Connect with us

เกิดอุบัติเหตุกับผู้ขับขี่ที่ไม่ได้เป็นผู้ถูกระบุชื่อในประกัน เคลมได้หรือไม่

ทำประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1 สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ ถ้าผู้ขับขี่ไม่ใช่คนที่ระบุชื่อไว้ จะเคลมได้ไหม

ประกันรถจักรยานยนต์แบบไม่ระบุชื่อ คืออะไร

ประกันรถจักรยานยนต์ที่ไม่ระบุชื่อ คือ ประกันรถจักรยานยนต์ทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1 ประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+ และประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 3+ ประกันภัยประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยไม่ได้ใส่ใจว่าใครจะเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์คันนั้น บริษัทประกันภัยก็จะให้ความคุ้มครอง

จุดเด่น

  • ผู้ขับขี่ที่ไม่ได้เป็นผู้ถูกระบุชื่อเกิดอุบัติเหตุเคลมประกันได้
  • ต้องจ่ายค่าผิดเงื่อนไขหากให้ผู้ที่ไม่ใช่บุคคลที่ถูกระบุชื่อขับขี่รถแล้วเกิดอุบัติเหตุ
  • ประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1 เท่านั้นที่ทำประกันแบบระบุชื่อได้

ประกันรถจักรยานยนต์แบบระบุชื่อ คืออะไร

เป็นประกันรถจักรยานยนต์รูปแบบหนึ่งที่พัฒนามาจากประกันรถจักรยานยนต์แบบไม่ระบุชื่อ ถือว่าเป็นประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ช่วยให้คุณประหยัดได้มากกว่า ถ้าหากคุณใช้รถจักรยานยนต์คันนั้นเพียงคนเดียว หรือใช้เพียงแค่คนในครอบครัวเท่านั้น เนื่องจากว่าการทำประกันภัยแบบระบุตัวผู้ขับขี่ จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันด้วย แต่จะมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับอายุของผู้ขับ ซึ่งแบ่งส่วนลดช่วงอายุผู้ทำประกันไว้ดังนี้

อายุเกิน 50 ปีขึ้นไป เสี่ยงน้อยสุด ได้รับส่วนลดมากสุด 20%
36-50 ปี ได้รับส่วนลด 15%
25-35 ปี ได้รับส่วนลด 10%
18-24 ปี เสี่ยงมากที่สุด ได้รับส่วนลดน้อยสุด 5%

ประกันชั้นไหนสามารถทำประกันแบบระบุชื่อได้

สำหรับใครที่สนใจในส่วนลดเบี้ยประกันจากการระบุชื่อผู้ขับขี่ แต่ไม่อยากทำประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1 คงเป็นไปไม่ได้ เพราะประกันรถจักรยานยนต์ที่สามารถทำแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ จะต้องเป็นประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1 เท่านั้น อีกทั้งการทำประกันแบบระบุตัวผู้ขับนั้น จะต้องเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น รถจักรยานยนต์รับจ้างหรือรถจักรยานยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่สามารถทำได้

“ประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+ และ3+ ทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ไม่ได้”

ผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ถูกระบุชื่อเคลมได้ไหม

ประกันรถจักรยานยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่นั้น จะให้ความคุ้มครองความรับผิดหรือคุ้มครองความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้น ในขณะที่มีบุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่ ซึ่งการทำประกันรถจักรยานยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ หากในกรณีที่ผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นบุคคลที่ถูกระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่ โดยได้ยืมรถจักรยานยนต์ไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น ก็สามารถเคลมประกันได้ ซึ่งแยกเป็น 2 กรณี คือ กรณีเป็นฝ่ายถูก และกรณีเป็นฝ่ายผิด

บุคคลที่ไม่ได้ระบุชื่อในกรมธรรม์ หากเป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุ สบายใจได้ไม่ต้องจ่ายค่าผิดเงื่อนไข

กรณีเป็นฝ่ายถูก

กรณีที่ผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่บุคคลที่ถูกระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ ได้นำรถจักรยานยนต์ไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น ปรากฏว่าเป็นฝ่ายถูก ก็สามารถสบายใจได้เลย เพราะประกันภัยของคู่กรณีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุรถชนกันในครั้งนี้

กรณีเป็นฝ่ายผิด

กรณีที่ผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่บุคคลที่ถูกระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ ได้นำรถจักรยานยนต์ไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น ปรากฏว่าเป็นฝ่ายผิด คุณอาจจะไม่สบายใจไปบ้าง ไม่ใช่เพราะบริษัทประกันไม่คุ้มครอง คุณยังสามารถเคลมประกันได้ แต่เป็นเพราะคุณจะต้องเสียเงินต่างหาก ซึ่งคุณจะต้องจ่ายค่าร่วมซ่อมรถให้กับคู่กรณีเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท และในกรณีที่จะต้องซ่อมรถของตัวคุณเองก็จะต้องจ่ายอีก 6,000 บาท ซึ่งเป็นค่าผิดเงื่อนไขของการทำประกันแบบระบุตัวผู้ขับขี่นั่นเอง

ดังนั้นการทำประกันแบบระบุผู้ขับขี่จะต้องให้ความสำคัญของผู้ขับขี่มากๆ ต่อให้ประกันรถจักรยานยนต์จะคุ้มครองแม้เป็นฝ่ายผิด แต่ก็ต้องเสียเงินโดยใช่เหตุ ดังนั้นหากจะให้ใครยืมรถจักรยานยนต์ไปใช้ ควรคิดให้ดีๆ ก่อน

ผลิตภัณฑ์ประกันรถจักรยานยนต์

ประเภทของประกันรถจักรยานยนต์

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันรถจักรยานยนต์