Connect with us

การคุ้มครองค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของประกันรถยนต์

หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นประกันรถยนต์ช่วยค่าใช้จ่ายในทางกฎหมายอย่างไรบ้าง

การคุ้มครองทางกฎหมายของประกันรถยนต์คืออะไร

การคุ้มครองหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจนถึงขั้นกลายเป็นคดีอาญา ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตขึ้นจะกลายเป็นคดีอาญาที่ต้องส่งฟ้องศาล บริษัทประกันจะทำการช่วยเหลือในเรื่องการประกันตัวผู้ขับขี่ตามทุนประกันที่เราได้เลือกไว้ ซึ่งประกันรถยนต์ชั้น 1, ชั้น2/2+ และชั้น3/3+ ที่ซื้อผ่าน tadoo.co จะมีความคุ้มครองในส่วนนี้อยู่ในแผนกรมธรรม์

จุดเด่น

  • การคุ้มครองค่าใช้จ่ายทางกฎหมายคือการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
  • ซื้อประกันผ่าน tadoo.co ทุกประเภทชั้นให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
  • ไม่อยากตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา ไม่ขับรถด้วยความประมาท

ความคุ้มครองประกันตัวผู้ขับขี่จากคดีอาญาคืออะไร

จากที่กล่าวไปข้างต้นก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักว่า “การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา” หมายถึงอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร และเมื่อมีการประกันตัวแล้วผู้ขับขี่จะหลุดพ้นคดีอาญาหรือไม่

คดีอาญา คือ คดีที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ขับขี่ทำความผิดทางอาญาโดยตรง ได้แก่การขับขี่รถโดยประมาท ทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ซึ่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม ทั้งคนในรถ และนอกรถก็ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาทั้งสิ้น ผู้ขับขี่จะต้องอยู่ในข่ายถูกดำเนินคดีอาญาแน่นอน ในส่วนคดีอาญานี้บริษัทประกันภัยไม่สามารถไปรับโทษแทนได้ ใครทำผิดผู้นั้นก็จะต้องได้รับโทษ ในส่วนที่บริษัทประกันจะช่วยเหลือได้คือ การประกันตัวผู้ขับขี่ออกมาเพื่อต่อสู้คดี กล่าวคือไม่ต้องถูกคุมขังชั่วคราวระหว่างถูกดำเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นชั้นสอบสวนของตำรวจ ชั้นสั่งฟ้องของอัยการ หรือชั้นศาลทั้ง 3 ศาลจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

ความคุ้มครองประกันตัวผู้ขับขี่

ความคุ้มครองนี้มีไว้ในกรณีที่ผู้ทำประกันรถยนต์ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ จนเป็นเหตุทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคนในรถหรือนอกรถก็ตาม หากมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา ทำให้ผู้ขับขี่ต้องถูกกักตัวเอาไว้เพื่อรอการพิจารณาคดี ความคุ้มครองในการประกันตัวผู้ขับขี่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ โดยบริษัทประกันจะนำวงเงินในการประกันตัวผู้ขับขี่ใช้วางเป็นหลักประกันตัวผู้ขับขี่เพื่อออกมาสู้คดีต่อไป

“เลือกซื้อประกันรถยนต์ผ่าน tadoo.co ทุกประเภทชั้น มีความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย”

ผู้ขับขี่ที่ไม่ได้อยู่ในกรมธรรม์ประกันคุ้มครองค่าใช้จ่ายทางกฎหมายหรือไม่

ซึ่งความคุ้มครองในส่วนนี้ถึงแม้ว่าผู้ขับขี่จะไม่ใช่คนเดียวกันกับที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม บริษัทประกันก็ยังคงให้ความคุ้มครองอยู่ดี หรือแม้แต่จะเป็นผู้ขับขี่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากความประมาท เช่น พูดคุยโทรศัพท์หรือแชทระหว่างขับรถ จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจนมีคนเสียชีวิต เป็นต้น บริษัทประกันก็ยังให้ความคุ้มครองในการประกันตัวออกมา

ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ไม่คุ้มครองผู้ขับขี่จากการใช้รถในทางที่ผิดนะ

ข้อยกเว้นการคุ้มครอง

ในการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นคดีอาญา ไม่ใช่ทุกกรณีที่บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินประกันตัวให้กับผู้ขับขี่ เพราะยังมีกรณียกเว้นที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์อย่างชัดเจนอยู่แล้ว มีดังต่อไปนี้

1. ขณะเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นปริมาณที่กำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์

2. อุบัติเหตุคดีอาญาที่เกิดขึ้นนั้น เกิดนอกอาณาเขตความคุ้มครอง

3. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดในขณะที่ผู้ขับขี่ใช้งานรถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ในการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ขนส่งยาเสพติด เป็นต้น

4. เกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะที่แข่งขันความเร็ว

5. ใช้รถยนต์คันเอาประกันในการลากจูงหรือผลักดันรถยนต์คันอื่น เว้นแต่รถยนต์คันอื่นที่ถูกลากจูงหรือผลักดันนั้น มีการทำประกันภัยรถยนต์เอาไว้ด้วย

ถ้าไม่มีประกันรถยนต์ มีผลเสียอย่างไร

เราคงไม่อยากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เหตุการณ์ไม่คาดคิดมักเกิดขึ้นอย่างกะทันหันจนเราตั้งตัวไม่ทัน จะหาเงินมาประกันตัวซึ่งเป็นเงินก้อนก็ไม่รู้จะไปหามาจากไหน นั่นคือภาระที่เราแบกรับไว้เองและอาจทำให้คนในครอบครัวต้องเดือดร้อนอีกด้วย ไหนจะต้องหยิบยืมเงินคนอื่น หรือต้องกู้เงิน และหากผู้กระทำผิดเป็นหัวหน้าครอบครัวไหนจะเป็นการขาดรายได้ในครอบครัว เพราะมัววุ่นวายแต่กับเรื่องคดี ไปทำงานก็ไม่ได้ ถ้าเราไม่สามารถหาเงินประกันตัวได้ เราก็ต้องโดนกักตัว จะดีกว่าไหม ถ้าเรามีประกันรถยนต์ไว้มีความคุ้มครองประกันตัวเราออกมาสู้คดีต่อไป สนใจประกันรถยนต์ เลือกผ่าน tadoo.co

ผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์

ประเภทของประกันรถยนต์

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันรถยนต์