Connect with us

การคำนวณประกันรถยนต์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคำนวณประกันรถยนต์มีอะไรบ้าง Tadoo มีคำตอบมาฝาก

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคำนวณเบี้ยประกันรถยนต์

การที่บริษัทประกันจะคำนวณเบี้ยประกันรถยนต์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง ซึ่งบริษัทประกันจะคำนวณตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ซึ่งตัวกำหนดพิกัดราคาเบี้ยประกันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข้องกับวินาศภัย การวิเคราะห์ที่ว่านี้เป็นการวิเคราะห์ด้วยศาสตร์ที่เรียกว่า “คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science)” โดยวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการคำนวณเบี้ยประกันรถยนต์แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ ข้อมูลรถยนต์และข้อมูลผู้ขับขี่

จุดเด่น

  • การคำนวณเบี้ยประกันรถยนต์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
  • ข้อมูลรถยนต์และข้อมูลผู้ขับขี่ส่งผลต่อเบี้ยประกันรถยนต์
  • พิจารณาข้อมูลที่ส่งผลต่อเบี้ยประกันรถยนต์ เพื่อจะได้เลือกประกันรถยนต์ที่ราคาใช่สำหรับคุณ

ข้อมูลรถยนต์

รถยนต์หนึ่งคัน ส่งผลต่อการคำนวณเบี้ยประกันอย่างไรบ้าง ดูได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้

รุ่นรถยนต์ – สำหรับรุ่นรถยนต์ รถรุ่นใหม่ๆ จะมีเบี้ยประกันแพงกว่ารถรุ่นเก่า และรุ่นรถที่เป็นรถหรู รถสปอร์ต หรือรถซูเปอร์คาร์ การคำนวณค่าเบี้ยประกันรถยนต์ก็จะแพงกว่ารถยนต์ทั่วไป

เครื่องยนต์รถยนต์ – ยิ่งเครื่องยนต์แรง ราคาเบี้ยประกันก็ยิ่งแพง ยกตัวอย่างๆ ง่ายเลยคือ พวกรถสปอร์ต รถซูเปอร์คาร์ ที่มีเครื่องยนต์แรง มีอัตราเร่งสูง นอกจากรุ่นของรถเหล่านี้จะส่งผลต่อเบี้ยประกันแล้ว เครื่องยนต์ก็มีผลด้วย

ประเภทเครื่องยนต์ – เครื่องยนต์เทอร์โบ หรือชื่อเต็มๆ ว่า “turbocharged engine” มีผลทำให้การคำนวณเบี้ยประกันรถยนต์สูงขึ้น

ปีที่ผลิตรถยนต์ – พูดง่ายๆ คือ รถใหม่ที่เพิ่งผลิต เบี้ยประกันรถยนต์มีราคาแพงกว่ารถเก่าที่มีปีการผลิตผ่านมาแล้ว ทั้งนี้บางบริษัทประกันก็ไม่รับประกันรถที่เก่าจนเกินไป

ราคายานพาหนะและประเภทรถยนต์ – ยกตัวอย่างง่ายๆ ระหว่างรถยุโรป กับรถญี่ปุ่น ราคาก็แตกต่างกัน ซึ่งรถยุโรป เบี้ยประกันแพงกว่ารถญี่ปุ่น เนื่องจากในประเทศไทยเรา สัดส่วนโดยมากของรถมักนิยมใช้เป็นรถญี่ปุ่น เนื่องด้วยราคารถที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถจับต้องได้

รถที่เสี่ยงต่อการถูกขโมย

การคำนวณเบี้ยกับเปอร์เซ็นต์การสูญหายของรถยนต์แต่ละประเภท เนื่องจากการทำประกันภัยรถยนต์บางประเภทครอบครอบคลุมดูแล มีการชดเชยค่าเสียหากรถยนต์สูญหาย และจากสถิติหากเป็นรถที่มีการสูญหายหรือถูกขโมยเป็นประจำ เบี้ยประกันจะปรับสูงขึ้นเป็นธรรมดา

“ไม่อยากเสียเบี้ยประกันรถยนต์แพงเกินไป ลองสำรวจดูปัจจัยที่ส่งผลต่อเบี้ยประกันเหล่านี้สิ”

ข้อมูลผู้ขับขี่

ข้อมูลและพฤติกรรมของผู้ขับขี่ มีผลต่อเบี้ยประกันรถยนต์ ซึ่งมีการเก็บสถิติตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา ส่งผลให้มาถึงในปัจจุบัน ถ้าในอนาคตอยากให้เบี้ยประกันถูกลง เราทุกคนจะต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงสถิติในการเคลมให้มีน้อยลง ซึ่งข้อมูลผู้ขับขี่ที่มีผลต่อการคำนวณเบี้ยประกันรถยนต์ ได้แก่

อายุและเพศผู้ขับขี่ – อายุน้อยเบี้ยแพง อายุมากเบี้ยถูก เพราะอายุและประสบการณ์การขับรถที่มากขึ้น ช่วยให้เบี้ยประกันถูกลง และอีกส่วนหนึ่งตามสถิติที่เก็บสำรวจมาวัยรุ่นชายจะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าวัยรุ่นหญิง ดังนั้นประกันภัยในบางประเภทอาจจะมีเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่สูงกว่า และในทางตรงกันข้าม ชายมีอายุกับหญิงมีอายุ ผู้หญิงสูงวัยเบี้ยจะแพงกว่าผู้ชาย เป็นต้น

สถานภาพการสมรส – ผู้ที่มีครอบครัวแล้วมีความเสี่ยงในการขับขี่น้อยกว่าผู้ที่ยังไม่มีครอบครัว อาจเพราะเมื่อต้องขับรถไปไหนมาไหนเป็นครอบครัว จะมีความระมัดระวังมากขึ้น เพราะกลัวว่าลูกจะได้รับบาดเจ็บ

ถิ่นที่อยู่อาศัย – ถิ่นที่อยู่อาศัยสามารถนำมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น ถนนที่ใช้เดินทางมีรถหนาแน่นหรือไม่ หรือแม้แต่ผู้ที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ย่อมมีความเสี่ยงในการถูกก่อการร้าย ดังนั้นจึงควรศึกษาเงื่อนไขของประกันว่าคุ้มครองความเสียหายจากการก่อการร้ายหรือไม่ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะเป็นประกันรถยนต์ชั้น1 และถ้าเน้นความคุ้มครองสูงสุด ราคาเบี้ยประกันก็ย่อมแพงมากเป็นธรรมดา

“ข้อมูลของผู้ขับขี่ ส่งผลต่อเบี้ยประกันรถยนต์

ข้อมูลการใช้รถและประวัติการเคลมของผู้ขับขี่

การใช้รถ- ผู้ที่ใช้รถเป็นการส่วนตัว เช่น ขับรถไปกลับที่ทำงาน ขับรถรับส่งลูกไปโรงเรียน ขับไปทำกิจธุระ เป็นต้น ย่อมมีความเสี่ยงต่ำกว่าผู้ที่ใช้งานรถในเชิงพาณิชย์

ประวัติการเคลม – ผู้ขับขี่ที่มีประวัติการเคลมสูง อาจจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันสูงกว่า หรืออาจจะถูกปฏิเสธในการรับทำประกัน ซึ่งบริษัทประกันทั้งหลาย มักใช้ปัจจัยนี้ในการประเมินราคาเบี้ยประกันเป็นหลัก ถ้าผู้ที่เคยทำประกันไม่มีประวัติเสีย หรือการเคลมใดๆ ราคาประกันภัยรถยนต์ย่อมมีราคาถูกลง กว่าผู้ที่มีประวัติเสีย หรือมีการเคลมบ่อยครั้งอย่างแน่นอน

จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการรวบรวมจากสถิติโดยทั่วไปที่มีผลต่อการคำนวณเบี้ยประกันรถยนต์ ทั้งนี้ผู้ซื้อประกันต้องศึกษารายละเอียด เงื่อนไขของประกันรถยนต์ให้ดีก่อนทำการซื้อประกันรถยนต์ ควรตรวจสอบให้ชัวร์ว่าเงินที่เราจ่ายซื้อประกันรถยนต์ไปนั้นคุ้มค่า คุ้มราคา เพื่อที่คุณจะได้รับความคุ้มครองได้อย่างต้องการมากที่สุด ทั้งนี้หากสนใจประกันรถยนต์ เลือกผ่าน tadoo.co

ผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์

ประเภทของประกันรถยนต์

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันรถยนต์