Connect with us

การเคลมความเสียหายจากรถตกหลุมบ่อ

ถนนเป็นหลุมบ่อรายงานได้ที่หน่วยงานใด และวิธีการเรียกร้องหากรถคุณได้รับความเสียหายจากการตกหลุมบ่อ

ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

หลุมบ่อเป็นปัญหาสำคัญบนท้องถนนที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะอาจเกิดอันตรายขณะขับขี่ยานพาหนะ อาจทำให้ล้อยางช่วงล่างและตัวถังรถของคุณเสียหายได้ ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นหนึ่งในประเภทปัญหาที่มาจากความเสียหายต่อผิวถนนลาดยาง

ความเสียหายต่อผิวถนนลาดยาง คือ การชำรุดของถนนลาดยางเป็นผลเนื่องมาจาก การล้าของผิวถนน การทรุดตัวในชั้นดินคันทาง พื้นทางหรือผิวทาง เกิดแรงเฉือนสูงเกินความสามารถของโครงสร้างทาง สังเกตได้จากรอยยุบและการทะลักของดินในบริเวณใกล้เคียง ก่อนทำการซ่อมแซมจะต้องพิจารณาให้ละเอียดจึงจะแก้ไขได้ผลดี ซึ่งหากพบเจอถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ สามารถแจ้งเรื่องกับหน่วยงานเหล่านี้ได้ คือ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จุดเด่น

  • ขับรถตกหลุมบ่อถือเป็นอุบัติเหตุสามารถเคลมประกันได้
  • การเคลมประกันรถตกหลุมบ่อ ทำได้ในประกันรถยนต์ชั้น 1 เท่านั้น
  • หากยางฉีกขาดหรือระเบิดด้วยตัวยางเอง ประกันไม่คุ้มครอง ต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มในส่วนนี้

ขับรถตกหลุมบ่อเคลมประกันได้

เนื่องจากการขับรถตกหลุมบ่อ ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับล้อ เพลาล้อ หรือยาง รวมถึงชิ้นส่วนตัวถัง ถือเป็นอุบัติเหตุจึงสามารถเคลมประกันได้ แต่เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี ซึ่งเข้าเงื่อนไขของประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่เกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี หรือไม่มีคู่กรณีก็ได้

สำหรับการขับรถตกหลุมบ่อทางบริษัทประกันจะชดเชยค่าเสียหายตามความเป็นจริงและอาจจะมีการหักในส่วนของค่าเสื่อมสภาพของอะไหล่ด้วย เนื่องจากยางรถยนต์เป็นชิ้นส่วนที่มีการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ดังนั้นการชดใช้จะมีการพิจารณาค่าเสื่อมสภาพของยางประกอบด้วย

ถ้ายางได้รับความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากตกหลุมบ่อเคลมประกันได้ไหม

หากยางรถยนต์ฉีกขาด หรือระเบิดด้วยตัวของยางเอง แบบนี้ประกันจะไม่คุ้มครอง แต่ถ้าต้องการความชดเชยในส่วนนี้ที่ยางฉีกขาดหรือระเบิดด้วยตัวยางเอง จะต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มในหมวด “คุ้มครองยาง น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่น”

“ขับรถตกหลุมบ่อ มีประกันรถยนต์รถยนต์ชั้น 1 เคลมได้ หายห่วง”

ความคุ้มครองเพิ่มหากยางได้รับความเสียหายด้วยตัวยางเองเป็นอย่างไร

ความคุ้มครองพิเศษที่เพิ่มเติมจากประกันรถยนต์หลัก ที่คุ้มครองเงินชดเชย เมื่อยางรถยนต์ได้รับความเสียหายจนฉีกขาด หรือระเบิด และทำให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อรถยนต์ด้วย มีความคุ้มครอง ดังนี้

– คุ้มครองยางรถยนต์กรณีที่ได้รับความเสียหายจนกระทั่งฉีกขาดหรือระเบิดและมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยางอะไหล่ ยางสำรอง ยางใน และ/หรืออยู่ระหว่างการขนส่ง
– จ่ายค่าทดแทนเป็น Agreed Value

หากอยากได้ความคุ้มครองยางในกรณีเสียหายเองไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ ต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่ม

ขั้นตอนและเอกสารการเคลมประกันรถยนต์

สำหรับอุบัติเหตุขับรถตกหลุมบ่อ สามารถทำเรื่องเบิกเคลมประกันรถยนต์ โดยการโทรหาตัวแทนประกัน หรือโทรโดยตรงที่บริษัทประกัน และควรรวบรวมหลักฐานการเกิดอุบัติเหตุขับรถตกหลุม เช่น
– ถ่ายรูปที่เกิดเหตุ
– บันทึกเวลาที่เกิดเหตุ
– ระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุ

สำหรับการเบิกเคลมประกันรถยนต์ ต้องใช้เอกสารดังนี้
– สำเนาแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
– สำเนาทะเบียนรถ
– สำเนากรมธรรม์
– สำเนาใบขับขี่
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาใบเสร็จค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมความเสียหาย

เจ้าหน้าที่จะทำการออกใบเคลมให้ ซึ่งใบเคลมมีอายุ 1-2 ปี จากนั้นให้เรานำรถเข้าซ่อมศูนย์หรืออู่ตามที่ระบุไว้ในการทำกรมธรรม์ เมื่อรถซ่อมเสร็จ ในการไปรับรถให้เตรียมเอกสารดังที่กล่าวไว้ไปด้วย พร้อมกับทำการเซ็นต์รับรถ

ข้อยกเว้นการคุ้มครองการขับรถตกหลุมบ่อ

ความเสียหายของรถยนต์จากการตกหลุมบ่อจะไม่ได้รับความคุ้มครอง หากคุณใช้รถมาจากสาเหตุเหล่านี้
– การใช้รถยนต์ไปลากจูง หรือผลักดันรถคันอื่น
– การใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่ระบุไว้ในคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
– การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปใช้ขับขี่รถยนต์
– การขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ดังนั้นหากคุณขับรถยนต์ไปตกหลุมบ่อ โดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากข้อยกเว้นการคุ้มครอง คุณก็ไม่ต้องตกใจไปว่าจะเคลมประกันไม่ได้ เพราะการขับรถตกหลุมบ่อเป็นอุบัติเหตุ คุณสามารถแจ้งเคลมประกันได้ และการมีประกันรถยนต์ก็ช่วยให้คุณไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุขับรถตกหลุมบ่อขึ้น สนใจประกันรถยนต์ เลือกผ่าน tadoo.co

ผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์

ประเภทของประกันรถยนต์

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันรถยนต์