Connect with us

ทำอย่างไรเมื่อโดนรถที่ไม่มีประกันชน

กำลังเป็นกังวลอยู่ใช่ไหมถ้าโดนรถที่ไม่มีประกันชนแล้วจะเรียกร้องกับใครได้บ้าง

รถไม่มีประกันภัยผิดกฎหมายไหม

รถที่ไม่มีประกันภัยรถยนต์ ไม่ถือว่าเป็นรถที่ผิดกฎหมาย เพราะประกันภัยรถยนต์เป็นประกันภาคสมัครใจซึ่งใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้ แต่หากทำไว้ก็จะเป็นการดีกับคุณและรถของคุณมากกว่า แต่หากไม่ทำก็ยังมี พ.ร.บ.คุ้มครองอยู่ แต่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่พอต่อการครอบคลุมดูแลความเสียหาย
แต่ถ้าหากรถคันนั้นไม่มี พ.ร.บ. นั้นจะถือว่าผิดกฎหมายทันที อีกกรณีคือขาดต่อ พ.ร.บ. ก็จะถือว่าผิดกฎหมายเช่นกัน เพราะ พ.ร.บ.หรือชื่อเต็มคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 ถือเป็น พ.ร.บ.ภาคบังคับตามกฎหมายที่รถทุกคันต้องมี และต้องต่ออายุเป็นประจำทุกปี ห้ามขาดอย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะมีความผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับปรับได้ ไม่เกิน 10,000 บาท

จุดเด่น

  • รถไม่มีประกันชน สามารถเบิกเคลมได้จาก พ.ร.บ.รถยนต์
  • มี พ.ร.บ.รถยนต์อย่างเดียวไม่พอ เพราะพ.ร.บ.ไม่ได้คุ้มครองการซ่อมรถ
  • ขั้นตอนดำเนินการเมื่อโดนรถไม่มีประกันชน

รถไม่มีประกันชน มีแต่พ.ร.บ.คุ้มครอง อย่างไร

ต่อให้รถคู่กรณีของคุณไม่มีประกันรถยนต์ ก็สามารถเบิกจาก พ.ร.บ.รถยนต์ที่คู่กรณีทำไวได้ เพียงแต่ไม่ พ.ร.บ.รถยนต์จะไม่ได้คุ้มครองตัวรถ จะคุ้มครองเฉพาะกรณีมีคนเจ็บหรือเสียชีวิตเท่านั้น มาดูกันว่า พ.ร.บ.รถยนต์คุ้มครองอย่างไรบ้าง

คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นที่ได้รับทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
– ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บตามจริง 30,000 บาท/คน
– กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท/คน
– กรณีผู้ประสบภัยต้องใช้กะโหลกศีรษะเทียม ไม่เกิน 35,000 บาท/คน
– ค่าเสียหายเบื้องต้น รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท/คน

ความคุ้มครอง พ.ร.บ.เพิ่มเติม

ชดเชยจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่หากพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูกจะได้รับวงเงินคุ้มครองเพิ่ม ดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ ซึ่งจ่ายตามจริง 80,000 บาท/คน
  • ทุพพลภาพอย่างถาวร จ่าย 300,000 บาท/คน
  • เสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง จ่าย 500,000 บาท/คน
  • หากสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ ได้แก่ นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000 บาท, สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน รวมถึงกะโหลกศีรษะเทียม 250,000 บาท และสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 500,000 บาท
  • กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล รับเงินชดเชยรายวัน 200 บาท รวมไม่เกิน 20 วัน สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท
  • ค่าเสียหายส่วนเกิน รวมแล้วไม่เกิน 504,000 บาท/คน

“รถไม่มีประกันไม่ผิดกฎหมาย แต่คุณจะรู้สึกคิดผิดที่ไม่ทำประกันหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น”

รถไม่มีประกันชน ค่าซ่อมรถใครรับผิดชอบ

อย่างที่รู้กันว่า พ.ร.บ.รถยนต์จะคุ้มครองดูแลเฉพาะตัวบุคคล จ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเท่านั้น ไม่ได้คุ้มครองตัวรถหรือค่าซ่อมรถแต่อย่างใด สำหรับค่าใช้จ่ายเรื่องการซ่อมรถนั้น รถคันที่ไม่มีประกันภัยรถยนต์ก็ต้องหาทางจ่ายค่าเสียหายให้กับรถของคุณในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายถูก นั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าประกันรถยนต์มีความสำคัญเพียงใด เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่เพียงแต่คนที่เจ็บ แต่รถก็ยังพัง ฉะนั้นการมีพ.ร.บ.รถยนต์อย่างเดียวจึงไม่น่าจะเพียงพอ

ไม่อยากเสียค่าซ่อมรถที่แบกรับไม่ไหว ให้ประกันรถยนต์ช่วยดูแลแทนคุณ

กรณีเป็นฝ่ายถูก โดนรถที่ไม่มีประกันชนมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะสร้างความเดือดร้อนเสียหายกับทุกฝ่าย แล้วเราจะมีวิธีการขั้นตอนรับมือกับอุบัติเหตุโดนรถที่ไม่มีประกันรถยนต์ชนอย่างไรบ้าง ทาง Tadoo มีข้อแนะนำมาฝาก ดังนี้

กรณีที่คุณเป็นฝ่ายถูก
1. แจ้งให้บริษัทประกันคุณรับทราบ
สิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยเมื่อโดนรถไม่มีประกันชนต้องแจ้งให้บริษัทประกันรับทราบก่อน ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่มานั้น ให้คุณถ่ายรูปความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถคุณและบริเวณรอบๆ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน เมื่อเจ้าหน้าที่จากบริษัทมาถึงจะได้ดำเนินเรื่องแทนคุณต่อไป

2. แจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันไว้
จุดประสงค์ในการแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวัน ก็เพื่อเป็นการยินยอมให้บริษัทประกันได้สามารถดำเนินการติดตามค่าเสียหายที่คู่กรณีของคุณตกลงไว้ว่าจะจ่ายนั่นเอง ในใบบันทึกประจำวันควรระบุให้แน่ชัดว่าคู่กรณียอมรับผิด และเต็มใจชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คุณเป็นจำนวนเท่าใด หากคุณมีใบบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานจะทำให้คุณสามารถติดตามคู่กรณีได้ รวมถึงสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีได้เช่นกันหากเกิดคู่กรณีเบี้ยว

3. บริษัทประกันต้องไปติดตามทวงหนี้จากคู่กรณีเอง
ในกรณีที่คุณทำประกันรถยนต์ชั้น1, ชั้น2+ และชั้น3+ บริษัทต้องจ่ายค่าซ่อมรถให้คุณ และจ่ายเงินให้กับอู่ไปก่อน แต่ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก็ต้องตามไปเก็บกับคู่กรณีที่เป็นคนก่ออีกที เมื่อบริษัทประกันดำเนินเรื่องซ่อมรถยนต์ให้คุณแล้ว โดยบิลที่ส่งไปเรียกเก็บจะออกโดยบริษัทประกันของคุณส่งไปเรียกเก็บจากคู่กรณีตามที่อยู่ที่ลงบันทึกประจำวันไว้

กรณีเป็นฝ่ายผิด โดนรถที่ไม่มีประกันชนมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

กรณีที่คุณเป็นฝ่ายผิด
1. แจ้งให้บริษัทประกันคุณรับทราบ
เช่นเดียวกับกรณีที่คุณเป็นฝ่ายถูก สิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยเมื่อโดนรถไม่มีประกันชนต้องแจ้งให้บริษัทประกันรับทราบก่อน

2. บริษัทประกันจ่ายชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณี
หากคุณมีประกันรถยนต์ชั้น1, ชั้น2+ และชั้น3+ บริษัทประกันจะชดใช้จ่ายค่าเสียหายในการซ่อมรถของคุณ และรถคู่กรณี ยกเว้นประกันรถยนต์ชั้น 3 ที่บริษัทประกันจะจ่ายค่าซ่อมให้เฉพาะคู่กรณีเท่านั้น แต่คุณต้องจ่ายค่าซ่อมรถของคุณเอง

จากที่กล่าวมาประกันรถยนต์มีความสำคัญระดับหนึ่งเลยทีเดียว เพราะแค่ พ.ร.บ.รถยนต์อย่างเดียวคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต แต่ประกันรถยนต์จะคุ้มครองในส่วนของการซ่อมรถ แม้แต่ประกันรถยนต์ชั้น 3 ยังดูแลค่าซ่อมรถของคู่กรณี ดังนั้น ทำประกันรถยนต์ไว้อุ่นใจกว่า ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมที่แบกรับไม่ไหว ยอมเสียเงินค่าประกันหลักพัน หลักหมื่น ดีกว่าต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นแสนๆ แบบนั้นคุณจะรู้สึกเจ็บแสนสาหัสเลยทีเดียว สนใจประกันรถยนต์ เลือกผ่าน tadoo.co

ผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์

ประเภทของประกันรถยนต์

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันรถยนต์