Connect with us

ทำอย่างไรให้ประกันรถจักรยานยนต์ถูกกว่าเดิม

ถึงแม้ว่าเบี้ยประกันจะเป็นสิ่งที่บริษัทกำหนดมาอยู่แล้ว แต่หากเราเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ก็จะตอบโจทย์ทั้งตัวผู้ขับขี่เองและงบประมาณที่เราจ่ายไหว

ปัจจัยที่ทำให้เบี้ยประกันรถจักรยานยนต์ถูกลง

ปัจจัยสำคัญๆ 2 ข้อหลัก ที่ทำให้มีผลต่อเบี้ยประกัน คือ

1. ขนาดของเครื่องยนต์ – เราควรเลือกประกันให้เหมาะสมกับขนาดเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ของเรา เพราะยิ่ง ซี.ซี. สูงเบี้ยประกันก็ยิ่งแพง ยกตัวอย่างเช่น รถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์เกิน 500 ซี.ซี. เลือกประกันชั้น1 คุ้มค่ากว่า ส่วนรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์น้อยกว่า 500 ซี.ซี. เลือกประกันชั้น2+ หรือ 3+ จะคุ้มค่ากว่า

2. อายุของรถจักรยานยนต์ – อายุของรถจักรยานยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดการเลือกทำประกันชั้นไหน

จุดเด่น

  • ซื้อประกันรถจักรยานยนต์ในราคาที่ถูกลงได้เพียงเช็คปัจจัยเกี่ยวกับรถของคุณ
  • พฤติกรรมการขับขี่รถของคุณก็ส่งผลให้เบี้ยประกันถูกลงได้
  • จ่ายเบี้ยถูกลงแต่ประกันคุ้มครองเท่าเดิม

เบี้ยประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+

ประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+ เหมาะกับรถจักรยานยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี ซื้อประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+ ผ่าน tadoo.co ราคาเบี้ยจะแบ่งตามขนาดของเครื่องยนต์ ซึ่งแบ่งเป็น

<75 ซี.ซี. ราคาเบี้ยเริ่มต้น 2,6xx บาท
<75 ซี.ซี. – 125 ซี.ซี. ราคาเบี้ยเริ่มต้น 2,6xx บาท
<125 ซี.ซี. – 150 ซี.ซี. ราคาเบี้ยเริ่มต้น 2,6xx บาท
<150 ซี.ซี. – 250 ซี.ซี. ราคาเบี้ยเริ่มต้น 2,6xx บาท
>250 ซี.ซี. ราคาเบี้ยเริ่มต้น 3,xxx บาท

จะเห็นได้ว่าเบี้ยประกันที่มีราคาสูงสุด คือ เบี้ยประกันของรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 250 ซี.ซี.

เบี้ยประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 3+

ประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 3+ เหมาะกับรถจักรยานยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ซื้อประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 3+ ผ่าน tadoo.co ราคาเบี้ยจะแบ่งตามขนาดของเครื่องยนต์ ซึ่งแบ่งเป็น

<75 ซี.ซี. ราคาเบี้ยเริ่มต้น 2,3xx บาท
<75 ซี.ซี. – 125 ซี.ซี. ราคาเบี้ยเริ่มต้น 2,3xx บาท
<125 ซี.ซี. – 150 ซี.ซี. ราคาเบี้ยเริ่มต้น 2,3xx บาท
<150 ซี.ซี. – 250 ซี.ซี. ราคาเบี้ยเริ่มต้น 2,3xx บาท
>250 ซี.ซี. ราคาเบี้ยเริ่มต้น 2,7xx บาท

จะเห็นได้ว่าเบี้ยประกันที่มีราคาสูงสุด คือ เบี้ยประกันของรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 250 ซี.ซี.

“จะจ่ายเบี้ยประกันแพงกว่าทำไม ลองเช็คปัจจัยที่ช่วยลดเบี้ยประกันรถจักรยานยนต์ให้ถูกลงดูสิ”

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ เป็นประกันภัยภาคบังคับที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคนต้องมี เพราะนอกจากจะเป็นการยืนยันตัวรถและผู้ครอบครองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วยังให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถด้วยซึ่งเป็นการคุ้มครองเฉพาะตัวบุคคล ไม่ได้คุ้มครองตัวรถ การชดเชยก็จะแบ่งเป็น 2 แบบ

1. การชดเชยเบื้องต้น โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิด คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และกรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง
2. การชดเชยสูงสุด ชดเชยประเภทนี้ต้องพิสูจน์แล้วว่าเราเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น

รถขนาดเครื่องยนต์มาก เบี้ยประกันสูงกว่ารถขนาดเครื่องยนต์น้อย

ค่าเบี้ยประกัน พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์

ค่าเบี้ยประกัน พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ แบ่งตามขนาดเครื่องยนต์ได้ดังนี้

<75 ซี.ซี. ราคาเบี้ยสุทธิที่ 161.57 บาท
<75 ซี.ซี. – 125 ซี.ซี. ราคาเบี้ยสุทธิที่ 323.14 บาท
<125 ซี.ซี. – 150 ซี.ซี. ราคาเบี้ยสุทธิที่ 430.14 บาท
<150 ซี.ซี. ราคาเบี้ยสุทธิที่ 645.21 บาท
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ราคาเบี้ยสุทธิที่ 323.14 บาท

ต่อ พ.ร.บ. ออนไลน์ ผ่าน tadoo.co ราคารวมอากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

พฤติกรรมการขับขี่ก็ส่งผลให้เบี้ยประกันถูกลงอย่างไร

พูดถึงปัจจัยที่มาจากรถกันไปแล้วสำหรับวิธีทำให้เบี้ยประกันรถจักรยานยนต์ถูกลง พฤติกรรมการขับขี่ก็ส่งผลต่อเบี้ยประกันเช่น

ตัวอย่างเช่น คุณเป็นเซียนนักบิด ชื่นชอบการขับบิ๊กไบค์เป็นชีวิตจิตใจ ชอบไปทัวร์ริ่ง เลือกประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1 จะคุ้มค่ากับคุณมากกว่า

ตัวอย่างที่ 2 คุณมีการขับขี่ที่ชำนาญ ขี่รถจักรยานยนต์มาหลายปี ใช้รถขับขี่ไปกลับเส้นทางเดิม เช่น ไปทำงาน หรือไปรับส่งลูก เลือกประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+ หรือ 3+ ราคาจะถูกลงและเหมาะกับคุณมากกว่า

ผลิตภัณฑ์ประกันรถจักรยานยนต์

ประเภทของประกันรถจักรยานยนต์

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันรถจักรยานยนต์