ โดยจะต้องวางแผนการใช้จ่ายก่อนเสมอถึงจะขอเพิ่มวงเงิน ก็จะทำให้การเพิ่มวงเงินของคุณเป็นเรื่องที่ดี และช่วยเพิ่มประวัติเครดิตที่ดีของคุณได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

ประเภทของบัตรเครดิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับบัตรเครดิต