Connect with us

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2 คน

ประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+ สุดคุ้ม ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองสูงสุด 2 คน

เช็คเบี้ยประกัน

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล คืออะไร

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล คือ การคุ้มครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของบุคคลที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์คันที่ทำประกันไว้ หากความบาดเจ็บเป็นผลให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งในบางกรมธรรม์ยังให้ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2 คน อีกด้วย โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าโรงพยาบาล ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

แผนประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+

โดยทั่วไปประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+ แผนประกันที่ราคาเบี้ยเริ่มต้นเพียง 2,xxx บาท แต่แผนนี้จะไม่ครอบคลุมในส่วนค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2 คน แต่สำหรับแผนประกันราคา 3,xxx บาทนั้น แผนนี้จะให้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2 คน ในวงเงินเริ่มต้น 5,000 บาท (ราคาแตกต่างกันตามกรมธรรม์ที่ท่านเลือกซื้อ)

จุดเด่นของประกันชั้น 2+

-จ่ายเพิ่มอีกนิด คุ้มครองเพิ่มมากกว่า
-เลือกแผนประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+ ที่เหมาะสม เบาใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล เพราะทุนประกันค่อนข้างสูง
-คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 2 คน ในวงเงินไม่เกินที่ระบุในกรมธรรม์

ประกันอื่นที่ Tadoo อยากแนะนำ

นอกจากคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแล้ว ประกันรถจักรยานยนต์ยังให้การดูแลอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวรถหรือตัวคน Tadoo จึงยินดีนำเสนอประกันที่กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดในท้องตลาดตอนนี้

ประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+

เบี้ยประกันถูกกว่า ราคาสบายกระเป๋า คุ้มครองเต็มที่ใกล้เคียงประกันชั้น 1 รถหาย ไฟไหม้ เคลมได้

เพิ่มเติม

ประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 3+

เบี้ยประกันถูกสุด ราคาเอื้อมถึง เหมาะกับมอเตอร์ไซค์อายุไม่เกิน 10 ปี เสี่ยงเกิดเหตุรถชนน้อย

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันรถจักรยานยนต์ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผ่าน Tadoo

เพราะการมีประกันรถจักรยานยนต์ จากบริษัทประกันภัยมืออาชีพที่มีความน่าเชื่อถือ จะช่วยเซฟเงินของคุณที่อาจหมดไปกับค่ารักษาพยาบาล ยามบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพราะรถมอเตอร์ไซค์เป็นเนื้อหุ้มเหล็ก เวลาเกิดเหตุมักเจ็บหนัก นอกจากนี้ Tadoo ยังเล็งเห็นว่าการซื้อประกันออนไลน์มีบทบาทอย่างมากในตลาดปัจจุบัน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปซื้อประกันเองโดยตรง

เช็คเบี้ยประกัน

ความคุ้มครองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากค่ารักษาพยาบาล

นอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้ว ประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+ ยังมีความคุ้มครองอื่น ๆ ในแผนกรมธรรม์ เช่น

– ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยส่วนเกินจาก พ.ร.บ. เช่น การเสียชีวิต ทุพพลภาพ เป็นต้น
– คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์
– ดูแลผู้ขับขี่ 1 คน และผู้โดยสาร 1 คน
– มีทุนการประกันตัวผู้ขับขี่ กรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.6/5

23,475 รีวิว

คำแนะนำในการเลือกซื้อประกันรถจักรยานยนต์ชั้น2+

ประกันรถจักรยานยนต์ คือ ประกันภาคสมัครใจ เมื่อเราลงทุนซื้อประกันเพิ่มแล้ว เพื่อป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ปัจจัยในการเลือกซื้อประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+ ดังต่อไปนี้ จะช่วยให้พิจารณาซื้อแผนประกันได้อย่างคุ้มค่าเหมาะสมกับคุณที่สุด

เบี้ยประกัน

เบี้ยประกันคือเงินที่คุณจ่ายให้กับบริษัทประกันเพื่อซื้อความคุ้มครอง ทั้งนี้เบี้ยประกันของรถจักรยานยนต์ชั้น 2+ จะขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์ หรือ ซี.ซี. ของรถจักรยานยนต์ที่คุณใช้ขับขี่ รถที่ ซี.ซี. สูง เบี้ยประกันจะแพงกว่า

การคุ้มครอง

ในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง นอกจากรถจะได้รับความเสียหายแล้ว คนก็อาจได้รับบาดเจ็บด้วย จึงต้องเลือกแผนประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+ ที่ครอบคลุม

วงเงินคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครองตามแผนประกันรถจักรยานยนต์ชั้น2+ tadoo.co ขอยกตัวอย่างทุนประกันของบางแผนกรมธรรม์เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคุ้มครองแต่ละด้านคร่าว ๆ ดังนี้
กรณีรถชนรถ (อายุรถ 1-5 ปี) 1x,xxx บาท
กรณีรถสูญหาย/ไฟไหม้ (อายุรถ 1-3 ปี) 1x,xxx บาท
กรณีรถสูญหาย/ไฟไหม้ (อายุรถ 4-5 ปี) 5,xxx บาท

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.คนละไม่เกิน 5xx,xxx บาท

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.ครั้งละไม่เกิน 1x,xxx,xxx บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อผู้ขับขี่ 1 คน 5x,xxx บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อผู้โดยสาร 1 คน 5x,xxx บาท
ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ 1xx,xxx บาท

เอกสารที่ใช้เบิกเคลมค่ารักษาพยาบาล มีอะไรบ้าง

กรณีเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาล ควรเตรียมเอกสารเหล่านี้พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

-แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อ
-ใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน
-ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทางการแพทย์
-สำเนาเลขบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร
-สำเนากรมธรรม์ประกันรถจักรยานยนต์
-สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้บาดเจ็บและของเจ้าของรถ
-สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้บาดเจ็บอายุไม่ถึง 15 ปี)
-สำเนาทะเบียนรถ
-บันทึกประจำวันตำรวจ

ผลิตภัณฑ์ประกันรถจักรยานยนต์

ประเภทของประกันรถจักรยานยนต์

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันรถจักรยานยนต์

รับใบเสนอราคาประกันรถจักรยานยนต์

เช็คเบี้ยประกัน